Už viete, z čoho budete stavať dom? Pozrite si aktuálny prehľad najlepších materiálov na trhu

16. 06. 2016
Zdieľať

Požiadavky na obvodové konštrukcie rodinných domov sa tento rok sprísnili tak, ako avizovala teplotechnická norma už v roku 2012. Na stavbu by ste si teda mali vybrať materiály a konštrukcie s lepšími tepelnoizolačnými parametrami. Čo v tomto smere ponúka trh?

Aktuálne požiadavky

Podľa Teplotechnickej normy STN 73 0540-2:2012 platia od 1. 1. 2016 ako normalizované (požadované) hodnoty odporúčané pre ultranízkoenergetické budovy (t. j. U = 0,22 W/(m2.K) pre konštrukciu vonkajšej steny vrátane povrchových úprav so zohľadnením vlhkosti), a od 1. 1. 2021 budú ako normalizované platiť odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (pre vonkajšie steny U = 0,15 W/(m2.K)). Odborníci však odporúčajú „predbehnúť dobu“ a postaviť dom s parametrami budúcnosti – v dome s lepšími teplotechnickými vlastnosťami totiž ušetríte na prevádzkových nákladoch.

Všetko v jednej vrstve

Ak sa výrobcovi podarí zabezpečiť všetky potrebné vlastnosti vrátane tepelnoizolačnej schopnosti v jedinej vrstve muriva, stavba domu bude jednoduchšia, menej prácna, a teda lacnejšia. Pri jednoduchších domoch tak možno využiť aj svojpomocnú výstavbu. Nevýhodou môžu byť isté obmedzenia pri navrhovaní a pri zložitejších objektoch môžu vznikať detaily, pri ktorých je náročné odstrániť tepelné mosty. Pri jednoduchom rodinnom dome a dobre vyriešených detailoch citlivých na vznik tepelných mostov sa však s jednovrstvovou konštrukciou dopracujete k výbornému výsledku za krátky čas a priaznivú cenu.

Jednovrstvové murivo

Pre ultranízkoenergetické domy


HELUZ STI 44 brúsená

HELUZ STI 44 brúsená
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

HELUZ STI 44 brúsená

Murivo z presných, brúsených tehál, murované na tenkú škáru
Výrobca: HELUZ
Hrúbka muriva: 440 mm
Súčiniteľ prestupu tepla*: U = 0,20 W/(m2.K) 
Cena muriva: 42,05 €/m2 bez DPH
Odporúčaná skladba 
(z interiéru do exteriéru):
– vápennosadrová/sadrová/vápennocementová omietka, 15 mm
– murivo z tehál HELUZ STI 44 brúsená, 440 mm
– ľahčená jadrová omietka, 20 mm
– šľachtená silikónová omietka


Porotherm 50 T Profi alebo Porotherm 50 T Profi Dryfix

Porotherm 50 T Profi alebo Porotherm 50 T Profi Dryfix
Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.

Porotherm 44 EKO+ Profi alebo Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 

Murivo z presných keramických tvaroviek, murované na tenkú škáru
Výrobca: Wienerberger
Hrúbka muriva: 440 mm
Súčiniteľ prestupu tepla*: U = 0,21 W/(m2.K) 
Cena muriva: 33,18 €/m2 bez DPH
Odporúčaná skladba (z interiéru do exteriéru):
– vnútorná omietka Porotherm Universal, 10 mm 
– murivo z tehál 44 EKO+ Profi, 440 mm
– vonkajšia tepelnoizolačná omietka Porotherm TO, 33 – 37 mm (vrátane výstužnej vrstvy)
– finálna fasádna omietka, 2 – 5 mm


Durisol DSs 37,5/12

Durisol DSs 37,5/12
leier

Durisol DSs 37,5/12

Murivo z drevoštiepkových tvaroviek s integrovanou tepelnou izoláciou EPS F Plus s hrúbkou 17,5 cm
Výrobca: Leier
Hrúbka muriva: 375 mm
Súčiniteľ prestupu tepla*: U = 0,19 W/(m2.K )
Cena muriva: 33,09 €/m2 bez DPH
Odporúčaná skladba (z interiéru do exteriéru):
– vápenná, sadrová, vápenno-sadrová alebo vápenno-cementová omietka, 15 mm
– murivo z tvárnic Durisol DSs 37,5/12, 375 mm
– ľahká jadrová omietka, 20 mm
– tenkovrstvová akrylátová, silikónová alebo silikátová omietka, 2-3 mm


