Spoľahlivá kostra domu (2. časť)

Spoľahlivá kostra domu (2. časť)

20. 10. 2005
Zdieľať

Zvislé nosné konštrukcie rodinných domov sa najčastejšie murujú. Dnešný trh stavebných výrobkov ponúka množstvo rôznorodých murovacích materiálov či dokonca ucelených stavebných systémov s kompletným sortimentom tvaroviek, ktorý zodpovedá požiadavkám modernej výstavby. Jednotlivé systémy sa odlišujú najmä vlastnosťami (hmotnosťou, pevnosťou, tepelným odporom, akustickými vlastnosťami), ale aj spôsobom murovania, spotrebou malty, ako aj cenou.Spoľahlivá kostra domu (2. časť)

32501

Keramické pálené tehly patria k najstarším stavebným materiálom, za ostatné polstoročie však prešli veľkým vývojom. Jeho výsledkom sú kvalitné systémy so širokým sortimentom keramických výrobkov, z ktorých možno „poskladať“ takmer celú hrubú stavbu. Moderné presné tvarovky majú na bokoch pero a drážku, ktoré vytvoria presný a stabilný spoj. Styčné škáry netreba zalievať, čo urýchľuje murovanie a výrazne znižuje spotrebu malty. Nové tvarovky obvodového muriva majú vyššie hodnoty tepelného odporu, vďaka čomu sa dosahujú požadované tepelnoizolačné vlastnosti aj pri štandardných hrúbkach muriva (440 mm). Tehliarsky keramický črep je schopný akumulovať teplo, ktoré neskôr vydáva. To v konečnom dôsledku zvyšuje tepelnú pohodu v obytnom priestore z tehlového muriva.


Spoľahlivá kostra domu (2. časť)

32502

Ďalším veľmi často používaným murovacím materiálom sú pórobetónové tvárnice. Populárne sú najmä vďaka vysokej presnosti a pomerne nízkej objemovej hmotnosti. Pri murovaní sa pracuje s veľkoformátovými tvárnicami, ktoré sa ukladajú na tenkú vrstvu malty, čo je rýchly a úsporný spôsob murovania. Výrobcovia ponúkajú ucelené systémy, v ktorých možno nájsť aj také prvky, ako sú schodiskové stupne alebo oblúkové preklady. Výhodou pórobetónu je pórovitá štruktúra, ktorá zabezpečuje rovnaké vlastnosti materiálu vo všetkých smeroch. To platí pre pevnosť, ako aj tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Tvarovku možno zabudovať v akejkoľvek polohe, pričom sa neovplyvnia výsledné vlastnosti muriva. Normou požadovaný tepelný odpor možno dosiahnuť už pri hrúbke muriva 375 mm. Pórobetón ako materiál akumuluje teplo len v obmedzenej miere a miestnosti s pórobetónovými stenami možno preto rýchlejšie vykúriť, ale sa aj rýchlejšie ochladia.

Menej používaným murovacím materiálom sú tvarovky z keramického granulátu. Navlhnutá zmes keramického granulátu a spojiva sa formuje tlakom a vibráciami, výsledný produkt má malú hmotnosť a je pevný. Vďaka špeciálnej štruktúre bez kapilár je jeho vzlínavosť takmer nulová, preto sa používa najmä pod úrovňou terénu alebo tesne nad terénom.


Spoľahlivá kostra domu (2. časť)

32526

Zaujímavým systémom je murovanie z debniacich tvaroviek. Duté tvarovky sa ukladajú nasucho (poloha sa upraví pomocou drevených klinkov) a po uložení určitého počtu radov sa zalejú betónom. Stabilitu celého muriva zabezpečuje vložená betonárska výstuž. Výrobcovia ponúkajú sortiment, ktorý tvorí celý systém na vyhotovenie hrubej stavby. Okrem tradičných betónových tvaroviek sa používajú aj tvarovky zo štiepkocementu (drevo, cement a prísady) alebo z polystyrénu, ktorý je veľmi účinným izolantom, ale polystyrénové tvarovky vytvárajú netypickú skladbu obvodovej konštrukcie z hľadiska tepelnoizolačných vlastností. Steny postavené z debniacich tvaroviek vyplnených betónom majú dobrú akumulačnú schopnosť, čo sa prejavuje najmä pri prerušovanom vykurovaní a murivo zo štiepkocementových debniacich tvaroviek má dobré zvukovoizolačné vlastnosti.

Kategória: Materiály
Tagy: kost materiál murovacie materiály stavba tehly tvárnice tvarovky
Zdieľať článok

Diskusia