Stavebný materiál, ktorý šetrí energiu a životné prostredie

Stavebný materiál, ktorý šetrí energiu a životné prostredie

01. 12. 2008
Zdieľať

Zdravý životný štýl sa odzrkadľuje nielen na aktívnom prístupe k voľnému času. Ľudia, ktorí chcú žiť zdravo, dbajú na výber vecí, ktorými sa obklopujú. Prírodný a ekologický stavebný materiál YTONG nevyžaduje od svojich užívateľov žiadne ústupky z komfortu bývania. Práve naopak, svojimi vlastnosťami podporuje moderný životný štýl a zdravie členov domácnosti.

—Komerčná prezentácia spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r. o.—

Pórobetón je materiál inšpirovaný prírodou. Zrodil sa z myšlienky nahradiť drevo ako stavebný materiál. Prvé tvárnice dokonale kopírovali technické parametre dreva. Technologický pokrok umožnil pórobetónu YTONG zachovať si prírodné surovinové zloženie a nenáročnú spracovateľnosť dreva, jeho tepelno-technické parametre sa však zdokonalili.

Materiál z prírodných surovín


Stavebný materiál, ktorý šetrí energiu a životné prostredie

174643

Pórobetónová tvárnica YTONG vzniká z vyváženej kompozície prírodných surovín, ktoré sa na zemi nachádzajú v takmer nevyčerpateľnom množstve. Vápenec, kremičitý piesok a voda sa v presných formách premiešavajú s minimálnym množstvom hliníkového prášku (pasty) okolo 0,4kg/m3 (1 promile). Vďaka prášku zmes „nabobtná“ a vytvoria sa v nej miniatúrne póry, ktoré sa naplnia vzduchom. Práve póry prepožičajú materiálu jeho charakteristické vlastnosti. Nadobudnutie žiadaných tepelných parametrov si tak nevyžaduje pridávanie žiadnych ďalších chemických zlúčenín.


Stavebný materiál, ktorý šetrí energiu a životné prostredie

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

174645

Hlavná fáza energeticky nenáročnej výroby pórobetónu prebieha v autokláve. Tu získa pórobetón pôsobením tlaku vodnej pary s relatívne nízkou teplotou okolo 200°C svoju pevnosť. Vodná para sa až z 85 % používa viacnásobne. Nízka záťaž životného prostredia nesúvisí len s nízkou spotrebou energie pri výrobe tvárnic, ich šetrnou dopravou, ale aj s ich recykláciou. Vzhľadom na to, že pri spracovávaní tvárnic YTONG vzniká iba minimálny odpad, materiál nezaťažuje životné prostredie ani počas realizácie. Minerálny pôvod pórobetónu YTONG umožňuje jeho bezproblémové spracovanie v odpadovom hospodárstve.

Kompletný ekologický systém


Stavebný materiál, ktorý šetrí energiu a životné prostredie

174646

Výberom správneho stavebného materiálu môžete významne prispieť k skvalitneniu životného prostredia. Budovy sú, ako najväčší konzument energií, zodpovedné za nárast spotreby energie a masívne čerpanie neobnoviteľných prírodných zdrojov. V tejto súvislosti sa aplikácia tepelných izolácií javí ako moderné a populárne riešenie. Nemožno sa však čudovať, že vysoká počiatočná investícia v kombinácii s energeticky náročnou výrobou tepelnej izolácie, pri ktorej sa uvoľňuje značné množstvo CO2, neoslovujú každého investora. Najmä, ak si uvedomíme, že pri správnej realizácii dosahuje stavba z jednoduchých pórobetónových tvárnic YTONG bez zateplenia parametre energeticky úsporných až nízkoenergetických domov.

Murivo YTONG má hodnoty tepelného odporu lepšie ako R = 3,0 m2.K/W, ktoré odporúča tepelnotechnická norma. Tvárnica YTONG Lambda posúva tieto hodnoty ešte ďalej, pri hrúbke iba 375 mm bez dodatočného zateplenia, možno dosiahnuť až R = 4,31 m2.K/W (vyššia hodnota R znamená menšiu stratu energie).


Stavebný materiál, ktorý šetrí energiu a životné prostredie

174642

Zdravý domov
Domov sa vraciame vychutnať si rodinnú pohodu, oddýchnuť si a čerpať energiu. Kvalita bývania je preto nesmierne dôležitá. Stavba musí podporovať príjemnú a zdravú atmosféru v interiéri. Mimoriadny význam má z tohto hľadiska vlhkostná mikroklíma, teda správna vlhkosť prostredia. Stavebný systém YTONG pomáha vytvárať v budove optimálnu vnútornú mikroklímu, vďaka ktorej klesá chorobnosť jej obyvateľov. Tepelnoizolačné vlastnosti pórobetónu zabraňujú vzniku kondenzácie na povrchoch stien. Navyše, pórobetón je alkalický materiál, na ktorom pleseň nemôže rásť. Rovnomerná pórovitá štruktúra zabezpečuje rovnaké tepelno-technické parametre vo všetkých smeroch. Táto vlastnosť výrazne znižuje možnosť vzniku tepelných mostov. To je nezanedbateľná výhoda, lebo tepelné mosty sa značnou mierou podieľajú na stratách energie a v extrémnych prípadoch sú miestom vzniku zdraviu nebezpečných plesní.

Na kvalitu bývania vplývajú aj faktory, ktoré ani nevnímame. Obsah prírodných rádionuklidov v stavebných materiálov patrí k relevatným parametrom posudzovania vhodného stavebného materiálu pre dom, v ktorom chceme žiť. Rádionuklidy sú atómy, ktorých jadro sa samovoľne premieňa za vysielania vysokoenergetického žiarenia. Toto žiarenie môže vo veľkom množstve nepriaznivo vplývať na zdravie človeka. Spomedzi všetkých stavebných materiálov má YTONG jednu z najnižších hodnôt obsahu rádionuklidov. Limitné hodnoty hmotnostnej aktivity 226Ra sú podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 12/2001 pre stavby s pobytovými priestormi 120 Bq/kg. Systém YTONG dosahuje pri pravidelných meraniach hodnotu pod 10 Bq/kg.

Kategória: Materiály
Tagy: pórobetón stavba stavebný materiál ytong
Zdieľať článok

Diskusia