Zdroj: Fenix

Elektrická podlahovka: Možnosti overenej klasiky

27. 05. 2021
Zdieľať

Elektrické podlahové vykurovanie má svoje výhody a môžete po ňom siahnuť aj v tejto dobe. Áno, aj napriek tomu, že dnes by sa mali pri prevádzke domu čo najviac využívať obnoviteľné zdroje energie, medzi ktoré tá elektrická nepatrí. Alebo patrí?

Prednosti elektrických káblov

Veľkou výhodou elektrického podlahového vykurovania je jeho jednoduchá realizácia. Tradičným reprezentantom tohto systému sú elektrické vykurovacie okruhy alebo rohože, ktoré sa uložia tesne pod nášľapnú vrstvu, obvykle do flexibilnej stierky alebo samonivelizačného poteru. Teplo sa potom produkuje priamo v nich – elektrický prúd preteká vodičmi, čím sa vodivý materiál ohrieva, podobne ako napr. elektrická špirála na ohrev vody.

Toto teplo sa potom odovzdáva priamo (t. j. bez teplonosného média) buď do miestnosti, alebo akumulačnej hmote podlahy. Nie je teda potrebná plynová prípojka, komín ani rozvody vykurovacej vody, čo znamená nižšiu investíciu do takéhoto systému. Samozrejme, aj zabudovanie vykurovacích káblov do podlahy niečo stojí, ich inštalácia je však jednoduchšia ako realizácia klasickej teplovodnej podlahovky.

Elektrické podlahové vykurovanie je však výhodné aj z hľadiska spotreby energie. Jedným z dôvodov je veľmi presná a rýchla regulácia, vďaka čomu môžete rýchlo dosiahnuť požadovanú teplotu a jednoducho ju udržiavať bez zbytočného prekurovania, a to v každej miestnosti zvlášť. No úspornosť vyplýva aj zo samotného princípu veľkoplošného sálavého vykurovania.

podlahové vykurovanie v kúpeľni

Zdroj: Fenix

Pozitíva sálania

Áno, aj elektrické kúrenie môže byť úsporné. Ide totiž o to, ako sa elektrina na vykurovanie používa. Výhodnosť nízkoteplotného veľkoplošného vykurovania, ku ktorému patrí aj elektrická podlahovka, spočíva napríklad aj v tom, že na prenos tepla využíva sálanie. Je to najefektívnejší spôsob, pretože pri ňom ako tepelný nosič neslúži vzduch, ale teplo sa prenáša pomocou tepelných vĺn priamo na predmety, povrchy, ľudí…

Sálavé teplo (či už od ohňa, slnka, alebo podlahy) človek vníma ako prirodzené a príjemné a na to, aby ste mali pocit komfortu, stačí nižšia teplota vzduchu v miestnosti. Vy sami ste totiž ohrievaní sálajúcim teplom. Pri sálavom vykurovaní sa preto cítime komfortne už pri teplote vzduchu 18 – 19 °C, pri konvekčnom (napr. radiátormi) až pri 20 – 22 °C. A keďže zvýšenie teploty vzduchu o 1 °C znamená spotrebu energie vyššiu o 6 %, nižšia teplota vzduchu pri sálavom vykurovaní znamená úsporu energie bez zníženia komfortu.

Prečítajte si tiež
Na pozemku so starou záhradou vyrástol rodinný dom s lúkou na streche a vykurovaný slnkom

Všeobecnou výhodou sálavého podlahového vykurovania je aj optimálne rozloženie teplôt v priestore. Vzduch v miestnosti sa totiž ohrieva až druhotne, od zohriatych predmetov, kým pri konvekčnom vykurovaní je to naopak – najskôr sa ohreje vzduch, čo spôsobí jeho prúdenie: ohriaty stúpa hore, keď odovzdáva teplo okoliu, postupne sa ochladzuje a klesá dolu. Dôsledkom je teplotný rozdiel medzi podlahou a stropom.

Kým pri sálavom vykurovaní je to na celú výšku miestnosti 1 až 2 °C, pri konvekčnom je rozdiel 1 °C na každých 30 až 50 cm výšky. Aby ste teda dosiahli príjemnú teplotu aj pri podlahe, treba pri konkvekčnom vykurovaní dodať mase vzduchu v miestnosti viac energie. Tento rozdiel je najvýraznejší vo vysokých priestoroch, napríklad ak chcete mať obývačku efektne otvorenú až do krovu.

V energetickej triede AO sa elektrické podlahové vykurovanie uplatní najmä v kombinácii s ďalšími zariadeniami, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie.

Nielen pod dlažbu

Vo vykurovacích podlahách sa vykurovacia rohož (resp. vodič) uloží obvykle do akumulačnej vrstvy betónu alebo anhydridu, prípadne do stierky či lepidla na túto akumulačnú vrstvu. Pod betón (resp. anhydrid) sa aplikuje tepelnoizolačná podložka, ktorá bráni úniku tepla do podkladovej alebo nosnej konštrukcie. Ako vrchná vrstva je prirodzene ideálna dlažba, nie je to však jediný typ podlahovej krytiny, pod ktorý sa elektrické podlahové vykurovanie hodí. Hoci sa to na prvý pohľad možno nezdá, vhodnou voľbou je aj vinyl alebo korok.

Korok má síce veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, čo by mohlo znamenať, že je na podlahové vykurovanie nevhodný, účinnú izolačnú vrstvu však vytvorí až pri väčších hrúbkach. To, že v hrúbke bežnej podlahovej krytiny sa na podlahové vykurovanie hodí, overila spoločnosť Fenix ​​laboratórnym testom. Korkové dlaždice boli pri ňom nalepené na anhydridovej doske s inštalovanou vykurovacou rohožou Ecofloor, a to asi 5 cm pod povrchom, tak, aby sa teplo z elektrických káblov dostatočne roznieslo do plochy a teplota na povrchu bola rovnomerne rozložená.

Pod vykurovacou rohožou bola tepelná izolácia z 2 cm hrubého extrudovaného polystyrénu. Meranie ukázalo, že teplota podlahy sa z izbovej teploty 21,5 °C zvýšila na 29 °C a ďalej už nerástla, a to aj bez použitia podlahovej sondy termostatu. Výsledky ukázali, že prestup tepla cez korkovú podlahu do priestoru bol plynulý a krytina nebránila sálaniu tepla do miestnosti. Úspešne dopadli aj testy s elektrickým podlahovým vykurovaním pod vinylovou krytinou.

Najmä vo vysokých otvorených priestoroch ušetríte s podlahovým vykurovaním energiu vďaka tomu, že pri zemi nie je chladnejšie než pod stropom.

Okruhy alebo rohože? Záleží na tvare vyhrievanej plochy

Z hľadiska funkčnosti nie je medzi káblovým okruhom a rohožou žiadny rozdiel – vykurovacia rohož je v podstate vykurovací kábel prichytený na nosnú tkaninu. Tieto dva výrobky sa líšia iba v spôsobe ukladania. Inštalácia okruhu je flexibilnejšia, no prácnejšia. Rohož sa jednoduchšie ukladá a je pri nej zaistené rovnomerné rozloženie výkonu, je však vhodná najmä pre pravidelné plochy.

V súlade s triedou A0

Aj s elektrickou podlahovkou možno splniť prísne podmienky zaradenia domu do energetickej triedy A0, ktorá je od tohto roka pri všetkých novostavbách povinná. V prvom rade je pritom dôležité znížiť potrebu tepla na vykurovanie na minimum. K tomu možno prispieť jednak stavebne, teda domom s výhodným „faktorom tvaru“ (s čo najmenšou plochou vonkajšieho – ochladzovaného povrchu), vhodným dimenzovaním a orientáciou zasklených plôch a dôkladným zateplením celého obvodového plášťa, a jednak technikou, to znamená riadeným vetraním s rekuperáciou. Prirodzeným vetraním môže totiž z domu unikať až 40 % tepla a rekuperácia, t. j. spätné získavanie tepla, z neho dokáže vrátiť späť do interiéru takmer 90 %. Rekuperácia teda dokáže veľmi účinne znížiť tepelné straty, a tým aj potrebu tepla na vykurovanie.

Prečítajte si tiež
Absolútne celý z dreva! Dom, ktorý spochybňuje mnohé vlastnosti pripisované drevu

Ďalším dôležitým krokom je využiť pri prevádzke domu v čo najväčšej miere obnoviteľné zdroje energie. Cestou, s ktorou sa budeme v súvislosti s triedou A0 stretávať čoraz častejšie, je kombinácia rôznych zariadení. Aj tu je pritom viacero možností. Príjemne teplú podlahu vyhrievanú elektrinou si napríklad môžete užívať len na niektorých miestach – na menších plochách v chodbe, kúpeľni či kuchyni. Pôjde teda len o doplnok k hlavnému zdroju tepla, ktorým môže byť hoci aj tepelné čerpadlo. Alebo môžete elektrické podlahové vykurovanie kombinovať s krbom, kachľami na drevo, či kotlom na drevené pelety, keďže biomasa má pri energetickej certifikácii veľmi priaznivé hodnotenie.

Navyše sa takto dajú využiť výhody oboch spôsobov vykurovania a zároveň vykompenzovať ich nedostatky – napríklad keď práve nemôžete prikladať, prevezme štafetu komfortný elektrický ohrev. Aj na prípravu teplej vody by ste mali použiť ekologický zdroj. Tu okrem spomínaného tepelného čerpadla pripadajú do úvahy tiež solárne kolektory. Možnosťou, ktorá sa pri elektrickom podlahovom vykurovaní priam ponúka, je skombinovať ho s fotovoltickou elektrárňou – neekologickú elektrickú energiu zo siete tak vymeníte za jej čistý a obnoviteľný zdroj. Treba však pamätať na to, že v období, keď treba najviac kúriť, je slnečného žiarenia, a tým aj elektrickej energie z neho, najmenej. Ide teda o výborný tandem napríklad vtedy, ak chcete elektrickú podlahovku využívať ako doplnkový zdroj tepla hlavne v prechodnom období.

Možností je teda viacero a, ako to už býva, jediná správna kombinácia neexistuje – všetko závisí od konkrétneho domu a vašich preferencií. Návrh najvhodnejšieho riešenia teda patrí do rúk fundovaného odborníka.

Prečítajte si tiež
Pasívny dom prekvapuje utajenými schodmi a certifikovanou pecou na pizzu!

Vykurovacie káble a rohože Ecofloor sú tradičným reprezentantom elektrického podlahového kúrenia. To môže slúžiť ako hlavný systém vykurovania v dome alebo byte, alebo ako doplnkový zdroj tepla – na komfortné lokálne vyhrievanie menších plôch napríklad v predsieni, kúpeľni či kuchyni. Výhodou tohto systému je jednoduchá inštalácia a flexibilná prevádzka. Káble s malým priemerom a nižším lineárnym príkonom pritom umožňujú, aby bol rozstup slučiek čo najmenší a podlaha sa rovnomerne prehrievala. Na priamy ohrev podlahy možno použiť napr. vykurovacie rohože so samolepiacimi páskami LDTS a LD, samolepiace rohože LSDTS a ultratenké rohože CM.

Elektrické podlahové káble

Zdroj: Fenix

Príprava teplej vody. Aby ste aj s elektrickým podlahovým vykurovaním splnili požiadavky energetickej triedy A0, budete musieť ekologicky vyriešiť prípravu teplej vody. Jednou z možností na ohrev vody s využitím obnoviteľnej energie sú solárne kolektory – napríklad beztlaková solárna zostava Vaillant auroSTEP plus dokáže pre domácnosť počas celého roka zabezpečiť až 70 % teplej vody. Ide o jeden z najobľúbenejších solárnych systémov na trhu (vďaka jednoduchej rýchlej montáži, spoľahlivosti a minimálnym nárokom na údržbu i servis), ktorý sa skladá z 250 l alebo 350 l bivalentného zásobníka, solárneho modulu a dvoch alebo troch plochých solárnych kolektorov (typu drain-back).

Solárne kolektory

Zdroj: Vaillant

Tepelné straty vetraním, a teda aj potreba tepla na vykurovanie, sa dajú veľmi efektívne znížiť pomocou riadeného vetrania s rekuperáciou. Bez neho sa dá trieda A0 všeobecne dosiahnuť len veľmi ťažko. Systém Buderus Logavent HRV2 sa automaticky postará o výmenu vydýchaného vzduchu za čerstvý, pričom až 90 % tepla z odchádzajúceho vzduchu použije na ohriatie čerstvého privádzaného vzduchu. V dome tak budete mať neustále vyvetrané bez toho, aby zároveň so vzduchom unikalo z interiéru aj teplo.

Systém vetrania s rekuperáciou

Zdroj: Buderus

Kombinácia fotovoltického systému s elektrickým podlahovým vykurovaním sa priam ponúka. Vďaka tomuto spojeniu sa k výhodám elektrickej podlahovky pridá aj ekologickosť, treba však pamätať na to, že v období, keď treba najviac kúriť, je slnečného žiarenia, a tým aj elektrickej energie z neho, najmenej. Základom fotovoltickej elektrárne sú solárne panely na streche domu, ktoré premieňajú slnečnú energiu na elektrickú. Šikovným riešením môže byť v tomto smere strešná krytina Terran Generon s integrovaným solárnym článkom. Spôsob ukladania ani vzhľad krytiny sa takmer nelíšia od klasickej škridlovej strechy a integrovaný solárny článok nijako nemení ani jej základnú – ochrannú funkciu, no pridáva k nej aj ekologické využitie.

Fotovoltická elektráreň

Zdroj: Terran

Pripravila: Erika Kuhnová

Odborná spolupráca a foto: Fenix

Zdroj: Časopis Môj dom

Kategória: Podlaha, dlažba
Tagy: elektrické podlahové vykurovanie fotovoltické panely podlahové vykurovanie solárna energia vetracie systémy s rekuperáciou
Zdieľať článok

Diskusia