Ako sa stavajú domy z dreva

03. 07. 2015
Zdieľať

Hoci sú drevenice pravou slovenskou klasikou, medzi dnešnými novopostavenými rodinnými domami nie sú drevostavby veľmi početnou skupinou. Stavby z dreva však majú svoje neodškriepiteľné prednosti, takže táto možnosť rozhodne stojí za zváženie.

Pre romantikov je určite dôležitým argumentom vôňa dreva a pocit útulného tepla v drevostavbe, pragmatici by mali zvážiť rýchlosť výstavby a tiež to, že práve drevené konštrukcie umožňujú dosiahnuť najlepšie tepelnoizolačné parametre pri najmenšej hrúbke stien, ktoré si tak z obytného priestoru „ukroja“ len toľko, koľko je nevyhnutné. Sám za seba hovorí fakt, že práve drevostavby boli priekopníkmi pasívnej výstavby. A závažným argumentom by mala byť aj obnoviteľnosť tohto stavebného materiálu a možnosti recyklovania. Nebrať pri stavbe domu do úvahy trvalú udržateľnosť a nízku uhlíkovú stopu by totiž bolo veľmi krátkozraké.


Nízkoenergetický rodinný dom zo systému d3D v Kostelci nad Labem.

K moderným masívnym drevostavbám patrí napríklad systém d3D, ktorého autorom je Ing. Pavel Valenta. Nosná konštrukcia je z lepených hranolov BSH, upravených ako pohľadové interiérové plochy. Zo strany exteriéru sú hranoly obložené tepelnou izoláciou a prevetrávanou fasádou. Z týchto hranolov sú aj priečky, strop a strecha. Realizácia si nevyžaduje ťažkú techniku, takže takúto stavbu môžete postaviť aj na zle prístupnej parcele. Po zaškolení zvládnete hrubú stavbu vo dvojici.
www.d3d.cz


Nízkoenergetický rodinný dom zo systému d3D v Kostelci nad Labem.

K moderným masívnym drevostavbám patrí napríklad systém d3D, ktorého autorom je Ing. Pavel Valenta. Nosná konštrukcia je z lepených hranolov BSH, upravených ako pohľadové interiérové plochy. Zo strany exteriéru sú hranoly obložené tepelnou izoláciou a prevetrávanou fasádou. Z týchto hranolov sú aj priečky, strop a strecha. Realizácia si nevyžaduje ťažkú techniku, takže takúto stavbu môžete postaviť aj na zle prístupnej parcele. Po zaškolení zvládnete hrubú stavbu vo dvojici.


Skladba difúzne otvoreného obvodového plášťa systému d3D.  Celková hrúbka 400 mm, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 W/(m2 . K).  1 nosné lepené hranoly 2 drevovláknitá tepelná izolácia 3 rošt z fošní (zvislý a vodorovný) 4 drevovláknitá ochranná izolácia 5 prevetrávaná medzera a zvislý rošt  6 fasáda z cementovláknitých dosiek

Skladba difúzne otvoreného obvodového plášťa systému d3D. Celková hrúbka 400 mm, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 W/(m2 . K). 1 nosné lepené hranoly 2 drevovláknitá tepelná izolácia 3 rošt z fošní (zvislý a vodorovný) 4 drevovláknitá ochranná izolácia 5 prevetrávaná medzera a zvislý rošt 6 fasáda z cementovláknitých dosiek
www.d3d.cz

Skladba difúzne otvoreného obvodového plášťa systému d3D. 
Celková hrúbka 400 mm, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 W/(m2 . K). 
1 nosné lepené hranoly
2 drevovláknitá tepelná izolácia
3 rošt z fošní (zvislý a vodorovný)
4 drevovláknitá ochranná izolácia
5 prevetrávaná medzera a zvislý rošt 
6 fasáda z cementovláknitých dosiek

Od stĺpikov po guľatinu

Pod pojmom drevostavba sa dnes stretávajú naozaj rozdielne typy domov – od zrubov so stenami z masívneho dreva, ktoré čerpajú aj z našich tradícií, až po ľahké konštrukcie so skrytými, pomerne subtílnymi drevenými prvkami, ktoré majú svoje korene v Spojených štátoch a v Kanade. Môžeme tiež hovoriť o dvoch prístupoch k výstavbe – buď sa domy montujú z jednotlivých prvkov priamo na stavenisku, alebo sa na stavbe zmontujú celé prefabrikované panely, poprípade hotové bunky, ktoré sa predtým pripravili vo výrobnej hale. Drevostavbou sa jednoducho nazýva každá stavba, ktorej hlavným konštrukčným prvkom je drevo.

Asi najpočetnejšie zastúpenie majú u nás stavby z prefabrikovaných panelov. Dominujú najmä pri typových domoch, svoje výhody však majú aj pri výstavbe na mieru. V posledných rokoch sa aj u nás etablovali rámové drevostavby, ktoré vychádzajú z amerického „two by four“, teda 2 × 4 palce (asi 5 × 10 cm), čo sú štandardné rozmery drevených stĺpikov. Nosná konštrukcia z drevených hranolčekov je z oboch strán opláštená konštrukčnými doskami, ktoré jej dodávajú stabilitu. Priestor medzi doskami sa vyplní tepelnou izoláciou. V súčasnosti sa u nás používajú stĺpiky s prierezom 5 až 6 × 12 až 16 cm, a to najmä pre väčšiu hrúbku tepelnej izolácie. Ďalším konštrukčným typom sú skeletové stavby. Ich nosnú konštrukciu tvoria len drevené hranoly a opláštenie tu nemá statickú funkciu. Prvky dreveného skeletu tak môžu byť v stavbe či interiéri priznané. 

Z konštrukcie tradičných zrubov vychádzajú súčasné stavby z masívneho dreva – okrem klasických hranolov, aké sa používali na stavbu slovenských dreveníc, či guľatiny, ktorá bola typická pre zruby v severnej a východnej Európe a v Kanade, sa dnes využívajú aj moderné lepené trámy a veľkoformátové plošné prvky z krížom vrstveného masívneho dreva (CLT – cross laminated timber). Aj konštrukcie obvodových stien založené na masívnom dreve sa väčšinou skladajú z viacerých vrstiev, najmä preto, aby vyhoveli dnešným prísnym tepelnotechnickým požiadavkám.

Dnešným trendom je priznať drevenú konštrukciu domu – napríklad nosné trámy môžu byť atraktívnym prvkom interiéru.


Stavebný systém NOVATOP od firmy Agrop Nova z veľkoformátových komponentov vyrábaných z krížom vrstveného masívneho dreva (CLT – cross laminated timber). Panely sa vyrábajú z vysušených smrekových lamiel zložených do vrstiev, pričom lamely v susedných vrstvách sú navzájom otočené o 90°. Počet vrstiev môže byť rôzny a určuje hrúbku panelu. S vývojom systému pomáhali vo Švajčiarsku, pri opracovaní komponentov sa používa najmodernejšie CNC zariadenie a celý výrobný proces je digitálne riadený.

Stavebný systém NOVATOP od firmy Agrop Nova z veľkoformátových komponentov vyrábaných z krížom vrstveného masívneho dreva (CLT – cross laminated timber). Panely sa vyrábajú z vysušených smrekových lamiel zložených do vrstiev, pričom lamely v susedných vrstvách sú navzájom otočené o 90°. Počet vrstiev môže byť rôzny a určuje hrúbku panelu. S vývojom systému pomáhali vo Švajčiarsku, pri opracovaní komponentov sa používa najmodernejšie CNC zariadenie a celý výrobný proces je digitálne riadený.
AGROP NOVA

Stavebný systém NOVATOP od firmy Agrop Nova z veľkoformátových komponentov vyrábaných z krížom vrstveného masívneho dreva (CLT – cross laminated timber). Panely sa vyrábajú z vysušených smrekových lamiel zložených do vrstiev, pričom lamely v susedných vrstvách sú navzájom otočené o 90°. Počet vrstiev môže byť rôzny a určuje hrúbku panelu. S vývojom systému pomáhali vo Švajčiarsku, pri opracovaní komponentov sa používa najmodernejšie CNC zariadenie a celý výrobný proces je digitálne riadený.


Skladba obvodovej steny 1 fasádna omietka 2 minerálna tepelná izolácia 3 stenový panel

Skladba obvodovej steny 1 fasádna omietka 2 minerálna tepelná izolácia 3 stenový panel
Prodesi

Skladba obvodovej steny
1 fasádna omietka
2 minerálna tepelná izolácia
3 stenový panel


Interiér drevodomu z veľkoformátových CLT panelov NOVATOP. Z rovnakých panelov, ako je dom samotný, navrhli architekti aj jedálenský stôl.

Interiér drevodomu z veľkoformátových CLT panelov NOVATOP. Z rovnakých panelov, ako je dom samotný, navrhli architekti aj jedálenský stôl.
Lina Németh

„Tento konštrukčný systém s interiérovou pohľadovou kvalitou považujem za významný vývojový stupeň stavieb s použitím dreva. Myslím si, že táto technológia predznamenáva v odbore drevostavieb podobnú revolučnú zmenu, akú kedysi priniesol v architektúre pohľadový betón.“

Architekt Pavel Horák z firmy Domesi, ktorá sa špecializuje na drevostavby.

Z niekoľkých vrstiev

Obvykle používaným súvrstvím je napríklad fasádny systém (či už ide o odvetrávanú fasádu, alebo kontaktné zateplenie), ktorý sa k základnej konštrukcii pridáva na strane exteriéru. Jeho úlohou je ochrana pred poveternostnými vplyvmi a ďalšie znižovanie tepelných strát. Štandardným prvkom sa stáva aj takzvaná inštalačná predstena, ktorá je z viacerých hľadísk praktickým riešením. Keďže pri používaní domu vzniká veľké množstvo vlhkosti, ktorá má tendenciu unikať obvodovými konštrukciami do exteriéru, umiestňuje sa na ich interiérovej strane buď parozábrana, ktorá bráni vnikaniu vodných pár do steny (pri domoch s difúzne uzatvorenou konštrukciou), alebo parobrzda, ktorá prestup vodných pár reguluje (pri domoch s difúzne otvorenou konštrukciou). V oboch prípadoch je úlohou tejto vrstvy zabezpečiť taktiež vzduchotesnosť, ktorá je zásadná pri všetkých typoch energeticky úsporných domov, preto je veľmi dôležité jej perfektné vyhotovenie. Parobrzda alebo parozábrana však musí byť umiestnená čo najbližšie k interiéru a pri donedávna používaných typoch konštrukcií hrozilo jej narušenie napríklad pri vedení inštalácií, montáži obkladu atď. Preto sa v posledných rokoch začala využívať inštalačná predstena, teda priestor pridaný k základnej konštrukcii obvodovej steny na strane interiéru, v ktorom sú vedené všetky rozvody bez toho, aby sa narušili ostatné vrstvy. Keďže predstena sa vypĺňa tepelnou izoláciou, toto riešenie zároveň zlepšuje tepelný odpor obvodových stien.


Montáž domu z drevených panelov. Panely sa pripravia v ideálnych podmienkach výrobnej haly a práce na stavenisku možno naplánovať tak, aby odkryté konštrukcie nepoznačilo nepriaznivé počasie. Potrebná je však ťažká stavebná technika. Moderné technológie ako 3D počítačové modelovanie a CNC opracovanie dreva nielen zefektívňujú výrobu typových domov, ale aj umožňujú zrealizovať zložité konštrukcie na mieru.

Montáž domu z drevených panelov. Panely sa pripravia v ideálnych podmienkach výrobnej haly a práce na stavenisku možno naplánovať tak, aby odkryté konštrukcie nepoznačilo nepriaznivé počasie. Potrebná je však ťažká stavebná technika. Moderné technológie ako 3D počítačové modelovanie a CNC opracovanie dreva nielen zefektívňujú výrobu typových domov, ale aj umožňujú zrealizovať zložité konštrukcie na mieru.
asgk

Montáž domu z drevených panelov. Panely sa pripravia v ideálnych podmienkach výrobnej haly a práce na stavenisku možno naplánovať tak, aby odkryté konštrukcie nepoznačilo nepriaznivé počasie. Potrebná je však ťažká stavebná technika. Moderné technológie ako 3D počítačové modelovanie a CNC opracovanie dreva nielen zefektívňujú výrobu typových domov, ale aj umožňujú zrealizovať zložité konštrukcie na mieru.

Prírodne a prirodzene

To, že drevostavby sú „eko“, vyplýva už z prírodnej podstaty základného stavebného materiálu. Navyše sú pri nich prepracované postupy výstavby v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde, čo je ďalším plusom pre ekológiu. Nižšia spotreba energie totiž znamená nižšiu záťaž pre životné prostredie. Mnohí, ktorí si vyberú bývanie v drevostavbe, majú teda prirodzene blízko k pohnútkam súvisiacim s trvalou udržateľnosťou, a tak sa tento typ domov nezriedka spája aj s ďalšími prírodnými, teda obnoviteľnými, prípadne recyklovanými materiálmi. Napríklad ako tepelná izolácia sa tu dá využiť slama, technické konope či ovčia vlna, ale aj fúkaná celulóza a recyklované textílie.

A s prírodnými materiálmi súvisí aj prirodzená výstavba – konštrukcie, pri ktorých sa prirodzeným spôsobom využívajú vlastnosti a danosti materiálov, totiž dokážu vytvoriť prirodzene zdravé prostredie. K tomuto trendu patria aj difúzne otvorené konštrukcie, teda také, ktoré do určitej miery umožňujú prenikanie vlhkosti z interiéru a jej prestup až do exteriéru. V takomto obvodovom plášti sa jednotlivé vrstvy skladajú tak, aby každá ďalšia úroveň smerom z interiéru do exteriéru bola difúzne priepustnejšia, teda kládla prestupu vodných pár menší odpor. Vonkajšie vrstvy musia potom umožniť potrebné odvetranie vodných pár, pretože vlhkosť, ktorá by v konštrukcii ostala, by znamenala jej degradáciu a poškodenie. 


Chata Peklo, drevostavba na rekreačné bývanie so stĺpikovou konštrukciou (two by four) v Jizerských horách.

Chata Peklo, drevostavba na rekreačné bývanie so stĺpikovou konštrukciou (two by four) v Jizerských horách.
Lina Németh


Chata Peklo, drevostavba na rekreačné bývanie so stĺpikovou konštrukciou (two by four) v Jizerských horách.

Dom v kocke

Autori: Pavel Horák, Prodesi, spoluautor Radim Oblouk
Realizácia: Domesi
Úžitková plocha: 164 m2
Zastavaná plocha: 79,4 m2
Spodná stavba: betónové stratené debnenie
Konštrukcia drevostavby: ľahká rámová konštrukcia systému two by four
Stropná konštrukcia: nad prízemím drevený trámový strop so záklopom z viacvrstvovej drevenej biodosky, ktorá je zospodu pohľadová. Nad suterénom je drevený strop doplnený o oceľové profily vynášajúce výraznú konzolu. 
Strešná krytina: plechová falcovaná
Vykurovanie: elektrický kotol a teplovodné rozvody
Energetický štandard: na pomedzí energeticky úspornej a nízkoenergetickej stavby. Keďže ide o dom na rekreačné využitie, nebolo nutné extrémne úsporné riešenie.

„Moderná drevostavba by podľa mňa mala byť moderná nielen výrazom a ambicióznou architektúrou. Mala by tiež dávať už na prvý pohľad najavo, že ide o stavbu z dreva. Trendom sú veľké zasklené plochy, jednoduché čisté línie a moderné technológie vykurovania.“

Ing. arch. Pavel Horák


Ľahká rámová konštrukcia systému two by four sa montuje z drevených stĺpikov priamo na stavenisku. Drevené rámy sa opláštia konštrukčnými doskami, ktoré tu majú statickú, stužujúcu funkciu, a vyplnia sa tepelnou izoláciou.

Ľahká rámová konštrukcia systému two by four sa montuje z drevených stĺpikov priamo na stavenisku. Drevené rámy sa opláštia konštrukčnými doskami, ktoré tu majú statickú, stužujúcu funkciu, a vyplnia sa tepelnou izoláciou.
Prodesi


Ľahká rámová konštrukcia systému two by four sa montuje z drevených stĺpikov priamo na stavenisku. Drevené rámy sa opláštia konštrukčnými doskami, ktoré tu majú statickú, stužujúcu funkciu, a vyplnia sa tepelnou izoláciou.

Rýchlo, ale nie lacno

Drevostavby sa síce paušálne spájajú s rýchlou výstavbou, montáž drevených prvkov priamo na stavenisku ale v rýchlosti nijako nepredstihne murovanú stavbu. Keďže sa však stavia bez mokrých procesov, môžete ihneď a bez akýchkoľvek obmedzení pokračovať v povrchových úpravách, na rozdiel od murovaného domu, pri ktorom sa odporúča prezimovanie hrubej stavby kvôli zbaveniu sa zabudovanej vlhkosti. Dokončovacie práce môžu pritom zjednodušiť a zrýchliť aj inštalačné predsteny. Inou kapitolou sú domy montované z prefabrikovaných prvkov – tie patria k rýchlostným rekordérom a môžu byť z veľkej časti dokončené za niekoľko dní.

Drevený dom však nemusí byť lacný – aj vzhľadom na to, že drevostavby neraz dosahujú špičkové tepelnotechnické parametre. Ak chcete lacnejší dom, vyberte si menší a jednoduchší, prípadne skúste zľaviť z požiadaviek na kvalitu povrchových úprav či z vlastností obvodových konštrukcií. Toto je jediná spoľahlivá cesta k zníženiu ceny domu. Dôležité je však šetriť rozumne – bilancia nákladov na stavbu domu a na jeho prevádzku by mala pri rozhodovaní patriť k závažným argumentom. 


Nízkoenergetický dom Vela 115 od firmy ATRIUM SK, montovaný z veľkoplošných panelov. Prízemný objekt s modernou dispozíciou – veľkorysou obývačkou, spojenou s jedálňou a kuchyňou do tvaru U, tromi spálňami, šatníkom, dvoma kúpeľňami a samostatným WC – je určený pre 3- až 4-člennú rodinu.

Nízkoenergetický dom Vela 115 od firmy ATRIUM SK, montovaný z veľkoplošných panelov. Prízemný objekt s modernou dispozíciou – veľkorysou obývačkou, spojenou s jedálňou a kuchyňou do tvaru U, tromi spálňami, šatníkom, dvoma kúpeľňami a samostatným WC – je určený pre 3- až 4-člennú rodinu.
ATRIUM SK, s.r.o.

Nízkoenergetický dom Vela 115 od firmy ATRIUM SK, montovaný z veľkoplošných panelov. Prízemný objekt s modernou dispozíciou – veľkorysou obývačkou, spojenou s jedálňou a kuchyňou do tvaru U, tromi spálňami, šatníkom, dvoma kúpeľňami a samostatným WC – je určený pre 3- až 4-člennú rodinu.

Dom v kocke

Realizácia: ATRIUM SK
Obytná plocha: 115 m2
Základy: základové pásy
Obvodové steny: Certifikovaný nízkoenergetický konštrukčný systém DifuTECH je montovaný z veľkoplošných sendvičových komponentov. Panely sa v dielni pripravia vrátane osadenia okien, dverí a inštalačných kanálov na všetky rozvody
Fasáda: drevený smrekovcový obklad
Strešná krytina: čierny falcovaný plech
Okná: drevené s izolačným trojsklom
Vetranie, vykurovanie a ohrev vody: Riadené vetranie s rekuperáciou, tepelné čerpadlo vzduch/voda, prípadne elektrický alebo plynový kotol s radiátormi či podlahovým vykurovaním. Možnosť doplniť solárne kolektory a fotovoltické články.
Energetický štandard: energetická trieda A (celková ročná spotreba energie 38 kWh/m2)
Čas výstavby na kľúč: 3 mesiace (okrem času na výstavbu základov)
Cena: All inclusive 103 952 € s DPH


Schéma obvodovej steny DifuTECH IZO PLUS  Difúzne otvorená konštrukcia s inštalačnou predstenou, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 W/(m2 . K) 1 silikónovo-živicová omietka 2 armovacia sieťka s tmelom 3 fasádna drevovláknitá doska 4 minerálna izolácia 5 drevená konštrukcia 6 parobrzdná doska 7 inštalačná predstena 8 minerálna izolácia 9 sadrovláknitá doska 10 biely náter

Schéma obvodovej steny DifuTECH IZO PLUS Difúzne otvorená konštrukcia s inštalačnou predstenou, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 W/(m2 . K) 1 silikónovo-živicová omietka 2 armovacia sieťka s tmelom 3 fasádna drevovláknitá doska 4 minerálna izolácia 5 drevená konštrukcia 6 parobrzdná doska 7 inštalačná predstena 8 minerálna izolácia 9 sadrovláknitá doska 10 biely náter
Atrium SK

Schéma obvodovej steny DifuTECH IZO PLUS 
Difúzne otvorená konštrukcia s inštalačnou predstenou, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 W/(m2 . K)
1 silikónovo-živicová omietka
2 armovacia sieťka s tmelom
3 fasádna drevovláknitá doska
4 minerálna izolácia
5 drevená konštrukcia
6 parobrzdná doska
7 inštalačná predstena
8 minerálna izolácia
9 sadrovláknitá doska
10 biely náter

Spotreba v tomto dome je o viac ako polovicu nižšia ako v bežných domoch – užívanie domu štvorčlennou rodinou stojí mesačne približne 50 €.


Najpredávanejší dom dodávateľa typových drevostavieb RD Rýmařov, KUBIS 631. Moderný rodinný dom s dispozíciou 4 + kk s možnosťou jednoduchého rozšírenia na 5 + kk alebo o plnohodnotnú garáž. Vďaka spolupráci s firmou SIEMENS je vybavený inteligentnou reguláciou vykurovania a vetrania, ktorá ušetrí prevádzkové náklady na energie. Vzorový dom v Olomouci-Hnevotíne (na obrázku) postavili na kľúč za 11 dní, okrem zhotovenia základovej dosky.

RD Rýmařov

Najpredávanejší dom dodávateľa typových drevostavieb RD Rýmařov, KUBIS 631. Moderný rodinný dom s dispozíciou 4 + kk s možnosťou jednoduchého rozšírenia na 5 + kk alebo o plnohodnotnú garáž. Vďaka spolupráci s firmou SIEMENS je vybavený inteligentnou reguláciou vykurovania a vetrania, ktorá ušetrí prevádzkové náklady na energie. Vzorový dom v Olomouci-Hnevotíne (na obrázku) postavili na kľúč za 11 dní, okrem zhotovenia základovej dosky.

Dom v kocke

Realizácia: RD Rýmařov
Zastavaná plocha: 62,99 m2
Obytná plocha: 59,32 m2
Základy: betónová základová doska 
Konštrukcia obvodových stien: difúzne uzavreté panely s rámovou konštrukciou
Strecha: betónová strešná krytina, sklon 25°
Okná a terasové dvere: 7-komorové PVC profily s izolačným trojsklom, Uw ≤ 1,0 W/(m2 . K)
Vetranie, vykurovanie a príprava teplej vody: riadené pretlakové vetranie s možnosťou predohrevu privádzaného vzduchu, elektrické vykurovacie panely a elektricky ohrievaný zásobník OPV s objemom 160 l, inteligentné riadenie vykurovania a vetrania
Cena variantu s garážou: asi 75 000 € bez DPH


Schéma obvodovej steny s inštalačnou predstenou Celková hrúbka 297 mm, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 W/(m2 . K) 1 sadrovláknitá doska 2 drevený rám predsteny (vyplnený minerálnou tepelnou izoláciou) 3 parozábrana 4 drevený rám základnej konštrukcie (vyplnený minerálnou tepelnou izoláciou) 5 sadrovláknitá doska 6 fasádny polystyrén 7 akrylátová škrabaná omietka, tmel s armovacou sieťou

Schéma obvodovej steny s inštalačnou predstenou Celková hrúbka 297 mm, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 W/(m2 . K) 1 sadrovláknitá doska 2 drevený rám predsteny (vyplnený minerálnou tepelnou izoláciou) 3 parozábrana 4 drevený rám základnej konštrukcie (vyplnený minerálnou tepelnou izoláciou) 5 sadrovláknitá doska 6 fasádny polystyrén 7 akrylátová škrabaná omietka, tmel s armovacou sieťou
RD Rýmařov

Schéma obvodovej steny s inštalačnou predstenou
Celková hrúbka 297 mm, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 W/(m2 . K)
1 sadrovláknitá doska
2 drevený rám predsteny (vyplnený minerálnou tepelnou izoláciou)
3 parozábrana
4 drevený rám základnej konštrukcie (vyplnený minerálnou tepelnou izoláciou)
5 sadrovláknitá doska
6 fasádny polystyrén
7 akrylátová škrabaná omietka, tmel s armovacou sieťou


Energeticky pasívnu montovanú drevostavbu postavila neďaleko Zvolena slovenská firma ForDom. Moderný jednopodlažný rodinný dom je vhodný do rovinatého terénu a určený 4- až 6-člennej rodine. Dispozícia s veľkým otvoreným priestorom obývačky, kuchyne a jedálne, troma spálňami, dvomi plnohodnotnými kúpeľňami a jedným samostatným WC umožňuje niekoľko alternatívnych riešení.

Energeticky pasívnu montovanú drevostavbu postavila neďaleko Zvolena slovenská firma ForDom. Moderný jednopodlažný rodinný dom je vhodný do rovinatého terénu a určený 4- až 6-člennej rodine. Dispozícia s veľkým otvoreným priestorom obývačky, kuchyne a jedálne, troma spálňami, dvomi plnohodnotnými kúpeľňami a jedným samostatným WC umožňuje niekoľko alternatívnych riešení.
ForDom s. r. o.

Energeticky pasívnu montovanú drevostavbu postavila neďaleko Zvolena slovenská firma ForDom. Moderný jednopodlažný rodinný dom je vhodný do rovinatého terénu a určený 4- až 6-člennej rodine. Dispozícia s veľkým otvoreným priestorom obývačky, kuchyne a jedálne, troma spálňami, dvomi plnohodnotnými kúpeľňami a jedným samostatným WC umožňuje niekoľko alternatívnych riešení.

Dom v kocke

Autor štúdie: Ing. arch. František Lehocký
Realizácia: ForDom
Obytná plocha: 160 m2
Základy: vystužená betónová základová doska s izolačným podsypom z penového skla
Obvodové steny: montovaná panelová konštrukcia vyplnená minerálnou vlnou, s tepelne izolovanou inštalačnou predstenou a minerálnou fasádnou izoláciou
Fasáda: odvetraná, kombinácia termodreva (borovica) a veľkoplošného obkladu z cementovláknitých dosiek 
Strecha: plochá, so strešnou fóliou a štrkovým zásypom
Okná: drevohliníkové s izolačným trojsklom
Vetranie, vykurovanie a ohrev vody: Kompaktná jednotka so vstavaným tepelným čerpadlom vzduch/voda zabezpečuje teplovzdušné vykurovanie a chladenie aj riadené vetranie s rekuperáciou. Na prípravu OPV je určený zásobník s integrovaným prietokovým výmenníkom.
Energetický štandard: energetická trieda A (celková ročná spotreba energie 15 kWh/m2)


Skladba obvodovej steny Difúzne otvorená, s inštalačnou predstenou, celková hrúbka 367 mm, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,129 W/(m2 . K) 1 sadrokartónová doska 2 minerálna izolácia 3 hliníkový rošt 4 drevoštiepková doska 5 minerálna izolácia 6 KVH nosník 7 drevovláknitá doska 8 kontaktný zatepľovací systém s minerálnou izoláciou a silikátovou omietkou

Skladba obvodovej steny Difúzne otvorená, s inštalačnou predstenou, celková hrúbka 367 mm, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,129 W/(m2 . K) 1 sadrokartónová doska 2 minerálna izolácia 3 hliníkový rošt 4 drevoštiepková doska 5 minerálna izolácia 6 KVH nosník 7 drevovláknitá doska 8 kontaktný zatepľovací systém s minerálnou izoláciou a silikátovou omietkou
ForDom s. r. o.

Skladba obvodovej steny
Difúzne otvorená, s inštalačnou predstenou, celková hrúbka 367 mm, súčiniteľ prechodu tepla U = 0,129 W/(m2 . K)
1 sadrokartónová doska
2 minerálna izolácia
3 hliníkový rošt
4 drevoštiepková doska
5 minerálna izolácia
6 KVH nosník
7 drevovláknitá doska
8 kontaktný zatepľovací systém s minerálnou izoláciou a silikátovou omietkou


Typový nízkoenergetický zrubový rodinný dom Silvia dom od firmy Drevodom Orava je určený 4- až 6-člennej rodine. Je zaradený do energetickej triedy B.

Typový nízkoenergetický zrubový rodinný dom Silvia dom od firmy Drevodom Orava je určený 4- až 6-člennej rodine. Je zaradený do energetickej triedy B.
DREVODOM ORAVA s.r.o.

Dom v kocke

Projekt: Ing. Silvia Hurinská
Realizácia: Drevodom Orava a VitaPharma
Zastavaná plocha: 99 m2
Obytná plocha: 140 m2
Typ konštrukcie: drevená zrubová, obvodové steny: dvojstienka so sypanou korkovou izoláciou
Strecha: drevený krov + plechová krytina
Základy: základová doska a základové pásy
Okná: drevené eurookná s trojsklom
Vykurovanie: elektrické podlahové na prízemí, elektrické konvektory v každej miestnosti, kozub s teplovzdušným vykurovaním, klimatizácia
Súčiniteľ prechodu tepla obvodových konštrukcií: U = 0,22 W/(m2 . K)
Čas výstavby: hrubá stavba vzorového domu v Hamuliakove (na hotovú základovú dosku) trvala 14 dní
Cena hrubej stavby domu: od 80 000 € (s DPH)


Skladba obvodovej steny Celková hrúbka: 276 mm 1 zrubový profil z masívu 2 korková izolácia 3 zrubový profil z masívu

Skladba obvodovej steny Celková hrúbka: 276 mm 1 zrubový profil z masívu 2 korková izolácia 3 zrubový profil z masívu
DREVODOM ORAVA s.r.o.

Skladba obvodovej steny
Celková hrúbka: 276 mm
1 zrubový profil z masívu
2 korková izolácia
3 zrubový profil z masívu

Zrubové steny domu sú zo smrekového dreva, zateplené sú korkom. Spodný trám je z červeného smreka, ktorý dobre odoláva vode a chráni drevenú konštrukciu nad sebou. Firma ponúka niekoľko variantov zrubových konštrukcií – rozdiely sú najmä v hrúbke a profile trámov a rohových spojoch.


Zrub FISCHER od firmy Drevodom Rajec je vhodný ako chata alebo víkendový dom. Zrub má strednú veľkosť so 4 obytnými miestnosťami a je určený 3- až 4-člennej rodine.

Zrub FISCHER od firmy Drevodom Rajec je vhodný ako chata alebo víkendový dom. Zrub má strednú veľkosť so 4 obytnými miestnosťami a je určený 3- až 4-člennej rodine.
Drevodom Rajec


Zrub FISCHER od firmy Drevodom Rajec je vhodný ako chata alebo víkendový dom. Zrub má strednú veľkosť so 4 obytnými miestnosťami a je určený 3- až 4-člennej rodine.

Dom v kocke

Realizácia: Drevodom Rajec
Zastavaná plocha: 68,4 m2
Obytná plocha: 77 m2
Výška hrebeňa strechy: 7,5 m
Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,314 W/(m2 . K)
Čas výstavby na kľúč: 5 – 6 mesiacov
Orientačná cena na kľúč: 70 000 € bez DPH


Tesársky spoj stien zrubového domu. Vďaka technologickému postupu nevznikajú netesnosti v rohových spojoch a drážkach, čo zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti zrubu. Drevo zo zimnej ťažby v nadmorskej výške minimálne 600 m n. m je husto rastené, čo zaručuje minimálne zosychanie a sadanie stavby.

Tesársky spoj stien zrubového domu. Vďaka technologickému postupu nevznikajú netesnosti v rohových spojoch a drážkach, čo zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti zrubu. Drevo zo zimnej ťažby v nadmorskej výške minimálne 600 m n. m je husto rastené, čo zaručuje minimálne zosychanie a sadanie stavby.
Drevodom Rajec

Tesársky spoj stien zrubového domu. Vďaka technologickému postupu nevznikajú netesnosti v rohových spojoch a drážkach, čo zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti zrubu. Drevo zo zimnej ťažby v nadmorskej výške minimálne 600 m n. m je husto rastené, čo zaručuje minimálne zosychanie a sadanie stavby. 

TEXT ERIKA KUHNOVÁ A DANA D. DAŇKOVÁ
FOTO ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom 4/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Materiály
Tagy: drevo drevodom drevostavba materiál stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia