Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

28. 07. 2006
Zdieľať

Murovacie materiály síce predstavujú asi len desať percent z celkovej ceny stavby domu, na druhej strane však zásadne ovplyvňujú budúcu kvalitu bývania. Pri výbere materiálov si musíme uvedomiť aj to, že v dome môžeme po čase vymeniť všetko – okrem základov a obvodového muriva…

Pri výbere murovacieho materiálu by sme mali prihliadať predovšetkým na tie vlastnosti, ktoré sú dôležité pre dobré bývanie. Medzi ne patria najmä tepelný odpor a tepelná akumulácia muriva, difúzny odpor, zdravotná neškodnosť, objemová stálosť a odolnosť proti požiarom. Dôležitá je aj komplexnosť ponúkaného stavebného systému. Výber na stavebnom trhu je dostatočný a stále sa objavujú nové druhy materiálov i systémov.

Tehla je stále moderná


Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

59713

Na stavbu rodinných a menších bytových domov sa u nás najviac používajú tradičné tehlové materiály z pálenej hliny. Tehlový dom dobre izoluje i akumuluje teplo a tehla ako prírodný materiál priveľmi nezaťažuje životné prostredie. Časy, keď sa tehly vykladali z auta ručne, sú preč. Dnes sú zabalené na palete a bežnou súčasťou dodávky je príručka s návodom na použitie. V minulosti sa bežne stavali domy z plných pálených tehál s tradičným formátom (CP 29 × 14 × 6,5 cm) alebo z inovovaných tehlových blokov (napríklad CD-IVA). Moderné staviteľstvo však preferuje veľkoformátové tehlové bloky a tvarovky THERM, ktoré majú výborné tepelno- i zvukovoizolačné vlastnosti.

Tehlové výrobky zvyčajne tvoria ucelený stavebný systém, vďaka ktorému postavíme hrubú stavbu ako stavebnicu – presne, rýchlo a úsporne. Systém zahŕňa bloky na vonkajšie murivo, akustické tehly, bloky a tvarovky na vnútorné nosné aj nenosné priečkové murivo, keramické preklady, stropné systémy a rozličné doplnky. Spájanie tehlových blokov systémom P + D (pero a drážka) umožňuje murovanie bez malty vo zvislých škárach. Pri použití špeciálnych brúsených tehlových blokov môžeme dokonca murovať s ložnou škárou tenkou iba jeden milimeter, čo podstatne znižuje prácnosť a náklady, navyše sa zlepšuje tepelná izolácia muriva.

Ponuka spravidla zahŕňa aj pálené lícové tehly, ktoré sa používajú na takzvané režné, teda neomietnuté murivo, a to tak vonkajšie, ako aj vnútorné. Lícové tehly majú minimálnu nasiakavosť, sú pevné a odolné proti všetkým poveternostným vplyvom.

Betón má svoje miesto


Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

59716

Betón ako stavebný materiál na výstavbu obytných domov získal v minulosti tak trocha zlú povesť najmä vďaka nepodareným panelákom. Dnes, našťastie, opäť zaujíma na trhu rovnocenné postavenie. Betónové tvárnice sa kedysi používali najmä na murovanie záhradných múrikov, podmuroviek, základov a pivníc, dnes sa z nich stavajú aj celé domy. Tvárnice majú pomerne tenké steny, ale sú pevné, mechanicky odolné, trvanlivé a mrazuvzdorné. Môžu byť hladké, drážkované alebo ako neomietané murivo s konečným povrchom (bez omietky). Niektoré typy obsahujú vložku z expandovaného polystyrénu, ktorá zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti.


Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

59720

Profil tvaroviek vytvára zámok, ktorý urýchľuje a zjednodušuje murovanie – prvky sa kladú nasucho (tvárnice suchého murovania) alebo sa použije iba tenká vrstva maltovej zmesi. Potom sa zalejú monolitickým betónom, prípadne sa konštrukcia spevní armovaním. Tvárnice možno dodatočne omietnuť alebo natrieť fasádnou farbou, no vyrábajú sa aj farebné tvárnice. Pomerne nový je u nás spôsob murovania z tenkostenných tvárnic (tzv. škrupín) s nasledujúcou vnútornou izoláciou stien: z tvárnic sa najprv postaví nosný múr hrubý asi 20 cm, potom sa urobia inštalačné rozvody, a napokon sa na vnútornú stranu steny nalepí izolačný sendvičový panel.

Betónové murivo sa takisto zvyčajne dodáva ako ucelený stavebný systém na stavbu celého domu. Rodinný dom si však môžeme postaviť aj tradičnou technológiou panelovej výstavby, teda z vopred vyrobených a potom zostavených prefabrikátov.

Materiál pre každého


Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

59714

Významnou skupinou murovacích materiálov sú tvárnice z pórobetónu. Pórobetón patrí medzi tzv. betóny s nízkou objemovou hmotnosťou. Vyrába sa z jemného kremičitého piesku, vápna a cementu (biely pórobetón). Ak sa piesok nahradí elektrárenským popolčekom, vznikne lacnejší sivý pórobetón. Štruktúra vzduchových pórov zabezpečuje výbornú zvukovú a tepelnú izoláciu a dobrú mikroklímu pre bývanie – murivo dobre izoluje a domy zvyčajne netreba zatepľovať. Pórobetón potrebuje len takú ochranu proti vlhkosti ako tehlové alebo liaporové murivo, a na tento účel sa používajú aj rovnaké omietky. Vhodné sú omietky s nízkym difúznym odporom, napríklad silikátové a silikónové. Pri použití materiálov na báze akrylátu s vysokým difúznym odporom môžu totiž vzniknúť poruchy. V prípade potreby možno tvárnice priamo na stavbe opracovať – rezať, vŕtať a vytvárať drážky na inštalačné rozvody, čo spravidla zvládnu aj svojpomocní stavebníci. Vďaka dobrej mechanickej pevnosti pórobetón umožňuje výstavbu až päťpodlažných domov. Stavebný systém obsahuje presné tvárnice na „pero a drážku“ s príchytnými kapsami spájanými tenkovrstvovými lepidlami, priečkové murivo a panely s výstužou na stavbu a prekrytie podkrovia.


Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

59715

Tehla s univerzálnym použitím

Tehly vyrobené z vápna a piesku používali na stavbu svojich domov už starí Gréci. Na trhu dostať vápennopieskové tehly (VPT), plné, dierované, tehlové kvádre, obkladové pásky a rozličné doplnky. Môžeme z nich stavať obvodové i vnútorné murivo, nosné aj výplňové deliace steny, ale napríklad aj ozdobné klenby alebo komíny ku kozubu. Vďaka svojim vlastnostiam, ako sú presné rozmery, rovné hrany, mrazuvzdornosť a biela farba, sú vhodné na stavbu lícovej vrstvy vo viacvrstvových systémoch obvodových stien, a to v prípade nielen bežných obytných stavieb, ale dokonca aj nízko alebo pasívne energetických s vysokými nárokmi na izolačné vlastnosti. Sendvičová skladba stien totiž zabezpečuje optimálne tepelné podmienky aj v komplikovaných častiach stavieb, ako sú vnútorné kúty, ostenie, sokle alebo miesta styku s inými konštrukciami. Vápennopieskové tehly a obkladové pásiky v exteriéri sa ošetrujú ochranným náterom proti vlhkosti.

Ľahké murivo Liapor


Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

59718

Na stavbu obvodových konštrukcií sa používajú aj dutinové tvárnice z keramického betónu, známe pod značkou Liatherm. Základom na výrobu je kamenivo z expandovaného ílu Liapor (predtým keramzit). Liapor je ľahký, ale má dostatočnú pevnosť, výhodný tvar a veľkosť zŕn a dá sa dobre spracovať. Zmiešaním Liaporu s cementom a vodou vzniká zmes, ktorá má po vytvrdnutí charakter ľahkého betónu (Liaporbetón).

Keramické murivo je objemovo stále, takže omietka vysychá pomalšie, dokonale sa vytvrdzuje a nepraská. Stavebník ocení aj priaznivý súčiniteľ tepelnej vodivosti a dobrú schopnosť pohlcovať zvuk. Pri stavbe rodinných domov sa najčastejšie používajú tvárnice Liatherm 365, Liatherm 300, tepelnoizolačné tvárnice Liapor SL, pri veľmi namáhaných konštrukciách Liapor M. Doplnky tvoria vencovky, priečkovky, tvarovky na vnútorné nosné murivo a pivničné murivo a preklady. Preklady z Liaporbetónu majú v porovnaní s bežným betónom iba polovičnú hmotnosť, čo uľahčuje manipuláciu pri stavbe.


Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

59717

Čo je stratené debnenie

Kto uprednostňuje moderné, ale overené technológie, môže zvoliť systém hrubej stavby, ktorý sa všeobecne nazýva stratené debnenie. Pri tomto spôsobe sa steny a stropy betónujú do vopred pripraveného debnenia spravidla z drevených dosiek alebo tvárnic z drevocementu, ktoré môžu mať polystyrénovú vrstvu. Drevocementové tvárnice majú vynikajúce tepelnoizolačné i zvukovoizolačné vlastnosti, umožňujú difúziu vodnej pary, možno ich tvarovo prispôsobovať, čím sa zjednodušuje aj výstavba. Dosky aj tvárnice sa po vytvrdnutí betónu stávajú trvalou súčasťou zvislých aj vodorovných konštrukcií – betón konštrukciu spevňuje, stratené debnenie ju tepelne izoluje. Dosky na debnenie sa dajú dobre opracovať, montáž je pomerne jednoduchá, použitie mechanizmov minimálne. Tomu zodpovedá aj rýchlosť stavania, čo je jedna z hlavných predností tohto spôsobu. Okrem toho stavbu možno realizovať aj pri teplotách do –5 °C.

Na stavbu nízkoenergetických stavieb je veľmi vhodné stratené debnenie zo styroporu a iných modifikácií expandovaného penového polystyrénu. Tvarovky sa pomocou zámkového systému zasúvajú do seba a vytvárajú nosné steny. Takto postavené debnenie sa vyplní betónovou zmesou a vytvorí sa kompaktná stena s obojstrannou tepelnou i zvukovou izoláciou a bez tepelných mostov. Ak ste sa rozhodli pre svojpomocnú prácu, nebudete mať problém, pretože z hľadiska montáže sú prvky systému jednoduché.


Kameň, sklo a sklobetón

Kamenné murivo má vysokú pevnosť a je odolné proti poškodeniu a vlhkosti, no v súčasnosti sa zväčša používa iba ako základová konštrukcia pri individuálnej výstavbe, do oporných múrov alebo pri rekonštrukcii pamiatok. Najčastejšie sa stavia z lomového kameňa s veľkosťou najmenej 150 mm – z neopracovaného kameňa sa stavia neomietané murivo, z čiastočne alebo celkom opracovaného kameňa riadkové murivo. Ako imitácia môžu slúžiť fasádne pásiky z umelého kameňa.

Vnútorné aj vonkajšie deliace steny však môžeme postaviť aj zo sklených tvárnic. Majú dobré tepelno- aj zvukovoizolačné vlastnosti, môžu mať rozličnú farbu a slúžia predovšetkým na presvetlenie interiéru. Tvárnice sú zvyčajne spojené cementovou maltou.

Stavebným materiálom budúcnosti je sklobetón. Pridaním skleného vlákna do betónovej zmesi vzniká hmota, z ktorej sa vyrábajú tenkostenné tvarovky s väčšou húževnatosťou, ktoré sú odolné proti mechanickému nárazu. Sklobetónové tvárnice sa používajú na dodatočné zatepľovanie fasád, na exteriérové a interiérové obklady, aj ako stratené debnenie na stropné i stenové konštrukcie.

Podľa čoho vyberáme?


Premýšľajte o výbere – výmena je nemožná

59719

Pri výbere murovacieho materiálu posudzujeme predovšetkým jeho tepelný odpor a tepelnú akumuláciu. Zaujímať sa treba aj o zabudovanú vlhkosť, difúzny odpor, objemovú stálosť, protipožiarnu odolnosť a zdravotnú nezávadnosť. Dôležité sú aj druh a komplexnosť ponúkaného stavebného systému. Každý výrobok v ponuke má uvedené svoje technické parametre, prípadne cenu.

Tepelný odpor: Čím je vyšší, tým má obvodové murivo lepšie tepelnoizolačné schopnosti. Optimálna hodnota tepelného odporu muriva R vrátane omietok sa pri bežných stavebných materiáloch pohybuje v rozpätí od 2,5 do 3,0 m2K/W, no pri špeciálnych tvarovkách môže mať hodnotu aj 4 a viac.

Tepelná akumulácia: V prípade trvale obývaných objektov je výhodné vyberať materiál, ktorý je schopný teplo dobre akumulovať – platí zásada, že čím je materiál ťažší, tým lepšie teplo akumuluje, ale zároveň klesá jeho tepelný odpor. Zabudovaná vlhkosť: Táto vlhkosť vzniká pri použití „mokrého murovania“, a takisto vplyvom atmosférických zrážok v priebehu murovania. Voda v murive znižuje tepelný odpor, zvyšuje náklady na vykurovanie a výrazne ovplyvňuje mikroklímu vnútri domu (môže spôsobiť až tvorbu plesní). Dosiahnutie normálnej vlhkosti môže trvať štyri až šesť rokov.

Difúzny odpor: Vlastnosť veľmi dôležitá pre zdravé bývanie. Vyjadruje schopnosť materiálu prepúšťať vodné pary. Všeobecne platí, že čím má nižšiu hodnotu, tým lepšie stavba hospodári s vlhkosťou.

Typ obvodového murovania: Jednovrstvové a viacvrstvové obvodové murivo sa navzájom líši nielen vlastnosťami a realizáciou, ale aj hrúbkou, čo je dôležité najmä pri domoch s podlahovou plochou.

Komplexnosť systému: Čím je systém prepracovanejší, tým je stavba kvalitnejšia z hľadiska riešenia tepelných mostov, fasády, statiky, realizácie a podobne. Výrobcovia spravidla ponúkajú murovacie systémy vrátane mált a omietok. Technické parametre: Každá tvarovka má uvedené technické parametre. Napríklad tehlový blok SUPETHERM 49 STI má rozmery 490 × 247 × 238 mm, objemovú hmotnosť 600 kg/m3, priemernú hmotnosť 17,3 kg/ks, triedu pevnosti 8 MPa, nasiakavosť 25 až 33 %, spotrebu materiálu 16 ks/m2, spotrebu murovacej malty 35 l/m2, prácnosť murovania 1,28 až 2,50 hod/m3.

Aké sú ceny muriva?

Cena sa zvyčajne uvádza za 1 kus alebo za 1 m2 muriva, prípadne za 1 m3 obmurovaného priestoru. Aktuálne ceny materiálov sa stavebník dozvie na internete alebo v obchodnom oddelení príslušného výrobcu.


Výhody a nevýhody základných stavebných materiálov (systémov):


Materiál (systém)


Výhody


Nevýhody


Tehlové murivo

– vyvážený vzťah medzi tepelným odporom a tepelnou akumuláciou
– nízky difúzny odpor
– objemová stálosť
– dobré akustické vlastnosti
– dostatočná pevnosť
– odolnosť proti požiarom
– variabilita
– jednoduchá konštrukcia
– komplexnosť
– vhodný povrch pod omietky
– zdravá mikroklíma
– expedícia v suchom stave
– krehkosť
– nevyhnutná presnosť realizácie
– vyššia hmotnosť
Pórobetónové murivo – dobrý tepelný odpor
– dobrý difúzny odpor
– variabilita
– ľahké opracovanie
– komplexnosť
– dobrý povrch pod omietky
– dostatočná pevnosť
– zdravá mikroklíma
– dostatočná odolnosť proti požiarom
– nízka hmotnosť
– nižšia tepelná akumulácia
– vysoká expedičná vlhkosť
– riziko objemových zmien v závislosti od vlhkosti
– krehkosť materiálu
– nevyhnutná presnosť realizácie
Systémy strateného debnenia – dobrý tepelný odpor
– ľahká manipulácia
– dobrá akumulácia
– pevnosť
– dobré akustické vlastnosti
– variabilita
– vyššia hmotnosť
– drobivosť pri rozmerových úpravách
– použitie špeciálnych mált a omietok
Betónové murivo – vyvážený vzťah medzi tepelným odporom a tepelnou akumuláciou
– dobrý difúzny odpor
– objemová stálosť
– odolnosť proti požiarom
– jednoduchosť konštrukcie
– dobré akustické vlastnosti
– dobrý povrch pod omietky
– zdravá mikroklíma
– rôznorodý materiál (životnosť)
– vysoká začiatočná vlhkosť stavby (voda v betóne)
– zložitosť neskorších úprav
– mäkký povrch pod omietky
– potrebná špecializovaná stavebná firma

Drevené konštrukcie – obnoviteľný prírodný materiál 
– dobrý tepelný odpor 
– rýchlosť hrubej stavby 
– prehľadná dokumentácia 
– suchý stavebný proces
– u nás nemajú dobrú povesť
– náročná technológia stavby 
– nižšia tepelná akumulácia
– horšie zvukovoizolačné vlastnosti

Kategória: Materiály
Tagy: liapor murovací materiál murovacie materiály sklo sklobetón sm tehla umelý kameň
Zdieľať článok

Diskusia