Murovanie z tehál je možné počas celého roka

31. 10. 2019 Zdieľať

Ešte nedávno platilo, že hrubá stavba sa realizuje v podstate od konca jari do polovice jesene. Nové technológie a materiály pre murovanie dĺžku stavebnej sezóny významne predĺžili a v podstate je dnes možné hrubú stavbu tehlových budov realizovať celoročne. Má to ale svoje pravidlá.

V súčasnosti poznáme pre murovanie z tehál celkovo 3 technológie – murovanie na klasickú maltu, murovanie na maltu pre tenké škáry (celoplošnú či nanášanú na rebrá tehál) a na špeciálnu PUR penu na murovanie. Z bežných mált a mált pre tenkú škáru je možné murovať od +5 °C a zároveň steny nesmú byť počas tvrdnutia a tuhnutia (hydratácia) cementu v malte počas 28 dní vystavené nižším teplotám než +5 °C. Ak sa tak stane, dôjde k zastaveniu hydratácie cementu v malte a murivo nemusí mať vlastnosti, ktoré boli uvažované pri projektovaní domu (najmä statika). V podstate jediným možným a správnym spôsobom, ako predĺžiť stavebnú sezónu, bolo zakrývanie muriva v kombinácii s ohrievaním okolitého vzduchu (pod plachtou, dekou). Toto sa však v praxi takmer nerobilo a práce museli byť plánované s ohľadom na vývoj počasia alebo byť ukončené. Pridávanie nemrznúcich prísad do súčasne dodávaných priemyselných (vrecovaných) mált nie je prakticky umožnené, lebo nie je možné stanoviť, ako správne dávkovať tieto prísady s ohľadom na ovplyvnenie konečných vlastností mált a na rozdiel od betónových konštrukcií sa malta nanáša v relatívne tenkej vrstve, a teda teplo uvoľnené pri hydratácii cementu je výrazne menšie než v prípade masívnych betónových konštrukcií, a ľahko tak môže dôjsť k premrznutiu malty a zastaveniu hydratácie cementu.

V súčasnosti sú v sortimente spoločnosti HELUZ ponúkané tzv. zimné varianty maltových zmesí. S týmito maltami je možné pracovať až do -5 °C. Teplota okolitého vzduchu počas prvých 14 dní zretia malty nesmie byť nižšia než oných -5 °C. Pri murovaní pri teplotách od 0 °C až -5 °C je nutné zámesovú vodu ohriať na +30 °C. Zároveň dni, kedy sú nižšie teploty než +5 °C, sa nezapočítavajú do 28 dní, ktoré sú potrebné na vyzretie malty a získanie deklarovaných parametrov – pevnosti v tlaku. Ako príklad uveďme, že ak bude 5 dní mrznúť odo dňa začatia murovania, je týchto 5 dní nutné pripočítať k 28 dňom potrebných na vyzretie malty. Takže celkový čas na získanie konečných vlastností muriva je 33 dní. Pri použití zimných variantov maltových zmesí je nutné rešpektovať príslušný technologický predpis a priebeh teplôt počas stavby zaznamenávať do stavebného denníka. Napriek tomu sú tieto malty žiaduce a výrazne umožňujú predĺžiť stavebnú sezónu. Sú vhodné pre prechodné obdobie, kedy teploty vonkajšieho vzduchu klesajú k 0 °C. V čase budovania stien nie je vždy nutné čakať 28 dní napr. na uloženie stropov HELUZ MIAKO alebo keramobetónových panelov HELUZ, pretože malty získavajú väčšinu svojej pevnosti počas prvých dvoch týždňov a stropné konštrukcie sú tvorené iba nosnou časťou a stropné konštrukcie vnášajú do muriva namáhanie najmä od vlastnej tiaže (je nutné dbať na uloženie ďalších paliet s materiálom na stropné konštrukcie). V sortimente spoločnosti HELUZ sú všetky typy zimných variantov – zakladacia malta, tepelnoizolačná malta so zvýšenou pevnosťou a malty pre tenké škáry. Takže stavba nie je obmedzená ani v prípade založenia muriva, podmaltovania prekladov či drobných opráv muriva. Malty so zimnou úpravou je na stavbe možné spoznať tak, že na vreciach je vedľa označenia šarže uvedené písmeno „Z“.


Murovanie z tehál je možné počas celého roka

2508259
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Ak je nutné murovať v zime, kedy sú teploty dlhodobo (týždne) pod bodom mrazu, potom jediná dostupná technológia pre murovanie je špeciálna PUR pena HELUZ, s ktorou je možné murovať až do -10 °C. Opäť, aj tu platia určité pravidlá. Murivo je nutné založiť do cementovej malty a tomu musia zodpovedať aj klimatické podmienky a je nutné použiť maltu so zimnou úpravou. Zároveň dózy s PUR penou je nutné skladovať v teple a pri murovaní chrániť proti výraznému ochladeniu (skladovanie v temperovanom priestore, na dózu pri aplikácii navliecť návlek). Dózy s PUR penou nesmú premrznúť! Samozrejme, tehly nesmú byť namrznuté a je nutné ich chrániť proti vode (dážď). V našich podmienkach je možné použiť technológiu murovania na špeciálnu PUR penu HELUZ takmer celoročne. Táto technológia využíva najmä v zimnom období pri murovaní priečok, kedy je možné vnútrajšok hrubej stavby čiastočne chrániť proti nepriaznivému počasiu (zaplachtovaním okien, temperovaním ohrievačmi).

Treba upozorniť na to, že zmena technológie murovania má vplyv na konečné vlastnosti muriva. Vždy je nutné zmenu technológie murovania konzultovať s projektantom stavby či stavebným dozorom, aby sa predišlo prípadným nezrovnalostiam a murivo svojimi parametrami zodpovedalo vyprojektovaným požiadavkám. 

Nové materiály pre murovanie v zimnom období dopĺňajú sortiment spoločnosti HELUZ a umožňujú realizovať tehlové stavby počas celého roku, a tým skrátiť čas potrebný na dokončenie celého domu.

Autor: Ing. Pavel Heinrich, produktový špecialista HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

ZDROJ PR článok spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

Kategória: Materiály
Tagy: murovacie materiály
Zdieľať článok