KM Beta najnovšie dodáva vybrané pálené a vápennopieskové prvky spolu s lepidlom

KM Beta najnovšie dodáva vybrané pálené a vápennopieskové prvky spolu s lepidlom

30. 06. 2011 Zdieľať

Technológia výroby vápennopieskových tehál umožňuje vyrábať prvky s vysokou rozmerovou presnosťou. Systém SENDWIX od spoločnosti KM Beta, ktorého základom sú práve vápennopieskové murovacie prvky, sa už v minulosti stal priekopníkom presného murovania na tenkú škáru (lepidlo). Tento spôsob murovania je teraz štandardom aj pri pálených blokoch, napríklad pálenom tehlovom systéme PROFIBLOK.

— Advertorial spoločnosti KM Beta, a.s. —

Spoločnosť KM Beta, a. s., reaguje na súčasné trendy a ponúka nový produkt – brúsené pálené a vápennopieskové bloky už s lepidlom, ktoré je jednak súčasťou dodávky, jednak ceny bloku. KM Beta týmto krokom rozširuje svoj servis o kompletnú dodávku muriva so zodpovedajúcim množstvom celoplošného lepidla pre danú hrúbku steny. Je to ďalšia služba zákazníkom, ktorá tvorí kompletný servis s už samozrejmými službami, ako je bezplatný výpočet materiálových a finančných nákladov alebo doprava materiálu na miesto určenia.

V porovnaní s murovaním na maltu znamená použitie celoplošného lepidla výraznú úsporu materiálu, a teda aj nákladov. Zatiaľ čo pri murovaní s maltou s hrúbkou škáry 12 mm je spotreba malty pri hrúbke muriva 440 mm asi 42 l/m2, pri použití celoplošného lepidla a hrúbke škáry 1 až 2 mm je spotreba iba 3,7 l/m2. Vďaka podstatne menšiemu objemu spotrebovaných suchých maltových zmesí dochádza okrem úspory materiálu aj k zníženiu nákladov pri doprave, príprave a spracovaní materiálu na stavbe. Rýchlosť výstavby sa tým zvýši.

Prednostná voľba celoplošného tenkovrstvového murovania pred inými tenkovrstvovými systémami murovania je daná podstatou vlastného spájania jednotlivých blokov. Nie je ňou nič iné než vyrovnanie povolených tolerančných nepresností výrobkov a prípadných nepresností pri montáži. Eliminujú sa tak bodové napätia v stene, vznik trhlín a prípadné zníženie pevnosti steny. Celoplošné tenkovrstvové murovanie má navyše výhodu z hľadiska tepelnotechnického: odstraňuje vertikálne tepelné prúdenie v stene. Tenké škáry všeobecne znižujú straty tepelnými mostmi v škárach muriva.

Pri vápennopieskovom systéme SENDWIX sa spojenie muriva s lepidlom do jedného produktu týka všetkých prvkov určených na tenkovrstvové murovanie – KMB SENDWIX 4DF-LD, 5 DF-LD, 8 DF-LD, 8 DF-LP AKU, 16 DF-LD, 6 DF-LD a 12 DF-LD.

Pálený systém PROFIBOK sa v sortimente rozšíril o dodávky nosných brúsených tehál s lepidlom

Nový produkt v pálenom systéme PROFIBLOK zahŕňa v cene bloku aj cenu celoplošného lepidla pre bloky nosných stien rozmerového radu 440, 400, 365, 300 a 240 mm.

Lepidlá dodávané spolu s murovacími prvkami sa vyrábajú v nedávno dokončenom vlastnom výrobnom závode v Bzenci pri Hodoníne. Je už piatym výrobným závodom KM Beta v Českej republike a zároveň je najväčším rýdzo českým výrobným závodom na výrobu lepidiel, maltových a omietkových zmesí s kapacitou až 100 000 ton ročne. Suché maltové zmesi PROFIMIX sú, rovnako ako ďalšie materiály tejto značky, vyrobené s použitím prvotriednych surovín, predovšetkým z vysokokvalitného kremičitého piesku z vlastnej pieskovne  v lokalite zvanej Moravská Sahara.


 KM Beta najnovšie dodáva vybrané pálené a vápennopieskové prvky spolu s lepidlom

1019274
KM Beta, a.s.

Materiály PROFIMIX spĺňajú prísne európske normy a navyše, majú dobré spracovateľské vlastnosti. Bližšie informácie nájdete na stránke www.kmbeta.cz, prípadne na www.profiblok.cz a www.sendwix.cz.

Ďalšie informácie nájdete na www.kmbeta.sk

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: km KM Beta lepidlo materiál murovanie stavba domu tehly
Zdieľať článok