Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

25. 09. 2006
Zdieľať

Betónu naozaj je úplne jedno, o aký druh stavby ide. Vždy si príde na svoje. Z technologického hľadiska sú rôzne konštrukčné systémy: monolitické, murované, montované, zmiešané. Faktom ostáva, že nie v rovnakej miere, ale vždy je pri stavaní prítomný betón.

Na spôsobe nezáleží

O úlohe betónu v jednotlivých konštrukčných systémoch stavania rodinných domov


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64883

Vlastnosti tohto staviva sú overené skúsenosťou generácií staviteľov. Betón je neustálou výzvou pre netradičné riešenia stavebných objektov. Nášmu betónu priraďujeme a zlepšujeme vlastnosti, o ktorých predpokladáme, že pomôžu tomuto umelému kameňu pretrvať, aj keď sa stavitelia pominú. Postup výstavby rodinných domov ešte stále závisí aj od mokrých procesov (napríklad betónovanie základov, prekladov, stropov, liatie poterov…) s predpísaným časom tvrdnutia a zrenia. Dokončovacie práce trvajú všeobecne dlhšie ako hrubá stavba, avšak náhlením sa práve počas nej môže dôjsť k nezvratným škodám na stavebných konštrukciách.


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64887

Prvý deň sa čerstvý betón musí chrániť pred nepriaznivými účinkami slnka, vetra, dažďa. Najlepšie je, ak priemerná teplota vzduchu neklesne pod 5 ºC, pre betóny s cementmi nižších tried ako 450 (pevnosť 42,5 MPa) je hranicou 8 ºC. Po celý čas sa betón musí chrániť pred nárazmi a otrasmi. Kropenie betónu v priebehu ďalších siedmich až štrnástich dní zabráni vzniku viditeľných trhlín spôsobených účinkami tepla a zmrašťovania. Rohože, lepenky, PVC fólie dobre poslúžia poukladané na tuhnúcich a tvrdnúcich povrchoch. V modernom staviteľstve sa používajú nástreky ochrannými prostriedkami, ktoré sa dajú nanášať aj na čerstvý betón, a tak vytvoria nepriepustný povlak, ktorý zamedzuje odparovaniu vody.

Betón výborne akumuluje teplo, ale k priaznivým parametrom prestupu tepla si musí pomôcť tepelnou izoláciou. Dobré difúzne vlastnosti však zabraňujú hromadeniu vlhkosti v murive aj pod polystyrénovou vrstvou.

Uvidíme sa po prestávke

O technologických prestávkach, keď to ináč nepôjde
Najlepší spôsob technologického postupu pri jednotlivej konštrukcii je betónovanie bez prerušenia. Ak sa stane, že túto podmienku nemožno dodržať, treba pre bezpečné a pevné prepojeniu starej vrstvy s novou vytvoriť zdrsnenú stupňovitú škáru, do ktorej sa proti ušmyknutiu vkladajú ostré kamene a oceľové tŕne. Plánované pracovné škáry klasického betónovania sú vymedzené v stavebnej dokumentácii a vo výrobnom predpise.


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64884

V prípade plnenia tvárnic strateného debnenia pomôžu oceľové výstuže dlhé približne 40 cm, zasunuté s polovičným presahom do každej druhej poloprázdnej tvárnice.

Chlap v korzete

O klasickom debnení bez tvarového obmedzenia
Betón je stavivo, ktoré dostane svoj tvar a rozmery vďaka debneniu alebo forme. Pred začatím betonáže treba skontrolovať stav debnenia. Debnenie je pripravené po očistení a navlhčení, prípadne sa ošetrí prípravkami, ktoré zabránia priľnutiu betónu k stenám debnenia. Počas liatia betónovej zmesi vizuálna kontrola súdržnosti konštrukcie debnenia môže včas zabrániť škodám. Oddebňovanie je v prípade nosných prvkov bezpečné po 28 dňoch po vytvrdnutí betónu. Čas, po ktorom možno oddebniť vytvrdnutú betónovú konštrukciu, závisí od druhu použitého cementu a konštrukčnej časti domu. Klasickej betonáži môžeme ďakovať za jedinečné tvarové možnosti pri realizácii originálnych architektonických návrhov.


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64894

Stratené so ziskom

O stratených debneniach a získanom čase
Udržať betón v požadovaných medziach dokážu aj mäkšie korzety, ktoré navyše vedia vylepšiť povahu betónu. Kto zo stavebníkov by nechcel, aby betón okrem svojej výnimočnej pevnosti a tvarovateľnosti vedel aj zahriať? Vie, ale po dohode s izoláciou. Dáma bude mať opäť prednosť. Rošádu s poradím materiálov vymysleli a zrealizovali výrobcovia ucelených stavebných systémov zložených z EPS (expandovaný polystyrén) alebo tvaroviek Neopor (nový materiál). Tvárnice MEDMAX (iné systémy v tejto kategórií: Isorast, CEPOL Thermo, THERMOMUR) po vyskladaní a špeciálnom zámkovom prepojení vytvoria večnú formu, do ktorej sa leje betónové polotekuté jadro (B 25). Po vytvrdnutí betónu sa takáto konštrukcia pri hrúbke muriva 25 cm môže pochváliť súčiniteľom prestupu tepla U = 0,28 W/m² (ak ide o Neopor, hrúbka steny je 35 cm, U = 0,14 W/m²). Tento spôsob výstavby odbremení stavebníka od závislosti od počasia.


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64889

Proces tuhnutia betónu môže prebiehať aj počas mrazov vďaka obojstrannej izolácii stien. Stavebné prvky sú presné a ľahké, na stavbe nie je potrebná ťažká mechanizácia, betónovať sa dá strojovo pomocou čerpadla, betonárskeho sila alebo aj ručne, čo je dobrá správa pre svojpomocnú výstavbu. Stenu už netreba dodatočne izolovať. Stratené debnenie, ktoré sa stalo súčasťou vzniknutej konštrukcie a splnilo úlohu debnenia počas mokrého procesu, zostáva v hotovej časti stavby bez toho, aby sa muselo demontovať. Čo je však najlepšie – nedovolí betónu, aby teplota jeho vnútorného povrchu v porovnaní s vnútorným prostredím bola nižšia o viac ako 1ºC. Liatie betónu do strateného debnenia je vlastné aj ďalším technológiám stavania z presných tvárnic.


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64896

Štiepkocementové tvárnice DURISOL (iné podobné drevocementové systémy: VELOX, IZOBLOK) sú stavivom s 90-percentným podielom drevnej štiepky. Tvárnica je z vnútornej strany vonkajšej platne vystlatá penovým polystyrénom. Svojimi vlastnosťami je vhodná na výstavbu rodinných domov. Vďaka cementu a mineralizačným prísadám si môže k dobru pripísať odolnosť proti poveternostným vplyvom, vode a soliam. Výplňový betón vyšších tried, podľa statických výpočtov doplnený výstužou a liaty do tvárnic, zabezpečí tuhosť a pevnosť celej steny tak, aby mohla prenášať zaťaženie zo stropných konštrukcií do základov.


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64890

Obvodové tvárnice pri nižších domoch sa plnia prostým betónom požadovanej triedy bez nosnej výstuže, čo, samozrejme, musí byť overené statickým výpočtom. Tvárnice DURISOL (so súčiniteľom prestupu tepla U neomietnutej DSs 37,5/14 = 0,29 W/m²) sa ukladajú na zraz k sebe bez spájacej malty (vylúčenie tepelných mostov). Bez rovného podkladu vytvoreného vyrovnávacou maltou na povrchu základov alebo stropu je zbytočné klásť prvý rad muriva – tvárnice sú presné a chyba by sa premietla do rozpasovania škár v ďalších radoch. Do stužujúceho venca patrí vodorovná uzatváracia výstuž 4 × ø10 mm na jedno podlažie, pod okenným otvorom 2 × ø8 mm s presahom 75 cm do nadväzujúcej časti múru. Napájanie priečky na obvodovú stenu počíta s osadením kotvovej výstuže v každom treťom rade.


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64895

Kvalitu betónovania strateným debnením zabezpečuje rovnaká akosť betónovej zmesi na celom podlaží a postupné vypĺňanie tvárnic po troch radoch. Posledný rad zaliaty do polovice výšky tvárnice zaistí naviazanie betónu. Výrobcovia tvárnic vytvorili ucelené systémy z variabilnými normálnych a univerzálnych tvárnic, doplnených rohovými, na ostenia. Hrúbky tvárnic zodpovedajú určeniu a funkcii v stavebnej konštrukcii.

A čo takto dať si škrupinu alebo panel


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64888

O panelákoch, ktoré nestrašia, a prázdnych škrupinách
Taká 34 cm zateplená betónová stena to v rámci súčiniteľa prestupu tepla nedotiahla tak ďaleko ako spomínané systémy strateného debnenia. Panelová „doboška“ spoločnosti Canaba z 13 cm hrubej nosnej steny, preložená tvrdeným penovým polystyrénom (10 cm Styropor) a prikrytá ďalšou 7 cm betónovou vrstvou, má v tomto smere oveľa lepšie renomé. Tento betónový panelový systém umožňuje rýchlu výstavbu rodinných domov na kľúč.


Nenahraditeľný? Bez betónu to nepôjde (2. časť)

64892

Čo nové na západe? Pre nás 50 rokov stará dutá betónová tvárnica – rokmi zlepšená natoľko, že v mnohých parametroch preskočila svojich súkmeňovcov. V čom je taká dobrá? Bežný meter muriva (B40) hrúbky 20 cm unesie 80 t bez stužujúceho venca, je lacná (5 až 6 % cementu), tenkostenná (14 – 16 mm), spĺňa predpisy EÚ po každej stránke. Recept? Plné dná tenkostenných tvárnic sa pri murovaní obracajú hore nohami. Tvárnice ostávajú v múre s dutinami, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Obrátené plné dná zvyšujú pevnosť tvárnic vo všetkých smeroch. Základná tvárnica 16 – 18 kg meria 20 × 50 × 20 cm a do m² sa zmestí desaťkrát. Sled vrstiev steny od strany interiéru sa začína sadrokartónovou doskou (1 cm), pokračuje 10 cm penového polystyrénu, potom nasleduje nosná škrupinová tvárnica a 1,5 cm vonkajšej stierky.


Najčastejšie nedostatky pri realizácii betónových konštrukcií


a) Základy:

1. zodpovedne vybetónujte základy, založte ich v hĺbke predpísanej projektom na pôvodný (prírodný) terén alebo dostatočne zhutnený podklad;
2. zabezpečte základovú ryhu proti zosuvu zeminy do betónu základov;
3. dodržte minimálnu pevnosť betónu predpísanú projektom.
Nesprávne zhotovené základy a podceňovanie predpísaného postupu betonáže sú príčinou neskoršieho vzniku trhlín v stavebných konštrukciách domu. Oprava takýchto porúch je komplikovaná a finančne náročná.

b) Preklady, stropy:

1. dodržte polohu výstuže podľa projektu;
2. zabráňte zošliapaniu výstuže, ktorá je predpísaná ako horná výstuž;
3. dolná výstuž musí byť zospodu krytá minimálne 2 cm betónu (zabezpečte túto polohu dištančnými vložkami ešte pred betonážou);
4. zabezpečte betón požadovanej kvality a jeho dobré zhutnenie.

c) Stužujúce vence

1. dostatočne zabezpečte previazanie výstuže, t. j. prekrytie výstuže pri jej nastavovaní – aspoň 30 priemerov výstuže;
2. zabezpečte betón požadovanej kvality;
3. zabezpečte dostatočné krytie výstuže betónom od jeho povrchu z bočnej strany stužujúceho venca – bude vystavená vplyvu vonkajšieho prostredia, 2 cm hrúbky betónu ochránia výstuž pred koróziou.

d) Schody, balkóny (najnáročnejšie konštrukcie):

1. dodržte polohu výstuže podľa projektu a pred betonážou ju dostatočne zafixujte;
2. zvláštnu pozornosť venujte nosným (úložným) ozubom schodov tak, aby nedošlo k posunu výstuže schodov v mieste ozubu: neskôr by takýto posun mohol spôsobiť odlomenie ozubov;
3. dodržte polohu hornej nosnej výstuže balkónov, nezošliapte ju smerom nadol k dnu debnenia: to by mohlo neskôr spôsobiť zrútenie balkóna;
4. dodržte predpísanú kvalitu betónu, nezabudnite na požadované zhutnenie.Nové technológie

Betón je klasický, tradičný materiál. Niektoré novinky ako samozhutňujúci betón sa uplatňujú len vo veľkom stavebníctve. Najväčšiu zmenu pri IBV predpokladáme postupným prechodom od výroby betónu na stavbe svojpomocne (za pomoci rodiny) k zabezpečeniu betónu dodávateľským spôsobom z centrálnych betonární, ktoré sú už prakticky všade v dosahu maximálne 30 km. Ide o dodávky betónu z centrálnej betonárne pomocou domiešavačov a ukladanie betónu do rôznych častí stavby pomocou čerpadiel. Tento spôsob zníži prácnosť aj pri výstavbe rodinných domov, zrýchli jeho výstavbu, ale hlavne prinesie vyššiu kvalitu betónových konštrukcií a predĺženie životnosti rodinnej zástavby (hlavne konštrukcií vystavených účinkom klimatických podmienok).

Kategória: Materiály
Tagy: betón materiál sm stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia