Z čoho budete stavať dom? Toto by ste mali vedieť skôr, než si vyberiete

09. 04. 2020
Zdieľať

Murovaný dom je u nás aj dnes najčastejšou voľbou. Dôvodom býva tradícia, pocit bezpečia a stability, vhodnosť na svojpomocnú výstavbu... Klasická pálená tehla však už ani zďaleka nie je jediná možnosť. Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých murovacích materiálov a čo všetko treba pri výbere zvážiť?

Princípy moderného murovania

Ak ste sa rozhodli pre murovaný dom, na výber máte okrem pálených keramických tehál aj vápennopieskové a pórobetónové tvárnice, a tiež tvarovky určené na systém strateného debnenia. Prvé tri sú v podstate známa klasika – bloky, ktoré sa ukladajú v radoch na väzbu a spájajú sa pomocou malty.

Jednotlivé typy stavív sa líšia vlastnosťami, čo však majú spoločné, je presný tvar a murovanie na tenkú škáru. Vďaka presnému tvaru a perodrážke na zvislých plochách sa zvislé spoje zaobídu bez malty, na vodorovné škáry stačí vrstva špeciálnej malty v hrúbke len asi 1 mm (obvykle sa nanáša pomocou špeciálneho valca).

Výhodou tohto systému je minimum malty, tým aj minimum zabudovanej vlhkosti v stavbe a eliminovanie tepelných mostov v mieste škár. Pri tehlách sa okrem tenkovrstvovej malty používa aj murovacia pena, ktorá sa nanáša z tuby pomocou aplikačnej pištole. Jej prednosťou je jednoduchosť – nemusíte ju namiešať a pri nanášaní si vystačíte s aplikačnou pištoľou, navyše s ňou možno murovať až do teploty – 5 °C.

Celkom odlišné murovanie predstavujú tvarovky systémov strateného debnenia – napr. štiepkocementové, ktoré sú sčasti vyplnené polystyrénom, alebo celé vyrobené z polystyrénu či ľahkého keramického betónu. Zároveň s ukladaním sa do dutých tvaroviek vkladá oceľová výstuž a priebežne, vždy po vymurovaní niekoľkých radov, za zalievajú betónom. Ten vo finále vytvorí nosnú a zároveň akumulačnú vrstvu. Takéto murovanie je však omnoho komplikovanejšie a mali by ste ho nechať na špecializovanú firmu.2625449

Podstatné vlastnosti

Od každého múra prirodzene očakávame, že bude pevný. Od obvodového, že bude zároveň tepelnoizolačný, od vnútorného, že bude zvukovoizolačný… Tehly, pórobetón aj vápennopieskové murivo dokážu tieto očakávania splniť, avšak každý materiál trochu iným spôsobom. Napríklad, v ponuke výrobcov tehál môžete nájsť špeciálne tvarovky, ktoré splnia špeciálne požiadavky – trebárs na zvukovú izoláciu.

Podstatné rozdiely sú ale v spôsobe splnenia nárokov na obvodové murivo, ktoré sú vo svojej podstate protichodné – od obvodových stien totiž chceme, aby boli pevné a únosné, čo sú typické vlastnosti materiálov s vysokou hustotou (objemovou hmotnosťou), a zároveň dobre tepelne izolovali, čo je, naopak, typická vlastnosť materiálov s nízkou hustotou. S týmto spojením sa výrobcovia vyrovnali rôzne.

Pri vápennopieskových tehlách sa využíva systém, ktorý sa v plnení každej z úloh spolieha na v danej oblasti najlepší materiál – ťažký a hustý vápennopieskový blok zabezpečuje statické funkcie a akumuláciu, tepelná izolácia zas izolačné parametre. Naopak, pri tehlách a pórobetóne stavili výrobcovia na sofistikované technológie, vďaka ktorým dômyselne spojili všetko v jednej tvarovke.

Zateplené či nezateplené?

Ktorý prístup je lepší? To nemožno jednoznačne rozsúdiť. V zásade platí, že systém „všetko v jednej tvarovke“ je vhodnejší pri tvarovo jednoduchých domoch, kde nie je potrebné riešiť komplikované detaily s hroziacimi tepelnými mostmi ani so zvýšenými statickými nárokmi. Výhodou je najmä jednoduchosť – vymurujete a hotovo, všetko sa vyrieši v jednom kroku. 

Tvarovky, ktoré spĺňajú tepelnotechnické požiadavky dnešnej aj budúcej normy, sú na trhu už dlhší čas, a hoci je ich cena vyššia, ak si spočítate náklady na lacnejšie murivo s horšími parametrami a realizáciu zatepľovacieho systému, obvykle sa dostanete na podobnú sumu. Avšak nie na podobný čas.

Naopak, zateplené murivo je všeobecne vhodnejšie na komplikovanejšie stavby. Keď sa totiž zložitejšie detaily prekryjú zateplením, spoľahlivo sa tým odstránia nežiaduce tepelné mosty. Ďalšou výhodou tohto prístupu je, že hrúbkou zateplenia sa dajú dobre regulovať tepelnoizolačné parametre obvodového muriva a optimálne tak vybalansovať tepelné straty podľa konkrétnych požiadaviek. 
 

Viac než polovica stavebníkov u nás sa na stavbe svojho domu podieľa aj vlastnou prácou – aspoň čiastočne. A na svojpomocnú výstavbu sú najvhodnejšie práve murované domy.murovacie materiály
Wienerberger

Klasika s mnohými vylepšeniami, ktoré z nej robia naozaj moderný stavebný materiál. Aj jednovrstvové tehlové murivo tak môže dosiahnuť špičkové parametre.  

Pálené tehly

Tento tradičný stavebný materiál sa na svojich prapredkov, pravdupovediac, už veľmi nepodobá – počínajúc rozmermi a končiac štruktúrou črepu. Na rozdiel od starej známej „té-pé-čky“, teda tehly plnej, sa dnes muruje z veľkých blokov, ktoré v jedinej vrstve obsiahnu celú nosnú hrúbku múra. Tým sa zrýchlila výstavba a zmenšilo sa množstvo škár, ktoré boli najslabším miestom muriva. Podiel škár a tým aj malty v murive výrazne znížila aj výroba rozmerovo presných brúsených tehál, ktoré umožňujú murovanie na tenkú ložnú škáru.

Základom zmesi na výrobu tehál je aj dnes tehliarska hlina, ktorá sa lisuje do želaného tvaru, suší a nakoniec sa vypáli. Dnes sa však do nej primiešavajú okrem iného aj vyhorievajúce ľahčivá, napríklad drevené piliny – po ich vyhorení ostanú v črepe drobné vzduchové dutinky, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti tehly. Schopnosť izolovať zvyšuje aj tzv. voštinová štruktúra, teda systém zvislých rebier a dutín, pretože vzduch, ako je známe, je skvelý izolant. I keď mnohé dnešné voštinové tehly spĺňajú požiadavky tepelnotechnickej normy, ešte lepšie parametre dosahujú tehly s dutinami vyplnenými izolantom – polystyrénom alebo minerálnou vlnou. Izolácia je v nich navyše chránená keramickými rebrami a tepelnoakumulačná schopnosť múrov ostáva zachovaná.

Tehly sú ideálne na stavbu nie príliš komplikovaných domov – optimálne je totiž zvoliť jednovrstvové murivo, čím ušetríte čas, a využiť systémové riešenia, teda doplnkové formáty na typické detaily, ako je roh, parapet či ostenie. Ak sa rozhodnete tehlové obvodové murivo zatepliť, dbajte na dodržanie technológie (murivo musí byť suché, omietnuté aj zvonka tenkou vrstvou omietky) a používajte len kotvy určené do dierovaných tehál.murovacie materiály
xella

Je ľahký, jednoducho sa opracuje a ponúka ucelený systém – ideálny materiál na svojpomocnú výstavbu, ktorý však nezaostáva ani fyzikálnymi vlastnosťami.

Pórobetónové tvárnice

Pórobetón alebo aj plynosilikát je materiál, ktorého podstatou je kremičitý piesok, vápno, cement, voda a kypridlo. A v konečnom dôsledku aj vzduch uzavretý v materiáli. V procese výroby totiž vznikajú v hmote uzavreté póry či vzduchové minikapsy, ktoré zásadne ovplyvňujú vlastnosti výsledného produktu. Ide o presné ľahučké tvárnice, ktoré môžete na potrebnú mieru odrezať ručnou pílkou a drážky na elektrické rozvody vyrežete hoci aj naostrenou polievkovou lyžicou. V ponuke je tiež celá škála špeciálnych dielcov, od schodiskových stupňov až po panely na tzv. ťažkú strechu. Jednoducho, skladačka ako stvorená na svojpomocnú výstavbu, ktorá je aj fyzicky zvládnuteľná.

Pórobetónu treba pripísať k dobru tiež to, že je homogénny, má teda vo všetkých smeroch rovnaké vlastnosti. A keďže vzduchové dutiny, ktoré obsahuje, sú uzavreté, potrebnú vzduchotesnosť obvodových stien dosiahnete aj bez toho, aby ste sa o to usilovali. Aj ako informovaný laik teda máte len veľmi malú, ak vôbec nejakú, šancu urobiť pri murovaní chybu.

Podstatnou zložkou pórobetónu je vzduch, preto je výborná tepelnoizolačná schopnosť jeho prirodzenou vlastnosťou. Polystyrén to však nie je. A keďže viac vzduchu znamená lepšiu izoláciu, technológovia zapracovali na procese výroby, aby jedinou vrstvou superľahkých tvárnic dosiahli lepšie parametre, než požaduje súčasná norma. Samozrejme, keďže ide o materiál s nízkou hustotu, pri tepelnoakumulačnej schopnosti nedosahuje parametre pálených a už vôbec nie vápennopieskových tehál. Fyzika jednoducho nepustí. Akumulačná schopnosť pórobetónu je však dostatočná, navyše sa dá v rámci celého domu zvýšiť napríklad voľbou materiálu na konštrukciu podláh.murovacie materiály
KM Beta

Ponúkajú len to, v čom sú najlepšie – pevnosť a akumuláciu. Na tepelnú izoláciu treba pridať izolačný materiál. Aj tento prístup má svoje výhody.

Vápennopieskové tvárnice

Vyrábajú sa z vápna, piesku a vody, navyše s nízkymi energetickými vstupmi, majú teda pomerne nízku uhlíkovú stopu. I keď sú východiskové suroviny podobné, na rozdiel od pórobetónu ide o materiál s veľmi vysokou hustotou, z čoho vyplývajú jeho typické vlastnosti – mimoriadna pevnosť a tiež vysoká tepelnoakumulačná a zvukovoizolačná schopnosť. V tomto je skutočnou špičkou. Vďaka pevnosti blokov sa dosiahnu potrebné statické vlastnosti pri relatívne malej hrúbke muriva, vysoká akumulačná schopnosť zas zabezpečí stabilnú vnútornú klímu (v lete sa napríklad interiér menej prehrieva, pretože múry sú schopné naakumulovať veľké množstvo tepla).

Aby mali obvodové steny aj dostatočné tepelnoizolačné parametre, používa sa tzv. sendvičová konštrukcia. Murivo je teda doplnené o vonkajšiu vrstvu tepelnej izolácie, či už z polystyrénu, alebo z minerálnej vlny. Hlavné výhody sendviča s použitím vápennopieskových blokov sú dve – v prvom rade sa hrúbkou tepelnej izolácie dá pomerne presne dosiahnuť želaná tepelnoizolačná schopnosť, takže projektant môže dobre pracovať s návrhom z hľadiska tepelných strát domu. Okrem toho sa želaná izolačná schopnosť dosiahne pri minimálnej hrúbke obvodových stien, vďaka čomu ostane viac využiteľnej vnútornej plochy.

Aj tieto tvárnice sú veľmi presné, vďaka čomu sa dosahuje mimoriadne rovný povrch stien, na ktorý stačí len tenká vrstva omietky. S vysokou hustotou materiálu je však spojená aj vyššia hmotnosť, čo čiastočne kompenzujú menšie rozmery tvárnic. Ďalším dôsledkom je ich tvrdosť, čo má svoje výhody aj nevýhody. Sekania drážok na rozvody sa však obávať nemusíte – môžete na ne využiť vnútorné dutiny alebo tzv. predstenové inštalácie.

Murovacie materiály 

Výrobcovia obvykle dodávajú spolu s murovacím materiálom aj vhodnú tenkovrstvovú maltu alebo murovaciu penu, vybrať si môžete aj systémové omietky. murovacie materiály
Wienerberger

Skvelý pomer ceny a výkonu

PÁLENÁ TEHLA 

Tehly Porotherm 44 EKO sú určené na jednovrstvové obvodové murivo, ktoré bez zateplenia spĺňa tepelnoizolačné požiadavky normy (U = 0,19 – 0,20 W/(m2 . K)). Výhodou je jednoduchá realizácia, hrúbka 44 cm zároveň poskytuje dostatok priestoru na kvalitne zhotovené detaily. K základnému formátu sú dostupné aj doplnkové tehly na realizáciu detailov, ako sú roh, parapet a ostenie. Murovať možno na tenkovrstvovú maltu Porotherm Profi alebo na penu Dryfix extra. 
Cena za 1 m2 muriva: 68,32 € pri murovaní na tenkovrstvovú maltu.murovacie materiály
Heluz

Špičkové izolačné vlastnosti

PÁLENÁ TEHLA 

Tehla HELUZ family 44 brúsená je určená na jednovrstvové obvodové murivo pasívnych, nízkoenergetických a energeticky úsporných budov. Dosahuje najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti v kategórii neplnených tehál vhodných na nízkoenergetické aj pasívne domy – súčiniteľ prechodu tepla U je len 0,17 W/(m2 . K). Ide teda o nákladovo optimálny variant, to znamená, že investícia do muriva je v pomere k úspore na vykurovaní najnižšia, jej návratnosť je teda najkratšia.
Cena za 1 m2 muriva: 71,52 €murovacie materiály
KM Beta

Pevnosť, akumulácia, akustika

VÁPENNOPIESKOVÁ TEHLA 

KMB Sendwix 7DF-LDE je murivo z presných vápennopieskových tehál. Oproti iným murovacím materiálom má vyššiu pevnosť  (15 – 30 MPa), takže stačia štíhle nosné steny (hr. od 175 mm) a ostane viac obytnej plochy. Vďaka vysokej objemovej hmotnosti majú steny výborné akustické parametre a vysokú akumulačnú schopnosť, čo zabezpečuje stabilnú vnútornú teplotu v zime aj v lete. Obvodové murivo je potrebné zatepliť, pričom sa jednoducho odstránia tepelné mosty aj v komplikovaných detailoch.
Cena za 1 m2 muriva: 31,68 €murovacie materiály
Xella Slovensko, s. r. o.

Presné murovanie bez zatepľovania

PÓROBETÓN

Tepelnoizolačné tvárnice YTONG Lambda YQ hrubé 450 mm sú určené na jednovrstvové obvodové murivo, ktoré bez zateplenia dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,179 W/(m2 . K), teda lepší, než požaduje norma. Okrem tepelnoizolačných vlastností je pre obvodový plášť energeticky úsporných stavieb dôležitá aj vzduchotesnosť, ktorá sa s mimoriadne presnými tvárnica Lambda YQ dosahuje bez problémov. Výhodou je tiež ponuka kompletného systému prvkov na hrubú stavbu aj povrchové úpravy.
Cena za 1 m2 muriva: 57,30 €murovacie materiály
Porfix

Jednoduché a rýchle murovanie

PÓROBETÓN

Tvárnice PORFIX PREMIUM P2-400 z pieskového pórobetónu so šírkou 500 mm majú skvelé tepelnoizolačné vlastnosti a umožňujú murovať bez zateplenia. Dosahujú U = 0,165 W/(m2 . K), čím spĺňajú podmienky pre stavbu náročných novostavieb a šetria náklady na vykurovanie. Výhodou je tiež presnosť a ľahké opracovanie, čo umožňuje stavať jednoducho a rýchlo. Vďaka vyhotoveniu „pero-drážka-kapsa“, nie je potrebné zvislé plochy lepiť, čím sa usporí lepidlo, čas aj financie.
Cena za 1 m2 muriva: 60,00 €murovacie materiály
Durisol

Fúzia dreva, betónu a polystyrénu

ŠTIEPKOCEMENTOVÉ TVAROVKY 

Tvarovky Durisol DSs 37,5/12 sú určené na vytváranie sendvičových obvodových stien nízkoenergetických a ultranízkoenergetických domov. Majú zabudovanú tepelnú izoláciu z grafitového polystyrénu v hr. 175 mm, obvodové murivo s hrúbkou 375 mm tak dosahuje skvelé tepelnoizolačné vlastnosti (U = 19 W/(m2 . K). Priebežné betónové jadro zas zabezpečuje výbornú zvukovú izoláciu, tepelnú akumuláciu a statiku. Tvarovky tiež umožňujú difúziu vodných pár, čím optimálne regulujú vnútornú klímu.
Cena za 1 m2 muriva: 54,00 €

Uvádzané sú cenníkové ceny bez DPH a bez zliav, súčiniteľ prechodu tepla U platí pre neomietané murivo pri praktickej vlhkosti.

Text: Erika Kuhnová 
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Môj dom

Kategória: Materiály
Tagy: murovacie materiály murované domy rodinný dom Wienerberger
Zdieľať článok
Prístavba k domu: Čo potrebujete vedieť?Dom z tehly

Prístavba k domu: Čo potrebujete vedieť?

Poschodový rodinný dom: 5 inšpirácií s plochou strechouDom z tehly

Poschodový rodinný dom: 5 inšpirácií s plochou strechou

Murovaný záhradný krb: 11 inšpirácií pre začiatočníkovDom z tehly

Murovaný záhradný krb: 11 inšpirácií pre začiatočníkov

Dom s vlastnou vyhliadkovou vežouDom z tehly

Dom s vlastnou vyhliadkovou vežou

Diskusia