sm

Hrubá stavba – hrubé chyby?
Materiály

Hrubá stavba – hrubé chyby?

Má to držať, má to byť aj vzdušné, ale pritom musí zahriať v zime a neprehriať sa v lete, nemá len tak vlhnúť... a popritom všetkom sa cení, ak nie je zbytočne hrubé, aj keď je výsledkom hrubej stavby. Hrubej, ale nie hlúpej! Lenže ten, kto nie je hlúpy, je zvyčajne náročný: moderný spôsob stavania si vyžaduje presné postupy a dôsledných majstrov svojho remesla.

Stavebné systémy
Materiály

Stavebné systémy

Tehla, pórobetón, sendvič, drevostavba... Murovať, montovať, zmonolitniť, staviť viac na homogénny materiál alebo vrstviť? Zložité rozhodnutie najmä ak ide o vlastný dom. Na vytvorenie zvislých nosných aj nenosných konštrukcií rodinných domov – teda stien a múrov, sa používajú najmä murivá a montované systémy, čoraz častejšie sa dostáva k slovu aj betón. Pozrime sa tentoraz bližšie na to, z čoho možno steny domu vymurovať.

Murovanie v 21. storočí (pokračovanie)
Materiály

Murovanie v 21. storočí (pokračovanie)

Murovacie materiály predstavujú asi iba 10 percent z celkovej ceny stavby domu, zásadne však ovplyvňujú budúcu kvalitu bývania. Pri ich výbere netreba zabudnúť, že v dome sa dá po čase vymeniť všetko – okrem základov a obvodového muriva…

Murovanie v 21. storočí
Materiály

Murovanie v 21. storočí

„Poctivý murovaný dom je poctivý murovaný dom“ – takto vníma väčšina stavebníkov, predovšetkým u nás, snahy o presadenie iných stavebných systémov. Stavba rodinných domov z kusových murovacích prvkov je overená stáročiami a dá sa predpokladať, že ešte niekoľko storočí nevymizne z našej planéty. Mnohé iné, často veľmi progresívne, postupy výstavby sú síce zaujímavé a iste by stáli za pozornosť, konzervatívnosť našincov je však zatiaľ silnejšia.

Murivo z murovacích prvkov
Materiály

Murivo z murovacích prvkov

Na základe prieskumov sa zistilo, že takmer tri štvrtiny súkromných staviteľov sa rozhodnú pre murovanú stavbu. Murované konštrukcie patria medzi tradičné a stále hojne používané spôsoby výstavby nosných i nenosných stien rodinných domov. Vysoká pevnosť, dlhá životnosť, široké možnosti tvarového riešenia domu, ale aj možnosť svojpomocnej výstavby – to všetko sú vlastnosti, ktoré zaručujú murovaným konštrukciám stabilné miesto v stavebníctve.

Brúsená tehla – tradícia s novou tvárou
Materiály

Brúsená tehla – tradícia s novou tvárou

Sprísňujúce požiadavky, ktoré sa kladú na moderné murovacie materiály, neobišli ani pálenú tehlu. Vývoj smeruje nielen k zlepšeniu ich stavebnofyzikálnych parametrov, ale aj k zjednodušeniu a urýchleniu technológie murovania. Dôkazom sú brúsené tehly.

Sú murované konštrukcie ešte aktuálne?
Materiály

Sú murované konštrukcie ešte aktuálne?

Tradičným a najviac používaným spôsobom výstavby rodinných domov je výstavba z kusových murovacích prvkov minerálneho pôvodu, respektíve z betónu. Svoju popularitu tak získali vďaka svojim vlastnostiam (tvárnosť, pevnosť, odolnosť), ako aj vďaka neobmedzenému výskytu základných surovín (piesok, štrk, hlina, íl). V nedávnej minulosti sa na trhu okrem pálenej či nepálenej tehly objavili nové minerálne stavebné materiály s pórovitou štruktúrou alebo na báze cementu, ako aj pestrá škála betónových výrobkov. Ponuka je naozaj široká. Dajú sa však uplatniť pri nízkoenergetickej výstavbe?

Na betón
Materiály

Na betón

Betón ako ušľachtilý materiál? Nevzhľadné panelové sídliská betón v našich očiach na veľa rokov diskvalifikovali. A právom. Technológie však pokročili do takej miery, že dnes sa už ďalej neupravovaných, prostých betónových múrov nemusíme obávať. Naopak, môžu byť atraktívnou alternatívou k ostatným stavebným technológiám – a to nielen v masovej, ale aj v individuálnej výstavbe.

Pórobetón
Materiály

Pórobetón

Pórobetón je najvýznamnejším druhom priamo odľahčeného betónu – silikátového kompozitu, pre ktorý sú charakteristické makropóry vytvorené priamo v jemnozrnnej malte. Podľa použitého spojiva sa pórobetóny rozdeľovali na plynobetóny spájané cementom a na vápenno-pieskové plynosilikáty.

Tehla ešte neskončila
Materiály

Tehla ešte neskončila

Bez emócií? V prípade tehly určite nie. Pálená tehla je naozaj „ prípad“. Od najstarších čias až dodnes sa v ľudskom povedomí spája s pocitom domova, istoty a tepla. Môžu za to vlastnosti tehliarskych výrobkov dané prírodnými živlami, ktoré sa od vekov spájajú v jej duši. Zem pri ťažbe vydá tehliarsku hlinu, voda ju pomôže vytvarovať, oheň a vzduch jej dajú schopnosť pretrvať v čase a nepohode. Navyše pri predstave jej zrodu cez ťažbu, zrenie, mletie, tvarovanie a vypaľovanie v peci sa núka trochu kacírska myšlienka o pečení chleba. Je teda pálená tehla chlebom každodenným pri výstavbe moderných budov?