Vyberáme podlahové vykurovanie

12. 09. 2017
Zdieľať

Podlahové vykurovanie dokáže zabezpečiť v interiéri optimálny tepelný komfort, aby však bolo výhodné aj z hľadiska obstarávacích a prevádzkových nákladov, musíte si zvoliť ten správny typ.

Tepelný komfort

Človek vníma ako najkomfortnejšie, ak je rozloženie teplôt v interiéri vo vertikálnom smere, teda od podlahy k stropu, čo najrovnomernejšie. Merania pritom preukázali, že najmenšie rozdiely v teplotách pri podlahe a pod stropom sú v priestoroch s veľkoplošným sálavým (teda podlahovým alebo stropným) vykurovaním. Čím horšie je budova zateplená, tým väčšie sú teplotné rozdiely, aj v energeticky veľmi úsporných domoch však hrá typ vykurovania významnú úlohu. Najrovnomernejšie rozloženie teplôt sa dosahuje pri podlahovom vykurovaní, o niečo horšie výsledky majú stropné a nástenné sálavé panely a až na konci sú klasické, teda konvekčné zdroje, ktoré pracujú na princípe ohrevu vzduchu (teplovodné radiátory, teplovzdušné konvektory a pod.). 

Dva systémy

V zásade môže byť podlahové vykurovanie podľa teplonosného média buď teplovodné, alebo elektrické. Z hľadiska tepelného komfortu aj princípu sú pritom oba systémy zhodné – pri oboch sa zahreje konštrukcia podlahy na teplotu len o niečo vyššiu, ako je teplota vzduchu. Celá podlaha potom slúži ako sálavá plocha, ktorá odovzdáva teplo do priestoru. Vďaka veľkým rozmerom pritom stačí na dosiahnutie tepelnej pohody nízka teplota. Oba systémy sa tiež môžu realizovať buď mokrým, alebo suchým spôsobom.

 

Teplovodné 

Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní odovzdáva teplo podlahe ohriata voda, ktorá prúdi v sústave rúrok zabudovaných v podlahe. Keďže ide o nízkoteplotný systém, ideálnym zdrojom tepla je plynový kondenzačný kotol alebo tepelné čerpadlo, ktoré pracuje najefektívnejšie pri nízkych teplotách vykurovacej vody.

Vykurovacie rúrky sú obvykle uložené v systémovej podložke, ktorá sa zaleje cementovým alebo anhydritovým poterom. Ten zabezpečuje potrebnú pevnosť aj tepelnú akumuláciu. Výhodou anhydritu je, že umožňuje lepšiu reguláciu a pružnejšiu reakciu na zmeny teploty, nie je však vhodný do vlhkého prostredia. Existujú aj suché systémy, určené napríklad do drevostavieb alebo tam, kde je potrebná menšia konštrukčná výška či nižšia hmotnosť podlahy. Základ tvorí systémová tepelnoizolačná doska, do ktorej sa osadia vykurovacie rúrky a prekryje sa napr. sadrovláknitými alebo OSB doskami. K najmodernejším konštrukčným systémom patria tzv. klima-podlahy, zostavené z modulových dosiek alebo pásov – vykurovacia plocha sa vytvorí bez klasického rúrkového „hada“, ktorého nahrádzajú dutiny v doskách. Výhodou je rýchla realizácia a menšia konštrukčná výška.

Podlahové vykurovanie je vhodné do objektov, ktorých priemerná ročná potreba tepla na vykurovanie nie je vyššia než 70 kWh/m2.

Elektrické

Ohrev podlahy v tomto prípade zabezpečujú elektrické vykurovacie káble (resp. rohože) alebo fólie – voľba závisí najmä od krytiny a skladby podlahy. Pri mokrom procese sa využívajú rohože, ktoré sú obvykle uložené vo vrstve betónového či anhydritového poteru s hrúbkou 6 až 8 cm. Tvoria tak tzv. poloakumulačnú sústavu, ktorá zabezpečuje optimálnu mieru tepelnej akumulácie a súčasne dostatočnú dynamiku vykurovania. Na suchú konštrukciu podlahy sú určené predovšetkým vykurovacie fólie, ktoré sa umiestňujú hneď pod krytinu. Výhodou je jednoduchá inštalácia a veľmi malá hrúbka.

Keďže ide o priamovýhrevný systém, elektrické podlahové vykurovanie nepotrebuje kotol, čo výrazne znižuje obstarávacie náklady. Dá sa tiež veľmi dobre regulovať, čo sa zas priaznivo prejavuje na prevádzkových nákladoch – teplotu možno nastaviť individuálne v každej miestnosti, ale aj pri jednotlivých častiach podlahy (napríklad pred francúzskymi oknami).

V princípe existujú 2 systémy podlahového vykurovania.

Pri teplovodnom je vykurovacím médiom voda, elektrické patrí medzi priamovýhrevné.

Vhodnosť systému podlahového vykurovania závisí od parametrov domu. 

Pri dobre zateplených stavbách je výhodnejšie elektrické, pri starších domoch teplovodné. 

Ktoré je výhodnejšie?

Pri novostavbách, kde je potreba tepla na vykurovanie veľmi nízka, sú elektrické systémy o 20 – 25 % efektívnejšie ako teplovodné. Elektrické vykurovanie má však svoje limity pri starších domoch s vyššími tepelnými stratami. Z pohľadu prevádzkových nákladov tu vychádza lepšie teplovodné vykurovanie, i keď obstarávacie náklady sú pri ňom už z princípu vyššie.

Krytina na podlahovom vykurovaní by mala mať čo najvyššiu tepelnú vodivosť, resp. čo najnižší tepelný odpor. K najvhodnejším patria dlažba a vinyl, možno však použiť aj niektoré plávajúce podlahy, dokonca aj s drevenou nášľapnou vrstvou (obvykle s malou hrúbkou).


Systém s elektrickou vykurovacou fóliou hrubou len 0,4 mm patrí k jednoduchým suchým konštrukciám podlahového vykurovania. Fólia sa umiestňuje hneď pod podlahovú krytinu a je určená najmä pod laminátové a drevené plávajúce podlahy. Pod koberce a PVC sa inštaluje s použitím špeciálnych podložiek na báze lisovanej celulózy. Nie je možné použiť ju pod dlažbu. V takom prípade je vhodná vykurovacia rohož.

Systém s elektrickou vykurovacou fóliou hrubou len 0,4 mm patrí k jednoduchým suchým konštrukciám podlahového vykurovania. Fólia sa umiestňuje hneď pod podlahovú krytinu a je určená najmä pod laminátové a drevené plávajúce podlahy. Pod koberce a PVC sa inštaluje s použitím špeciálnych podložiek na báze lisovanej celulózy. Nie je možné použiť ju pod dlažbu. V takom prípade je vhodná vykurovacia rohož.
Fenix Slovensko, s.r.o.

 

Systémy na PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

TEPLOVODNÉ ROZVODY

Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní je obvykle na nosnej betónovej doske položená tepelno-akustická izolácia, prekrytá ochrannou fóliou. Na tento podklad sa uložia vykurovacie rúrky (najčastejšie sa osádzajú do systémovej podložky), a zalejú sa betónovým alebo anhydritovým poterom.


Vyberáme podlahové vykurovanie

2032043
cemex

VYKUROVACIA FÓLIA

Umiestňuje sa hneď pod podlahovú krytinu. Podobne ako pri plávajúcej podlahe sa môže vykurovacia fólia uložiť aj pri krytine z PVC alebo koberci, musí však byť chránená lepenou podložkou heatpack.


Príklad skladby 
1 drevená alebo laminátová plávajúca podlaha
2 podlahová sonda v drážke
3 krycia PE fólia, hr. 0,25 mm
4 podlahová vykurovacia fólia ECOFILM
5 izolačná podložka z extrudovaného polystyrénu
6 podklad – pôvodná podlaha, betón, anhydrit a pod.

Príklad skladby
1 drevená alebo laminátová plávajúca podlaha
2 podlahová sonda v drážke
3 krycia PE fólia, hr. 0,25 mm
4 podlahová vykurovacia fólia ECOFILM
5 izolačná podložka z extrudovaného polystyrénu
6 podklad – pôvodná podlaha, betón, anhydrit a pod.
Fenix Slovensko

Príklad skladby 
1 drevená alebo laminátová plávajúca podlaha
2 podlahová sonda v drážke
3 krycia PE fólia, hr. 0,25 mm
4 podlahová vykurovacia fólia ECOFILM
5 izolačná podložka z extrudovaného polystyrénu
6 podklad – pôvodná podlaha, betón, anhydrit a pod.

ELEKTRICKÁ VYKUROVACIA ROHOŽ

Umiestňuje sa obvykle do vrstvy betónového alebo anhydritového poteru. V prípade keramickej dlažby môže byť aj priamo pod nášľapnou vrstvou vo vrstve flexibilného lepiaceho tmelu.


Príklad skladby 1 nášľapná vrstva (dlažba, plávajúca podlaha, koberec) 2 podlahová sonda v ochrannej trubici (tzv. husí krk) 3 nosná betónová plávajúca doska 4 oceľová výstuž (tzv. kari sieť) 5 vykurovacia rohož ECOFLOOR 6 tepelná izolácia 7 podklad (betónová doska)

Príklad skladby 1 nášľapná vrstva (dlažba, plávajúca podlaha, koberec) 2 podlahová sonda v ochrannej trubici (tzv. husí krk) 3 nosná betónová plávajúca doska 4 oceľová výstuž (tzv. kari sieť) 5 vykurovacia rohož ECOFLOOR 6 tepelná izolácia 7 podklad (betónová doska)
Fenix Slovensko

Príklad skladby
1 nášľapná vrstva (dlažba, plávajúca podlaha, koberec)
2 podlahová sonda v ochrannej trubici (tzv. husí krk)
3 nosná betónová plávajúca doska
4 oceľová výstuž (tzv. kari sieť)
5 vykurovacia rohož ECOFLOOR
6 tepelná izolácia
7 podklad (betónová doska)

TEXT: ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: FENIX
FOTO: FENIX A CEMEX
Zdroj: časopis Môj dom 8/2017

Kategória: Energia Podlaha, dlažba
Tagy: podlahové vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia