Kvalitné okná sú dôležité

21. 10. 2009
Zdieľať

Ak chceme mať kvalitné okno, nestačí len zvoliť materiál, tvar a farbu. Starostlivo musíme vyberať nielen firmu, u ktorej si okná dáme vyrobiť, ale aj realizačnú firmu, ktorá nám ich dôkladne namontuje.

Drevené okno

Poznáme tri základné typy konštrukcie okien: jednoduché, dvojité a zdvojené okná. V súčasnosti sa vyrábajú jednoduché okná z lamiel navzájom zlepených do jedného hranola – eurohranola. Takéto okná sa nazývajú eurookná.
Drevené okno by malo spĺňať tieto podmienky:
• rám a krídlo vyrobené z lepeného trojvrstvového dreva by mali byť od certifikovaného výrobcu;


Kvalitné okná sú dôležité

223415

• spodný vlys okna, ktorý je najviac vystavený poveternostným vplyvom, by mal byť chránený hliníkovou odkvapnicou. Tá v kombinácii s plastom slúži na minimalizovanie tepelných mostov, pretože hliník je lepším tepelným vodičom ako drevo;
• v praxi je zatiaľ najpoužívanejší rohový spoj okenných rámov pomocou dvojitého čapu a rozčapu, navzájom zlepených lepidlom, ktoré dostatočne odoláva vlhkosti (odolnosť lepidla v triede D4). Takisto sa používajú aj rybinové spojky, ktorých výhodou je jednoduchšia a rýchlejšia montáž a vysoká variabilita;
• sklený systém by mal byť minimálne z izolačného dvojskla s hodnotou Ug aspoň na úrovni 1,1 W/(m2 . K) s použitím tzv. teplého okraja, ktorý eliminuje vedenie tepla cez dištančný rámik skleného systému. V detaile zasklenia by sa mal použiť silikón v dostatočnom objeme, aby sa vyplnil celý obvod zasklenia. Drevená zasklievacia lišta by mala byť umiestnená z interiérovej strany okna, aby nedošlo k jej skoršiemu znehodnoteniu vplyvom poveternostných podmienok;
• tesnenia by mali byť minimálne dve – jedno v drážke v stredovej zóne a druhé na vnútornej strane krídla. Stredové tesnenie by nemalo byť v rohoch prerušené;
• závesy na kovaní okna by mali mať možnosť nastavenia aspoň v troch smeroch a spodný záves by mal byť rohový, aby zabezpečil dostatočnú oporu pre okenné krídlo. Uzatvárací mechanizmus pri výške okna nad 60 cm sa odporúča aspoň trojbodový a štvorpolohovací (pre otváravo-sklopné okná) – zatvorené, otvorené, sklopené a mikroventilácia. Pri oknách so šírkou väčšou ako 90 cm by sa malo použiť celoobvodové kovanie;
• povrchová úprava by mala byť aspoň trojvrstvová: impregnačný základ, stredná vrstva a hrubovrstvová lazúra. Náter musí byť dostatočne odolný proti vode a pružný pri možnom mechanickom poškodení (napr. ľadovec). Mal by sa použiť náter od osvedčených výrobcov náterových látok so zárukou aspoň tri roky.
 


Kvalitné okná sú dôležité

223410

Plastové okná

Prvé systémy plastových okien sa vyvinuli v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Plastové okná sa vyrábajú z tvrdených PVC profilov extrudovaných za tepla na závitkových lisoch. Ich profily sa líšia termickou schopnosťou, počtom tesnení, schopnosťou prenášať zaťaženia otváravého krídla, hĺbkou, tvarom odkvapnice, možnosťou tvarovať okno a pod.

Rozlišujeme dva typy plastových profilov:
• so stredovým tesnením, ktorý sa vyvinul zo systému drevených okien,
• bez stredového tesnenia (s dorazovým tesnením), ktorý je alternatívou.
Jednoznačný návod, ako si vybrať vhodný profil, neexistuje. Je to skôr teoretická a filozofická otázka a každú situáciu, pre ktorú sa okno vyberá, treba správne posúdiť. Stredové tesnenie umožňuje dosiahnuť lepšie stavebno-fyzikálne vlastnosti okna, a preto všetci poprední európski výrobcovia okien vyrábajú okná práve z týchto systémov. Okno s dorazovým tesnením už má takmer rovnaké hodnoty zvukovo- a tepelnoizolačných parametrov. Trojkomorové profily s dostatočne dimenzovanou oceľovou výstužou sa používajú ako základný systém na výrobu okien. Rámy okien však môžu byť dvoj- až sedemkomorové. V praxi sú okná vystavené mnohým mechanickým, chemickým a tepelným vplyvom. Odolnosť proti týmto vplyvom je daná ich tvarovaním a technológiou pri výrobe, kvalitou i vlastnosťami suroviny použitej na výrobu profilov. Vlastnosti profilu a použitého PVC na oknách od rôznych výrobcov sa môžu mierne líšiť.

Najväčšiu plochu samotného okna tvorí sklená výplň, ktorá je najväčším zdrojom tepelnej úspory, ale aj akustickej a bezpečnostnej pohody. V ponuke sú rôzne typy izolačných skiel, ktoré výrobcovia nakupujú od špecializovaných firiem. Podľa dnešných požiadaviek by súčiniteľ prechodu tepla štandardným zasklením mal byť Ug = 1,1 W/(m2 . K). Takéto sklo štandardne tvorí 4 mm plavené sklo, 16 mm dištančná medzera vyplnená argónom a 4 mm plavené sklo so selektívnou vrstvou tvorenou pokovovaním. Kvalita a dobré vlastnosti použitého izolačného skla v plastových oknách sa prejavia v úspore energií a pomôžu predísť nežiaducej kondenzácii najmä v zimnom období.
 

Hliníkové okná


Kvalitné okná sú dôležité

223412

Hliníkové systémy s výbornou stabilitou, vlastnosťami, bohatou farebnosťou a ľahkou opracovateľnosťou sú priam predurčené pre súčasnú modernú architektúru. K tomu prispieva aj ich vysoká variabilita a komplexnosť systému nájsť riešenie na každú požiadavku zákazníka. Samozrejmosťou je široká paleta farieb profilov. Hliník vyzerá výborne dlhé roky – nehrdzavie a zachováva si atraktívny vzhľad. Na získanie estetického povrchu hliníkového profilu odolného proti oderu, znečisteniu a poveternostným vplyvom sa používa jedna z dvoch alternatív finálnej úpravy, a to anodická oxidácia vo farbách prirodzený hliník – zlatý, hnedý a čierny, príp. práškové lakovanie vo farbách palety RAL. Pri anodickej oxidácii, resp. eloxáži sa na povrchu hliníkového profilu vytvorí oxidačná transparentná vrstva, ktorá ho chráni pred koróziou a inými atmosférickými vplyvmi.

Anodická oxidácia umožňuje aj farebné riešenie. V posledných rokoch je najrozšírenejším spôsobom finálnej úpravy farbenie, pred ktorým sa musia farbené povrchy chemicky alebo mechanicky pripraviť. Používajú sa dve metódy farbenia hliníkových profilov:
• lakovanie – tekutý lak sa strieka pomocou stlačeného vzduchu alebo elektrostaticky a potom sa vypaľuje pri teplote 150 až 240 °C,
• práškovanie – farebný materiál sa nanáša elektrostaticky. Úplnou novinkou je možnosť kombinácie farieb (iná z exteriéru a iná z interiéru), čo nám ponúka neuveriteľnú škálu farebných možností.
 

Čo by malo spĺňať kvalitné okno
1. Musí zabezpečiť dobrý výhľad von a dostatočne a rovnomerne presvetliť interiér. To sa dá dosiahnuť dostatočnou plochou zasklenia, ktorá by mala byť minimálne 10 % z plochy miestnosti.
2. Malo by šetriť energiu potrebnú na vykurovanie tým, že bude mať dostatočné tepelnotechnické vlastnosti zasklenia aj okenného rámu. Podmienku STN spĺňajú drevené okná hrubé 68 mm so zasklením s Ug = 1,1 W/(m2 . K). V súčasnosti je však lepšie investovať do hrubších drevených okien (aspoň s hrúbkou 78 mm) s izolačným trojsklom (Ug ≤ 0,8 W/(m2 . K)), a to pre narastajúce ceny energií. Pri plastových oknách sa odporúča aspoň 4-komorový systém so stredovým tesnením.
3. Malo by obmedzovať nadmerné tepelné zisky v letnom období. Na to slúžia doplnkové konštrukcie pre okná: rolety, žalúzie, okenice atď.
4. Oknami sa musí dosiahnuť minimálna hygienická podmienka výmeny vzduchu v miestnosti, čo je polovica objemu miestnosti za hodinu.
5. Okno musí zabrániť prieniku vody do miestnosti, a to viacerými tesneniami v konštrukcii okenného krídla a rámu a ich dostatočným dotlačením po celom obvode okna (pomocou celoobvodových kovaní).
6. Manipulácia s okenným krídlo musí byť spoľahlivá a bezpečná. Túto požiadavku dnes už spĺňajú všetky dodávané kovania.
7. Okno musí zabraňovať nadmernému hluku doliehajúcemu z exteriéru do vnútorných priestorov budovy.
8. Musí zabrániť vlámaniu, napr. aj použitím bezpečnostných skiel. Na druhej strane však musí umožniť prípadný únik z budovy, napr. pred požiarom.
9. Udržiavanie okna by malo byť bezproblémové – jednoduchý spôsob premazania závesov, údržby povrchovej úpravy a umývania skiel.
10. Podmienkou je dlhá životnosť (aspoň taká, ako je životnosť budovy – pri pravidelnom udržiavaní), neškodná a ekonomická recyklácia a likvidácia.

Montáž okien


Kvalitné okná sú dôležité

223409

Montáž určuje kvalitu používania a funkčnosti okna zabudovaného do stavby. Ide o postupy a materiály používané pri spájaní okna so stavbou a pri jeho následnom dokončení. Podmienky ovplyvňujúce kvalitné osadenie okna sú:
• umiestnenie okna v správnej polohe v stene,
• ukotvenie okna vo zvislej polohe,
• dostatočný počet uchytávacích prvkov,
• dostatočné vyplnenie škáry izolačnou penou,
• správne osadenie a ukončenie parapetných dosiek,
• kvalitné ukončenie ostenia.
 

Vizitka kvalitného okna

Aby nám okno dobre slúžilo, musí byť v prvom rade funkčné. Nezabúdajme však, že musí spĺňať aj tepelnotechnické, akustické a optické požiadavky, byť prievzdušné a odolné proti zatekaniu. Tepelnotechnické vlastnosti charakterizuje hodnota súčiniteľa prechodu tepla okna U (maximum pre nové budovy Uok = 1,7 W/(m2 . K)). Pri neprievzdušnosti sa vychádza z hygienickej podmienky výmeny vzduchu v miestnosti. Ak je okno veľmi tesné, nedochádza k výmene vzduchu a môže sa stať, že sa v takomto prostredí po dlhšom čase bez vetrania nebudeme cítiť dobre. Treba však dbať aj na to, aby táto prievzdušnosť nebola príliš vysoká. V tom prípade by mohlo dochádzať k tepelným stratám infiltráciou studeného vzduchu do interiéru.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drevené hlíníkové okná plastove
Zdieľať článok

Diskusia