Pórobetón a pórobetónové murivo

29. 06. 2005
Zdieľať

Od 60. rokov minulého storočia sa čoraz viac uplatňujú pri výstavbe rodinných domov pórobetónové murovacie materiály. Ich protiváhou môžu byť alternatívne murovacie materiály na báze lisovanej drevoštiepkovej hmoty s doplnkovou izoláciou z penového polystyrénu.


Pórobetón

Pórobetón sa v stavebnej praxi používa kratšie ako tehla. Jeho vývoj postupoval od pôvodne nenosného izolačného staviva ku komplexným stavebným systémom určeným na použitie na celú hrubú stavbu, t. j. na obvodové, vnútorné nosné a nenosné steny, stropy a strešné konštrukcie, schodiskové stupne a okenné a dverné preklady.


Na Slovensku sa vyrábajú dva základné druhy pórobetónov. Pórobetón z kremičitého piesku, vápna a cementu je bielej farby a pórobetón zo zmesi elektrárenského popolčeka a vápna má sivú farbu. Oba druhy sa vyľahčujú plynom z plynotvornej prísady a hydrotermálne spracúvajú v autokláve.
Pórobetón má veľmi dobré tepelnotechnické vlastnosti a spĺňa požiadavku tepelného odporu pre obvodové steny. Túto vlastnosť pórobetónu zabezpečuje vzduch ako najlepší prirodzený izolant, ktorý je uzavretý v makropóroch. Pórobetón má nízku objemovú hmotnosť (vyrába sa v hmotnostiach 400, 480, 580 a 600 kg/m3) a dostatočnú únosnosť (pevnostné triedy P2, P3, P4, čo zodpovedá nosnosti 2,0; 3,0 a 4,0 MPa). Na objekty do troch podlaží sa používa pórobetón pevnostnej triedy P2, pri vyšších stavbách treba kombinovať tvárnice pevnostnej triedy P4 do spodných podlaží s tvárnicami nižších pevností vo vyšších podlažiach.


Pórobetón má nízky difúzny odpor, takže spoľahlivo vyrovnáva vlhkosť vnútorného a vonkajšieho prostredia – murivo “dýcha”. Je nehorľavý, zdravotne neškodný a má nižšiu nasiakavosť ako bežná tehla. Vlhkosť pórobetónu je vlastnosť, ktorá výrazne vplýva na všetky fyzikálno-mechanické vlastnosti: so vzrastajúcou vlhkosťou sa zvyšuje objemová hmotnosť a zhoršujú sa tepelnoizolačné vlastnosti. Vzhľadom na spôsob výroby a balenie do ochrannej zmršťovacej fólie sa pórobetónové tvarovky expedujú s vysokým obsahom vlhkosti približne 30 %. Po zabudovaní sa postupom času rýchlo odvetrá k hodnotám približne 6 % hmotnosti pri pieskových a 9 % pri popolčekových pórobetónoch. Vlhkosť tvaroviek závisí od okolitého prostredia, v ktorom sa murivo nachádza, ale predovšetkýmod relatívnej vlhkosti vzduchu. Z tohto dôvodu nie je vhodné tvarovky omietať skôr ako 6 až 8 týždňov po zabudovaní s použitím odporúčaných omietok na pórobetón.


Pri autoklávovaných pórobetónových výrobkoch sa vyskytujú objemové zmeny. Výrobky sa zmršťujú pri vysúšaní zo stavu výrobnej vlhkosti (približne 30 %) do ustálenej vlhkosti (približne 6 až 9 %). Po tejto fáze pod vplyvom navlhnutia alebo vysychania nastávajú opakované objemové zmeny, ktoré majú pri pórobetónoch na báze piesku hodnoty 0,15 až 0,2 mm/m, pri popolčekových pórobetónoch 0,3 až 0,4 mm/m. Pri výstavbe to treba brať do úvahy a správnym umiestnením dilatačných škár s hrúbkou 10 až 20 mm predchádzať vzniku trhlín.
Prednosťou pórobetónových tvaroviek je jednoduchá opracovateľnosť. Tvarovky možno na mieste ľahko rezať obyčajnou pílou, hobľovať, vŕtať do nich otvory bežnou vŕtačkou či vytvárať drážky na inštalačné rozvody. Najmä pri použití presných tvaroviek výrazne klesá spotreba murovacej malty. Napríklad na vymurovanie 1 m3 pri hrúbke škáry 1 až 3 mm sa spotrebuje iba 14 kg tenkovrstvovej malty. Navyše presné tvarovky umožňujú použitie jednovrstvových omietok, čo tiež znižuje náklady na výstavbu. Výrobcovia pórobetónu dodávajú na stavebný trh široký sortiment výrobkov určených na murovanie od priečkových tvárnic s hrúbkou 50 mm až po veľkoformátové tvarovky. Tvarovky sa vyrábajú hladké alebo na pero a drážku. Pre lepšiu manipuláciu sa vyrábajú aj s manipulačnými úchytkami.

Štiepkocementové tvárnice

Najpoužívanejšie materiály na výstavbu z kusových stavív úspešne dopĺňajú štiepkocementové tvárnice. Ako názov napovedá, pozostávajú z prírodného materiálu na báze dreva (asi 90 % hmotnosti tvárnic) a cementu. Tvárnice z tepelnoizolačného hľadiska vylepšuje polystyrénová vrstva na vonkajšej strane tvárnice. Tvárnice sú duté, ukladajú sa na seba nasucho, vždy po niekoľkých radoch sa zalievajú betónom. Vytvára sa tak monolitická sendvičová stena s betónovým jadrom, štiepkocementovým obalom a so zateplením polystyrénom. Murivo zo štiepkocementových tvárnic, i keď je principiálne murivom z kusových stavív, svojimi vlastnosťami sa podobá viac na sendvičové murivo ako na murivo z klasických kusových stavív.

Kategória: Materiály
Tagy: materiál murivo pórobetón stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia