Nešetrite na oknách, šetrite oknami

23. 08. 2011
Zdieľať

Hoci informácie o nízkoenergetických či pasívnych domoch už nejaký ten piatok víria vzduch, mnohí ešte stále považujú tento typ výstavby za akési panské huncútstvo. Priznajme si, všetky tie zázraky, čo robia tieto domy energeticky nenáročnými, či dokonca pasívnymi, zvyšujú už aj tak dosť vysoký rozpočet na stavbu. Existuje však aj druhá skupina – stavebníci, ktorí z rôznych dôvodov začnú pátrať po význame tohto nízkoenergetického cirkusu, a postupne zisťujú, že nielen páni majú nárok byť huncútmi a že v tomto prípade „rozhadzovační“ stavitelia nízkoenergetických a pasívnych domov sú vlastne z dlhodobého hľadiska veľmi šetrní ľudia.

Každý by mal byť huncútom

Aby ste mohli začať šetriť, musíte zmeniť pohľad na každú stavebnú konštrukciu domu. Medzi tie najkomplikovanejšie patrí okno. Kladieme naň množstvo protichodných požiadaviek – chceme, aby nás prepojilo s vonkajším prostredím, ale bez toho, aby nám bolo zima, aby v zime prinášalo teplo, ale aby sa v lete interiér neprehrieval, aby odolávalo vetru, dažďu, fujavici, a pritom pôsobilo subtílným dojmom, aby sa svojimi tepelnotechnickými parametrami približovalo vlastnostiam ostatných, podstatne mohutnejších stavebných konštrukcii, ako sú stena alebo strecha. Je to neuveriteľné, ale múdre hlavy majú toto všetko už zvládnuté, a to hneď v troch materiálových vyhotoveniach rámu: plast, drevo, hliník. To, ako si medzi jednotlivými variantmi vyberiete, závisí od vášho vkusu a peňaženky. Ale ak dokážete vyhodnotiť aj ďalšie kvalitatívne parametre okna, prestanú byť vzhľad a cena jedinými kritériami výberu. Na to je však nutné aspoň zhruba poznať fyzikálne veličiny, ktoré tieto parametre vyjadrujú.


Pokiaľ chcete moderný vzhľad hliníkového okna s tepelnotechnickými vlastnosťami dreveného okna, v ponuke sú aj drevo-hliníkové okná. Drevený okenný rám aj krídlo sú z exteriéru chránené hliníkovým profilom, ktorý zvyšuje pevnosť okna a výrazne predlžuje jeho životnosť.

Pokiaľ chcete moderný vzhľad hliníkového okna s tepelnotechnickými vlastnosťami dreveného okna, v ponuke sú aj drevo-hliníkové okná. Drevený okenný rám aj krídlo sú z exteriéru chránené hliníkovým profilom, ktorý zvyšuje pevnosť okna a výrazne predlžuje jeho životnosť.
Mirador

Fyzikálne okienko

Pre „ľahšiu“ orientáciu v kvalitatívnych charakteristikách jednotlivých typov okien alebo skôr výplní stavebných otvorov, nás ich výrobcovia obšťastnili hneď niekoľkými fyzikálnymi parametrami. Tým najdôležitejším, či najviac spomínaným, je súčiniteľ prechodu tepla U = (W/m2 . K). Toto „U“ nám napovie, koľko tepla vo Wattoch opustí našu domácnosť cez m2 zatvoreného okna pri rozdiele teplôt medzi interiérom a exteriérom jeden Kelvin. Obyčajnému smrteľníkovi to síce veľa nepovie, ale našťastie už vedomie, že čím je táto hodnota nižšia, tým lepšie, by mu malo pomôcť pri výbere toho správneho okna. Aby toho nebolo málo, pri oknách sa rozlišuje súčiniteľ prechodu tepla rámom Uf, zasklením Ug a nakoniec súčiniteľ prechodu tepla celým oknom Uw. Trochu zjednodušene možno povedať, že výsledná hodnota prechodu tepla oknom je ovplyvnená vlastnosťami zasklenia aj rámu, pričom všetky tieto veličiny by mali byť vo vzájomnom súlade. Zasklenie s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami by sa teda nemalo osadzovať do rámov s priemernou kvalitou.

Súčiniteľ prechodu tepla rámom Uf sa dá znižovať buď zväčšovaním konštrukčnej šírky rámu (čo ale nejde donekonečna), alebo rôznymi komorami a komôrkami v konštrukcii okenného rámu a krídla – môžu byť prázdne alebo vyplnené nejakým tepelnoizolačným materiálom. Každá firma má svoju metódu, ktorá závisí hlavne od  materiálu, s ktorým pracuje.


Šesťkomorový okenný profil Eforte od firmy Deceuninck je vybavený oceľovou výstuhou a bez použitia špeciálnych prvkov dosahuje Uf

Šesťkomorový okenný profil Eforte od firmy Deceuninck je vybavený oceľovou výstuhou a bez použitia špeciálnych prvkov dosahuje Uf = 0,95 W/m2 . K. Plastový rám je v ponuke aj so špeciálnou tepelnoizolačnou výstuhou, vďaka ktorej môže dosahovať ešte lepšie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla. Pri kombinácii okenného profilu Eforte s izolačným trojsklom s Ug = 0,5 W/m2 . K je možné dosiahnuť Uw = 0,7 W/m2 . K, čo hravo spĺňa požiadavky normy na výplne otvorov pre nízkoenergetické a pasívne domy (okná INCON Exklusive).
Incon


Šesťkomorový okenný profil Eforte od firmy Deceuninck je vybavený oceľovou výstuhou a bez použitia špeciálnych prvkov dosahuje Uf

Súčiniteľ prechodu tepla zasklením Ug sa dá zlepšiť použitím trojskla, čím možno dosiahnuť Ug = 0,7 – 0,4 W/m2 . K. Hodnota Ug sa dá znížiť nielen typom skla, ale aj vzdialenosťou medzi jednotlivými sklenými tabuľami a vyplnením medzipriestoru vzácnym plynom. Najčastejšie sa používa argón. Použitie drahších plynov ako napríklad kryptón alebo xenón sa odrazí nielen na ešte lepších tepelnoizolačných vlastnostiach, a


Nešetrite na oknách, šetrite oknami

1028965

le, samozrejme, aj na cene okna. Druhou možnosťou zlepšenia Ug sú izolačné dvojsklá s tepelnou fóliou medzi nimi – tento systém sa volá heat mirror. Priestor medzi sklami je tiež vyplnený plynom. Výhodou tohto riešenia je menšia hmotnosť izolačného skla pri rovnakých, alebo ešte lepších tepelnotechnických parametroch (Ug až 0,3 W/m2 . K). Kvalitné zasklenie ovplyvňuje tepelnú pohodu v miestnosti, pretože so znižujúcim sa Ug stúpa povrchová teplota skla. Kým napríklad pri izolačnom dvojskle s Ug = 1,1 W/m2 . K je povrchová teplota skla 13,5 °C, pri izolačnom trojskle s Ug = 0,5 W/m2 . K je to už 17,5 °C. Na takýchto teplých oknách sa vám vodná para len tak nezrazí.


Nešetrite na oknách, šetrite oknami

1028968

 

V Čechách majú nielen vyššie nároky, ale aj väčšie povedomie o význame šetrenia energie a dôležitosti malého veľkého U. Spôsobuje to zrejme aj legislatíva, ktorá je k šetričom energie viac naklonená (napríklad program Zelená úsporám.)


Ďalšou veličinou, ktorá úzko súvisí so súčiniteľom prechodu tepla, je solárny faktor SF alebo g. Udáva, koľko tepla zo slnka prepustí zasklenie do miestnosti a takpovediac zadarmo ohreje naše staré kosti. Pre bytové a rodinné domy sa odporúča SF = 60 %. Problém je však v tom, že čím viac klesá hodnota Ug, teda čím lepšie tepelnotechnické parametre dosahuje zasklenie, tým viac klesá aj množstvo slnečnej energie, ktorú zasklenie prepustí do interiéru v podobe tepla. Preto je potrebné hľadať medzi týmito hodnotami rovnováhu tak, aby strata ťažko zaplateného tepla z interiéru neprerástla tepelné zisky počas tých niekoľkých zimných slnečných dní. Na to je potrebné zhodnotiť orientáciu okien (vzhľadom na svetové strany), ich rozmery, klimatické podmienky v mieste stavby… teda celkovú tepelnú bilanciu objektu. Našťastie, toto všetko nie je vecou stavebníka. Mali by to vyriešiť architekti, projektanti a predajcovia okenných konštrukcií, ktorí sú schopní odpovedať na všetky vaše zvedavé otázky, a na vás je, aby ste tých otázok mali viac než len tú jednu jedinú: Koľko to bude stáť?


Ideálny spôsob ukotvenia okna v rovine tepelnej izolácie s použitím antikorovej konzoly.

Ideálny spôsob ukotvenia okna v rovine tepelnej izolácie s použitím antikorovej konzoly.
Makrowin

Ak chcete ušetriť aj energiu na osvetlenie, sledujte svetelný činiteľ prestupu LT. Tak zistíte, koľko percent svetla zasklenie prepustí. Kde je svetlo, netreba svietiť, takže čím väčšie bude LT, tým neskôr budeme musieť zažínať lampy.

Fyzikálne okienko uzavrieme veličinou akustický útlm okna Rw (v decibeloch), ktorá určuje, ako dobre okno izoluje proti hluku zvonku. Štandardne je to 30 dB, je ale možné dosiahnuť až 50 dB. To oceníte, ak bývate pri rušnej komunikácii. Veď nie je nutné vedieť o každom autobuse, čo prejde popod vaše okná.

Samozrejme, že by sa toho o fyzikálnych vlastnostiach výplní stavebných otvorov dalo napísať aj viac, ale to prenecháme odborníkom. Spomenuté hodnoty sú zásadné pri určovaní štandardu okna, a preto by mali byť definované v dokumentácii na realizáciu stavby. Dodávateľ okien potom nebude musieť hádať, čo ponúknuť, prípadne trápiť otázkami o fyzikálnych vlastnostiach okien stavebníka.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: detail okná stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia