Ocenenie GRAND PRIX na FOR ARCH 2013 Praha pre ATTACK

Ocenenie GRAND PRIX na FOR ARCH 2013 Praha pre ATTACK

19. 11. 2013 Zdieľať

Mezinárodny stavebný veľtrh FOR ARCH 2013, ktorý sa uskutočnil v septembri v Prahe pritiahol rekordný počet návštevníkov. V dňoch 17. až 21. septembra prešlo bránami výstavného areálu 71 290 ľudí. Medzi 809 vystavovateľmi, z toho 46 zahraničných vystavovateľov zo 16 štátov, nechýbala ani slovenská spoločnosť ATTACK s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou tepelnej techniky značky ATTACK.

Hlavným ťahákom ku stánku ATTACK bol splyňovací kotol ATTACK DPX vo verzii Lambda. Tento kotol je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek ale aj malých prevádzok. Predpísaným palivom je suché drevo, ktoré pri vysokej účinnosti nad 90%, a pri plnom využití nakladacieho zásobníka dokáže nepretržite horiet až 12 hodín. 

Tento exponát bol zároveň prihlásený do súťaže o najlepší exponát GRAND PRIX , ktorej sa zúčastnilo celkom 44 exponátov. Medzi posudzované kritéria patrili technické parametre, progresívne technológie, materiál, energetická úspornosť, ekologické hľadisko, prednosti, a uplatnenie na trhu. Hodnotiteľskú porotu viedol predseda prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Prahe, stavebná fakulta. Po dôkladnom preštudovaní podkladov k prihláseným exponátom, porota rozhodla oceniť 8 exponátov cenou GRAND PRIX a 4 exponátom udelila ČESTNÉ UZNANIE. Medzi exponátmi ocenenými prestížnou cenou GRAND PRIX nechýbal ani kotol ATTACK DPX vo verzii Lambda. Toto ocenenie potvrdzuje zameranie spoločnosti ATTACK s.r.o. na vysoko efektívne riešenia v oblasti tepelnej techniky so zreteľom na šetrenie nákladov a životné prostredie. A to všetko pri vysokej kvalite zabezpečujúcej dlhú životnosť a nízkych cenách.


Ocenenie GRAND PRIX na FOR ARCH 2013 Praha pre ATTACK

Ocenenie GRAND PRIX na FOR ARCH 2013 Praha pre ATTACK
ATTACK, s.r.o.

Viac na : www.attack.sk 

Kategória: Aktuality Energia
Zdieľať článok