Poruchy a opravy komínov

Poruchy a opravy komínov

17. 09. 2008
Zdieľať

Vyčnievajú, trčia, čnejú, týčia sa... a tak to aj má byť! Nemôžu sa však vyťahovať nad ostatné konštrukcie strechy podľa ľubovôle, ale podľa presného výpočtu, typu spotrebiča, veľkosti prieduchu, tvaru strechy, susediacich spolubratov a iných konštrukcií. Komíny – rozprávkové bytosti našich stavieb, plné príbehov o ohni, ľudskej vynaliezavosti a, žiaľ, aj hlúposti... Ako sa teda majú naše milé komíny?Poruchy a opravy komínov

161516

Niektorí, aj keď tušia, že nie je výhrou vyhýbať sa odbornému posudku revízneho technika, kúria, vykurujú a nechcú vedieť, ako ubližujú konštrukcii svojho komína. Veď okrem dobrého komínového ťahu, zodpovednosti majiteľov nehnuteľností pred zákonom i vlastnou rodinou, okrem zdravia a života nejde vôbec o nič… Nedalo nám, a tak sme sa porozhliadli po strešnej krajine zalesnenej komínmi z rôznych etáp života domov. Niektoré komíny ohlodal iba čas, iné aj kondenzát zo spalín neúprosne sa tlačiacich každou trhlinou. O komínoch, ktoré dorazili takzvané odborné úpravy, radšej nepomlčíme. Jeden by sa nestačil čudovať, akými čudesnými úpravami prešli niektoré komínové telesá. Žeby platilo Čo oko nevidí, to komín nebolí? Bolí a neprebolí…

Veľká časť komínov mesta i vidieka by svojím osudom mohla konkurovať osudu hrdinov filmovej klasiky Sedem statočných. Vďaka bohatému výberu z ponuky komínových excesov na našich strechách sme sa odhodlali na zverejnenie krátkych príbehov zo života statočných komínov.
Niektoré z nich ešte odolávajú, iným už oddymilo a tie šťastnejšie už podstúpili ozdravnú kúru. Diagnózy a možnosť liečby navrhol na naše prianie Ladislav Kovács, osvedčený kominológ zo spoločnosti Ko-skip.
Poruchy a opravy komínov

161518

Krycia čapica je nešťastné riešenie. Komínová rúra nie je zaizolovaná, a tak výsledkom pôsobenia teplého dymu a vonkajšieho chladu na jej nezaizolovanú prečnievajúcu časť sú opäť stále podmienky na vznik rosného bodu, a tým aj prieniku kondenzátu do konštrukcie komína – stavebná fyzika nepustí!

V každom komíne sa vytvára turbulentná zóna; prudké ochladenie splodín znižuje komínový ťah. Spaliny zohriate na vysokú teplotu vystupujú do plechovej rúry, a potom sa prudko ochladia. Pri takomto teplotnom šoku (najmä pri vonkajšom chlade pod nulou) nemôžeme očakávať požadovaný komínový ťah. Vysvetlenie je jednoduché: čím vyššia teplota, tým väčšia rýchlosť prúdenia spalín, čím nižšia vonkajšia teplota, tým radikálnejšie ochladenie a znížené prúdenie spalín do vonkajšieho priestoru. Odvod spalín na konci ich cesty sa zabrzdí vďaka nezaizolovaným rúram. Liečba: majitelia nemusia domurovať nadstrešnú časť komína, dnes sa predávajú už zaizolované diely, ktoré tvoria aj jeho statickú časť, spodok predĺženia vrátane izolovanej rúry. Vhodné je teda využiť prvok zo špecializovanej ponuky.

Značkový komín, z výborného materiálu, dobrý výrobca, ale remeselníci by si zaslúžili poriadnu prevýchovu – do rohov zabudli umiestniť oceľovú výstuž, lepili komín len cementom… a pri prvom väčšom vetre komín dokonal.


Poruchy a opravy komínov

161525


Poruchy a opravy komínov

161514

Trojprieduchový komín celoplošne prekrytý hliníkovou strieškou trpí od prvých jarných dní až po jesenné mesiace, keď intenzita slnečného žiarenia narastá. Plechová strieška sa prehrieva a nad komínom sa tvorí inverzia, ktorá znižuje komínový ťah. 

Liečba – vystrihnúť otvor do plechovej striešky a nad striešku nainštalovať ešte jedno prekrytie. Inak je zrejmé, že ide o vyvložkovaný komín na tuhé palivo, ale, žiaľ, s krivou komínovou vložkou. Potrebný komínový podtlak vzniká za sťažených podmienok. V prípade, že vietor duje zo strany, kam je komín nahnutý, zatláča splodiny smerom do komínovej vložky a komín je vtedy neúčinný.

Tento nízky komín je pravdepodobne určený na odvod spalín zo starých gamatiek, možno je do komína zaústený turbokotlík, ale v prípade nárazového vetra, keď sa nad hrebeňom strechy zákonite vytvára turbulentná zóna, vzduch sa prevaľuje a za takýchto podmienok je komín nefunkčný.


Poruchy a opravy komínov

161519

Samozrejme, že z dôvodu rozptylu spalín je absolútne nevyhovujúci. Komín musí prečnievať nad úroveň hrebeňa strechy.


Poruchy a opravy komínov

161515

Kombinácia komína s prieduchmi na tuhé a plynné palivo: remeselníci nedomysleli konštrukciu komína v prospech podtlaku, ktorý v komíne musí vznikať v každom ročnom období. Aj v tomto prípade vietor zatláča dym späť do ohmutej komínovej vložky. Výmena alebo skrátenie komínovej vložky by očividnú chybu vyriešili. Komín musí byť postavený kolmo na betónovú komínovú hlavu; dúfajme, že betónovú dosku postavili vodorovne, murivo je už čiastočne vymrvené, avšak to nie je pôsobením dažďa či snehu, ako sa mylne domnievajú laici.
Škody spôsobuje vnútrostenová kondenzácia v dôsledku rozdielu teplôt v exteriéri a teploty na vnútorných stenách komína.
Zadný komín vymurovaný zo šamotových tehál čakajú krušné časy. Šamot nie je exteriérový stavebný materiál a v prípade použitia na vymurovanie nadstrešnej časti komína nemá dlhú životnosť. Kombinácia dvoch rôznych murív bez prepojenia betónovým stužujúcim vencom je nevhodná. Komín bližšie na zábere je opäť nevyvložkovaný, nasiaka kondenzátom. Liečba: zatepliť.


Poruchy a opravy komínov

161524


Poruchy a opravy komínov

161520

Pekný komín s výškou 3 m nad strechou! Remeselná zručnosť starých majstrov: aj funkčne aj esteticky spĺňal požiadavky svojich čias. V súčasnosti však už nevyhovuje požiadavkám na odvod spalín. Teplota odpadových spalín klasických palív presahuje 150 °C. Komín opúšťajú vo forme pary alebo plynov. Keď v 20. storočí objavili hospodárnejšie vykurovanie plynom alebo olejom, teplota spalín v komínoch klesla pod 100 °C. Pre pôvodné komíny to bola tragická udalosť.

Za takýchto podmienok sa z odpadových spalín vyzráža kyslý kondenzát, ktorý zničí murivo, omietku, betón a niekedy aj nehrdzavejúcu oceľ (záleží od jej kvality). Do tohto komína je už pravdepodobne zaústený plynový spotrebič: vidieť olúpané tehličky a dá sa predpokladať, že hmotnosť „deky“, ktorú urobili dodatočne, ešte viac oslabuje nadstrešnú časť komína, inak zvnútra ohlodávanú kondenzátom (vnútrostenový kondenzát). Komín sa časom môže zlomiť. Prieduch pravdepodobne nie je vyvložkovaný. Liečba: k rekonštrukcii treba špeciálne lešenie. Rozobratím strešnej krytiny by sme riskovali, že počas rekonštrukcie by objekt poškodila nepriazeň počasia. Komín treba vyrovnať spevňovacou maltou, všetko nasieťkovať, staticky spevniť cementovou maltou, na rohy umiestniť pozinkované rohovníky, vyvložkovať, zatepliť… 

Komín špeciálne navrhnutý architektom, ktorý chcel vniesť do jeho estetiky prvok tradície; prieduchy zastrešil škridlami. Tie však, priložené k sebe, vytvorili striešky, čím sa podtlaková sila komína znížila natoľko, že kozub bol nakoniec nefunkčný.


Poruchy a opravy komínov

161535

Kedysi sa prekrytím škridlami chránil komín proti letným a jesenným dažďom a nečasu, ale keď sa mala začať hlavná vykurovacia sezóna, striešky sa zložili, aby spaliny mohli z komínových prieduchov voľne odchádzať. Na zachovanie architektovho návrhu sme našli technické riešenie: imitácie škridiel sme zdvihli o 17 cm. Vďaka tomuto navýšeniu môže teraz striešku podfukovať, nebráni už komínovému ťahu. Prečo 17 cm? Nepísaná kominárska norma hovorí, že aký je prierez komína, taká by mala byť medzera medzi spodnou hranou striešky komína a komínovou hlavou.

Poruchy a opravy komínov

161533

Všetky komíny sa používajú, ale pozinkovaná rúra sa môže každú chvíľu zlomiť. Čo prieduch, to iné vyústenie či vyvložkovanie. Vďaka tomu, že každý prieduch odvádza spaliny z iného bytu a mal iného majstra, ktorého si jednotliví majitelia objednali, vznikla takáto kombinácia: každý sám pre seba, aj majiteľ, aj prieduch.
Spojazdnenie starého komínového prieduchu pre samostatné vykurovanie bez kamerovej sondy, bez výpočtu, bez zistenia, čo sa v komíne nachádza, je, veruže, odvážne.
Keď od Dunaja fúka vietor, v Podhradí sa vytvárajú turbulenčné zóny, ktoré sa prevaľujú nad rôzne tvarovanými a výškovo rozdielnymi strechami. Na tej nižšej sa znižujú podtlakové sily. Na zvýšenie komínového ťahu sa v minulosti zvykol inšatalovať otočný kohút určený na zvýšenie podtlakovej sily komína (to je ten plechový, čo sedí na samom vrchu komína).


Poruchy a opravy komínov

161534


Kohút sa otáča v smere prúdenia vetra, má dva záhyby pod sebou a tie napomáhajú podtlak. V Poľsku je takéto riešenie stále bežnou záležitosťou, na Slovensku sa robia na objednávku. Najkrajšieho kohúta sme v Bratislave mali na pivárni Mamut (predtým pivovare), ale po rokoch pri otáčaní vŕzgal, a tak ho majitelia z komína odstránili na škodu komína a aj kominárskej histórie. V súčasnosti môžu čiastočne nahradiť funkciu otočných kohútov otočné turbíny. Tie sa však v prípade prieduchu určeného na odvod spalín z tuhých palív môžu zanášať a po roku turbínu treba čistiť.
Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 08/2008.

Kategória: Energia
Tagy: komín opravy poruchy rekonštrukcia strecha
Zdieľať článok

Diskusia