Umiestnenie kozuba a pece

Umiestnenie kozuba a pece

19. 05. 2010
Zdieľať

Umiestnenie s primárnou potrebou vykurovania je jednoduché. Zvyčajne tak situujeme priemyselne vyhotovené spotrebiče, pri ktorých sa nevyžaduje estetický účinok, prípadne je druhoradý.

Umiestnenie lokálneho spotrebiča (pece, kozuba, sporáku) možno chápať v rôznych dimenziách:

• účelové umiestnenie s primárnou potrebou vykurovania alebo varenia,
• umiestnenie ako zariaďovacieho predmetu,
• umiestnenie ako multifunkčného zariadenia s vysokým estetickým účinkom.

V nedávnej minulosti sa pec chápala ako zariaďovací predmet, ktorý možno včleniť do architektúry, pričom sa ponúka niekoľko spôsobov jeho osadenia a situovania v interiéri: pec či kozub v predsadenej alebo vsadenej polohe, v stredovej alebo centrálnej polohe, v rohu alebo na nároží. Takto uvažujeme vtedy, keď sa snažíme piecku (či kozub) vpasovať do jestvujúcich podmienok.

V kvalitnej projekcii domu sa miesto pre pec alebo kozub vyberá už v štádiu projektovej prípravy – mali by sa začleniť do objektu komplexne, rieši sa ich prevádzka (ktorú popisujeme v iných kapitolách). Spotrebič už nie je len „vložený“, zrastá spolu s domom, je s ním spojený.


Umiestnenie kozuba a pece

263661
Daniel Veselský

Kozubová vložka obložená ťažkým materiálom evokuje masívnu pec. Stvárnenie lavičky pri peci je už otázne.

Umiestnenie kozuba môžu ovplyvniť aj ostatné zariaďovacie predmety, na ktoré je naviazaný. Pri voľbe dizajnu je vhodné inšpirovať sa nábytkom v bezprostrednom okolí kozuba tak, aby s ním tvoril súlad.  Efektne pôsobí, keď tvary nábytku priamo prenášame na kozub. To isté platí aj o peci. 

Pri stavebno-architektonickom riešení osadenia riešime celú stenu alebo blokový kus objektu.


Umiestnenie kozuba a pece

263665

Sporák v rohu
Tu sa úspešne podarilo začleniť sporák do kuchynskej linky v rohovej polohe. Zapustený sokel umožňuje dobrú obsluhu. Sklad dreva a manipulačná plocha sú praktické. Obsluha pečúcej rúry zboku môže byť trochu problematická.

 

Pec alebo kozub sa tak prepája s budovou, akoby vždy patrili k sebe. Tento spôsob môžeme aplikovať aj pri neskoršom vstavaní pece či kozuba. Je to ťažšie, no výsledok je komplexný. Poznáme už tvary nábytku a farebné riešenia interiérov, preto pec alebo kozub nepôsobia cudzorodo, sú spojené s objektom architektonicko-výtvar­nými detailmi.

Okrem estetických požiadaviek musíme zohľadniť aj ergonomické podmienky. Pec, kozub či sporák si vyžadujú obsluhu, takže sa niekedy musíme skloniť alebo si čupnúť. V objemnom koši prinášame palivo a je potrebné niekde ho zložiť. Inokedy treba trochu ustúpiť s dlhým kutáčom. Najnáročnejšie je situovanie stavaných spotrebičov v moderných kuchyniach.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Umiestnenie kozuba a pece

263647
ZOP Plus

Moderný kozub ošperkovaný nikami s doplnkami.

Umiestnenie sporáka


Umiestnenie kozuba a pece

263655
Vladimír Institoris

A. Sporák v samostatnom priestore
 Najvýhodnejšie je umiestniť sporák samostatne od kuchynskej linky. Napríklad na náprotivnej stene, kde má dosť priestoru, aby mohol kraľovať kuchyni. Krátka vzdialenosť od dverí umožní pohodlnú manipuláciu s palivom i popolom. Táto poloha ponúka dostatok miesta aj na pomocné odkladacie plochy či malú lavičku. Bezpečne sa tu možno ohnúť, čupnúť si či ustúpiť o krok vzad.

 


Umiestnenie kozuba a pece

263656
Vladimír Institoris

B. Sporák na konci linky
 Postavenie sporáka na konci linky je prijateľné, aj keď má svoje nevýhody. Veľké teleso sporáka s navýšenou kobkou nepôsobí na konci linky agresívne, no i tak dominantnosť sporáka môže poškodiť dojem z usporiadanej linky. Manipulačná plocha sa nekríži s prevádzkou kuchyne.

 


Umiestnenie kozuba a pece

263658
Vladimír Institoris

 

C. Sporák v strede linky
 Mohutné teleso obvykle murovaného sporáka ťažko zapadne do drevenej kuchynskej linky. Aj pri najlepšej izolácii sa môže začať linka vplyvom tepla ohýbať a krútiť. Obslužná plocha sporáka už zasahuje do prevádzky kuchyne, môže dôjsť k úrazu, preto si treba dávať pri obsluhe spotrebiča väčší pozor. Včleniť stavaný sporák do zaužívanej kuchynskej linky je náročné. V nutnom prípade sa odporúča kompletne murovaná kuchynská linka, v rámci ktorej je integrovaný sporák.

 

 

Základné polohy pece v priestore:
a) predsadená,
b) stenová,
c) rohová a rohová zapustená
d) voľne stojaca – kozub v centrálnej alebo stredovej polohe,
e) nárožná.

Umiestnenie pece 


Umiestnenie kozuba a pece

263648
Vladimír Institoris

 

Ak je hranaté teleso pece len prilepené o stenu, pôsobí ťažkopádne. Ak sa nevydarí proporcia medzi celkovou stenou, priestorom a pecou, môže takáto opticky ťažká hmota doslova zaplniť, až zadusiť priestor svojou prítomnosťou.


Umiestnenie kozuba a pece

263649
Vladimír Institoris

 

Hranolovité teleso pece odľahčíme malou medzierkou – nutou. Pec sa vysunie do priestoru, nie je nalepená na stenu. Ak teleso postavíme aj na mierne zapustený sokel, začne v objeme miestnosti akoby plávať. Ide o elementárny architektonický princíp vyľahčenia a optického pohybu hmoty pri umiestnení pece.


Umiestnenie kozuba a pece

263652
Vladimír Institoris

Podobne aj valcovité teleso sa „dá do pohybu“, ak nie je jeho os totožná s rovinou steny. Po vysunutí osi valca svetlo vyvolá dojem hlbšieho oddeľovania. Podobný princíp dokonale využívala aj baroková architektúra. Tento princíp možno použiť aj pri dnešnom navrhovaní pecí.

ZDROJ: KOZUBY A PECE JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Energia
Tagy: kozuby krby pece vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia