Efektívna komunikácia ako kľúč k spokojnosti vlastníkov bytov
Zdroj: resitech

Efektívna komunikácia ako kľúč k spokojnosti vlastníkov bytov

02. 08. 2022 Zdieľať

V dnešnom uponáhľanom svete plnom technológii je dôležité mať prehľad o relevantných informáciách. Aktuálne komunikujeme so susedmi a správcom bytového domu prostredníctvom viacerých kanálov: email, telefón, SMS či rôzne sociálne siete. Často sa strácame v tom, kde máme hľadať potrebné informácie, kontakty a dokumenty, čo nás stojí nielen veľa energie, ale aj času.

Riešenie tejto situácie vytvorila firma resitech, ktorá prináša digitálny priestor, ktorý sľubuje efektívnejšiu komunikáciu pre všetkých. Platforma poskytuje jedno miesto na zdieľanie dokumentov, oznamov či porúch, ale aj optimalizáciu administratívnych aktivít, ktorá zjednoduší prácu hlavne správcom.

Komunikačný šum či úplná absencia komunikácie

Ľudia žijúci v jednom bytovom dome tvoria komunitu, na čele ktorej je správca. Tento vzťah medzi vlastníkmi a správcom stojí na vzájomnej dôvere, ktorú bez komunikácie nemožno dosiahnuť. Správca zastupuje záujmy vlastníkov, a tak je nevyhnutné, aby ich informoval o tom, ako narába s ich peniazmi, ale aj majetkom.

Podstatné je uvedomiť si, že aj slabá komunikácia a mlčanie je forma komunikácie. Ak od vás niekto nedostáva informácie, často má pocit, že nič nerobíte, prípadne si domýšľa svoje závery. V konečnom dôsledku je však nespokojný. Základom hodnotnej komunikácie je jasnosť, zrozumiteľnosť a pravidelnosť.

Resitech

Zdroj: resitech

Pri problémoch je potrebné riešenie

Riešení vedúcich k lepšiemu poznaniu a informovanosti celého bytového domu je viacero. Buď siahnete po možnosti domových schôdzí, ktoré sa nie vždy stretnú s úspechom, alebo sa rozhodnete pre moderné elektronické riešenie.

Čo všetko resitech poskytuje a aké možné problémy rieši:

  1. Elektronická nástenka platformy resitech je určená na rýchlu komunikáciu. Informácie, ktoré zdieľajú vlastníci bytov na nástenke, poskytujú prehľad o tom, čo sa za posledné obdobie v bytovom dome udialo. Všetky informácie od správcu môžu byť pridávané v podobe textu, obrázkov či rôznych dokumentov, ako sú faktúry, zápisnice a pod.
  2. S bývaním v bytovom dome súvisí aj výskyt rôznych porúch, vandalizmu či poškodení. Resitech ponúka priestor, kde vlastníci bytov môžu rýchlo a jednoducho informovať svojho správcu či technika a nahlásiť akúkoľvek poruchu, ktorú si všimli. Ide o prehľadný manažment poruchových stavov v dome.
  3. Spoločný rozpočet bytového domu býva často najväčším kameňom úrazu a dôvodom sporov. Vlastníci bytov nadobúdajú pocit, že správca nehospodári so spoločnými peniazmi efektívne, napríklad uzavretím nevýhodnej zmluvy. V platforme resitech má správca možnosť zverejniť zmluvy aj vyúčtovania, a tak umožniť vlastníkom nahliadnuť do vývoja a stavu spoločných financií. Verejné dokumenty vidia všetci v dome, citlivé údaje vidí každý osobitne.
  4. Šancu podieľať sa na rozhodnutiach v rámci bytového domu má každý vlastník bytu. S elektronickým hlasovaním v platforme resitech je hlasovanie rýchle, pohodlné a dostupné pre všetkých odkiaľkoľvek.

Platforma resitech vás vie jednoducho upozorniť na akékoľvek zmeny prostredníctvom vášho telefónu alebo počítača. Môžete tak rýchlo a efektívne riešiť všetky otázky vo svojom bytovom dome. Výhodou je, že aplikácia resitech je vytvorená na základe všetkých právnych, ale aj praktických potrieb tak správcov, ako aj vlastníkov bytov, vďaka čomu prináša jedinečné riešenie.

Zdroj: PR článok resitech s. r. o.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: bytové domy
Zdieľať článok