20. 12. 2005
Zdieľať

Dva živly, ktoré sa vo svojej podstate veľmi v láske nemajú. Ich priama konfrontácia určite nemá so spoluprácou nič spoločné. Človek je však tvor rozumný, a preto prišiel na to, ako prinútiť oheň a vodu, aby nám pomáhali. Deje sa tak už v mnohých oblastiach. Kúrenie nevynímajúc. Ani ak je zdrojom tepla kachľová pec.

V budúcnosti pojem kachľová pec určite nebude súčasťou historického slovníka kúrenárov, pretože ponúka nové možnosti, dokáže ušetriť financie a navyše nestratila ani svoj estetický rozmer. Tento článok venujeme riešeniam, ktoré posúvajú segment pecí – špecificky kachľových pecí – do oblasti využitia v nízkoenergetických stavbách, kde dokážu šetriť náklady na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

Kachľové pece s teplovodným výmenníkom


Oheň a voda

38873

Mnohí považujú kachľovú pec skôr za estetický prvok v interiéri ako za zdroj tepla. A len veľmi málo z nás vie, že jej možnosti sú omnoho väčšie. Technológia teplovodného výmenníka je známa, tak prečo by sa nemohla použiť aj v spojení s kachľovou pecou? Prečo by sa nemohla energia, ktorá je tak či tak v kachľovej peci k dispozícii, využiť ešte lepšie? Alebo iná otázka: Prečo by kachľová pec nemohla okrem príjemného sálavého tepla dodávať zároveň teplú vodu pre centrálne kúrenie alebo teplú úžitkovú vodu? Jednoznačne je to spôsob, ako možno vykurovať celý dom alebo podporiť centrálne kúrenie, ktoré je už k dispozícii. Kachľovú pec s teplovodným výmenníkom možno umiestniť do obývacieho priestoru a vzdialenejšie miestnosti sa potom vykurujú pomocou vykurovacích telies (napr. radiátorov) alebo prostredníctvom stenového vykurovania. Teplovzdušné rozvody tak ostávajú minulosťou a problém s prašnosťou takisto. Na trhu už existujú spoločnosti ponúkajúce koncepčné riešenia na tomto princípe. Ku každej stavbe sa musí pristupovať osobitne, ale základná myšlienka ostáva. Dodávateľom energie je ohnisko kachľovej pece, určené na spaľovanie dreva.

Bude to stačiť pre celý dom?

Odborníci tvrdia, že áno. Pochopiteľne, musia byť splnené určité predpoklady. Začať treba určite pri remesle, preto sú vysoká odbornosť kachliara a jeho skúsenosti s podobnými projektmi nevyhnutné. Veľmi dôležitá je úvodná fáza tvorby projektu, v ktorej sa určujú typ, veľkosť a tvar kachľovej pece. 


Najčastejšie otázky pre kachliarov  • Aký veľký dom možno vykúriť kachľovou pecou?


  • Ako často za deň musím prikladať palivo?


  • Koľko dreva potrebujem na ročnú prevádzku?


  • Ktorý typ kachľovej pece je najvhodnejší?


  • Aké sú možnosti komfortu obsluhy – elektronická regulácia spaľovania, automatické zapaľovanie a pod.?


  • Kto vie odborne zrealizovať takéto dielo?


  • Možno vidieť niečo podobné naživo v akcii?


Oheň a voda

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

38881Základným predpokladom je typ rodinného domu, ktorý by mal byť postavený ako nízkoenergetická budova. Tepelná potreba takejto stavby sa pri obytnej ploche 160 m2 pohybuje na úrovni približne 7 kW. Často sa však kachliar stretáva s požiadavkou výkonov vyšších ako 15 kW. Perspektívni užívatelia si, žiaľ, neuvedomujú, čo sa skrýva za energiou 15 kW. Tá totiž zodpovedá dennej spotrebe dreva viac ako 110 kg, čím sa sami stavajú do rolyotrokov vlastného kúrenia. Preto maximálna hranica, keď možno použiť kachľovú pec ako hlavný zdroj kúrenia, je 9 kW. Pri vyššej tepelnej potrebe môže kachľová pec slúžiť len ako doplnkové kúrenie k hlavnému zdroju, ktorým je napríklad plyn alebo vykurovací olej.


Oheň a voda

38874

Denná spotreba dreva

Pri požiadavkách vysokých výkonov alebo pri výbere medzi kozubom a kachľovou pecou budúci používatelia často zabúdajú na to, ako často budú musieť „kŕmiť“ spotrebič palivom. Spotrebič s výkonom 10 kW zodpovedá dávke dreva približne 3,6 kg pri 70 % účinnosti spaľovania. Práve účinnosť je obrovskou výhodou kachľovej pece. Z nej sa potom odvíja aj interval prikladania. Podľa typov pecí (ľahká, stredná a ťažká) sa intervaly počítajú na 8, 12, 16 alebo 24 hodín. To znamená, že komfort je zaručený aj tým, že proces prikladania treba absolvovať maximálne raz alebo dvakrát denne, napríklad ráno a večer. Nemenej dôležitá je aj denná spotreba dreva. Odborníci uvádzajú, že budova s tepelnou potrebou 6 kW má pri vonkajšej teplote 0 °C potrebu štiepaného dreva približne 22 kg denne. Ročná spotreba v našich oblastiach sa potom pohybuje okolo 4000 kg, čo zodpovedá 11 m3 bukového dreva.

Výber spotrebiča


Oheň a voda

38879

Ak má v budúcnosti doma vládnuť tepelná pohoda, výber spotrebiča je rovnako dôležitý. Snaha vykúriť kachľovou pecou celú budovu, podlieha zosúladeniu možností samotnej pece, teda sálavého tepla z nej a podielu teplovodného výmenníka na celkovom vykurovaní. V prípade, že sa v domácnosti vykuruje viac ako 50 % obytných priestorov pomocou teplovodného systému (radiátory, stenové kúrenie, podlahové kúrenie), musí aj kachľová pec vykazovať podiel do teplovodného výmenníka s rovnakým alebo väčším výkonom. Ak by bol menší, museli by sme kúriť častejšie, čím by sa miestnosť, kde sa pec nachádza, neúmerne prekurovala. Ako sme už spomenuli, dôležitá je aj tepelná potreba budovy, ktorá nesmie prekročiť 9 kW. V ideálnom prípade sa do kachľovej pece v zime pri vonkajšej teplote od – 5 do 0 °C prikladá len dva-, maximálne trikrát za deň. Takáto situácia je charakteristická pre nízkoenergetické domy s potrebou tepla 4 až 6 kW. Kombináciou vykurovacej vložky s peletovým modulom možno zvýšiť využiteľné množstvo tepla pomocou vyššieho obratu paliva a vyššej vykurovacej hodnoty peliet.Príklady rozličných typov kachľových pecí a kozubov s teplovodným výmenníkom
Jednotlivé typy sa odlišujú rozdielnymi rozloženiami podielov medzi teplou vodou a sálaním. Je to veľmi dôležité pre správne nadimenzovanie spotrebiča pre konkrétny typ domu a umiestnenie v rámci domu, aby sa teplo nerovnomerne nerozdeľovalo v rámci budovy.


Oheň a voda

38875


Oheň a voda

38876

A) Teplovodný výmenník je vo forme nadstavby na kozubovú vložku alebo nad vykurovaciu vložku do kachľových pecí. B) Teplovodný výmenník je vo forme nadstavby nad vykurovaciu vložku do kachľových pecí a možno si vybrať medzi ohrevom vody alebo akumulačnými spalinovými ťahmi.


Oheň a voda

38878


Oheň a voda

38877

C) Teplovodný výmenník je vo forme nadstavby nad vykurovaciu vložku do kachľových pecí, ako aj v jej korpuse. D) Teplovodný výmenník je zabudovaný v korpuse vykurovacej vložky do kachľových pecí.

Progresívnosť, komfort a životné prostredie


Oheň a voda

38882

Ovzdušie sa poďakuje asi každému, kto sa rozhodol kúriť biomasou. Tú možno používať aj v prípade kachľových pecí. Je to palivo CO2 neutrálne, a preto veľmi perspektívne. Ide o obnoviteľný zdroj paliva vyrábaný z odpadového dreva. Pri výbere spotrebiča na drevnú biomasu sa treba zamyslieť aj nad náročnosťou obsluhy. Riešením často býva elektronická regulácia spaľovania, ktorá optimalizuje horenie, zvyšuje účinnosť, eliminuje možné chyby manuálnej prevádzky a predovšetkým maximálne zjednodušuje prevádzku pre užívateľa. Je to jednoduché: priložiť palivo, zatvoriť dvierka a o ostatné sa postará elektronika. Ešte väčším komfortom je plnoautomatická prevádzka kombinovaného spotrebiča na drevo a pelety. Prevádzka na drevo umožňuje vytvoriť romantickú atmosféru praskajúceho ohňa a prevádzka na pelety automatizuje proces počas vašej neprítomnosti.

Nehanbite sa opýtať

Systém kachľovej pece kombinovaný s teplovodným výmenníkom – tzv. Dávidov systém – je skutočne náročný na odbornosť a zručnosť tých, ktorí ho budú stavať. Cech kachliarov Slovenska môže byť pre stavebníkov odrazovým mostíkom a zárukou, že pec nebude zdrojom problémov, ale, naopak, tepla a príjemných pocitov. Členovia cechu vedia odporučiť aj spoľahlivé realizačné firmy i sprostredkovať návštevu realizácie, kde takýto systém už funguje v praxi.

Kategória: Energia
Tagy: kachľová pec kachpec kúrenie vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia