Aký materiál si vybrať na stavbu murovaného domu?

06. 04. 2017
Zdieľať

O tom, ako by mal náš vysnívaný dom vyzerať, máme väčšinou jasnú predstavu dlho pred tým, ako sa pustíme do jeho realizácie. Rozhodnutie, z akého materiálu ho postaviť, si však vyžaduje dôkladnejší prieskum trhu. Murovacie materiály sú pri stavbe domu najčastejšou voľbou, aj tu sú však isté rozdiely.

Dnešná ponuka murovacích materiálov je skutočne široká. Pri výbere treba brať do úvahy kritériá vyplývajúce z aktuálnych požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti. Vhodné je zamerať sa na tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti, na schopnosť akumulácie aj na difúzne vlastnosti. Okrem finančnej stránky samotného materiálu sa treba zaujímať aj o komplexnosť sortimentu a rýchlosť či technickú náročnosť výstavby. Najčastejšie sa ľudia rozhodujú medzi osvedčenou „dvojkou“: pálená tehla a pórobetónová tvárnica. Oba materiály sú ekologické, dobre regulujú vlhkosť a majú vysokú požiarnu odolnosť. 

Zo všetkých materiálov postavíte stabilný dom s dlhou životnosťou a dobrou vnútornou pohodou. To, ktorý si napokon vyberiete, je zväčša otázkou pocitu a ceny.

Rozmerovo stála a pevná tehla 

Prednosťou tehly je, že dobre akumuluje teplo a má priaznivé difúzne parametre. Vďaka prirodzenej regulácii vlhkosti vzduchu vytvára v interiéri príjemnú mikroklímu. Vývoj tehál priniesol za posledné roky množstvo zlepšení, najmä čo sa týka tepelnoizolačných vlastností a technológie murovania – na trhu nájdete aj keramické tvarovky s dutinami vyplnenými tepelnoizolačným materiálom, ktoré majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti a nepotrebujú ďalšie zateplenie.

Tu si však treba dať pozor na dodržanie správnej technológie murovania, aby sa nevytvorili tepelné mosty. Technológia výroby vypaľovaním je zárukou tvarovej a rozmerovej stálosti tehly, čo vylučuje možnosť vzniku trhlín v dôsledku tvarových a rozmerových zmien. Okrem toho sa vďaka vypaľovaniu dostáva tehla na stavbu prakticky s nulovou vlhkosťou. Ak však počas výstavby tehlové murivo navlhne, po ukončení stavby sa dokáže tejto vlhkosti zbaviť podstatne rýchlejšie ako iné materiály.

Ľahký a ľahko opracovateľný pórobetón 

Pórobetón je homogénny materiál bez dier, s množstvom malých vzduchových pórov, ktorý sa teší obľube najmä pre svoje dobré tepelnoizolačné vlastnosti a vzduchovú nepriepustnosť. Pórovitá štruktúra pri svojej nízkej hmotnosti veľmi dobre znáša pôsobenie tlakových síl. Pri svojpomocnej výstavbe majú pórobetónové tvárnice výhodu, pretože sa s nimi pohodlne pracuje a v celom svojom reze aj v každom smere majú rovnaké vlastnosti, sú teda vhodnou voľbou pri riešení tepelných mostov. Dajú sa bez problémov rezať a sekať a vedenie inštalácií tak tiež nie je problém.

Pórobetón má pomerne nízky difúzny odpor, čo znamená dobrý prestup vodných pár, takže reguluje vlhkostné pomery v interiéri. Pretože je ľahký, treba dať pozor na dostatočnú izoláciu proti zvukom s nižšími frekvenciami. V súčasnosti výrobcovia ponúkajú nielen murovacie tvárnice, ale kompletné systémy s rôznou pevnosťou a objemovou hmotnosťou, vhodné podľa toho, či staviate nosné alebo obvodové steny. 

Keď pozemok tlačí

V prípade, že chcete dosiahnuť minimálnu hrúbku obvodových stien, teda maximálny vnútorný priestor, siahnite po vápenno-pieskových tvárniciach. Majú takú nosnosť, že aj priečky s hrúbkou 115 mm dokážu preniesť požadované statické zaťaženie. Obvodové steny môžete potom izolovať hrubou izoláciou bez toho, aby bola konečná konštrukcia steny príliš hrubá. Kompaktný obal z tepelnej izolácie zároveň eliminuje tepelné mosty v zložitých detailoch.

Ťažké a tvrdé vápenno-pieskové bloky majú dobré statické, akumulačné aj akustické vlastnosti, ktoré súvisia s vysokou hustotou a tým aj veľkou hmotnosťou materiálu. Elektroinštalácie je výhodné ťahať už pri hrubej stavbe v kolmých dutinách tehál, čím sa vyhnete dodatočnému drážkovaniu, ktoré je vzhľadom na vlastnosti materiálu náročné.

Výber materiálu je otázkou pocitu a ceny.

Najpoužívanejšie materiály pri stavbe stien rodinných domov sú tehla a pórobetón.

Od roku 2021 budú platiť nové hodnoty U.

Predbehnite dobu a postavte si dom s parametrami budúcnosti. Ušetríte tak na nákladoch.

Murovací materiál tvorí asi 10 % z ceny stavby.

Materiál použitý na hrubú stavbu najviac ovplyvňuje kvalitu vášho bývania.

Na murive nešetrite

Rozhodnutie o type rodinného domu a výbere stavebného materiálu ovplyvní vaše bývanie a rodinný život na dlhé roky, treba ho teda starostlivo premyslieť. Ideálne je, ak máte možnosť obhliadky rodinného domu z toho-ktorého materiálu a môžete vyspovedať jeho obyvateľov, ako sa im v dome býva, aké majú prevádzkové náklady, prípadne čo by dnes urobili inak. Pri výbere stavebného materiálu veľakrát rozhoduje najmä cena, to je však chyba.

Dôležitejšie sú nefinančné kritériá, ako napríklad systém výstavby, rýchlosť, izolácia či presnosť. To všetko má napokon vplyv na výslednú cenu za celú stavbu. Okrem toho, prvotné nižšie náklady sa neskôr môžu prejaviť v prevádzkových nákladoch či nákladoch na úpravy a rekonštrukciu. Cena za murovací materiál tvorí približne 10 % z ceny stavby rodinného domu, keď už však dom stojí a vy v ňom bývate, zistíte, že materiál použitý na hrubú stavbu najviac ovplyvňuje kvalitu vášho bývania. Preto tu rozhodne nešetrite ani na kvalite materiálu. 

Vysvetlenie pojmov

Súčiniteľ prechodu tepla (U)

Táto hodnota nám určuje celkovú výmenu tepla medzi priestormi oddelenými od seba určitou stavebnou konštrukciou. Čím je hodnota menšia, tým lepšie sú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Označuje sa veľkým písmenom „U“ a jednotku má watt na meter štvorcový krát kelvin – W/(m2 . K). Jeho výpočet sa vykoná z celkového tepelného odporu: U = 1/(Ri + R + Re)

Tepelný odpor (R) 

Ide o schopnosť materiálu zadržať teplo. Závisí od hrúbky materiálu a tepelnej vodivosti (λ), teda od schopnosti materiálu viesť teplo. Čím je tepelný odpor konštrukcie vyšší, tým má lepšie tepelnoizolačné schopnosti. Opačne to platí pri hodnote λ. Čím je nižšia, tým sú tepelnoizolačné vlastnosti materiálu lepšie. Pri viacvrstvových konštrukciách sa jednotlivé tepelné odpory sčítavajú. 

Tepelnotechnická norma

Podľa tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2:2012 platia od 1. 1. 2016 ako normalizované (požadované) hodnoty odporúčané pre ultranízkoenergetické budovy (t. j. pre vonkajšie steny U = 0,22 W/( m2.K)) a od 1. 1. 2021 budú ako normalizované platiť odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (pre vonkajšie steny U = 0,15 W/( m2 . K)). Odborníci však odporúčajú „predbehnúť dobu“ a postaviť dom s parametrami budúcnosti – v dome s lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami totiž ušetríte na prevádzkových nákladoch.

MUROVACIE MATERIÁLY


Aký materiál si vybrať na stavbu murovaného domu?

1946413

LeierPLAN iSO 44

Brúsená tehla, ktorá plní nosnú funkciu konštrukcie. Je vhodná na zhotovenie obvodových stien. 
Rozmery (d. × š. × v.): 250 × 440 × 249 mm 
Hmotnosť: 16,6 kg/ks
Spotreba: 16 ks/m2
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 0,16 W/(m2 . K)

Pri murovaní z tehál vo vyhotovení na pero a drážku sa do zvislej styčnej škáry nedáva malta, čím sa šetrí materiál a zvyšuje sa tepelný odpor muriva.

www.leier.sk


Aký materiál si vybrať na stavbu murovaného domu?

1946407

HELUZ FAMILY 50 2in1 

Brúsená tehla na obvodové a vnútorné murivo.
Rozmery (d. × š. × v.): 247 × 500 × 249 mm
Hmotnosť: 20 kg/ks
Spotreba: 16 ks/m2
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 0,11 W/(m2 . K)

Vyplnením dutín polystyrénom došlo k podstatnému zvýšeniu tepelnoizolačných vlastností pri zachovaní paropriepustnosti.

www.heluz.sk


Aký materiál si vybrať na stavbu murovaného domu?

1946415

Porotherm 50 T Profi

Brúsená tehla plnená minerálnou vlnou, vhodná na zhotovenie nosných obvodových stien. 
Rozmery (d. × š. × v.): 248 × 500 × 249 mm
Hmotnosť: 21,3 kg/ks
Spotreba: 16 ks/m2
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 0,12 W/(m2 . K)

Minerálna vlna ukrytá vo vnútri je chránená hydrofobizáciou, je teda nenasiakavá a nepohlcuje žiadnu vzdušnú vlhkosť.

www.wienerberger.sk


Aký materiál si vybrať na stavbu murovaného domu?

1946411

Ytong Lambda YQ P2-300

Pórobetónová tvárnica umožňuje presné kladenie a rýchlu výstavbu.
Rozmery (d. × š. × v.): 450 x 499 x 249 mm
Hmotnosť: 25,16 kg/ks
Spotreba: 8 ks/m2
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 0,161 W/(m2 . K) 

Ľahké rezanie a opracovateľnosť umožňujú z tvárnic vytvárať atypické formáty a jednoducho ich podľa potreby  upraviť.

www.xella.sk


Aký materiál si vybrať na stavbu murovaného domu?

1946409

SENDWIX 14DF-LD

Vápenno-piesková tehla sa dá použiť na obvodové a vnútorné murivo, na nosné aj výplňové deliace steny.
Rozmery (d. × š. × v.): 498 × 200 × 248 mm
Hmotnosť: 31 kg/ks
Spotreba: 8 ks/m2
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 0,12 W/(m2 . K)

Pri sendvičovej stene preberá tepelnoizolačné vlastnosti izolačná vrstva z poly­styrénu alebo minerálnej izolácie.

www.km-beta.sk

TEXT: KATARÍNA BAROŠOVÁ
FOTO: archív firiem
ZDROJ: časopis Môj dom 3/2017

Kategória: Materiály
Tagy: materiál murovanie pórobetón rodinný dom stavba domu tehla
Zdieľať článok

Diskusia