Prečo hľadať tesné riešenia?

05. 10. 2018 Zdieľať

Pri komínoch a tepelných spotrebičoch jedna z najdôležitejších vlastnosti je práve tesnosť. Od komína samozrejme očakávame tesnosť. Hľadíme na tesnosť vložky, ktorá v tom komíne slúži na odvod spalín. Tá je buď kovová alebo keramická. Kovová vložka v komínových telesách sa vyskytuje pri ich opravách.

Takzvané vložkovanie je cestou k tomu ako pripraviť komín na nové palivo, alebo na nový spotrebič, alebo len jednoducho urobiť starý a teda nepoužiteľný komín na jeho bežné používanie. Dnes už nie je možné používať jednovrstvové komínové teleso. Bavíme sa o používaní v obytných budovách, Teda v chate, rodinnom dome, bytovke, tam všade musí byť komín viacvrstvový napríklad s vložkou Prima Plus.


Prečo hľadať tesné riešenia?

2265087
Schiedel

Alebo môže byť komín pristavaný k budove. To keď sa rozhodneme dobudovať komín Schiedel rýchlo a jednoducho. Na konzolu osadíme komín, cez stenu urobíme prestup napríklad prostredníctvom prvku VermiS, bezpečne prejdeme strechou a komín ukončíme v takej výške, aby nám pripojený spotrebič fungoval. S tým súvisí tá na začiatku článku spomínaná tesnosť. Ak staviame, máme tesnú stavbu, tak je nevyhnutné priviezť vzduch na horenie. Nespoliehajme sa na vnútorný vzduch. Na horenie je oveľa lepšie priviezť vzduch z exteriéru, aj napríklad komínom. V kovových komínoch má Schiedel taký komín v podobe Permeter Smooth Air. Komín sa postará od bezpečný odvod spalín aj prívod vzduchu. V kombinácii s krbovými kachlami Schiedel Sirius


Prečo hľadať tesné riešenia?

2265089
Schiedel

Vzduch na horenie v prípade keramických komínov vieme riešiť napríklad komínovým systémom Schiedel ABSOLUT. Riešenie, kedy je šachtou privádzaný vzduch na horenie do spotrebiča na tuhé palivo, je populárne v rodinných domoch. Izolovaná šachta, jej dostatočná veľkosť zaručujú funkcionalitu daného riešenia a jeho využiteľnosť.


Prečo hľadať tesné riešenia?

2266879

Obidva doteraz v tomto článku spomínané komínové systémy sú vhodné do stavieb, kde bude v prevádzke rekuperácia. Ani jeden z nich nemá v päte komína mriežku a teda sú oba tesné. Pri tesnom spotrebiči, tesnom dymovode, tesnom komíne a oddelenom tesnom prívode vzduchu na horenie bude rekuperácia fungovať tak ako má.

Krátka a dôležitá informácia na záver. Nezabudnite na pravidelné čistenie komína. Pri tuhých palivách je užívateľ povinný čistiť komín každé 4 mesiace, aspoň raz ročne odporúčame nechať komín vyčistiť odborníkovi. Ak ste alebo budete užívateľom využívajúcim drevosplyňujúci kotol, venujte sa čisteniu spalinovej cesty aspoň raz za mesiac.

Ak sa chcete dozvedieť viac o komínoch Schiedel a komínovej technike, prečítajte si najviac kladené otázky a odpovede na ne na tejto stránke.

ZDROJ PR článok spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o.

Kategória: Energia
Tagy: komín
Zdieľať článok