17. 07. 2008
Zdieľať

Do nášho bezprostredného okolia nepatrí len zeleň a kvetiny. Človek sa na svojom teritóriu potrebuje pohybovať po bezpečných chodníkoch a cestičkách, ktoré veľakrát musí vytvoriť umelo. Závisí len od neho, či na ich výstavbu zvolí ľahko adaptabilný prírodný materiál, alebo priemyselne vyrobenú exteriérovú dlažbu s vylepšenými funkčnými vlastnosťami.

Betón – najširšie využitie

Spomedzi materiálov využiteľných na spevnenie exteriérových plôch aj svahov sa k slovu stále hlási najmä betón. Je totiž ekologickým, pevným, odolným a plne recyklovateľným materiálom s dlhou životnosťou. Uplatňuje sa rovnako v súkromných aj verejných mestských zónach. Možno ním spevniť dvory, terasy, chodníky, okolie bazénov, arkádové chodby, výjazdy z garáží, parkovacie plochy, pešie zóny, námestia alebo iné reprezentatívne priestranstvá. Podľa účelu použitia spevnenej plochy treba zvoliť vhodný tvar a hrúbku dlažby. Betónové dlažby s hrúbkou od 6 cm znesú dopravné zaťaženie osobným autom.
 


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156137


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156136

Citlivým striedaním farieb a premysleným výberom formátov možno z dláždeného povrchu urobiť nielen funkčnú, ale aj peknú pochôdznu plochu.

Na zvlášť namáhané plochy sú najvhodnejšie zámkové dlažby s väčšou hrúbkou. Veľmi dôležitá pre výsledný efekt je kvalita podložia a uloženia. Výrobcovia odporúčajú uložiť dlažbu do dlažbového lôžka z kamennej drviny (pri terasových platniach do malty) a presne dodržiavať postup pri kladení podľa konkrétneho druhu dlažby. V krajinnej a záhradnej tvorbe sa betónové dlažby využívajú najmä pre ich výnimočnú tvárnosť. Dnes už existujú rôzne moderné technológie slúžiace na optické zušľachtenie výrobkov, ktoré umožňujú vytvoriť efektné štruktúry povrchu a farebnosť, prípadne dlažbe dodávajú vzhľad prírodného kameňa.

Bohatý výber


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156146

Súčasťou ponuky na trhu sú nielen jednofarebné, ale aj melírované dlažby či tvárnice. Na ich povrchu badať postupný prechod rôznych odtieňov, ktoré na veľkej ploche vytvárajú zaujímavé optické efekty. Isté formáty dlaždíc vyvolávajú kombináciou farieb dokonca pocit trojdimenzionálneho priestoru. V ostatnom čase sa rozšírila aj paleta formátov dlaždíc. Niektoré firmy ponúkajú viac veľkostí (viac rozmerov v jednej šarži alebo dokonca viac tvarov), ktoré majú zabezpečiť prirodzené pôsobenie dláždeného povrchu. Bohatšie množstvo formátov pomáha predchádzať najmä vzniku krížových škár. Je však na majiteľovi, či uprednostní komplikovanejšiu nepravidelnú štruktúru, alebo prostú klasiku jedného, prípadne dvoch rozmerov. Výber viacerých farieb a tvarov umožňuje vytvorenie zvýraznených línii a vzorov, prípadne slúži na oddeľovanie či olemovanie rozmernejších súvislých plôch.

Niektoré druhy betónových dlažieb vytvárajú prísne a čisté línie, pričom náročnosť, ktorá vyplýva zo vzoru, sa prejaví až na väčších plochách. Zámková dlažba je vhodná na plochy s veľkým bodovým zaťažením (chodníky, parkoviská a pod.). Iné typy, napr. šesť- alebo osemhraná dlažba, pôsobia naopak veľmi dekoratívne. Zaoblené tvarovky umožňujú zostavenie kruhov, polkruhov, vejárov, vinutých chodníčkov a iných oblých línií.
 


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156175


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156176

Krivky a oblúkové línie možno riešiť pomocou rozličných typov


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156140

Čo treba zvážiť

Výberu tvárnic by však malo predchádzať zváženie, v akom teréne sa budú nachádzať a do akej miery bude plocha namáhaná prevádzkou. Dôležitými vlastnosťami betónovej dlažby, ktoré by sme si pri výbere a kúpe výrobku mali preveriť, sú odolnosť proti mrazu a poveternostným vplyvom, oteruvzdornosť, vysoká nosnosť alebo pevnosť, protišmykovosť, odolnosť proti soliam, chemickým látkam a UV žiareniu. Seriózni výrobcovia tieto vlastnosti garantujú. V otázke voľby odtieňa môžu naše predstavy obmedziť miesta s frekventovanejším prechodom automobilov.

Výrobcovia odporúčajú, aby sme v zónach výjazdov z garáží, príjazdových ciest alebo parkovísk – vzhľadom na možný únik prevádzkových médií – volili radšej produkty tmavších farieb alebo výraznejšie vzory. Ak je predpoklad, že plochu znečistia ropné produkty, tuky (napr. v okolí grilov) alebo cukornaté roztoky z niektorých stromov, je dobré naimpregnovať povrch dlaždíc prípravkami na báze siloxanov. Tieto nízkomolekulárne látky síce znečisteniu povrchu nezabránia, ale vďaka nim ho možno ľahšie očistiť. Navyše, povrch betónu uchránia pred tvorbou machov a rias. Na údržbu môžeme použiť vodný tlakový agregát. Plochy vystavené pôsobeniu minerálnych a rastlinných olejov by mali byť zhotovené z iného materiálu, napr. z keramických dlaždíc.

Drenážna dlažba a svahový systém


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156138

Na spevnenie plochy môžeme použiť aj tzv. zatrávňovaciu (vegetačnú) alebo drenážnu dlažbu, ktorej výhodou je predovšetkým schopnosť prepúšťať dažďovú vodu. Otvory odvádzajú vodu do kanálikov a odtiaľ do podkladovej vrstvy, vďaka čomu sa na povrchu dlažby netvoria kaluže. Škárový a navyše ekologický systém nachádza ideálne uplatnenie v príjazdoch do garáží alebo na parkoviskách, pri zabezpečení povrchu v svahovitých oblastiach alebo v miestach, kde sa vyžaduje spojenie trávnatého povrchu s dlažbou. Palisády a svahové vegetačné tvárnice sa ľahko kombinujú so zámkovou dlažbou. Betón môžeme použiť aj na vybudovanie oporných svahových systémov. Tieto prvky majú svoje funkčné aj estetické využitie. Na jednej strane slúžia na spevnenie kvetinových svahov, na druhej strane dokážu zaujímavo využiť a pretvoriť plochy v strmších svahoch.
 


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156171

Vďaka betónovým svahovým prvkom možno šikmé plochy spevniť aj s použitím veľkého množstva vegetácie.

Oporné múry terasovitých záhrad možno naukladať kolmo alebo v sklone, pričom tvárnice sa dajú umiestniť tesne vedľa seba alebo aj s odstupom, orientované do okolia rovnými, prípadne zaoblenými pohľadovými stranami. Ak má podložie nižšiu nosnosť alebo je málo súrodé, do betónového pásu vkladáme výstuž. Čím je sklon steny miernejší a zemina súdržnejšia, tým vyššiu opornú stenu si môžeme dovoliť vybudovať. V prípade častých dažďov je dobré v spodnej časti zabudovať drenážnu vrstvu. Do dutín vysádzame kvety a kroviny podľa vlastného výberu. Rastliny treba potom dostatočne zavlažovať.
 


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156139

Niektoré druhy dlaždíc obstoja aj v náročnom svahovitom teréne.

Tehla – enormná pevnosť v tlaku


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156144

Viac než betón sa z historického hľadiska na spevnenie plôch používa tehla, ktorá sa vyznačuje veľkou životnosťou a trvácnosťou. Tehla je tvrdá, mrazuvzdorná, odolná proti soliam, UV žiareniu a tiež proti väčšine chemikálií. Jej hlavnou výhodou je najmä enormná pevnosť v tlaku, preto môže byť v niektorých prípadoch využitá aj na veľmi namáhané plochy. Tehla je bez problémov pochôdzna a vďaka drsnému povrchu aj odolná proti pošmyknutiu. Možno ju ľahko kombinovať nielen s rôznymi druhmi prírodného kameňa, ale aj s betónovou dlažbou či drevom. Prostrediu dodáva príjemný južanský vzhľad a ponúka širokú paletu možností stvárnenia – či už farbami, alebo vzormi uloženia. Jej prírodná červená farba tvorí pekný kontrast so zeleným trávnikom. Tento druh dlažby možno ukladať do piesku, tenkovrstvovej lepiacej alebo drenážnej malty. Pri suchom kladení by sme mali dodržiavať šírku škár 5 až 8 mm, pri maltovom lôžku o niečo väčšiu, asi 8 až 15 mm.
 


Exteriérové dlažby a : spevnenie svahov

156165

Tehla je na jednej strane formátovo jednoduchá a nenáročná, svojou typickou červenou farbou však navodzuje neopakovateľnú stredomorskú atmosféru.

Výrobcovia radia nepoužívať piesok s obsahom vápenných prímesí alebo inak znečistený piesok. Na terasách pred obytnými miestnosťami zasa odporúčajú zvoliť na škárovanie škárovaciu maltu, aby sa piesok nezanášal do interiéru. Kladenie do malty nájde uplatnenie vtedy, keď podkladová betónová doska nie je ideálne rovná, prípadne ak nosným podkladom je vrstva suchého betónu. Systém drenážnej malty zasa zaručuje vysokú nosnosť spevnenej plochy, je teda vhodný aj na zaťaženie dopravou, a má vysokú priepustnosť vo všetkých vrstvách systému. Pri týchto dlažbách, najmä pri tehlách kladených do pieskového lôžka, treba venovať zvláštnu pozornosť okrajom dláždených plôch. Musia tvoriť plynulý prechod medzi dlažbou a jej okolím a zároveň zabezpečovať jednotlivé tehly proti bočným posuvom. Najúčinnejším riešením sú obrubníky, pre ktoré môže byť vhodným materiálom prírodný kameň (čadič, žula a iné).

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Záhrada a exteriér Záhradné stavby
Tagy: dlažba exteriér materiál
Zdieľať článok

Diskusia