08. 07. 2010
Zdieľať

Ak plánujete zásadnú rekonštrukciu alebo výstavbu rodinného domu, odporúčame zvážiť všetky možnosti, ktoré ponúka súčasný trh.

Uvedené vlastnosti však ani zďaleka nie sú jediným kritériom pri výbere vykurovacieho systému ani zdroja tepla, aj keď, ako bolo povedané, môžu do značnej miery predznamenať odpovede aj na otázku „čím vykurovať“. V hre je hneď niekoľko dominantných spôsobov, ktoré sa presadzujú viac, a niekoľko ďalších, menej rozšírených alternatív. 


Dominantnými sú najmä fosílne zdroje: zemný plyn, olej a pevné fosílne palivá (čierne a hnedé uhlie). Elektrická energia sa využíva ako zdroj pre elektrické konvektory, elektrické odporové drôty a infražiariče. Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí energia z biomasy (drevo, slama, obilniny) a energia z prostredia (tepelné čerpadlo, rekuperácia – opätovné získavanie tepla, slnečná či geotermálna energia). Poradie, v akom sme uviedli kategorizáciu, de facto zodpovedá percentuálnemu rozdeleniu trhu. O tom, ktorý zdroj si zvolíte, rozhoduje niekoľko kritérií.Zdroje tepla

272068
Romotop


a) Zaobstarávacie náklady – vstupné náklady na nákup tepelného zdroja hrajú dnes takmer najdôležitejšiu úlohu v procese rozhodovania o našej „tepelnej budúcnosti“. Trh do istej miery deformujú štátne dotácie, ktoré zvýhodňujú určité typy zdrojov pred inými. To, ktoré to budú, závisí od politického rozhodnutia, aj keď sa v tomto prípade predpokladá určitá miera spoločenského konsenzu na rozhodnutie o tom, ktorý typ by mal byť podporovaný z verejných zdrojov.


b) Prevádzkové náklady – existuje vykurovanie s nemennou cenou využívanej energie (solárne panely, drevo z vlastných zdrojov) a s premenlivou cenou (pevné a plynné palivá, elektrina, biomasa, tepelné čerpadlo). Prakticky po všetko sa „chodí na trh“, takže výhodné je snažiť sa o energetickú sebestačnosť. Pretože  ceny energií a palív sa výrazne líšia, na porovnanie je najvhodnejšie využiť aktuálne informácie zo špecializovaných internetových serverov (napr. www.efilip.sk). Treba pritom počítať aj s tým, že výber určitého zdroja tepla môže ovplyvniť aj cenu ostatnej energie (zemný plyn, elektrina) na prevádzku domácnosti.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteZdroje tepla

272054
Protherm


c) Plynofikácia síce značne pokročila, napriek tomu nie je plyn ani na začiatku 21. storočia samozrejmosťou na celom území štátu. Elektrické vedenie je takmer všade, rovnako ako „prostredie“ z ktorého možno čerpať energiu s väčšou či menšou účinnosťou. Pevné fosílne aj „obnoviteľné“ palivá závisia od pravidelných dodávok, často zo zahraničia.


d) Údržba a obsluha – čím väčší komfort, tým lepšie. Vykurovanie, ovládané jedným tlačidlom, či plnoautomatické, ideálne s okamžitou účinnosťou, keď od stisnutia tlačidla po dosiahnutie optimálnej tepelnej pohody uplynie čo najkratší čas. Ďalším faktorom je napríklad nutnosť prikladať v pravidelných intervaloch (kotly na pevné palivá), nutnosť povinných revízií jednotlivých častí systému (plynové kotly, komíny kozubov a plynových kotlov) a pod.


e) Ekológia – aj v časoch, keď sa najmä na dedinách z dôvodu šetrenia kúri v peciach a kotloch všetkým horľavým (špecialitou je PET fľaša naplnená pilinami s použitým olejom), sa nájdu zodpovedne uvažujúci jednotlivci, pre ktorých je dôležité, kde sa tie zdroje berú. Ekologickejšie sú rozhodne obnoviteľné zdroje, v prípade niektorých typov biomasy však je potrebné zvážiť aj etické hľadisko (napr. obilie ako energetický zdroj).


ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Energia
Tagy: vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia