29. 06. 2005
Zdieľať

Kovy a najmä zliatiny hliníka majú vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti, čo spôsobuje problémy pri plnení tepelnoizolačných požiadaviek na okenné konštrukcie. Okenné vlysy predstavujú pri týchto oknách výrazné tepelné mosty. Vnútorné povrchové teploty klesajú hlboko pod teplotu rosného bodu. Preto treba prerušiť tepelné mosty vložením vysokoúčinného tepelného izolantu do ich rámov.

Hliníkové okná

Okná zo zliatin hliníka sa aplikujú väčšinou na náročné objekty občianskeho charakteru. Tvoria súčasť ľahkých obvodových stien realizovaných na rovnakej materiálovej báze. Profily vlysov sa vyrábajú pretláčaním hliníka cez matricu (pri teplote 400 až 500 °C), čo umožňuje výrobu presných profilov s rozličnými tvarmi prierezov. Po ochladení sa profily režú na požadované dĺžky. Aby dosiahli požadovanú pevnosť, musia sa ešte tepelne spracovať. Z týchto profilov možno vyrobiť oblúkové okná, so šikmými stranami aj pôdorysne polygonálne členenie v páse okien. Pre objekty finančných inštitúcií sa navrhujú okná s prídavnými nepriestrelnými profilmi v jednotlivých triedach nepriestrelnosti M3 a M4 podľa DIN. Medzi ďalšie špeciálne profily patria profily so spevnenou konštrukciou odolnou proti vlámaniu a mechanickému poškodeniu, ako aj profily s vyššou požiarnou odolnosťou. Vlysy okien s prerušeným tepelným mostom pozostávajú z dvoch profilov, ktoré spája izolant s nízkou tepelnou vodivosťou (napr. polyamid vystužený skleným vláknom, tvrdený polyuretán a pod.), ktorý má tepelnoizolačnú aj statickú funkciu.

Oceľové okná

Ešte donedávna patrili oceľové okná medzi podradné konštrukcie, určené len na miesta bez nárokov na tepelnotechnické a estetické požiadavky (priemyselné objekty, sklady a pod.). Spôsobovala to skutočnosť, že sa nepoznalo účinné riešenie prerušenia tepelných mostov oceľových profilov. Až s rozvojom novodobých technológií nastala renesancia používania oceľových profilov na výrobu okien a dverí. Výhodou oceľových profilov je ich únosnosť a lepšie statické vlastnosti pri nižšej cene v porovnaní s hliníkovými profilmi. Základnými prvkami na výrobu oceľových okenných konštrukcií sú profily vyrobené z valcovanej ocele, ktoré sa spájajú spojovníkmi alebo zvárajú. Pri konštrukcii okien a fasádnych systémov sa rieši aj otázka odtoku a odvetrania pary, ktorá môže pri rýchlych teplotných výkyvoch v konštrukcii kondenzovať. Funkciu prerušenia tepelného mosta plnia izolačné materiály z polyamidu. Oceľové okná svojou kvalitou, tepelnoizolačnými vlastnosťami, technickým a estetickým riešením spĺňajú všetky požiadavky. Dokonalejšia úprava a možnosti vonkajšej a vnútornej ochrany oceľových profilov proti korózii výrazným spôsobom predlžujú predpokladanú životnosť týchto okien.

Kombinácia materiálov


Kovové okná

26112

Najčastejšie sa pri výrobe okien kombinuje drevo so zliatinami hliníka. Pri tejto kombinácii sa využívajú dobré materiálové vlastnosti dreva a trvanlivosť hliníkových prvkov, spájajú estetické vlastnosti vnútorného profilu z dreva s poveternostnou odolnosťou vonkajšieho hliníkového plášťa. V dlhšom časovom horizonte vďaka nim ušetríte prácu i peniaze. Vonkajší hliníkový rám sa povrchovo upravuje práškovým lakovaním a dodáva sa v širokej farebnej škále vrátane štruktúrovaných lakov, takže si môžete vybrať z množstva odtieňov ako pri odkvapniciach, ktoré sa budú najviac hodiť k fasáde vášho domu. Opláštenie sa pomerne jednoducho montuje. Pretože opláštené drevo nie je priamo vystavené poveternostným vplyvom, výrobca niekedy používa na rámy okien lacnejšie vnútorné lamely a laky.

Kovanie

Pod pojmom kovanie okna rozumieme uzamykací mechanizmus, ďalej závesy a systém otvárania a sklápania okna vrátane ovládacích prvkov. Kovanie umožňuje otváranie, sklápanie, štrbinové vetranie jednou kľučkou s možnosťou ťahadlových ovládačov pre vyššie osadené okná. V súčasnosti sa už do okenných konštrukcií montuje len osvedčené celoobvodové kovanie. Kovanie je aj významným bezpečnostným prvkom okna.

Kategória: Materiály Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: hliník kov materiál oceľ okno stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia