Aby sa zateplenie domu podarilo

Aby sa zateplenie domu podarilo

04. 11. 2013 Zdieľať

Skúsenosti obyvateľov úspešne zateplených domov vravia, že rekonštrukcia domu prináša citeľnú úsporu aj lepšiu tepelnú pohodu a komfortnejšie bývanie. Tí, ktorí ešte nezateplili, môžu mať obavy z problémov, ktoré vznikajú nesprávnym zateplením. Ako sa im vyhnúť? Prinášame vám prehľad nedostatkov, ktoré najčastejšie vznikajú.

Studené steny

Niektorí užívatelia zateplených budov sa sťažujú, že obvodové steny ich príbytku sú na dotyk chladné, prípadne necítia z hľadiska tepelného komfortu žiadne zlepšenie. Býva to spôsobené príliš tenkou alebo porušenou vrstvou tepelnej izolácie. Rovnaké prejavy môže mať aj čiastočné zateplenie. Nedá sa všeobecne povedať, aký typ a hrúbka izolačného materiálu sa hodí na každú stavbu, tieto údaje musí posúdiť a navrhnúť projektant individuálne pre konkrétny dom a podľa individuálnych požiadaviek majiteľov na energetickú hospodárnosť budovy. Hodnoty sa líšia podľa toho, aký výsledok chce majiteľ dosiahnuť, či má záujem o bežný štandard alebo nízkoenergetický, prípadne enegeticky pasívny dom. V súčasnosti sa priemerná hrúbka pohybuje v rozmedzí 10 až 12 cm, no postupne sa na základe legislatívnych požiadaviek zvyšuje. Na hrúbke a druhu tepelnej izolácie sa však šetriť neoplatí, najväčšiu časť rozpočtu celkovej obnovy tvoria fixné výdavky spojené so zatepľovacími a lešenárskymi prácami a dalšie komponenty zatepľovacieho systému, takže rozdiel v cene za väčšiu hrúbku izolačného materiálu zvýši celkové náklady asi o 10 %. Treba dbať aj na to, aby bol materiál ekologický, túto výhodu prináša minerálna vlna.

Plesne na obvodovej stene

Tento jav býva najčastejším problémom pri rodinných a bytových domoch, kde sú vymenené okná a obvodové steny nie sú zateplené, resp. majú nedostatočnú hrúbku izolácie ( 5 – 6 cm). Príčin, ktoré ho môžu spôsobovať, je viac, ale všetky majú spoločného menovateľa – miesto, na ktorom sa plesne tvoria, má príliš nízku teplotu a preto na ňom kondenzujú vodné pary z interiéru. Plesne sa väčšinou tvoria v oblasti rohov, kútov, na miestach osadenia okien alebo spojoch vonkajšej steny s balkónovými doskami. „Na týchto bodoch sa vytvárajú tepelné mosty. Ich príčinou býva nedostatočná tepelná izolácia alebo nepresné či nedbalé pripevnenie izolačnej vrstvy k členitejším tvarom na fasáde. Treba sa tiež presvedčiť, či po zateplení nebola narušená izolácia nesprávnou manipuláciou – montážou sušiakov na prádlo, klimatizačných jednotiek a podobne,“ upozorňuje odborník Miroslav ZLIECHOVEC z Knauf Insulation. 


Ilustračný obrázok. Foto: Radoslav Bohac

Knauf izolácia v praxi
Radoslav Boháč


Ilustračný obrázok. Foto: Radoslav Bohac

Plesne okolo okien a balkónov

Správnym postupom je, keď sa steny zateplia po výmene okien a oprave balkónov a lodžií. Pred zateplením treba preveriť stav nosnej konštrukcie, ak je odhalená a skorodovaná kovová výstuž, je potrebné najprv ju opraviť a zaceliť všetky škáry a nerovnosti na balkónovej doske. „Zateplenie musí siahať až úplne k rámu okna, akákoľvek medzera znamená tepelný most, čiže studenú stenu, kadiaľ vám nielen uniká teplo, ale zráža sa vlhkosť a tvoria sa plesne. Nie vždy je možné urobiť všetko naraz, preto môže byť zateplenie realizované aj postupne, no časové odstupy by mali byť čo najkratšie,“ pripomína Miroslav Zliechovec. Správnej hladine vlhkosti v interiéri pomáha aj výber izolačného materiálu. Dosky z minerálnej vlny sú paropriepustné, stena tak získa prievzdušnosť a „dom dýcha“.

Estetické a funkčné poruchy – praskliny na povrchu a opadávajúca izolácia

Narušenú alebo nepriliehajúcu vrstvu tepelnej izolácie spôsobuje vo väčšine prípadov nesprávna aplikácia izolantu alebo použitie nevhodného typu či množstva komponentov zatepľovacieho systému. Takýmto deštrukčným chybám môžeme zabrániť správnou voľbou stavebnej firmy, ktorej zateplenie zveríme.

Zatekanie strechy

Po nevhodnej rekonštrukcii strechy spojenej so zateplením vzniká veľa závažných nedostatkov, ktoré užívateľom strpčujú život. Vo vnútri strešnej konštrukcie sa niekedy začnú tvoriť plesne, pri väčších poruchách cez strechu môže aj zatekať. Spôspobuje to nevhodný výber izolačnej fólie a parozábrany, alebo jej neodborná aplikácia. Vypomstí sa aj nepresné vymeranie jednotlivých častí tepelnej izolácie.

Zatepľujte a hrajte o 5x 500 EUR

Ak na izoláciu rôznych aplikácií vo vašom dome použijete minerálnu vlnu Knauf Insulation, získate nielen kvalitnejšie bývanie, ale môžete vyhrať 500 EUR

Každý, kto si do 30.11.2013 kúpi minimálne požadované množstvo izolácie, pošle doklad o zakúpení a niekoľko fotografií z priebehu realizácie, bude zaradený do súťaže o 5x 500 eur. Viac informácii nájdete na stránke domvovaticke.sk 

Kategória: Materiály
Tagy: domu isover izolácia knauf stavba
Zdieľať článok