Vykurovanie obnoviteľnými zdrojmi energie sa stáva realitou aj pre bežné domácnosti

25. 06. 2016
Zdieľať

Vykurovanie obnoviteľnými zdrojmi je ekologický princíp, ktorý má vo vzťahu s pasívnou výstavbou svoj význam. Projekt Zelená domácnostiam vytvoril podmienky na to, aby tieto technológie boli prístupné pre každého.

Dotácie na správnom mieste 

Vykurovanie obnoviteľnými zdrojmi energie bolo ešte donedávna pre bežného obyvateľa vzdialený pojem. Prudkým rozvojom technológií sa však stáva ich využívanie realitou aj pre bežnú domácnosť. Motiváciou intenzívne sa o ne zaujímať je aj národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Jeho cieľom je zabezpečiť finančnú podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, vďaka čomu bude nahradená energia, na ktorej výrobu by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá. Pri takomto spôsobe vykurovania vo viacerých prípadoch platí, že zelené zariadenia vyžadujú síce vyššiu vstupnú investíciu ako konvenčné, ale pri vhodnom riešení sú schopné zabezpečiť zníženie prevádzkových nákladov. Či a do akej miery to dokážu, vždy závisí aj od optimálneho nadimenzovania a správneho využívania. Motiváciou takejto voľby často býva aj istá miera nezávislosti od dodávky energie z verejnej siete.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE sa uskutočňuje prostredníctvom vydávania poukážok, ktoré pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky je určovaná automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Aby nebolo potrebné prácne hľadať a dokladovať technické parametre systémov, je dostupný oficiálny, priebežne dopĺňaný zoznam vyhovujúcich zariadení. Pravidlá podpory, postup pri podávaní žiadostí, ako aj všetky ostatné podrobnosti nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk.


Drevo splyňovací kotol Buderus Logano S161 s výkonom 18 a 24 kW funguje na inovatívnom princípe vykurovania tuhým palivom pri splnení emisných limitov triedy 5. Pre svoju prevádzku využíva pyrolýzu, pomocou ktorej splyňuje kusové drevo do dĺžky polien 50 cm. Vlastná tepelná izolácia redukuje energetické straty a zaisťuje tichú prevádzku,  jeho účinnosť dosahuje až 88 % pri čase horenia minimálne štyri hodiny.

Drevo splyňovací kotol Buderus Logano S161 s výkonom 18 a 24 kW funguje na inovatívnom princípe vykurovania tuhým palivom pri splnení emisných limitov triedy 5. Pre svoju prevádzku využíva pyrolýzu, pomocou ktorej splyňuje kusové drevo do dĺžky polien 50 cm. Vlastná tepelná izolácia redukuje energetické straty a zaisťuje tichú prevádzku, jeho účinnosť dosahuje až 88 % pri čase horenia minimálne štyri hodiny.
Buderus

Odborník radí

Michal Ilovič, energetický konzultant 
z poradenského centra Slovenskej inovačnej a energetickej gentúry v Banskej Bystrici 

Aké sú konkrétne možnosti technológií na vykurovanie OZE?

Pri zabezpečení vykurovania domu prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie môžu domácnosti využívať predovšetkým kotly na biomasu alebo tepelné čerpadlá. Konkurenciou im býva kondenzačný kotol na zemný plyn, ktorý vyžaduje možno o niečo menšiu vstupnú investíciu, ale prevádzkové náklady môžu byť vyššie. Solárne kolektory alebo fotovoltické panely sú schopné len prispievať k podpore vykurovania. Zvyčajne pomáhajú inému zariadeniu v prechodných obdobiach, pretože v najchladnejších dňoch nie sú schopné zabezpečiť  tepelný komfort. Fotovoltické panely môžu pomôcť pri tepelných čerpadlách. Pri využití solárnych kolektorov treba počítať s tým, že na podporu vykurovania  bude treba kúpiť nejaké navyše.

Aké sú najčastejšie chyby pri podávaní samotných žiadostí?

Najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí o vydanie poukážky sa týkajú nesprávne vyplnenej žiadosti, a to najmä informácií o mieste inštalácie a vlastníkoch. Niektoré domácnosti si vybrali zariadenie bez predchádzajúcej konzultácie so zhotoviteľom. Keďže zariadenie uvedené na poukážke musí byť aj predmetom inštalácie, nie je možná jeho následná zmena. Ak si teda domácnosť zvolila zariadenie, ktoré pre ňu nie je vhodné alebo je nedostupné, musí sa o poukážku uchádzať v ďalšom kole. Preto treba výber zariadenia


Multifunkčné zariadenie s tepelným čerpadlom vzduch/voda LWZ 304/404 SOL je od nemeckej značky STIEBEL ELTRON. Ide o kompletný systém určený  pre energeticky úsporné domy, kde zabezpečí riadené vetranie so spätným získavaním tepla (s účinnosťou až do 90 %), vykurovanie a prípravu teplej vody (s 235-litrovým zásobníkom) a tiež letné chladenie. Možno ho tiež skombinovať so solárnym zariadením.

Multifunkčné zariadenie s tepelným čerpadlom vzduch/voda LWZ 304/404 SOL je od nemeckej značky STIEBEL ELTRON. Ide o kompletný systém určený pre energeticky úsporné domy, kde zabezpečí riadené vetranie so spätným získavaním tepla (s účinnosťou až do 90 %), vykurovanie a prípravu teplej vody (s 235-litrovým zásobníkom) a tiež letné chladenie. Možno ho tiež skombinovať so solárnym zariadením.
Stiebel-Eltron

Domácnosti majú šancu získať príspevok na inštaláciu zariadenia v závislosti od jeho výkonu a ceny až do výšky 50 % z nákladov. Vďaka tomu si môžu dovoliť lepšie zariadenie za cenu, ktorú by ináč zaplatili za menej kvalitný produkt. To je motiváciou nehľadať najlacnejšie možné riešenie, ale zakúpiť kvalitné zariadenie, ktoré splní požiadavky a očakávania.


Solárne kolektory Wolf TopSon F3-1 predstavujú efektívne riešenie využitia čistej slnečnej energie. Celá konštrukcia je vďaka hlboko zapustenej kolektorovej vani a bezpečnostnému sklu hrúbky 3,2 mm maximálne odolná proti nepriaznivým poveternostným podmienkam, o minimalizáciu tepelných strát sa postará izolácia z minerálnej vlny hrúbky 60 mm. Montáž je vhodná na všetky bežné krytiny vrátane použitia na plochých strechách (nastaviteľný sklon 20°, 30°, 45°).

Solárne kolektory Wolf TopSon F3-1 predstavujú efektívne riešenie využitia čistej slnečnej energie. Celá konštrukcia je vďaka hlboko zapustenej kolektorovej vani a bezpečnostnému sklu hrúbky 3,2 mm maximálne odolná proti nepriaznivým poveternostným podmienkam, o minimalizáciu tepelných strát sa postará izolácia z minerálnej vlny hrúbky 60 mm. Montáž je vhodná na všetky bežné krytiny vrátane použitia na plochých strechách (nastaviteľný sklon 20°, 30°, 45°).
Wolf Slovenská republika s.r.o.

Odborník radí

Jaroslav Rehuš, 
technický špecialista Vaillant Group Slovakia 

Uvažujete o solárnom systéme – na ohrev vody? Na čo dať pozor?

Na prípravu teplej vody sa preferuje využívanie plochých kolektorov. Ich počet závisí od veľkosti zásobníka teplej vody, ktorý má byť adekvátny počtu ľudí v domácnosti. Pre rodinné domy so 4 až 6 členmi v domácnosti je postačujúci solárny systém so zásobníkom s objemom 250 až 350 litrov.

Solárne kolektory možno umiestniť na plochú, šikmú strechu alebo na fasádu. V našich podmienkach by mali byť orientované na juh so sklonom 30 – 60° (pre systémy len na ohrev teplej vody sa prevažne používa sklon 30 – 45°).


Tepelné čerpadlá vzduch/voda BWL značky Wolf  ponúkajú vynikajúci výkonový koeficient COP 3,8 až 4,0 pri A2/W35 (EN14511/EN 255). Prevádzka BWL-1 je takmer bezhlučná, keďže kompresor má dvojnásobnú izoláciu chvenia a jeho rozbeh je pozvoľný, elektronicky riadený. Vonkajšie plášte tepelných čerpadiel majú tepelnú a akustickú izoláciu. Výsledkom inovačných snáh je dosiahnutie hladiny hluku nižšieho ako 29 db (A) vo vzdialenosti 10 m.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda BWL značky Wolf ponúkajú vynikajúci výkonový koeficient COP 3,8 až 4,0 pri A2/W35 (EN14511/EN 255). Prevádzka BWL-1 je takmer bezhlučná, keďže kompresor má dvojnásobnú izoláciu chvenia a jeho rozbeh je pozvoľný, elektronicky riadený. Vonkajšie plášte tepelných čerpadiel majú tepelnú a akustickú izoláciu. Výsledkom inovačných snáh je dosiahnutie hladiny hluku nižšieho ako 29 db (A) vo vzdialenosti 10 m.
Wolf Slovenská republika s.r.o.


Solárna zostava auroSTEP plus od značky Vaillant, vhodná na prípravu teplej vody, pozostáva zo zásobníka s objemom 250 alebo 350 l a dvoch alebo troch plochých solárnych kolektorov typu drain-back. Výhodou tejto solárnej zostavy je jej kompaktnosť, pričom všetky nevyhnutné časti systému ako čerpadlo, regulátor a bezpečnostné prvky sú súčasťou modulu, nainštalovaného priamo na bivalentnom zásobníku.

Solárna zostava auroSTEP plus od značky Vaillant, vhodná na prípravu teplej vody, pozostáva zo zásobníka s objemom 250 alebo 350 l a dvoch alebo troch plochých solárnych kolektorov typu drain-back. Výhodou tejto solárnej zostavy je jej kompaktnosť, pričom všetky nevyhnutné časti systému ako čerpadlo, regulátor a bezpečnostné prvky sú súčasťou modulu, nainštalovaného priamo na bivalentnom zásobníku.
Vaillant Group Slovakia


Invertorové tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON vzduch/voda WPL 15/20/25 AC(S) majú prvotriednu účinnosť aj pri teplotách výrazne pod bodom mrazu. Vysoké prívodné teploty umožňujú využívanie klasických radiátorov. Veľkou výhodou je vonkajšie jednotka, ktorá má nízky prevádzkový hluk – to má predovšetkým s ohľadom na susedov rozhodujúci význam. Čím tichšie tepelné čerpadlo pracuje, tým menší môže byť odstup od ďalšej obytnej budovy.

Invertorové tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON vzduch/voda WPL 15/20/25 AC(S) majú prvotriednu účinnosť aj pri teplotách výrazne pod bodom mrazu. Vysoké prívodné teploty umožňujú využívanie klasických radiátorov. Veľkou výhodou je vonkajšie jednotka, ktorá má nízky prevádzkový hluk – to má predovšetkým s ohľadom na susedov rozhodujúci význam. Čím tichšie tepelné čerpadlo pracuje, tým menší môže byť odstup od ďalšej obytnej budovy.
Stiebel-Eltron

TEXT LUCIA KUŠNÍROVÁ
FOTO ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom špeciál 2016

Kategória: Energia
Tagy: čerpadlá obnoviteľné vykurovanie zdroje
Zdieľať článok

Diskusia