31. 10. 2008
Zdieľať

Nejestvujú žiadne okná a dvere, ktoré sú 100 % odolné proti vlámaniu. Ale jestvuje spôsob ako najlepšie zabrániť vniknutiu cudzej osoby. Páchateľa, ktorý sa pevne rozhodol pre vlámanie do vašej chaty či chalupy, nezastaví nič. Ale riziko jeho objavenia pri vlámaní možno zvýšiť, a tak pôsobiť odstrašujúco na ďalších páchateľov. V princípe ide o používanie takých bezpečnostných prostriedkov, ktoré vlámanie čo najviac sťažia, pretože podľa štatistík sa neželaní návštevníci väčšinou vzdajú, ak sa musia dnu prebíjať dlhšie ako 5 minút.

Začnime pri oknách

Zlodeji hľadajú cestu menšieho odporu, a preto im treba vytvoriť čo najviac prekážok. Najslabšie miesta v byte a dome sú okná a dvere. Proti rozbitiu okna pomôžu bezpečnostné fólie alebo vrstvené sklá. V prízemných bytoch prispeje k ochrane bytu aj namontovanie mreží. V súčasnej dobe ich už nemusíte zakrývať, pretože v ponuke výrobcov je široký výber okrasných mreží. Prípadného zlodeja nemilo prekvapí aj uzamykateľná kľučka na okne, takže okno neotvorí ani po rozbití okennej výplne.


Ochraňujte si majetok

169189

Elegantným riešením sú okná s bezpečnostnými roletami s elektrickým pohonom. Roleta vybavená rúrkovým pohonom a bezpečnostným závesom zvyšuje ochranu, keďže na jej prekonanie sú potrebné odborné vedomosti a vniknutie by bolo veľmi hlučné. Otočeniu hriadele rolety pri pokuse o nadvihnutie zabráni elektromagnetická brzda pohonu. Pomocou bezpečnostných závesov, ktoré tlačia svojim uzatváracím systémom stiahnuté rolety smerom dole a tým zabraňujú nadvyhnutiu, si taktiež zabezpečíte svoj dom pred neželanými návštevami. A ak si ovládanie exteriérových roliet doplníte o programovateľné spínacie hodiny, ktoré prípadne možno prepojiť so zabezpečovacím systémom, bude váš spánok naozaj pokojný.

Dobré dvere tvoria základ

Druhým najslabším miestom nielen na chalupe sú dvere. Kvalitné bezpečnostné dvere sú pre zlodeja výstrahou. Samotné dvere však nestačia. Musia byť v spojení so zárubňou, ktorá je spevnená oceľovým pásom pozdĺž ich obvodu a vyplnená betónom. Zámok zlodej nerozlomí, ak bude chránený bezpečnostným kovaním alebo protizlomovou vložkou. Planžetu zastaví bezpečnostná vložka s prekrytým profilom alebo s kľúčom s priehlbinami. A aby sa nedali dvere vysadiť z pántov, možno použiť zábrany.


Ochraňujte si majetok

169188

Pri výbere mechanických zábranných prostriedkov je dôležitá tak cena, ako aj kvalita. Každý výrobok by mal mať certifikát alebo posúdenie príslušnej štátom akreditovanej skúšobne podľa príslušnej normy, ktorá zaradí dvere do určitej bezpečnostnej triedy. Podľa normy ENV 1627 sa rozlišuje niekoľko bezpečnostných tried, ktoré presne určujú proti čomu a ako dlho by mali bezpečnostné dvere odolávať.

Skúšky bezpečnostných dverí na bezpečnosť podľa európskej normy ENV 1628 spočívajú aj v manuálnom pokuse o prekonanie dverí v stanovenom čase pomocou presne definovaného náradia. Samozrejme, čím vyššia je bezpečnostná trieda, o to lepšie náradie musí páchateľ použiť a spotrebovať o to viac času. Napríklad náradie na prekonanie dverí v bezpečnostnej triede 2 neobsahuje páčidlo (pajser), čo znamená, že dvere nie sú skúšané na prekonanie pomocou najčastejšie používaného náradia – páčidla. Na rozdiel od dverí v bezpečnostnej triede 2 sú dvere v bezpečnostnej triede 3 skúšané a musia byť odolné proti prekonaniu pomocou tohoto náradia. A, samozrejme, aj čas odolnosti proti manuálnemu napadnutiu je v porovnaní s menej zabezpečenými dverami skoro dvojnásobný. Preto, ak rozmýšľate o bezpečnostných dverách, vyberte si dvere v tretej bezpečnostnej triede. Všetky bezpečnostné triedy sa určujú zvlášť pre celkovú dvernú konštrukciu, zámok, kovanie a sklo.

Poplachové a zabezpečovacie systémy na hlásenie narušenia

Poplachové systémy na hlásenie narušenia sa využívajú predovšetkým na signalizáciu napadnutia alebo narušenia objektu a už dávno nie sú určené len pre zámožnejších obyvateľov. Množstvo firiem ponúka bezpečnostné systémy vo vysokej kvalite, ale za prístupnú cenu, ktorá je porovnateľná s cenami bežných domácich spotrebičov. Ďalšou výhodou moderných zabezpečovacích systémov je ich jednoduchá montáž, ktorá si zväčša nevyžaduje žiadne stavebné úpravy a keď, tak len v minimálnom rozsahu. Toto umožňuje komunikácia celého systému, ktorá pracuje na princípe rádia, pričom jednotlivé súčiastky systému napájajú batérie. Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtania a sekania) a rýchla (t. j. lacná). Výsledný vzhľad interiéru nie je narušený inštalačnými lištami.


Ochraňujte si majetok

169192

Systémy sa dajú veľmi rýchlo rozširovať i jednoducho odinštalovať (napríklad, keď sa sťahujete). Samotestujúca funkcia všetkých častí systému upozorní na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií. Takýto zabezpečovací systém je veľmi spoľahlivý, pretože výmena informácií medzi senzormi a centrálou prebieha na dvoch rozdielnych frekvenciách. V prípade, že je jedna frekvencia rušená, okamžite nastane zmena komunikačnej frekvencie a systém pracuje ďalej. Na zisťovanie napadnutia alebo narušenia objektu sa používajú rôzne druhy snímačov. Ich signály sú ďalej spracované a vyhodnotené zabezpečovacou ústredňou, ktorá vyhodnotený signál prenesie na sirénu, telefónnu linku alebo GSM, odkiaľ prechádza ďalej na vopred určené telefónne čísla alebo PCO (Pult Centralizovanej Ochrany). V praxi to znamená, že pri vzniku poplachu môže byť spustená akustická a optická signalizácia priamo v chránenom objekte alebo v jeho blízkosti a taktiež môže prísť k prenosu hlasovej a SMS správy o poplachu aj s výstupom na vybranú bezpečnostnú službu alebo priamo k vám.

Poplachové systémy môžu slúžiť na ochranu obvodovú (hranica pozemku), plášťovú (narušenie obvodových stavebných častí objektu), priestorovú (ochrana interiéru) a predmetovú (ochrana cenných predmetov). Systémy vonkajšej obvodovej ochrany sú však veľmi náročné po technickej i finančnej stránke, a preto sa na ochranu rodinných domov a chát používajú len zriedkavo. Základ poplachových systémov tvoria snímače, ktoré dokážu vyhodnocovať zmeny stavu priestoru, v ktorom sú nasadené.

Použiť môžete PIR-snímače (Passive Infra Red), ktoré reagujú na zmenu stavu teploty v oblasti infračerveného žiarenia, magnetické kontakty (na kontrolu dverí, okien a pod.), tiesňové hlásiče (na vyvolanie poplachu v kritických situáciách), otrasové snímače (reagujú na mechanické otrasy), snímače rozbitia skla alebo infračervené závory. Ďalšími nevyhnutnými súčasťami bezpečnostného systému sú poplachová ústredňa (riadi funkčnosť celého systému), klávesnica (slúži na komunikáciu so systémom a ústredňou) a signalizačné zariadenia (sirény, komunikátory a rádiové moduly). Poplachové systémy možno rozšíriť o požiarny systém, s ktorým pracujú spoločne cez jednu ústredňu.

Monitorovacie a kamerové systémy

Kamerové systémy (priemyselná televízia PTV) sa stále viac stávajú nevyhnutnou súčasťou všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a kontrolu stráženého priestoru. Kamerové systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím sa zabezpečí zvýšenie ochrany objektu. Videosignál a zvukový výstup z jednotlivých kamier možno ďalej spracovať rôznymi technológiami. Podľa druhu záznamu sa kamerové systémy delia do dvoch základných skupín:

  • Analógové systémy sa ešte stále používajú pre ich priaznivú cene v porovnaní s digitálnym systémom. Najväčším problémom zostáva vyhľadanie potrebných záznamov na páske. Analógový záznam už nie je možné ďalej kvalitne spracovávať (upraviť jas, kontrast, zväčšovať).
  • Digitálne systémy majú oveľa jednoduchšiu obsluhu, ktorá zväčša vychádza z ovládania softvéru v prostredí Windows, čím ponúka veľmi príjemnú a hlavne rýchlu správu kamerového systému. Špeciálne vyhľadávacie filtre umožňujú vyhľadať požadované videosekvencie za veľmi krátky čas. Vďaka rýchlemu rozvoju počítačovej techniky sa neustále zväčšuje kapacita harddiskov a tým sa predlžuje doba záznamu (archivácie). Zaznamenané udalosti potom možno archivovať na vybrané digitálne médium, najčastejšie CD.

V kamerových systémoch sa najčastejšie využívajú zariadenia ako kamery, objektívy, monitory, videorekordéry, prepínače, kvadrátory a multiplexery (slúžia na zobrazenie výstupov s viacerých kamier na jednom monitore), rôzne polohovacie jednotky a zariadenia na prenos videosignálu.


Ochraňujte si majetok

169191

Využitie GSM

V súčasnosti sa dostávajú do popredia GSM zariadenia na prenos hlasovej poplachovej správy cez mobilný telefón. Možno ich pripojiť na rôzne zabezpečovacie zariadenia pomocou výstupného relé s rozpájacím kontaktom. Zariadenie sa využíva na oznamovanie narušenia objektu na 1 až 4 rôzne telefónne čísla mobilnej i pevnej telekomunikačnej siete. Používa sa hlavne ako zariadenie k ústredniam poplachových systémov v miestach, kde nie je možné pripojenie na pevnú telefónnu sieť.

Technicky náročnejším riešením sú GSM brány, ktoré vám zavolajú v prípade narušenia vášho objektu (auto, chata, kancelária…), umožnia vám odpočúvať v priestore narušenia, ako aj diaľkovo ovládať zariadenie v objekte (vypnúť motor v aute, ovládať kúrenie, vypustiť pitbulla…). GSM brána neustále sleduje dva vstupy a podľa naprogramovaných podmienok môže prostredníctvom mobilného telefónu kontaktovať jedno až tri telefónne čísla dostupnej telefónnej siete, teda pri neúspešnom volaní vie uskutočniť automaticky ďalšie dve volania. Pri zatelefonovaní na mobilný telefón, ku ktorému je pripojená GSM brána, a zadaní nastaveného hesla možno prostredníctvom klávesnice telefónu aj diaľkovo ovládať výstupy, prípadne zistiť stav vstupov, zapnutie mikrofónu na odpočúvanie prostredia, kde sa tento telefón nachádza, alebo zmenu konfigurácie brány.

Nezabúdajte na dymové a plynové senzory a hasiace prístroje

Súčasným trendom nielen pri ochrane domov a bytov, ale aj pri zabezpečovaní rekreačných objektov, je používanie dymových senzorov a hasiacich prístrojov. Prechodne obývané domy a objekty sú oveľa častejšie ohrozované požiarmi a výbuchmi spôsobenými unikajúcim plynom. Ak sa požiar alebo unikajúci plyn neskoro spozoruje, môže dôjsť k rozsiahlym škodám a ublíženiu na tele. Dymové a plynové senzory, ako aj hasiace prístroje sú vhodným prostriedkom na ochranu ľudí a majetku pred dymom, plynom a ohňom.

Riziko požiaru alebo úniku plynu je o to menšie, o čo skôr sa odhalí jeho zdroj, keďže je často možné požiar uhasiť v zárodku len pomocou hasiaceho prístroja. Samozrejme, že je nevyhnutné, aby sa obyvatelia oboznámili s ovládaním hasiaceho prístroja. Dymové a plynové senzory musia byť nezávislé od dodávky elektrického prúdu, a preto by mali byť napájané batériami. Kvalitné senzory zachytia aj tie najjemnejšie dymové a plynové čiastočky a následne spustia zvukový výstražný signál.

Pre sluchovo postihnutých sa vyrábajú prístroje, ktoré pri poplachu vydávajú poplašné optické signály. V rodinných domoch sa odporúča inštalovať kompletný systém, ktorý upozorní na nebezpečenstvo obyvateľov v celom dome. Podobným systémom môžu byť poprepájané susediace domy a objekty, aby v prípade nebezpečenstva bolo upozornené aj najbližšie okolie.

Článok vyšiel v publikácii Všetko o chatách a chalupách, JAGA GROUP 2007.

Kategória: Dvere, brány Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: bezpečnostné dvere bezpečnostné okná chalupy chata
Zdieľať článok

Diskusia