Neštandardnou rekonštrukciou domu k vyššiemu štandardu

09. 11. 2012
Zdieľať

Máte starý dom a chcete ho vylepšiť? Nie, nemyslím len tak naoko, niečo vymeniť a niečo pretrieť. Myslím tak naozaj – zmeniť ho na modernú, energeticky úspornú stavbu, z ktorej sa ani za pár rokov nestane nepredajný žrút peňazí a v ktorej vám bude v zime príjemne teplo a v lete sa nespotíte, a to pri minimálnych nákladoch na údržbu a prevádzku. Dom, ktorý dokáže využívať aj obnoviteľné zdroje energie a vďaka tomu zbytočne nezaťažuje životné prostredie. Ak áno, zamyslite sa nad pasívnym prístupom k šetreniu.

Legislatíva nás doháňa

Naučiť sa stavať nové a rekonštruovať staré domy do energeticky úsporného štandardu je myšlienka, ktorá úzko súvisí s úbytkom energetických zdrojov z fosílnych palív, s ich rastúcou cenou, ale aj so znečistením ovzdušia skleníkovými plynmi, ktoré má závažný vplyv na celú planétu. Je to ekologický prístup k výstavbe, čo však na Slovensku, kde má väčšina ľudí hlboko do vrecka, len málokoho presvedčí, že zvýšenie investícií, ktoré s realizáciou energeticky úsporného domu súvisia, je opodstatnené. Presvedčivejším argumentom by mala byť legislatíva, konkrétne smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov. Tá reaguje okrem iného aj na fakt, že sektor budov spotrebuje asi 40 % z celkovej energie spotrebovanej v Európskej únii. Jedným z hlavných jej cieľov je preto znížiť energetickú spotrebu budov postavených po roku 2020 takmer na nulu. Smernica by mala byť v plnom rozsahu implementovaná aj do právnych predpisov Slovenskej republiky, a to najneskôr do 9. júla 2012. Už dnes však platí povinnosť mať energetický certifikát na nové a významne obnovené budovy, na predávané a prenajímané domy, ale aj na predávané a prenajímané byty. Všetky tieto objekty musia byť zaradené do energetických tried od A (najlepšie) až po G (najhoršie). Hodnotia sa ich tepelnotechnické vlastnosti, tvarové riešenie, ale aj vplyv jednotlivých technologických zariadení a osvetlenia. Na rebríčku energetických tried môže dom posunúť vyššie možnosť využívať obnoviteľné zdroje energie a znižovanie emisií CO2 spôsobených spaľovaním. Na základe zodpovedne spracovaného energetického certifikátu dostane občan objektívne informácie o potrebe energie na prevádzku budovy, ale aj o možnostiach a vplyve opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti.
 

Čo znamená smernica pre rekonštruované domy?

Staršie objekty sú postavené prevažné z tehál s nie veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Energetickú potrebu týchto objektov však negatívne ovplyvňuje aj množstvo tepelných mostov a zlé tvarovanie domov, ktoré majú, v porovnaní s objemom budovy, veľkú plochou ochladzovaných konštrukcií (faktor tvaru). Pri rekonštrukcii takýchto objektov je nutné znižovať ich tepelné straty, čo sa považovuje, vzhľadom na rozsah stavebných prác s tým súvisiacich, za významnú obnovu objektu. Preto treba ku kolaudácii takto vylepšenej stavby predložiť aj energetický certifikát, ktorým sa dom zaradí do energetickej triedy a zároveň bude obsahovať aj návrh ďalších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Nové a významne obnovené budovy musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby ich bolo možné zaradiť do energetickej triedy A alebo B.
 

Rekonštrukcia domu v Mannheime

Majiteľom domu a zároveň autorom jeho rekonštrukcie je úspešný architekt pasívnych domov Roland Matzing. Keď si kupoval síce zachovalý, ale predsa len starý dom (postavený v roku 1954), chystal sa ho kompletne zrekonštruovať, na prízemí zriadiť kancelárie a na poschodí bývať. Náklady na vykúrenie domu v pôvodnom stave predstavovali čiastku 4,5 až 5 000 € ročne v závislosti od aktuálnej ceny energie a to ešte nebola zarátaná energia na zabezpečenie letného chladenia kancelárskych priestorov. Zároveň bolo jasné, že ceny energie ešte porastú (hrubý odhad je 5 % ročne). Preto sa pán Matzing s rodinou rozhodol zrekonštruovať dom z prvkov pre pasívny štandard. Ročné náklady sa tak znížia na 350 €, čo predstavuje 91 % úsporu. Rozhodli sa pre multikomfortný dom od spoločnosti Isover.

Neštandardnou rekonštrukciou domu k vyššiemu štandardu

1165627
Isover

 
Vylepšenie obvodového plášťa 
V prvom rade bolo nutné dom dôkladne zaizolovať. Do strechy bola navrhnutá tepelná izolácia z minerálnej vlny v celkovej hrúbke 390 mm. Strecha tak dosiahla súčiniteľ tepelnej vodivosti U = 0,11 W/(m2. K), čo zodpovedá tepelnému odporu R = 9,34 (m2. K/W). Vďaka použitiu minerálnej vlny Isover presiahla vzduchová nepriezvučnosť strechy 55 dB. Pre zabezpečenie solárnych ziskov boli na juh otočené veľké zasklené plochy. Samozrejme, že okná do pasívneho domu sú vybavené izolačným trojsklom, ale aj rámom s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Veľký dôraz sa kládol na ich osadenie so správne utesnenou osadzovacou škárou. V prípade multikomfortného domu prichádzajú okná už z výroby opatrené izolačnými páskami, aby sa zabezpečil trvale vzduchotesný spoj s ostením otvorov. Tepelné mosty v mieste napojenia okien na obvodovú stenu boli odstránené tým, že výplne otvorov sa osadili do úrovne izolačnej roviny. Nezabudlo sa ani na tepelne slabšie miesta ako napríklad roletové škatule a vodiace lišty na tieniace prvky, ktoré sú vybavené špeciálnou vákuovou izoláciou. Fasáda je zaizolovaná dvoma vrstvami minerálnej vlny s celkovou hrúbkou 260 mm. Izolačné dosky sú lepené celoplošne, aby sa zabránilo prúdeniu vzduchu medzi nimi. Druhá vrstva je kotvená špeciálnymi rozpernými kotvami. Výsledkom je stena so súčiniteľom tepelnej vodivosti U = 0,12 W/(m2 . K), čo zodpovedá tepelnému odporu R = 8,09 (m2. K/W). Vylepšili sa aj akustické vlastnosti obvodovej konštrukcie. Vzduchová nepriezvučnosť je viac ako 59 dB.

Vikiere s veľkými zasklenými plochami sa otáčajú k juhu. Na prízemí objektu sú kancelárske priestory a na poschodí byt.

Vikiere s veľkými zasklenými plochami sa otáčajú k juhu. Na prízemí objektu sú kancelárske priestory a na poschodí byt.
Isover

 
A čo pivnica?
Pivnica ako nevykurovaná časť domu je dôsledne oddelená od vykurovaných nadzemných častí tepelnoizolačnou bariérou. Tvorí ju zaizolovaný strop nad pivničnými priestormi, kde hrúbka tepelnej izolácie dosiahla spolu 330 mm. Izolačné dosky boli použité aj na stenách pivnice zo strany interiéru. 

Plechové exteriérové schodisko prepája súkromné priestory majiteľa objektu so záhradou.

Plechové exteriérové schodisko prepája súkromné priestory majiteľa objektu so záhradou.
Isover

 
Úniky tepla potrubím
Všetky potrubné rozvody v budove boli obalené izolačným materiálom. V porovnaní s neizolovanými rozvodmi to môže priniesť úsporu až 5 € na meter potrubia.

Severná a západná fasáda je zasklená len sporo.

Severná a západná fasáda je zasklená len sporo.
Isover

 
Veľký význam netesností
Pre pasívne znižovanie tepelných strát objektu má veľký význam jeho vzduchotesnosť. Aj vzduchotesnú rovinu domu v Mannheime pred dokončením stavby podrobili testu Blower Door. Pozorne boli skontrolované ostenia okien, parapety, miesta prestupov elektroinštalácií, napojenia strešných plôch na okolité konštrukcie. Takýto test nie je lacná záležitosť (stojí 300 až 600 €), ale s jeho pomocou môžete odhaliť všetky netesnosti konštrukcie a včas zariadiť nápravu. 

Okenné otvory orientované na juh sú opatrené exteriérovými tieniacimi prvkami

Okenné otvory orientované na juh sú opatrené exteriérovými tieniacimi prvkami (žalúzie, rolety).
Isover


Okenné otvory orientované na juh sú opatrené exteriérovými tieniacimi prvkami

 
Čo prináša dôslednosť
Rekonštrukciou, ako bola tá v Mannheime, získate energeticky nenáročnú stavbu so zvýšenou predajnou hodnotou. Produkcia CO2 sa z pôvodných 89 ton ročne znížila na 8 ton za rok. Hluk v dome sa zredukoval o 75 %. Ročné náklady za vykurovanie sa znížili približne o 91 %. Dom zároveň ponúka dokonalú tepelnú pohodu počas celého roka, požiarnu ochranu a priebežné vetranie pomocou systému nútenej ventilácie.
 

Ako šetriť domom

Pri energeticky efektívnej výstavbe sa do úvahy berú viaceré faktory. Úspornosť objektu do veľkej miery ovplyvňuje jeho geografická poloha, orientácia na svetové strany, ale aj jeho tvar a plocha ochladzovaných konštrukcii v pomere k objemu domu. Potom prichádzajú na rad tepelnotechnické vlastnosti jednotlivých konštrukcií, odstránenie tepelných mostov, vzduchotesnosť objektu, výber vhodných technologických zariadení a kvalita výstavby. Pri rekonštrukcii máte ale do istej miery zviazané ruky a nemôžete využiť všetky zásady pasívneho znižovania spotreby energie. 

Pôvodný stav

Pôvodný stav
Rules Architekti


Pôvodný stav

Pôvodný stav
Rules Architekti

Tento rodinný minidomček obdĺžnikového pôdorysu je typický pre vinohradnícke oblasti v okolí Bratislavy. Z pohľadu nízkoenergetickej výstavby je orientovaný úplne nevhodne (vstup z juhu), ale autorov jeho rekonštrukcie napriek tomu neopustila viera, že s pomocou moderných materiálov a technológií z neho dokážu spraviť aspoň dom v nízkoenergetickom štandarde, teda so spotrebou energie na vykurovanie do 50 kWh/m2 za rok. Zachované zostanú len obvodové steny z plnej pálenej tehly. Kolmo na existujúci dom je navrhnutá malá prístavba kuchyne, ktorá delí pozemok na časť vstupnú, určenú aj na parkovanie, a časť pobytovú s terasou a záhradou. Zároveň tak vznikne aj na takomto dlhom a úzkom pôdoryse efektívna dispozícia s minimom chodieb. Hrebeň krovu je na zobytnenie podkrovia nutné zdvihnúť. Okná obytných miestností sú otočené na východ, čo síce nie je podľa zásad výstavby v energeticky úspornom štandarde, ale pri rekonštrukcii si väčšinou nemôžete vyberať. Vzhľadom na to, že dom sa nachádza v Bernolákove, kde je väčším problémom zaťaženie objektov prehrievaním v lete než tepelné straty v zime, nemalo by to mať veľmi nepriaznivý vplyv na konečnú energetickú potrebu objektu. Počíta sa s kúrením plynom, pretože nie je problém s napojením na verejnú sieť. Malé tepelné straty hotového domu umožnia použiť nízkoteplotný systém podlahového vykurovania. ( vizualizácia: RULES Architekti)


Za drevenou vstupnou bránou je plocha na parkovanie dvoch áut.

Za drevenou vstupnou bránou je plocha na parkovanie dvoch áut.


Prístavba kuchyne delí záhradu na vstupnú časť s parkovaním (vzadu) a pobytovú časť, do ktorej sú otočené veľké zasklené steny obytných miestností prízemia.

Prístavba kuchyne delí záhradu na vstupnú časť s parkovaním (vzadu) a pobytovú časť, do ktorej sú otočené veľké zasklené steny obytných miestností prízemia.
Rules Architekti


Na prízemie sa okrem kuchyne, jedálne a obývačky zmestila aj spálňa rodičov a dvojpodlažná detská izba. Hosťovská izba s vlastnou kúpeľňou je v podkroví, prístupná zo vstupných priestorov domu.

Na prízemie sa okrem kuchyne, jedálne a obývačky zmestila aj spálňa rodičov a dvojpodlažná detská izba. Hosťovská izba s vlastnou kúpeľňou je v podkroví, prístupná zo vstupných priestorov domu.
Rules Architekti


Na prízemie sa okrem kuchyne, jedálne a obývačky zmestila aj spálňa rodičov a dvojpodlažná detská izba. Hosťovská izba s vlastnou kúpeľňou je v podkroví, prístupná zo vstupných priestorov domu.

Na prízemie sa okrem kuchyne, jedálne a obývačky zmestila aj spálňa rodičov a dvojpodlažná detská izba. Hosťovská izba s vlastnou kúpeľňou je v podkroví, prístupná zo vstupných priestorov domu.
RULES Architekti

Oplatí sa to? Výpočet nákladov pri rekonštrukcii

Dôležité je pristúpiť k rekonštrukcii až vtedy, keď je nevyhnutná. Keď už potrebujete novú fasádu aj okná, budete mať nemalé náklady na obnovu bez ohľadu na jej kvalitu. Vtedy je potrebné zvážiť, aké budú v konečnom dôsledku náklady, navyše, ak to urobíte poriadne. Teda ak použijete dostatočnú hrúbku izolácie a kvalitné výplne otvorov osadené v izolačnej rovine. Každý 1 cm tepelnej izolácie, ktorý pridáte, bude stáť približne 0,5 €/m2. Vysokokvalitné okná budú oproti štandardným asi o 150 €/m2 drahšie. Ak teda na zaizolovanie obvodovej steny s plochou 200 m2 použijete izoláciu v hrúbke 30 cm namiesto plánovaných 10 cm a vymeníte celkom 30 m2 okien, náklady sa zvýšia o 6 500 €. Zároveň ušetríte 5 600 kWh ročne. Zostatková hodnota vašej investície po 20 rokoch bude približne 2 750 €. Anuita zo zohľadnenej hodnoty 3 750 € (6 500–2 750) je pri 4 %-nom reálnom úroku počas 20 rokov na úrovni 300 €/rok. Teda ak ušetríte 5 600 kWh ročne a máte s tým spojené náklady vo výške 300 €/rok, môžeme vašu investíciu prepočítať na takzvanú cenu za „ušetrenú kilowatthodinu“. Tá je v tomto prípade 300 €/5 600 kWh = 5,4 centov/kWh. Určite lacnejšie ako energia, ktorú kúpite dnes alebo v budúcnosti. Z toho sa dá usúdiť, že dodatočné zateplenie a lepšie okná sa oplatia.
 
Pri rekonštrukcii do energeticky efektívneho štandardu sa veľký dôraz kladie na výrazné vylepšenie tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií. Okrem stien sem patria aj strechy, stropy medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a podlahy. Pri starších objektoch sú to často konštrukcie nepravidelných tvarov s množstvom ťažko dostupných dutín. V takýchto prípadoch je praktické použiť fúkanú tepelnú izoláciu, ktorá sa dostane do každej dutinky a zabráni vzniku tepelných mostov. Fúkaná celulóza je často používaný materiál pre nízkoenergetické a pasívne drevostavby.

Rekonštrukcia rodinného domu zatepleného slamou. Zabudovanie okien SmartWin.

Rekonštrukcia rodinného domu zatepleného slamou. Zdvihnutý krov a pripravená vzduchotesná fólia.
Createrra


Rekonštrukcia rodinného domu zatepleného slamou. Zabudovanie okien SmartWin.


Rekonštrukcia rodinného domu zatepleného slamou. Zdvihnutý krov a pripravená vzduchotesná fólia.

Rekonštrukcia rodinného domu zatepleného slamou. Zdvihnutý krov a pripravená vzduchotesná fólia.
Createrra


Vyplnenie dutín staršieho rodinného domu fúkanou celulózou Climatizér Plus.

Pri rekonštrukcii do energeticky efektívneho štandardu sa veľký dôraz kladie na výrazné vylepšenie

tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií. Okrem stien sem patria aj strechy, stropy medzi

vykurovaným a nevykurovaným priestorom a podlahy. Pri starších objektoch sú to často konštrukcie

nepravidelných tvarov s množstvom ťažko dostupných dutín. V takýchto prípadoch je praktické použiť

fúkanú tepelnú izoláciu, ktorá sa dostane do každej dutinky a zabráni vzniku tepelných mostov. Fúkaná

celulóza je často používaný materiál pre nízkoenergetické a pasívne drevostavby.
Vuno Hreus


Vyplnenie dutín staršieho rodinného domu fúkanou celulózou Climatizér Plus.


Izolácia Climatizér Plus fúkaná do medzistrešného priestoru dvojplášťovej strechy.

Pri rekonštrukcii do energeticky efektívneho štandardu sa veľký dôraz kladie na výrazné vylepšenie

tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií. Okrem stien sem patria aj strechy, stropy medzi

vykurovaným a nevykurovaným priestorom a podlahy. Pri starších objektoch sú to často konštrukcie

nepravidelných tvarov s množstvom ťažko dostupných dutín. V takýchto prípadoch je praktické použiť

fúkanú tepelnú izoláciu, ktorá sa dostane do každej dutinky a zabráni vzniku tepelných mostov. Fúkaná

celulóza je často používaný materiál pre nízkoenergetické a pasívne drevostavby.
Vuno Hreus


Izolácia Climatizér Plus fúkaná do medzistrešného priestoru dvojplášťovej strechy.

 

 

Kategória: Stavba Stavba a rekonštrukcia Technológie
Tagy: bývanie energie úsporne
Zdieľať článok

Diskusia