Zdroj: Terran

Terran Generon – nová generácia strešnej krytiny

19. 04. 2023 Zdieľať

Naše životné prostredie je čoraz viac zaťažované činnosťou veľkopodnikov, rozsiahlym nadmerným odlesňovaním, plytvaním vodou, znečistením pôdy, vody a ovzdušia. Zásoby fosílnych energetických zdrojov na Zemi sa čoraz viac zmenšujú, dôsledkom čoho dochádza k narastaniu ceny energií. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže byť tým najvhodnejším, najhospodárnejším a najdôležitejším dlhodobým riešením pre ľudstvo.

Stavebníctvo má obrovský vplyv na životné prostredie, preto je namieste otázka, že okrem základnej úlohy ochrániť naše domovy a naše hodnoty, prečo by nemohla strecha plniť ešte aj úlohu aktívneho, ekologického, čistého a bezpečného zdroja energie?

Životodarná energia Slnka je nevyčerpateľná, preto spoločnosť Terran Slovakia, s.r.o., výrobca strešnej krytiny Terran, využívajúc neobmedzenú silu prírody vytvorila revolučnú novinku vo forme nových solárnych strešných škridiel, Generon.

solárna škridla

Zdroj: Terran

Estetické a ekologické riešenie bez kompromisov

Terran Generon je strešná krytina s integrovaným solárnym článkom, ktorý má také isté vlastnosti, ako ostatné súčasne vyrábané produkty firmy Terran Slovakia (odolnosť proti mrazu, presné rozmery, vodonepriepustnosť, povrchová ochrana), ale na povrch tejto krytiny sú integrované solárne články takým spôsobom, že spôsob ich ukladania a vzhľad sa takmer zhodujú s klasickými škridlami a ich pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy je dokonale zaistená. Škridla Generon zároveň inovatívne využíva obnoviteľný zdroj energie a tým vám ponúka nielen estetické, ale aj ekologické riešenie bez kompromisov.

rodinný dom so solárnou škridlou

Zdroj: Terran

Vlastnosti solárneho systému

 • Na jeho vytvorenie nie je potrebná žiadna samostatná nosná konštrukcia a rám.
 • Krytina nemusí byť prerazená, takže je dokonale zaistená hydroizolácia systému.
 • Nespôsobuje výrazné zvýšenie zaťaženia strechy.
 • Jednoduchá, efektívna, rýchla a bezpečná uskutočniteľnosť.
 • Vynikajúci výkon výroby energie, a to aj pri slabom osvetlení a vysokých teplotách.
 • Nízka miera poruchovosti.
 • Je možné zapojiť do siete a prevádzkovať v ostrovnom režime.
 • Estetický, jednotný vzhľad strechy.
Terran Generon

Zdroj: Terran

A prečo máme využívať slnečnú energiu?

 1. Chceme chrániť naše životné prostredie

Počas prevádzky neprodukujeme plyny vytvárajúce skleníkový efekt, ani žiadne škodliviny.

 1. Chceme ušetriť peniaze

Slnečná energia je zadarmo a môžeme rátať s predvídateľnou dobou návratnosti investície.

 1. Chceme sa pripraviť na budúcnosť

Sme zodpovední za naše životné prostredie a za život budúcich generácií.

Viac o produkte Terran Generon sa dozviete na stránke www.generon.sk, www.terran.sk, www.krytina.sk.

Technické údaje

Rozmery: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 5,90 kg

Krycia šírka: 300 mm

Nosný podklad:  farbený betónový prvok s vysokou výslednou pevnosťou

Harmonizovaný technický predpis: EN 490:2011

Menovitý výkon: 15 Wp

Mechanická pevnosť: > 1200 N

Presiakovosť: > 20 hodín

Trieda požiarnej odolnosti: B-s1, d0 MSZ EN 13501- 1:2007+A1:2010

Odolnosť proti vonkajšiemu ohňu: Broof (t1) MSZ EN 13501-5: 2005+A1:2010

 Zdroj: PR článok Terran Slovakia s.r.o.

Kategória: Energia Strecha, podkrovie
Tagy: škridla solárna energia
Zdieľať článok
Ušetrite za nákup nových muškátov a naučte sa ich prezimovať. Takto to funguje!Urob si sám

Ušetrite za nákup nových muškátov a naučte sa ich prezimovať. Takto to funguje!

Monopoly v investičnom procese: vodárenské a kanalizačné siete sú špecifickou oblasťouASB.sk

Monopoly v investičnom procese: vodárenské a kanalizačné siete sú špecifickou oblasťou

Inteligentný obrubník vo Viedni bude sám zavlažovať stromy dažďovou vodouASB.sk

Inteligentný obrubník vo Viedni bude sám zavlažovať stromy dažďovou vodou

Kvetinová lúka ako bojovník proti burine. Ktoré druhy si vybrať?Záhrada

Kvetinová lúka ako bojovník proti burine. Ktoré druhy si vybrať?