07. 07. 2009
Zdieľať

Klampiarske prvky sú dôležité pre bezproblémový odtok vody zo žľabov a zvodov, pri lemovaniach komínov, vikierov a iných strešných otvorov. No i ten najdokonalejší odvodňovací systém domu môže spoľahlivo fungovať iba vtedy, ak mu venujete náležitú pozornosť pri výstavbe a následnú dostatočnú údržbu.

Materiály odvodňovacieho systému

Úlohou klampiarskych prvkov je komplexná ochrana strechy a bezchybné fungovanie odvodňovacieho systému. Realizácia klampiarskych prác môže nastať až po ukončení všetkých murárskych, betonárskych a tesárskych prác na dome. Pred realizáciou je potrebný odborný návrh. Špecialisti odporúčajú riešenie odvodňovacieho systému z polkruhových a kruhových komponentov, štvorcové, obdĺžnikové a lichobežníkové navrhujú skôr výnimočne.

Celkovú tvarovú, materiálovú a farebnú kompatibilitu prvkov domu zabezpečia súčasné moderné doplnky – hrebenáče, vetráky, koncové dielce, úchytky, háky, držiaky, presvetľujúce škridly zo skla a


Odvodňovací systém domu

206336

plexiskla. Odkvapové rúry, žľaby, zvody a iné komponenty sa vyrábajú z rôznych materiálov – vybrať si môžete pozinkované, oceľové, hliníkové, medené, z trendového aluzinku a titánzinok, plastové. Spájajú sa rôznymi technikami. Letovanie sa aplikuje najmä pri olove a zinku. Nitovanie sa prevádza najčastejšie pri medi, hliníku a oceli. V tomto prípade sa spoje zvyknú ešte utesniť tesniacim prúžkom ako pri spájkovaní. Titánzinok sa spája cínovaním, ale pri inej koncentrácii cínu, ako je obvyklé. Drážkovaním môžete spájať väčšinu materiálov okrem pozinkovaných a olovených plechov. Falcovanie a spájanie silikónovými tmelmi sa tiež používa špecificky. Rôzne lepidlá (napríklad butylkaučukové) sú vhodné na spájanie vetracích pásov a iných detailov. V poslednom období je pre jednoduchosť a rýchlosť obľúbená technika spájania vsádzaním komponentov do seba. Ak chcete zabrániť poškodeniu stavby a riziku zatekania, nikdy nerobte montáž akéhokoľvek príslušenstva priamo na podklad klincami alebo skrutkami. Klampiarske prvky sa odborne pripevňujú drážkami, lištami, príponkami alebo skobami.


 


Odvodňovací systém domu

206339

Žľaby a zvody

Základným prvkom odvodňovacieho systému sú žľaby, ktoré ústia cez lievik do zvodov. Funkčné strešné žľaby majú byť navrhnuté tak, aby na jeden štvorcový meter strešnej roviny pripadal jeden štvorcový centimeter prierezovej plochy žľabu. Umiestňujú sa v pododkvapovej, nástrešnej, medzistrešnej, nadrímsovej a zaatikovej polohe, a to s minimálnym spádom a dostatočným sklonom: 2 až 3 cm na 10 m dĺžky žľabu. Dĺžka spojených žľabov nesmie presiahnuť 15 m, aby nedošlo k dilatácii a deformácii. Pri montáži sa najskôr umiestňujú háky alebo lôžka a na ne žľaby. Osová vzdialenosť hákov nesmie byť väčšia ako 1 200 mm. Nasledujú kotlíky, rohy, spojky kolená, rôzne doplnky a odpadové potrubie. To sa k stavbe pripevňuje objímkami s minimálnou vzdialenosťou 20 mm. Odpadové potrubie má byť inštalované v hustote každých 30 m dĺžky žľabu. Zvody sú zvislé potrubia, ktoré odvádzajú dažďovú vodu do kanalizácie alebo voľného priestranstva. K príslušenstvu patria príponky, odskoky, prechody do kanalizácie, manžety, návalky, odbočky a iné. Počet zvodov sa odvíja od sklonu a veľkosti strechy. Odvodňovací systém ako celok má byť naprojektovaný tak, aby účinne chránil múry vášho domu a jeho okolia pred vodou a vlhnutím.
 

Prvoradou úlohou odvodňovacieho systému je bezproblémové odvedenie vody zo strechy. Montážou elektrického ohrievania ochránite odvodňovací systém pred upchaním snehom a možnosťou roztrhnutia ľadom.

 


Odvodňovací systém domu

206337

Údržba

 

Povrch materiálov odvodňovacích systémov je v súčasnosti na takej úrovni, že ho nepoškodzujú nepriaznivé poveternostné podmienky ani ohýbanie pri montáži. Sú vyrobené modernými technológiami (výrobcovia deklarujú až 40-ročnú životnosť, samozrejme, za predpokladu primeranej údržby). Pri údržbe kovu je najdôležitejšia ochrana pred hrdzou. Základom prípravy podkladu je dôkladné odstránenie hrdze, skorodovaných častíc, starých náterov, emisných úletov, solí, cudzích látok a ostatných nečistôt. Čistenie sa najčastejšie robí ručne oceľovými kefami. Účelom očistenia kovu je, aby náter pevne priľnul k podkladu a splnil požiadavku intaktnosti. Ak by bol povrch nesúrodý a hrboľatý, vznikne zlý estetický dojem.

Ako si vybrať správnu farbu? Náterové látky na kov sa rozlišujú na základe bázy, z ktorej sú vyrobené. Vrchné, ktoré nanášate vždy na základnú farbu, môžu byť syntetické, vodou riediteľné – akryláty, epoxidové, polyuretánové a alkydové. Bežne dostupné, vhodné na kov sú aj takzvané jednovrstvové farby. Ich výhodou je, že ich môžete použiť ako základný aj ako vrchný náter – oba nátery realizujete z „jednej plechovky“. Strecha je celoročne vystavená nepriazňam počasia, preto je dôležitá údržba žľabov a zvodov vo forme pravidelného a dôkladného čistenia. Odvodňovací systém treba chrániť pred upchaním lístím, vtáčím trusom, machom, prachom, popolčekom a ďalšími nečistotami. Na tento účel slúžia ochranné sitá alebo siete na žľaby, ktoré zamedzia nežiaducemu upchávaniu.

Článok bol uverejnený v publikácii Všetko o stavbe domu, JAGA GROUP 2009.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: žľaby zvody
Zdieľať článok

Diskusia