Materiál na rekreačnú chatu

Materiál na rekreačnú chatu

20. 02. 2009
Zdieľať

Pred stavbou chaty zvyčajne najprv uvažujeme o výbere stavebného materiálu. Väčšinu ľudí zaujíma najmä cena. Na výber materiálu by sme sa však mali pozerať zo širšieho hľadiska. V našom prehľade uvádzame materiály, ktoré sa môžu použiť aj pri svojpomocnej výstavbe.

Ešte pred projektovaním

O výbere materiálu, ktorý je navrhnutý už v projekte a zhotoviteľ stavby ho nesmie svojvoľne nahradiť iným, musíme rozmýšľať ešte pred vyhotovením projektu. Zvažujeme rozličné vlastnosti materiálov. Okrem pevnosti, ktorej kritérium v prípade jednopodlažnej či dvojpodlažnej chaty spĺňajú všetky predávané materiály, zohľadňujeme aj ďalšie kritériá.

Konštrukcia a komplexný systém

Dom môže byť klasický murovaný alebo montovaný (rodinné domy na báze dreva sú rozšírené v Škandinávii, USA i Kanade). Možno ho zostaviť z murovacích prvkov od rôznych výrobcov, alebo sa môže použiť jeden komplexný systém. Výrobcovia stavebných materiálov odporúčajú rozhodnúť sa pre komplexný systém, ktorého súčasťou je nielen murovací materiál, ale aj stropy, preklady nad dverami a oknami či rôzne druhy atypických tvaroviek v navzájom prispôsobených veľkostiach. Ucelený systém nielenže urýchli proces výstavby, ale ušetrí aj značné náklady na prácu kvalifikovaných robotníkov. Ak chceme ušetriť čas a peniaze za murárov, vyberme si projekt, ktorý vychádza zo skladobných rozmerov použitých murovacích prvkov (tehál, tvárnic), a teda aj z určitého pôdorysného a výškového modulového rastra. Správnym projektom (poloha okien, dverí, ník, výška parapetov, prekladov a najmä svetlá výška podlaží) môžeme výrazne obmedziť prácne rezanie prvkov.

Tepelnoizolačné vlastnosti

Čím sú lepšie, tým menej tepla budeme potrebovať na vykurovanie, resp. klimatizáciu objektu. Izolačnú schopnosť steny vyjadruje tepelný odpor. Pre obvodové steny novostavieb je odporúčaná hodnota 3,0 m2 . K/W. Túto hodnotu dosahujú, ba aj prevyšujú moderné tehly, tvárnice z pórobetónu, drevoštiepkov či polystyrénu. Tepelný odpor sa zvyšuje s hrúbkou steny.

Akumulácia tepla a tepelný odpor


Materiál na rekreačnú chatu

180778
Stanislav Botur

Teplotu v dome ovplyvňuje aj akumulačná schopnosť materiálu. Materiály s vyššou mernou hmotnosťou (kameň, plná tehla, betón) lepšie akumulujú teplo, a môžu ho sálať vtedy, keď objekt nie je vykurovaný. Môžeme to využiť na chate (chalupe), ktorú vykurujeme lokálne, napríklad kozubom či pecou, s prestávkami. Cez deň sa v stenách naakumuluje teplo, ktoré stačí na to, aby v interiéri bola prijateľná teplota aj v noci, keď neprikladáme palivo. Ak sú takéto stavby obývané len občasne, v zimnom období pomerne dlho trvá, kým sa interiér zohreje na príjemnú teplotu.

Stavby z ľahkých materiálov (kombinácie polystyrénu, dreva, minerálnej vlny a pórobetónu) sú energeticky úsporné a vyhrejú sa rýchlo po zakúrení, ale po prerušení vykurovania rýchlejšie vychladnú. Tomu treba prispôsobiť vykurovanie. Z tohto hľadiska je na občasne obývanú chatu veľmi vhodná ľahká konštrukcia. Aby sa využili obidve kladné vlastnosti (akumulácia i dobrý tepelný odpor), vyrábajú sa prvky, ktoré majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti z dobrých tepelných akumulátorov (ľahčené tehly), alebo sa kombinujú rozličné konštrukcie (napríklad polystyrénom zateplená betónová či kamenná stena).

Vlhkosť v murive

Znižuje tepelnoizolačné vlastnosti múrov a zvyšuje vlhkosť v interiéri. Výrobcovia murovacích stavebných materiálov úspešne riešia tento problém napríklad predajom tzv. presných tehál alebo presných pórobetónových tvárnic, ktoré sa lepia tenkou vrstvou lepiacej malty s minimálnym množstvom vody. Skúsení murárski majstri odporúčajú hrubú stavbu „prezimovať” aj preto, aby sa z konštrukcie odparila voda. Pri stavbe montovaných domov na báze dreva sa voda prakticky nepoužíva. Na zdravé bývanie vplýva aj schopnosť materiálu prepúšťať vodnú paru. Z tohto hľadiska sú vhodné materiály s nízkym difúznym odporom.

Ceny

Ak sme sa rozhodli pre jeden z materiálov, pred kúpou si vypracujeme rozpis na konkrétny dom a vyžiadame cenovú ponuku od viacerých predajcov (ľahko ich porovnáme pomocou internetu). Ceny na trhu sú natoľko rozdielne, že môžu kolísať v rozmedzí až 25 %. Pri kalkuláciách je vhodné zakomponovať do ceny základného murovacieho materiálu aj cenu spojovacej malty.

Tehly

Keramické murovacie materiály – tehly – sú síce klasickým stavebným materiálom, ale aj ich vývoj v poslednom čase priniesol množstvo zlepšení – najmä v oblasti tepelnoizolačných vlastností, pevnosti ako aj rozmerovej a tvarovej presnosti. Preto sú vhodné na novostavby rekreačných domov i chát. Dutiny v dierovaných tehlách sťažujú prechod tepla, sú preto významné z hľadiska tepelnoizolačnej funkcie. Tehly na obvodové murivo sú navyše ľahčené aj v črepe, ktorý je popretkávaný hustou sieťou pórov. Väčšina súčasných tehál sa vyrába vo vyhotovení pero – drážka, t. j. styčnú škáru tvorí do seba zapadajúci systém pier a drážok bez premaltovania. Ušetrí sa tým do 50 % malty a asi 15 % času murárov. Obvodové steny z priečne dierovaných tehál určených na tento účel netreba z hľadiska stavebných predpisov dodatočne zatepľovať – stena s hrúbkou 44 cm spĺňa, ba i prekračuje tepelnoizolačné parametre, ktoré požaduje súčasná norma.
 

Brúsené tehly

Na slovenskom trhu sa udomácňuje aj stavebný systém z brúsených tehál, ktoré sa vyznačujú vynikajúcou rozmerovou presnosťou a opracovaním. Prínos tohto systému spočíva v mimoriadnom znížení prácnosti a zrýchlení práce pri murovaní stien až o 25 %. Brúsené tehly sa vypaľujú rovnako ako iné ľahčené tehly, avšak ložné plochy tehál sa po vysušení alebo vypálení vybrúsia na zariadení s dvoma navzájom rovnobežnými brúsnymi kotúčmi do roviny. Takto upravené tehly majú rovnakú výšku s odchýlkou maximálne 1 mm a dve navzájom rovnobežné a dokonale rovné ložné plochy.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Klasická murovacia malta, ktorá sa pri bežných tehlách nanáša v hrúbkach 10 až 12 mm, sa pri presných tehlách nahrádza lepiacou maltou nanášanou v tenkej vrstve. Výsledkom je tehlové murivo s tenkými škárami s hrúbkou 1 až 3 mm. Na murovanie nie sú potrebné veľké miešačky na výrobu malty, ktorej spotreba sa tým znížila až o 75 % oproti murovaniu s tehlami vybavenými perom a drážkou (pri ktorých sa styková škára nemaltuje; oproti tehlám s hladkou stenou je úspora ešte vyššia). Znižuje sa množstvo zabudovanej vlhkosti do muriva a oproti klasickému spôsobu sa znižuje aj riziko chýb pri murovaní, lebo tehly k sebe presne priliehajú. Podmienkou je však presné založenie prvého radu tehál. Novému spôsobu murovania je prispôsobená aj výška tehál. Aj v tomto prípade zostáva zachovaný výškový plánovací raster, ktorý so skladobnou výškou jedného radu tehál má 250 mm.
 


Materiál na rekreačnú chatu

180776
Stanislav Botur

 

Materiál na rekreačnú chatu

180775

Pri murovaní z brúsených tehál sú škáry v murive celkom tenké, čo zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti steny

 

Tvárnice z pórobetónu

 


Materiál na rekreačnú chatu

180777
Stanislav Botur

Pórobetón (plynosilikát) je vhodný na stavbu občasne (najmä v zime) obývaného objektu s požiadavkou rýchleho zohriatia interiéru. Ideálny je však aj na rekonštrukcie, nadmurovanie, napríklad pri prestavbe podkrovia. Presné pórobetónové tvárnice (vyrábajú sa s maximálnou odchýlkou 2 mm) sa lepia tenkou vrstvou tmelu, a tak eliminujú tepelné straty vznikajúce prechodom tepla cez maltu. Tento materiál je veľmi dobre opracovateľný, a preto nie je problémom vytvárať rôzne oblúky, klenby a zalomenia bez zbytočných strát materiálu. Vyrába sa z kremičitého plniva, spojiva, vody a plynotvornej prísady. Vďaka nej dosahuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti a je aj relatívne ľahký.

Pórobetón má pomerne nízky difúzny odpor, umožňuje prechod vodných pár a reguluje vlhkostné pomery v interiéri. Má však aj pomerne veľkú nasiakavosť, mal by preto byť chránený pred vlhkosťou, a to tak počas stavby, ako aj po jeho zabudovaní. Výrobcovia majú vo svojom sortimente aj doplnkový materiál (U-profily na preklady, vencové tvarovky). Niektorí výrobcovia pórobetónu ponúkajú navyše montovaný stropný systém. Nespornou výhodou tohto typu materiálu je pomer jeho ceny a kvality. Pri murovaní nanášame na spojované plochy tvárnic zubovou naberačkou rovnomerne lepidlo vo vrstve 2 až 3 mm. Ak pri murovaní používame hladké tvárnice alebo tvárnice s kapsou, spájame ich na zvislých plochách pomocou lepidla, ktoré dodáva alebo odporúča výrobca tvárnic. Pri použití tvárnic pero – drážka lepidlo nenanášame na zvislú stykovú plochu. Výškové uloženie tvárnic kontrolujeme obyčajnou vodováhou. Tvárnice v murive treba previazať najmenej na dĺžku 4,5 cm.


Materiál na rekreačnú chatu

180779
Stanislav Botur

Ľahčený betón

Na stavbu obvodových konštrukcií sa používajú aj dutinové tvárnice z keramického betónu. Plnivom je kamenivo z expandovaného ílu známe ako keramzit alebo liapor. Murivo z neho je objemovo stále, takže omietka menej praská, má relatívne vysoký tepelný odpor a dobrú schopnosť pohlcovať zvuk.

Tvárnice na báze dreva

Drevocementové (trieskocementové, štiepkocementové) materiály sa vyrábajú lisovaním smrekových štiepok, vlny, triesok s cementom a inými prísadami (napr. vodné sklo). Tvarovky a dosky sa lisujú pod veľkým tlakom. Ich hydrofóbna úprava zabraňuje prenikaniu vzdušnej vlhkosti. Vďaka konštrukčným detailom tvaroviek, prekladov a vencov ani tu nedochádza k vzniku tepelných mostov. Tieto domy sa často prezentujú ako nízkoenergetické. Výrobcovia poskytujú k materiálu podrobný návod, pretože tento systém je určený prevažne na výstavbu domu svojpomocou. Napriek tomu možno z neho realizovať stavbu s výškou až do štyroch podlaží.

Polystyrénové debnenie

Jedným zo spôsobov vybudovania dobre izolovanej steny, ktorá pritom akumuluje teplo, je zhotoviť stavbu z polystyrénových tvárnic vyplnených železobetónom. Pripomína stavbu pasívnych domov. Stavbu si môžeme zhotoviť svojpomocne z jednotlivých dielcov.

Betónové tvárnice na základy

Typickým sortimentom firiem vyrábajúcich betónové murovacie materiály sú murovacie tvárnice, stropné systémy a doplnky. Debniace základové tvárnice sa používajú ako stratené debnenie na vytvorenie základov, pivničných priestorov, garáží, plotov a podobne. Nosné a nenosné múry sa murujú z tvaroviek zapadajúcich do seba systémom pero – drážka. Vyrábajú sa aj vo vyhotovení na zvislú maltovú škáru. Sú z tepelne vodivého betónu, a preto je nevyhnutné celú fasádu budovy vždy dôkladne zatepliť.

Viac info: Všetko o chatách a chalupách

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: chaty hrubá stavba
Zdieľať článok

Diskusia