murivo

Ako odhlučniť vystrájanie detí aj hluk z kuchyne
Materiály

Ako odhlučniť vystrájanie detí aj hluk z kuchyne

Pojem komfort bývania sa v súčasnom stavebníctve spája s rôznymi parametrami, ktoré ovplyvňujú kvalitu interiérov rodinných domov. Jedným z nich je akustický komfort, na ktorý sa pri navrhovaní domu často zabúda.

Aký záhradný nábytok zvoliť, aby sme z neho mali radosť každú sezónu?
Záhradný nábytok

Aký záhradný nábytok zvoliť, aby sme z neho mali radosť každú sezónu?

Aký nábytok do záhrady zvoliť, aby sme mali z neho radosť každú sezónu? Každý z materiálov má svoje výhody i nevýhody. Dobré je vopred vedieť, čo od ktorého materiálu očakávať, aby sme predišli prípadnému sklamaniu. Netreba pritom zabúdať ani na vlastné priestorové možnosti a čas, ktorý chceme do jeho údržby investovať.

Nadmerná vlhkosť ohrozuje kvalitu stavby, ako ju odstrániť?
Nezaradené

Nadmerná vlhkosť ohrozuje kvalitu stavby, ako ju odstrániť?

Tvrdí sa, že povodeň je horšia než požiar: pokým pred ohňom utečieme, pred vodou utiecť je nemožné. Vlhkosť ukrytá v stene rodinného domu síce nepôsobí tak dramaticky, no je oveľa zákernejšia. Ak sa jej nezbavíme včas, môže v konštrukcii stavby spôsobiť závažné škody.

Sanácia vlhkého muriva
Stavba a rekonštrukcia

Sanácia vlhkého muriva

Mnohí z vás sa určite stretli s poruchami stavieb spôsobenými vlhkosťou. Voda môže narušiť nielen statickú funkciu murovanej konštrukcie, ale aj funkciu tepelnoizolačného materiálu. Úžitkové vlastnosti tepelnej izolácie sa podstatne zhoršujú, čo môže pri zatekaní vody do krovov, stropov či drevených podláh spôsobiť ich úplnú deformáciu.

Murivo z murovacích prvkov
Materiály

Murivo z murovacích prvkov

Na základe prieskumov sa zistilo, že takmer tri štvrtiny súkromných staviteľov sa rozhodnú pre murovanú stavbu. Murované konštrukcie patria medzi tradičné a stále hojne používané spôsoby výstavby nosných i nenosných stien rodinných domov. Vysoká pevnosť, dlhá životnosť, široké možnosti tvarového riešenia domu, ale aj možnosť svojpomocnej výstavby – to všetko sú vlastnosti, ktoré zaručujú murovaným konštrukciám stabilné miesto v stavebníctve.

Podrežte ho, nech žije ďalej!
Stavba a rekonštrukcia

Podrežte ho, nech žije ďalej!

Spomínam si, keď som ešte ako dieťa s úžasom hľadel na dvojicu murárov, ktorí podrezávali domček veľkou pílou. Jeden bol v dome a druhý vonku, občas si pľuvli do dlaní, ťahali sem a tam a podrezávali dom ako strom v lese. Do vzniknutej škáry sa vkladal térový papier, tradičná izolácia tých čias. Bola to azda jediná metóda, ktorou sa dalo zabrániť vlhnutiu stien. Nezanevrel však na ňu ani moderný vek.

Obvodové steny
Steny a fasády

Obvodové steny

Žijeme medzi štyrmi stenami. Či už v dome, alebo v byte, trávime medzi nimi podstatnú časť života. Vďaka nim máme súkromie, intimitu, pohodu. A naopak, obvodové steny nášho príbytku sú tie, s ktorými verejnosť prichádza do vizuálneho kontaktu a podľa ktorých nás vedome alebo podvedome hodnotí. Aj keď nie všetko vidieť.

Akumulácia tepla v murive a strešnej konštrukcii
Nezaradené

Akumulácia tepla v murive a strešnej konštrukcii

V našich klimatických podmienkach spotrebujeme asi jednu tretinu vyrobenej tepelnej energie na vykurovanie obytných budov a na ohrev teplej úžitkovej vody. Jednou z ciest k optimalizácii spotreby je správne využitie akumulácie tepla v stavebných konštrukciách.

Tehly a tehlové murivo
Materiály

Tehly a tehlové murivo

Chystáte sa stavať nový rodinný dom alebo rekonštruovať existujúci? Rozhodnúť sa, aký stavebný materiál je pre váš zámer najvhodnejší, nie je vôbec jednoduché, pretože v súčasnosti je na stavebnom trhu široká ponuka kusových stavív vhodných na individuálnu alebo bytovú výstavbu. Sú to predovšetkým tradičné pálené tehliarske výrobky s vlastnosťami zodpovedajúce súčasným trendom úspory energie.

Z čoho rekonštruovať? (2. časť – Pórobetón)
Materiály

Z čoho rekonštruovať? (2. časť – Pórobetón)

Prvá výrobňa pórobetónových tvárnic vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia vo Švédsku. U nás sa technológia výroby týchto tvárnic začala uplatňovať o niečo neskôr, koncom päťdesiatych rokov minulého storočia. Pórobetón sa vyrába biely, v menšom množstve aj sivý. Biely je zo zmesi kremičitého piesku, vápna, cementu, vody a plynotvornej prísady – hliníkového prášku. Sivý pórobetón má rovnaké zloženie, ale k zmesi sa ešte pridáva elektrárenský popolček, ktorý mu dáva tmavú farbu. Zmes sa leje do foriem a vytvrdzuje tlakovou parou pri teplote 190 °C.