Ytong Lambda YQ P2-300 PDK

Ytong Lambda YQ P2-300 PDK
xella

Ytong Lambda YQ P2-300 PDK

Murivo z pórobetónových tvárnic 
Výrobca: Xella
Hrúbka muriva: 375 mm
Súčiniteľ prestupu tepla*: U = 0,21 W/(m2.K) 
Cena muriva: 39,75 €/m2 bez DPH
Odporúčaná skladba (z interiéru do exteriéru):
– vápenná/vápennocementová/sadrová omietka, 5 – 10 mm
– presné tvárnice Ytong Lambda YQ, 375 mm
– Ytong ľahčená omietka, 5 – 15 mm, s vloženou výstužnou tkaninou
– silikátová/silikónová omietka, hrúbka podľa predpisu výrobcu


HELUZ Family 50 2in1

HELUZ Family 50 2in1
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Lepšie, než požaduje norma

HELUZ Family 50 2in1

Murivo z presných tehál s integrovaným polystyrénom, murované na tenkú škáru
Výrobca: HELUZ
Hrúbka muriva: 500 mm
Súčiniteľ prestupu tepla*: U = 0,11 W/(m2.K)
Cena muriva: 97,78 €/m2 bez DPH
Odporúčaná skladba (z interiéru do exteriéru):
– vápennosadrová/sadrová/vápennocementová omietka, 15 mm
– murivo z tehál HELUZ Family 50 2in1, 500 mm
– ľahčená jadrová omietka, 20 mm
– šľachtená silikónová omietka


Porotherm 44 EKO+ Profi alebo Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.

Porotherm 50 T Profi alebo Porotherm 50 T Profi Dryfix

Murivo z presných keramických tvaroviek vyplnených minerálnou izoláciou, na tenkú škáru 
Výrobca: Wienerberger
Hrúbka muriva: 500 mm
Súčiniteľ prestupu tepla*: U = 0,14 W/(m2.K) 
Cena muriva: 63,32 €/ m2 bez DPH
Odporúčaná skladba (z interiéru do exteriéru):
– vnútorná omietka Porotherm Universal, 10 mm 
– murivo z tehál Porotherm 50 T Profi, 500 mm
– vonkajšia tepelnoizolačná omietka Porotherm TO, 33 – 37 mm (vrátane výstužnej vrstvy)
– finálna fasádna omietka, 2 – 5 mm

* pri návrhovej vlhkosti muriva, vrátane vplyvu omietok


LeierPLAN 44 iSO+

LEIER Baustoffe SK s.r.o.

LeierPLAN 44 iSO+

Murivo z presných tehál vyplnených sivým polystyrénom, murované na tenkú škáru
Výrobca: Leier
Hrúbka muriva: 440 mm
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,15 W/(m2.K) 
(pri návrhovej vlhkosti muriva, bez vplyvu omietok)
Cena muriva: 59,32 €/m2 bez DPH
Odporúčaná skladba (z interiéru do exteriéru):
– vápenná, sadrová, vápenno-sadrová 
alebo vápenno-cementová omietka, 15 mm
– murivo z tehál LeierPLAN 44 iSO+, 450 mm
– ľahká jadrová omietka, 20 mm
– tenkovrstvová akrylátová, silikónová alebo silikátová omietka, 2-3 mm


Ytong Lambda YQ P2-300

Ytong Lambda YQ P2-300
Xella Slovensko, s. r. o.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Ytong Lambda YQ P2-300

Murivo z pórobetónových tvárnic
Výrobca: Xella
Hrúbka muriva: 500 mm
Súčiniteľ prestupu tepla*: U = 0,16 W/(m2.K) 
Cena muriva: 52,5 €/m2 bez DPH
Odporúčaná skladba (z interiéru do exteriéru):
– vápenná/vápennocementová/sadrová omietka, 5 – 10 mm
– presné tvárnice Ytong Lambda YQ, 500 mm
– Ytong ľahčená omietka, 10 – 15 mm, s vloženou výstužnou tkaninou
– silikátová/silikónová omietka hrúbka, hrúbka podľa predpisu výrobcu

Viacvrstvové konštrukcie

Sendviče a drevostavby

Viacvrstvové konštrukcie využívajú prirodzené prednosti rozličných materiálov – ich vrstvením alebo kombinovaním sa dosiahnu potrebné statické, teplotechnické aj ďalšie parametre pri minimálnej celkovej hrúbke. Výhodou je možnosť presne dimenzovať prvky konštrukcie a optimálne využiť prednosti jednotlivých materiálov a tiež vyriešenie tepelných mostov aj pri zložitejších stavbách. Ak chcete originálny dom s komplikovanejšími detailmi, viacvrstvová konštrukcia je teda ideálnou voľbou, treba sa však zmieriť s náročnejšou projektovou prípravou aj výstavbou.


Atrium DifuTech CLIMA COMFORT

Atrium DifuTech CLIMA COMFORT
ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica

Atrium DifuTech CLIMA COMFORT

Certifikovaná difúzne otvorená drevená konštrukcia (v ponuke v rôznych hrúbkach s odlišnými parametrami)
Výrobca: ATRIUM
Hrúbka konštrukcie: 336 mm
Celková hrúbka tepelnej izolácie: 300 mm
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,14 W/(m2.K )
Cenníková cena: 240 €/m2 bez DPH, obvodová stena vrátane dopravy a kompletnej fasády

skladba: 
1 štruktúrovaná omietka
2 armovacia sieťka s tmelom
3 drevovláknitá doska 
4 tepelná minerálna izolácia
5 drevená konštrukcia
6 parobrzdná doska
7 inštalačná a izolačná predstena
8 sadrovláknitá doska


KMB SENDWIX P

KMB SENDWIX P
KM BETA, spol. s r. o.

KMB SENDWIX P

Murivo z vápennopieskových tehál s kontaktným omietkovým systémom s polystyrénovou izoláciou, typ P1726 (v ponuke je viacero typov s rôznou hrúbkou muriva aj izolantu)
Výrobca: KM Beta
Celková hrúbka konštrukcie: 450 mm
Hrúbka nosnej steny: 175 mm
Hrúbka tepelnej izolácie: 260 mm
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,14 W/(m2.K)
Cenníková cena: 25,52 €/m2 bez DPH (základné murivo) + cena tepelnej izolácie + cena fasádnej úpravy (podľa cenníka výrobcov)


KMB SENDWIX M

KMB SENDWIX M
KM Beta spol. s r.o.

KMB SENDWIX M

kontaktný omietkový systém s minerálnou izoláciou, typ P1730 (v ponuke je viacero typov s rôznou hrúbkou muriva aj izolantu)
Výrobca: KM Beta
Celková hrúbka konštrukcie: 470 mm
Hrúbka nosnej steny: 175 mm
Hrúbka tepelnej izolácie: 300 mm
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,12 W/(m2.K) 
Cenníková cena: 25,52 €/m2 bez DPH (základné murivo) + cena tepelnej izolácie + cena fasádnej úpravy (podľa cenníka výrobcov)

skladba: 
1 jednovrstvová omietka ručná a strojová 
2 podkladový spojovací mostík
3 vápennopiesková tehla KMB SENDWIX, 175 mm
4 lepiaca a stierkovacia hmota
5 izolačné dosky z minerálnej vlny, 300 mm
6 lepiaca a stierkovacia hmota + armovacia mriežka
7 penetrácia 
8 šľachtená fasádna omietka

V dome s lepšími teplotechnickými vlastnosťami môžete významne ušetriť náklady na kúrenie – a to ako na samotné vykurovacie zariadenie, tak aj na prevádzku.

Viacvrstvové konštrukcie


ForDom Pasív

ForDom Pasív
ForDom s. r. o., Zvolen

ForDom Pasív

Difúzne otvorená drevená konštrukcia v pasívnom štandarde
Výrobca: ForDom
Hrúbka konštrukcie: 524 mm
Celková hrúbka tepelnej izolácie: 420 mm
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,09 W/(m2.K) 
Cenníková cena: od 300 €/m2 bez DPH, obvodová stena vrátane fasády a vnútorných povrchov 

skladba: 
1 sadrokartónová doska, 12,5 mm
2 minerálna izolácia, 60 mm
3 hliníkový rošt
4 drevoštiepková doska, 15 mm
5 minerálna izolácia, 360 mm
6 škatuľový nosník s prerušeným tepelným mostom
7 drevovláknitá doska, 15 mm, paropriepustná fólia
8 KVH rošt a odvetraná vzduchová medzera
9 vonkajší obklad/omietka


ForDom Pasív – LOPAS

ForDom Pasív – LOPAS
ForDom s. r. o., Zvolen

ForDom Pasív – LOPAS

Difúzne otvorený konštrukčný systém ohľaduplný k prírode (CO2 neutrálny), zložený výhradne z obnoviteľných surovín – drevo, slama, hlina (v ponuke v rôznych hrúbkach s odlišnými parametrami)
Výrobca: ForDom, v rakúskej licencii LOPAS
Hrúbka konštrukcie: 337 mm
Celková hrúbka tepelnej izolácie: 260 mm
Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,17 W/(m2.K)
Cenníková cena: od 430 €/m2 bez DPH, obvodová stena vrátane fasády a vnútorných povrchov

skladba: 
1 hlinená  omietka, 45 mm
2 drevené debnenie (OSB), 22 mm
3 slamená izolácia, 200 mm
4 drevovláknitá doska, 60 mm
5 paropriepustný fasádny systém, 10 mm

PRIPRAVILA ERIKA KUHNOVÁ Z PODKLADOV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom špeciál 2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Materiály
Tagy: stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia