03. 08. 2006
Zdieľať

Oheň spríjemňuje a predlžuje pobyt v záhrade. Obytná záhrada poskytuje rôzne možnosti na príjemné posedenie vonku, kde môžeme oheň využiť na predĺženie pobytu pod holým nebom v prechodných obdobiach roka i do neskorej noci v teple sálajúcom z kozuba alebo ohniska. Gril zasa umožňuje prípravu jedla neopakovateľnej vône a chuti so zážitkom spoločného posedenia vonku. Dym z ohňa možno využiť aj na zriadenie domácej udiarne, čo je zaujímavé najmä vo vidieckom prostredí, na víkendovej chalupe alebo chate.Zásady bezpečného spaľovania

Pre zaobchádzanie s ohňom platia protipožiarne zásady, ktorých dodržiavanie má zabezpečiť predchádzanie nekontrolovateľnému rozšíreniu ohňa mimo spaľovacieho priestoru, teda požiaru. Aj v prírode a záhrade treba dodržať niektoré bezpečnostné zásady:
 • Kozuby, grily, ohniská

  60329

  spaľovacie miesto musí byť zhotovené z nehorľavých materiálov tak, aby bol oheň oddelený pomocou nehorľavých materiálov od horľavých; • miesto manipulácie s otvoreným ohňom musí mať primeraný odstup od stavieb i porastov (kríkovej výsadby, lesa);


 • miesto horenia ohňa musí mať zabezpečený dostatočný prívod vzduchu;


 • miesto s otvoreným ohňom musí byť v polohe chránenej pred vetrom a prúdením a odvod dymu musí byť usmernený;


 • je nevyhnutné zakladať oheň bezpečným podpálením (podpaľovačom);


 • nástroje na udržiavanie ohňa treba mať vždy poruke;


 • po dokončení práce s ohňom je nevyhnutné jeho bezpečné zahasenie (vyhrabanie uhlíkov, prípadne poliatie vodou v ohnisku).

Kozub

Veľmi elegantným a v súčasnosti čoraz obľúbenejším využitím otvoreného ohňa v záhrade je exteriérový kozub. Jeho výhodou je spaľovací priestor (ohnisko s roštom) chránený pred vetrom a komínový sopúch. Konštrukcia kozuba umožňuje dobré horenie, odvádzanie dymu a vyhrievanie okolia príjemným teplom. Pri stavanom kozube sa bezpodmienečne musia dodržať niektoré technické zásady a bezpečnostné predpisy. Kozub murovaný z kameňa zapôsobí rustikálnou masívnosťou, subtílnejšie tvarovaný s antikorovým zberačom dymu sa bude hodiť do záhrady mestského štýlu.

Stabilný murovaný kozub


Kozuby, grily, ohniská

60328

Najdôležitejšou podmienkou na optimálne využívanie kozuba je jeho správne umiestnenie v priestore záhrady. Stabilný vonkajší kozub je najvhodnejšie situovať do átria, na kryté alebo otvorené odpočívadlo či na terasu v blízkosti domu. Optimálne je umiestnenie v závetrí tak, aby sa vetry (z prevládajúcich smerov) využili na lepší ťah z ohniska. Ideálne je také umiestnenie, pri ktorom žiar z ohňa vyhrieva aj susedné steny, pri ktorých je sedenie. Pri situovaní v otvorenej časti záhrady, vzdialenejšej od domu (miesto má byť ľahko dostupné z domu), je na vytvorenie závetria vhodné využiť prirodzenú členitosť terénu, oporné múriky terás alebo záveternú stenu vybudovať. Kozub nestaviame pod koruny stromov.


Kozuby, grily, ohniská

60326

Stavba kozuba je náročná, preto ju treba zveriť do rúk odborníka alebo sa na ňu pripraviť preštudovaním odbornej literatúry. Aby mal kozub dobrý ťah, je dôležité zvoliť správnu veľkosť ohniskového otvoru (najčastejšie je to 50 cm výšky, 60 až 70 cm šírky, s hĺbkou 40 cm) v nadväznosti na svetlosť komínového prieduchu (spravidla 30 x 30 cm) a výšku komína (2,5 až 3 m). Veľkosť ohniskového otvoru (a celého kozuba) súvisí aj s veľkosťou priestoru, ktorý má kozub vyhrievať (do menších a uzavretejších priestorov sú vhodné menšie kozuby). Ohnisko sa stavia tak, že jeho bočné steny i zadná časť sa smerom dozadu zošikmia, aby vnútorné steny spaľovacej komory odrážali teplo von. Priestor komory sa v hornej časti pri prechode do komína zužuje do dymového hrdla, ktoré sa uzatvára dymovou klapkou. Nad dymovým hrdlom je výstupok a priehlbina, ktoré tvoria sedlo. Jeho účelom je usmerňovať chladný vzduch klesajúci komínom a obracať ho nazad, aby nezrážal dym do kozuba, ktorý by dymil cez ohniskový otvor von.


Kozuby, grily, ohniská

60327

Vonkajší murovaný kozub je charakteristický tým, že materiál na jeho stavbu si môžeme individuálne zvoliť tak, aby ladil s okolím – so soklom domu, záveternou stenou, prípadne s dlažbou odpočívadla (čo je výhoda oproti prefabrikovaným kupovaným záhradným kozubom). Stvárnenie celej stavby môže byť robustnejšie, z tehlového škárovaného aj hrubo omietnutého muriva alebo škárovaného prírodného kameňa. Hlava komína má byť vybavená strieškou (so zachytávačom iskier), ktorá bráni zatekaniu dažďovej vody do konštrukcie. Na kozub môže nadväzovať i zakryté miesto na uskladnenie dreva a kozubového náradia.

Prenosný kozub

Nevýhodou stabilného kozuba je jeho umiestnenie na stálom mieste. Nevhodné situovanie postaveného kozuba môže spôsobiť, že osoby sediace v jeho blízkosti sú z jednej strany v dosahu príjemne sálajúceho tepla, z druhej sú však vystavené nepríjemne prúdiacemu chladnému vzduchu.


Kozuby, grily, ohniská

60337

Vonkajšie kozuby používané v záhrade však nemusia byť iba individuálne murované, môžu byť i prenosné. Tento typ kozuba môže predĺžiť pobyt na terase za chladného večera tým, že sa dá jednoducho prisunúť bližšie k stene, kde lepšie vyhrieva priestor aj odrazom tepla od múru. Ďalšou výhodou sú nižšie zriaďovacie náklady, lebo je lacnejší. Prenosné kozuby môžu mať rozličný tvar i usporiadanie častí a ich praktický význam je v tom, že dym odvádzaný zberačom dymu a komínom neobťažuje okolie. Musia byť zhotovené z ľahšieho, dostatočne pevného a nehorľavého materiálu.


Kozuby, grily, ohniská

60331

Kombinovaný kozub

Kombinovaný kozub býva neprenosný, ale jeho jednotlivé časti sú spravidla zhotovené z rôznych materiálov. Tieto kozuby poskytujú veľkú variabilitu v stvárnení a sú vhodné do moderných záhrad, lebo pôsobia odľahčene tým, že zberač dymu je z kovového materiálu. Neprenosnú časť kozuba tvorí ohnisko s roštom, umiestnené stabilne na kamennej podmurovke. Nad ním je odnímateľný plechový zberač dymu s komínom, ktorého výška nepresahuje 2 až 3 m, ale tvar môže mať rôzny (hranatý aj okrúhly).

Obľúbenou novinkou v našich podmienkach je široká ponuka kozubových zostáv ponúkaných v predajniach so záhradkárskymi potrebami, ktoré sa na vybratom mieste záhrady dajú zostaviť svojpomocne.

Gril

Grily sú ďalšou možnosťou využitia ohňa v záhrade. Slúžia iba na prípravu jedla. Pečenie mäsa, rýb alebo zeleniny na ohni z dreveného uhlia má zvláštnu, príjemnú chuť a vôňu, dodanú jedlu voňavým dymom. Pre dym, ktorý vydáva aj drevné uhlie, možno tento spôsob úpravy jedla využiť iba vonku. Grily môžu byť stabilné (vybudované v záhrade i na viacerých miestach) alebo prenosné (kovové i keramické). Základom každého grilu je rôzne upravený rošt na tlejúce drevné uhlie. Nad roštom je upevnená mriežka na opekanie mäsa. Namiesto mriežky sa nad rošt môže zavesiť ražeň s nabodnutým jedlom.


Kozuby, grily, ohniská

60333

Stabilný gril

Stabilný záhradný gril býva najčastejšie murovaný a je vhodné vybudovať ho v rámci odpočívadla. Murované teleso grilu (najčastejšie z neomietaných tehál) nemá byť príliš vysoké a je vhodné, ak jeho súčasťou je aj sklad dreva a menšia pracovná plocha na prípravu jedla a príručné umiestnenie korenín a pracovných pomôcok. Hlavnými funkčnými časťami grilu sú mriežka na úpravu jedla a rošt na drevné uhlie, ktoré sú umiestnené nad sebou vo vzdialenosti 15 až 20 cm. Je vhodné, ak sú tieto časti položené na zabudovaných nosníkoch (v zvislých múrikoch telesa grilu) voľne tak, že ich možno vyberať, lebo tým sa zabezpečí ľahké čistenie oboch častí.

Pri stavbe grilu musíme pamätať na niekoľko zásad. Je to predovšetkým dostatok miesta na prípravu jedla pred grilovaním, teda pracovná plocha, priestor na odkladanie riadu, doplnkov, korenín, miesto na uloženie drevného uhlia, pomôcok na udržiavanie ohňa, osvetlenie pracovnej plochy i okolitého priestoru, dláždená plocha pred grilom a pohodlné miesto na stolovanie pre viacerých ľudí.

Prenosný gril


Kozuby, grily, ohniská

60336

Prenosný záhradný gril nevyžaduje žiadne stavebné úpravy a môžeme ho variabilne využiť na hociktorom vhodnom mieste záhrady, ale aj átria a terasy, kde je dostatok miesta pre stolujúcich. Predávajú sa plechové grily, ale aj keramické v tvare misy na kovových nôžkach.

Stabilné ohnisko

Ohnisko je najjednoduchšia stavba na bezpečné využitie ohňa v záhrade, na chate i v prírode. Do súčasných menších záhrad v zástavbe sa nehodí, lebo neusmernený dym z nechráneného ohňa by mohol rušiť susedov. Môže sa však umiestniť k chatám, ktoré sa využívajú príležitostne a ich okolie má spravidla prírodný charakter. Ideálnym miestom na trvalé ohnisko je vzdialenejší kút pozemku alebo odpočívadlo, ktoré nám umožní pohodlné sedenie pri ohni, kotlíkové varenie i čistenie a údržbu ohniskovej jamy. Vhodné je využiť sklon svahu alebo miernu terénnu vlnu a ohnisko čiastočne zapustiť do terénu, čím sa vytvorí závetrie a obmedzí nevhodné prúdenie vzduchu.


Kozuby, grily, ohniská

60332

Ohnisko môže mať tvar kruhu s priemerom 60 až 80 cm i tvar štvorca alebo obdĺžnika, pričom môže byť nielen zapustené, ale i mierne vyvýšené. Aby sa zabránilo rozšíreniu ohňa na okolie, je nutné obrúbiť ho plochými kameňmi, kamennými či betónovými dlaždicami alebo ostropálenými tehlami.

Palivo

Drevo je obľúbeným palivom pre všetky otvorené ohne do vnútorných i exteriérových kozubov. V záhrade sa na zakladanie ohňa používa spravidla iba drevo, lebo ho je dostatok a oheň sa dá dobre udržiavať i ručne prikladaním polien vhodnej veľkosti. Palivové drevo treba skladovať na vzduchu, ale chránené pred dažďom pod strieškou, aby neplesnivelo.

Kategória: Energia Záhradné stavby
Tagy: gril kozub ohnisko rx
Zdieľať článok

Diskusia