Potrebujete vôbec riadené vetranie?

Potrebujete vôbec riadené vetranie?

12. 03. 2018
Zdieľať

Riadené vetranie nie je vlastne žiadnou novinkou, i keď v rodinných domoch sa donedávna veľmi nevyužívalo. Asi pred dvoma desiatkami rokov sa však dostalo do povedomia ako neodmysliteľná súčasť pasívnych domov, ktoré znamenali doslova revolúciu v stavebníctve. Je ale rovnako nevyhnutné aj pri dnešných energeticky úsporných stavbách?

V prvom rade čerstvý vzduch

Dnešné domy sú oproti nedávnej minulosti nielen lepšie zateplené, ale aj dôkladne utesnené – oboje významne prispieva k zníženiu únikov tepla, a teda k menšej spotrebe energie na vykurovanie. Ibaže tesnosť stavieb môže mať jeden nepríjemný dôsledok. Keďže sme prišli o priebežné „prevetrávanie“ interiéru cez netesnosti, je dôležité naučiť sa pravidelne vetrať. Inak sa zhoršuje kvalita vzduchu v interiéri, stúpa v ňom obsah CO2 a vlhkosť a výsledkom je naša malátnosť, rosiace sa okná, plesne na stenách…

Práve tieto problémy môžete veľmi elegantne odstrániť pomocou riadeného strojového vetrania. Jeho prvoradou úlohou je zabezpečovať kontinuálnu výmenu vzduchu tak, aby boli splnené hygienické kritériá – to je zároveň v porovnaní s klasickým vetraním jeho najväčším prínosom. Pri strojovom vetraní máte totiž istotu, že potrebné množstvo vzduchu sa vždy vymení bez toho, aby ste sa tým museli zaoberať. Pritom sa zabezpečí nielen dostatok čerstvého vzduchu, ale aj jeho čistota a vhodná vlhkosť.

Privádzaný čerstvý vzduch totiž prechádza prachovým, prípadne aj peľovým filtrom, takže vnútorné prostredie je podstatne menej prašné a hygienickejšie. Ďalšou výhodou riadeného vetrania je, že pri ňom nevzniká prievan. Prebieha totiž kontinuálne a prúdenie vzduchu je tak omnoho nižšie ako pri nárazovom vetraní oknami.


Centrálne riadené vetranie

2136799
Buderus


Centrálne riadené vetranie

Riadené vetranie chráni vnútorný priestor pred neželanými výkyvmi tepla, ktoré vznikajú pri klasickom nárazovom vetraní. V princípe sú k dispozícii dva systémy. 

Pri centrálnom systéme je vetracia jednotka umiestnená v technickej miestnosti a vetrací vzduch sa distribuuje potrubnými rozvodmi. Vetracia jednotka môže byť aj súčasťou kompaktného multifunkčného zariadenia (obvyklá je kombinácia s tepelným čerpadlom). Čerstvý vzduch sa privádza do obytných miestností a vydýchaný sa odvádza z kuchyne, kúpeľne a toalety. Vďaka tomu nedochádza v dome k šíreniu pachov a zároveň sa odvádza nadmerná vlhkosť. 

 

Tri hlavné výhody riadeného vetrania s rekuperáciou sú:

• vyššia kvalita vnútorného prostredia vďaka dostatočnej výmene a filtrácii vzduchu,

• nižšia potreba tepla na vykurovanie vďaka jeho spätnému získavaniu,

• vyššia bezpečnosť vďaka zatvoreným oknám.

To, že v dome s riadeným vetraním s rekuperáciou sa nesmú otvárať okná, je fáma. Okná otvárať môžete, ale nemusíte – čerstvý vzduch máte totiž aj bez toho. V zime vám tak neuniká teplo otvorenými oknami. 

Spôsob, ako znížiť spotrebu energie

Dôležitou a veľmi užitočnou súčasťou moderných vetracích systémov je rekuperačná jednotka. V nej dochádza k spätnému získavaniu tepla z použitého vzduchu, čo prináša významné úspory na kúrení. Z tohto pohľadu je rekuperácia jedným z vhodných riešení, ako v dome dosiahnuť súčasnou normou požadovanú nízku spotrebu energie na vykurovanie. I keď dnes neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by jej použitie nariaďovalo, pri bližšom preskúmaní možností zistíme, že ide o mimoriadne efektívny spôsob znižovania tepelných strát a zvyšovania energetickej nezávislosti domu.

Cieľom energetickej certifikácie a štítkovania budov je totiž znížiť spotrebu primárnych energií na vykurovanie a prípravu teplej vody. K základným spôsobom zvyšovania nezávislosti na primárnych zdrojoch energie pritom patrí najmä znižovanie tepelných strát domu. Prestup cez obvodové konštrukcie alebo infiltrácia sú už dnes vďaka kvalitným stavebným materiálom znížené takmer na minimum, takže podstatnú časť tepelných strát dnešných stavieb má na svedomí práve vetranie (bežne v rozmedzí 30 až 50 %).

Ide pritom o tepelné straty, ktorým sa nedá zabrániť, pretože výmena požadovaného objemu vzduchu v budove je nevyhnutná z hygienického hľadiska. Z tohto pohľadu je riadené vetranie so spätným získavaním tepla veľmi dôležitým nástrojom na znižovanie spotreby primárnej energie a jeho význam bude so sprísňujúcimi sa kritériami na budovy ešte stúpať. 


Decentrálne riadené vetranie

2136801
inventer


Decentrálne riadené vetranie

Decentrálny systém je druhou možnosťou (bez potrubných rozvodov), kedy sú jednotlivé menšie vetracie jednotky osadené v obvodovej stene, prípadne sú súčasťou konštrukcie okna

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Koľko môžete ušetriť?

Platí, že čím nižšie sú tepelné straty spôsobené prestupom tepla cez obvodové konštrukcie a infiltráciou, tým väčšie percento tepelných strát bude pripadať práve na vetranie. Pri vysoko energeticky úsporných domoch to môže byť aj viac ako 50 %. A keďže najlepšie rekuperačné jednotky dokážu dnes spätne využiť 80 až 90 % tepla z odpadového vzduchu, ich vplyv na úsporu energie potrebnej na kúrenie môže byť veľmi podstatný.

Zoberme si napríklad objekt s celkovou tepelnou stratou 10 kW, z čoho je 50 % zapríčinených vetraním. Tepelná strata spôsobená vetraním je teda 5 kW. Ak vďaka rekuperácii získame naspäť 80 až 90 % tepla, t. j. 4 až 4,5 kW, závislosť domu na primárnych energiách sa zníži na 5,5 až 6 kW, a to len využitím riadeného vetrania s rekuperáciou. V kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi potom dokážeme znížiť energetickú závislosť domu na primárnych zdrojoch energie ešte viac, čo je dnes požiadavka kladená na každý nový, resp. rekonštruovaný dom.

V dobre zateplenom dome pripadá 35 až 50 % tepelných strát na vetranie.

Pomocou vetrania s rekuperáciou tu teda možno znížiť potrebu tepla takmer o polovicu. 

Rekuperácia znamená spätné získavanie tepla.

Dnešné rekuperačné jednotky dokážu využiť 85 až 90 % tepla z vydýchaného vzduchu.

Odporúčame NA VETRANIE s rekuperáciou


Buderus Logavent HRV2  Je ventilačná jednotka, ktorá sa stará o výmenu vzduchu bez vypúšťania tepla von oknom – v rekuperačnej jednotke dochádza k vyrovnávaniu teploty medzi čerstvým a vydýchaným vzduchom bez toho, aby sa zmiešali. Odvádzaný vzduch tu odovzdá privádzanému až 90 % tepla. Funkcia obtekania rekuperačného výmenníka umožňuje v lete prevetrávanie domu chladným nočným vzduchom. Okrem permanentnej výmeny vzduchu zabezpečuje zariadenie aj zníženie prašnosti a reguláciu jeho vlhkosti.

Buderus Logavent HRV2 Je ventilačná jednotka, ktorá sa stará o výmenu vzduchu bez vypúšťania tepla von oknom – v rekuperačnej jednotke dochádza k vyrovnávaniu teploty medzi čerstvým a vydýchaným vzduchom bez toho, aby sa zmiešali. Odvádzaný vzduch tu odovzdá privádzanému až 90 % tepla. Funkcia obtekania rekuperačného výmenníka umožňuje v lete prevetrávanie domu chladným nočným vzduchom. Okrem permanentnej výmeny vzduchu zabezpečuje zariadenie aj zníženie prašnosti a reguláciu jeho vlhkosti.
Buderus

Buderus Logavent HRV2

Je ventilačná jednotka, ktorá sa stará o výmenu vzduchu bez vypúšťania tepla von oknom – v rekuperačnej jednotke dochádza k vyrovnávaniu teploty medzi čerstvým a vydýchaným vzduchom bez toho, aby sa zmiešali. Odvádzaný vzduch tu odovzdá privádzanému až 90 % tepla. Funkcia obtekania rekuperačného výmenníka umožňuje v lete prevetrávanie domu chladným nočným vzduchom. Okrem permanentnej výmeny vzduchu zabezpečuje zariadenie aj zníženie prašnosti a reguláciu jeho vlhkosti. 

www.buderus.sk

 


inVENTer  Je necentrálny vetrací systém bez potrubných rozvodov, osadený priamo do obvodovej steny, so spätným získavaním tepla s účinnosťou až 91 %. Systém pracuje v 70-sekundových cykloch, v ktorých sa strieda odsávanie vydýchaného vzduchu z miestnosti a nasávanie čerstvého vzduchu z exteriéru. Jeho súčasťou je keramický akumulátor, ktorý odoberá teplo z teplého odvádzaného vzduchu a odovzdáva ho chladnému privádzanému. V lete prirodzene funguje tento systém opačne a teplo „ostáva vonku“.   www.atrium-sk.sk

inVENTer Je necentrálny vetrací systém bez potrubných rozvodov, osadený priamo do obvodovej steny, so spätným získavaním tepla s účinnosťou až 91 %. Systém pracuje v 70-sekundových cykloch, v ktorých sa strieda odsávanie vydýchaného vzduchu z miestnosti a nasávanie čerstvého vzduchu z exteriéru. Jeho súčasťou je keramický akumulátor, ktorý odoberá teplo z teplého odvádzaného vzduchu a odovzdáva ho chladnému privádzanému. V lete prirodzene funguje tento systém opačne a teplo „ostáva vonku“. www.atrium-sk.sk
INVENTER/ATRIUM-SK

INVENTER

Je necentrálny vetrací systém bez potrubných rozvodov, osadený priamo do obvodovej steny, so spätným získavaním tepla s účinnosťou až 91 %. Systém pracuje v 70-sekundových cykloch, v ktorých sa strieda odsávanie vydýchaného vzduchu z miestnosti a nasávanie čerstvého vzduchu z exteriéru. Jeho súčasťou je keramický akumulátor, ktorý odoberá teplo z teplého odvádzaného vzduchu a odovzdáva ho chladnému privádzanému. V lete prirodzene funguje tento systém opačne a teplo „ostáva vonku“. 

www.atrium-sk.sk

Ing. Peter Muškát, technická podpora pre značku Buderus v spoločnosti Robert Bosch, spol. s r. o.

PRIPRAVILA: ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: PETER MUŠKÁT, BUDERUS 
FOTO: BUDERUS, INVENTER/ATRIUM-SK
ZDROJ: časopis Môj dom 2/2018

Kategória: Energia
Tagy: rekuperácia riadené vetranie tepelné straty
Zdieľať článok

Diskusia