Zvislé nosné konštrukcie

23. 05. 2006
Zdieľať

Po základových konštrukciách sa začína stavba rozrastať konečne i do výšky. Základy, zvislé nosné konštrukcie – múry, vodorovné nosné konštrukcie – stropy a strecha, tvoria jeden celok stavby, ktorý sa nazýva hrubá stavba.

Výber stavebného materiálu na hrubú stavbu patrí k jednému z najdôležitejších krokov, ktoré ovplyvnia užívateľské vlastnosti stavby i jej životnosť. Zvislé nosné konštrukcie tvoria nosnú časť budovy a prenášajú zaťaženie stropov, strechy a ostatných prvkov budovy do základov. Dnes je na trhu množstvo materiálov, ktoré sa líšia zložením a výrobou, ale majú spoločné použitie a fyzikálne požiadavky. Predstavíme si niekoľko typov výrobkov, s ktorými sa stretnete pri výbere v stavebninách najčastejšie.

Tehlový stavebný systém POROTHERM a SETA

Jedinečné vlastnosti páleného keramického črepu poznali už v staroveku. Počas tejto dlhej histórie sa tehla vyvinula do podoby, v akej ju poznáme dnes. Ako výrobok z prírodných surovín, hliny a vody má tú výhodu, že z hľadiska bývania v sebe spája komplex vynikajúcich vlastností.


Zvislé nosné konštrukcie

54622

Vývoj, výroba a použitie veľkoformátových ľahčených tehál priniesli so sebou výrazné obmedzenie znečistenia životného prostredia, a to počnúc znížením spotreby energie pri ich výrobe až po úspory na vykurovanie stavieb. V súčasnosti trh ponúka nielen tehly, ale kompletný systém, ktorý v sebe zahŕňa aj preklady, stropný systém, malty a omietky podľa účelu a funkcie v konštrukcii. Sortiment pre obvodové múry tvoria tehly hrúbky 38, 44 a v systéme SETA aj 49 cm. Ich tepelnoizolačné vlastnosti vyhovujú pri istých okolnostiach normám, a tak z nich možno vystavať jednovrstvové murivo. Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností možno murivo zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom. Tehly sa vyrábajú hladké, ktoré sa spájajú maltou vo vodorovnom i zvislom smere, a v prevedení „pero+drážka“, zvislé škáry ktorých sú vytvarované tak, aby zapadali do seba, a preto ich možno v zvislom smere spájať nasucho.

Tehly spĺňajú požiadavky na mechanické (pevnosť v tlaku), tepelnotechnické (tepelný odpor, akumulácia tepla), zvukovoizolačné (vzduchová nepriezvučnosť) a ďalšie vlastnosti. Z hľadiska zhotovovania murovaných konštrukcií majú tehly typu „pero+drážka“ zásluhu na urýchlení výstavby a šetrení malty cca o 35 %. Tehlový systém vhodne dopĺňajú doplnkové tehly, ktoré znižujú potrebu rezania tehál na minimum a uľahčujú murovanie detailov (otvory, rohy, ukončenie stien).


Zvislé nosné konštrukcie

54621

Pórobetónové tvárnice YTONG (predtým známe aj ako HEBEL)

Vyrábajú sa z vápna, cementu, vody a kremičitého piesku, vďaka ktorému majú bielu farbu. V uzatvorenom výrobnom cykle s použitím minimálneho množstva energie vzniká kvalitná stavebnina, ktorá spája nosnú a tepelnoizolačnú funkciu. Vzduch – najlepší a najlacnejší izolant – je v pórobetóne uzavretý v makropóroch, čo výrazne zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti tvarovky. Okrem toho vzduch až päťnásobne zväčšuje objem stavebných prvkov v pomere k spotrebovanej surovine, vďaka čomu sú veľmi ľahké. Použitím tvárnic s tenkovrstvovou maltou vzniká hodnotné murivo bez tepelných mostov a s rovnými povrchmi stien. Presné výrobky YTONG spolu s doplnkovými materiálmi a náradím tvoria kompletný stavebný systém, ktorý sa vyznačuje nízkou prácnosťou na stavbe, rýchlym postupom prác a jednoduchosťou výstavby. Pórovitá štruktúra umožňuje jednoduché a ľahké opracovávanie. Do tvárnic možno vŕtať klasickou elektrickou vŕtačkou a ich rozmer možno upraviť pílkou na pórobetón alebo aj ručnou pílkou na drevo. Z pórobetónových tvárnic sa dajú stavať budovy až do výšky piatich podlaží. Vďaka nízkej hmotnosti je murivo vhodné pre nadstavby starších objektov.


Zvislé nosné konštrukcie

54623

Pórobetónové tvárnice YPOR

Majú podobné vlastnosti, výrobu i použitie ako tvárnice YTONG, rozdiel medzi nimi je iba v zložení. Kremičitý piesok v tvárniciach YPOR nahrádza elektrárenský popolček, ktorý sfarbuje výsledné tvarovky došeda.

Stavebný systém DURISOL

Štiepkocemetové tvárnice Durisol sú zložené z 90 % dreva, zvyšok tvorí cement a mineralizačné prísady. Cement zabezpečuje vysokú pevnosť tvaroviek, prísady zase odolnosť proti vode, soliam a ohňu. Drevo zaručuje útulné a zdravé bývanie v bytových domoch. Tvarovky majú dodatkovú tepelnú izoláciu, čím sa dosahujú vysoké hodnoty tepelného odporu.


Zvislé nosné konštrukcie

54620

Prírodný materiál zabezpečuje veľmi účinnú ochranu pred hlukom. Množstvo rôznych typov, tvarov a jednoduché rezanie umožňuje variabilnosť v projektovaní. Postup práce pri výstavbe z tohto materiálu je v uložení štyroch radov tvaroviek na seba, ktoré sa zalejú betónom. Drsný povrch tvaroviek umožňuje naniesť akúkoľvek omietku.

Čo ešte dodať?

Stavba domu dnes nie je lacná záležitosť. Zabudovať nekvalitné materiály do domu, ktorý má slúžiť aj budúcej generácii, je nezmyselné. Pretože od stavby treba vyžadovať dlhodobé bývanie bez defektov a znehodnocovania, nechajte si poradiť u odborníkov a pri výstavbe postupujte podľa technologických zásad daného výrobku. Materiál nevyberajte podľa ceny a rád suseda, ale podľa vašich konkrétnych požiadaviek. Výber záleží aj na technickom vybavení budovy. Veď dať podlahové vykurovanie do domu z materiálu, ktorý nevyhovuje tepelnotechnickým normám, je vyhadzovanie peňazí do vzduchu.

Takže ešte raz!

Pri výbere stavebného materiálu si preštudujte hodnoty tepelnej, zvukovej a požiarnej odolnosti. (Všeobecne platná je norma pre tepelný odpor „R“ obvodovej steny novostavby, ktorý musí byť minimálne 3,00 m2. K/W.) Takisto je dôležité brať ohľad aj na možnosť dovozu, jeho cena, možnosť uskladnenia materiálu a iné konkrétne požiadavky. Nie je dobré riadiť sa cenou, pretože náklady na murovacie materiály tvoria iba 7-10 % z celkových nákladov na stavbu. Najmä ak si uvedomíme, že rozhodnutie sa pre určitý materiál je nezvratné počas celej životnosti stavby.

Kategória: Materiály
Tagy: hrubá stavba
Zdieľať článok

Diskusia