14. 07. 2006
Zdieľať

Drevo alebo plast? Podobných shakespearovských parafráz môžeme vytvoriť nekonečne veľa. Naše bývanie určite nie je oblasťou, kde sa podobné dilemy nevyskytujú. Či už staviame, rekonštruujeme, alebo kupujeme dom alebo byt – je to vlastne jedno. Stále zvažujeme „za“ a „proti“ v súvislosti s polohou, projektom, realizáciou a v neposlednom rade aj v súvislosti s použitými materiálmi, ich úpravou či farbou. Klasickým problémom pri takomto rozhodovaní sú určite okná. Realita slovenského stavebného trhu, obrazne povedané, vyprofilovala dva profily okien, ktoré sa využívajú v najväčšej miere. Drevený a plastový. Tak teda drevo alebo plast?


Dnešná dilema

58509

Drevené okno

Spolu s plastovými profilmi patria drevené okná k najpoužívanejším pri výstavbe alebo rekonštrukcii nielen u nás. Reprezentujú tradičný materiál, ktorí používajú stavebníci už storočia, preto je jeho opodstatnenie aj v súčasnosti logické. Pôvodné technológie prechádzali zákonitým vývojom, reagovali na stále sa zvyšujúce technické nároky a súčasným vyústením najmodernejších technologických postupov je drevený okenný profil, ktorý je širokej verejnosti známy pod názvom eurookno. Ako už napovedá označenie, je to systém spĺňajúci štandardy v krajinách západnej Európy, a to aj úžitkové a technické, aj estetické. A s prihliadnutím na kvalitu produktu je dnes aj jeho cena na trhu adekvátna.

Kvalitné drevené okná nám ponúkajú vynikajúce termoizolačné schopnosti. Drevo, ako základný materiál, je vo svojej podstate slabý tepelný vodič. To znamená, že pri dotyku v interiéri nemáte pocit chladu. Rovnako sú v prípade dreva zanedbateľné aj nežiaduce účinky prestupu vodných pár, takže rosenie pri použití kvalitných drevených profilov už nehrozí. Drevo totiž na rozdiel od plastu dokáže „dýchať“, čím prispieva k primeranej filtrácii vzduchu a zabraňuje tak negatívnym vplyvom s ohľadom na hygienu prostredia našich obydlí.

Vlastnosti dreveného profilu


Dnešná dilema

58508

Meraniami sa dokázalo, že súčiniteľ prechodu tepla U je o 0,2 W/m2.K nižší než pri päťkomorovom plastovom profile, ktorý sa dnes najviac používa. Práve termoizolačná schopnosť okna je dnes prvoradým argumentom producentov. Vývoj sa preto zameriava aj na konštruovanie tzv. dorazových plôch a izolačných tesnení. Vďaka efektívnej kombinácii spomenutých prvkov spolu s vhodne zvoleným izolačným dvoj- alebo trojsklom môžeme nájsť na trhu eurookná s celkovým koeficientom prechodu tepla U = 0,8, čo je už naozaj exkluzívna hodnota.


Dnešná dilema

58507

Samotný profil dreveného okna je konštruovaný z troch lamiel lepených do požadovaného tvaru na moderných technologických zariadeniach, ktoré eliminujú nepresnosti pri spájaní lamiel a prispievajú tak k odolnosti eurookien proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Určite si ešte mnohí spomínate na klasické panelákové drevené okná, ktoré nám zanechali stavbári minulých desaťročí. Odhliadnuc od nestálosti povrchu, bola v ich prípade najväčším nedostatkom náchylnosť na ohýbanie, čím strácali funkčnosť. Trojlamela eurookna vyrábaná zväčša zo smreka, borovice alebo meranti, je technologicky konštruovaná tak, aby odolala nežiaducim vplyvom nepriaznivého počasia.

Kvalita aj na povrchu

Povrchová úprava, veľakrát najviac spochybňovaná pri drevených profiloch, dospela tiež do štádia, keď nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že údržba drevených okien je ich hlavnou nevýhodou.

V prvom rade je základný materiál chemicky ošetrený impregnáciou proti hnilobe, drevokaznému hmyzu, plesniam a hubám. Potom sa nanáša niekoľko vrstiev ekologicky neškodného, vodou riediteľného laku, ktorý chráni drevo proti mrazu, vlhkosti i vysokým teplotám pri priamom slnečnom žiarení. Zložkou ochranných lakov je totiž UV filter. Jedným z hlavných poškodzovateľov (ak to tak môžeme nazvať) eurookien je voda. Vytrvalé dažde môžu profil znehodnocovať. Z tohto dôvodu sú drevené okná chránené na spodnej hrane rámu i krídel hliníkovou odkvapnicou, ktorá minimalizuje negatívne účinky zrážok.


Dnešná dilema

58510

Keď už sme pri estetických parametroch, nemôžeme zabudnúť na farebnú variabilnosť dreva. Smrek, borovica a meranti reprezentujú sami osebe svojou štruktúrou a prirodzenou farbou inú farebnú škálu a v kombinácii s pigmentovými lakmi tak ponúkajú skutočne širokú paletu farebných odtieňov prírodného dreva. Povrchová úprava eurookien sa však neobmedzuje len na tónovanie základného materiálu, ale v súčasnosti sú už na trhu aj drevené okná s hliníkovou povrchovou úpravou. Zvyšuje sa tak odolnosť okna, jeho životnosť, farebná variabilita a v neposlednom rade aj stupeň bezpečnosti nielen proti poškodeniu, ale aj v prípade požiaru.


Dnešná dilema

58511

Eurookno a architektúra

Architekti a dizajnéri by pravdepodobne vo väčšine prípadov potvrdili fungujúcu symbiózu medzi eurooknom a architektonickým stvárnením budovy. Okrem toho táto symbióza neplatí len pre estetické náčrty tvorcu alebo pre vizualizácie budúcich realizácií, ale existuje reálne. Drevené okná možno vďaka svojmu prirodzenému vzhľadu využiť takmer pri každej stavbe, azda s výnimkou priemyselných budov alebo moderných administratívnych či obchodných centier. Najmä rodinné domy, ale stále častejšie aj bytové domy pôsobia na odborníkov i laikov estetickejšie a architektonicky čistejšie, keď sú osadené drevenými profilmi. Drevo ako prírodný materiál korešponduje s fasádou a pre architekta má výhodu aj v tom, že pri farebnej vizualizácii fasády môže rátať aj s farebnou variabilitou eurookna. Drevené okno sa jednoznačne odporúča pri rekonštrukciách starších budov, historických stavieb a pri novostavbách rodinných domov. Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že v kontexte architektonického projektu pôsobí príjemnejšie.

Každé „za“ má svoje „proti“ I.

Aj keď sa eurookná v súčasnosti odporúčajú ako riešenie výplne stavebných otvorov, nemôžeme tvrdiť, že predstavujú len samé výhody. Musíme si otvorene priznať, že vo väčšine prípadov je pre našinca prvoradá (aj pri výbere okien) cena. Drevené okná sú oproti svojim plastovým konkurentom predsa len finančne náročnejšie. „Boom“ producentov plastových profilov v ostatných rokoch, ako aj cena samotného materiálu tlačia ich cenu na minimum, preto pre menej solventného stavebníka je jednoznačným riešením práve plast. Ďalšou nevýhodou, ktorá môže spôsobiť problémy napr. pri subtílnejších konštrukciách budov, je hmotnosť dreveného okna. Pri manipulácii, otváraní krídel pri vetraní môže profil nadmerne zaťažovať miesto, kde je okno osadené, a môže sa poškodiť. Ako sme už spomenuli, dreveným profilom mnohí často vyčítajú náročnosť na údržbu. Týmto tvrdeniam stále viac protirečia technologické postupy pri povrchovej úprave, ale napriek tomu producenti stále odporúčajú periodickú údržbu, ktorá by mala prispieť k čo najdlhšej životnosti. Ochranné nátery by sme určite mali vykonávať približne každých päť rokov a v klimaticky náročnejších oblastiach aj častejšie.

Plastové okno


Dnešná dilema

58506

Dnes sú plastové okná najviac používaným systémom na Slovensku. Veľkou mierou k tomu prispieva rozsiahla vlna rekonštrukcií panelových sídlisk, kde sa takmer výhradne vymieňajú pôvodné drevené okná za plastové. „Plast“ si nachádza uplatnenie aj pri menších bytových domoch, novostavbách rodinných domov a stavebníci ich často využívajú aj pri rekonštrukciách starších rodinných domov. Dôvodov je viacero. Hlavnú úlohu, pochopiteľne, zohráva cena, ktorá predurčuje plastové okná na prvé miesto v rebríčku kvantity predaja. Tepelnoizolačné vlastnosti sú takisto výborné, len o málo horšie, akými disponujú eurookná. Takisto aj minimálna náročnosť údržby, dlhá životnosť, variabilnosť spájania atypických tvarov, povrchová úprava a jednoduchosť pri manipulácii sú pre plastové okná konkurenčnou výhodou.


Dnešná dilema

58499

PVC profil

Polotovarom na výrobu plastových okien je tvrdý PVC profil. Je to pevný materiál odolný proti poveternostným vplyvom a nepodlieha korózii ani hnitiu. História vývoja PVC profilu je úzko spojená s počtom komôr vnútri neho, ktoré slúžia ako základný izolačný prostriedok. Ak by sme sa pozreli na to trochu nadnesene, môžeme porovnať trend zvyšovania počtu komôr plastových okien s reklamou na špirálu, ktorá zväčší objem rias o sto, dvesto či dokonca už aj o štyristo percent. O účinnosti tejto špirály môžeme polemizovať, no v prípade PVC profilu je počet komôr skutočne determinantom na zvyšovanie tepelného odporu. Aj keď dnes niektorí producenti vyrábajú už aj šesťkomorové systémy, ekvivalentom pre drevené eurookná z hľadiska termoizolačných parametrov je päťkomorový plastový profil. No väčší tepelný odpor plastového okna účinnejšie dosiahneme použitím izolačných materiálov v komorách než zvyšovaním ich počtu. Podľa tesnenia rozdeľujeme plastové profily na dva základné typy: profil so stredovým tesnením a profil s dorazovým tesnením. Tepelnoizolačné vlastnosti oboch systémov sú už viac-menej porovnateľné, preto pri výbere môže zohrávať určitú úlohu aj skutočnosť, že rám so stredovým tesnením sa ťažšie čistí. Lepšie izolačné vlastnosti môžeme dosiahnuť aj vtedy, keď vyberieme rám okna a krídla s väčšou hĺbkou.

Vzhľad, farba, povrch


Dnešná dilema

58503

Plastové okná sú zväčša ľahko rozpoznateľné, najmä na fasádach, ktoré ešte donedávna „disponovali“ starými oknami, s rokmi poznačenou povrchovou úpravou. Najčastejšie majú biely dekor, ktorý pôsobí neutrálne aj na rôznofarebných fasádach. Použitie kvalitných plastových okien s adekvátnym dizajnom a ich kvalitná inštalácia prináša oživenie fasáde, či už v prípade novostavby, alebo aj rekonštrukcie. Masívnejší vzhľad plastových okien v porovnaní s drevenými dodáva stavbe inú dimenziu. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri spomínaných rekonštrukciách panelových domov. Čoraz viac sa však objavujú plastové okná aj v iných farbách. Ľahko dostupné sú odtiene hnedej alebo verzie s farebnou fóliou, ktorá môže imitovať povrch dreva alebo môže byť takmer v ľubovoľnej farbe. Podobne ako eurookná, aj plastové okná sa dnes kombinujú s hliníkovou povrchovou úpravou. Vzhľad plastového okna tak získava úplne iné rozmery v porovnaní so základnou – „bielou“ verziou. Zvyšuje sa aj odolnosť proti vplyvom počasia, ako aj bezpečnosť.


Dnešná dilema

58502

Inovácie vďaka PVC profilom

Nesporným pozitívom, ktoré priniesli práve plastové okná a profily z PVC, sú takmer neobmedzené variácie ich spájania. Moderné, počítačmi riadené, technologické zariadenia na výrobu plastových rámov ponúkajú architektom, projektantom a v konečnom dôsledku aj konečným používateľom široké možnosti, ako doslova modelovať stavebné otvory. Pochopiteľne, najjednoduchšie je to pri novostavbách rodinných domov alebo, architektonicky modernejšie poňatých, bytových domov. Hoci dnes už producenti dokážu vďaka technológii prispôsobovať tvar aj drevených okien, plastové profily ponúkajú predsa len viac možností a modelovanie rôznych tvarov nie je v ich prípade veľmi technologicky a ekonomicky náročné. A tak v minulosti nevyužívané atypické okná rozličných tvarov sú dnes bežnou realitou. Popri nich si plastové profily našli svoje uplatnenie aj pri tvorbe zimných záhrad rodinných domov, kde si tvorcovia takisto môžu dovoliť skutočne extravagantné tvary bez obavy o funkčnú a bezpečnú konštrukciu.

Každé „za“ má svoje „proti“ II.

Ani plastové okná nie sú riešením, ktoré sa dá použiť bez obmedzení. Odhliadnuc od trochu horšej termoizolačnej schopnosti plastového profilu v porovnaní s eurooknom, ešte stále je tu niekoľko nevýhod. Vďaka samotnému povrchu plastových okien je síce ich údržba veľmi nenáročná, ale ak sa povrchová vrstva mechanicky poškodí, spôsobená chyba sa už nedá odstrániť. Na rozdiel od drevených okien, ktoré možno prebrúsiť a potom sa na ne nanesie nová ochranná vrstva. Ak sa teda použije pri údržbe plastových okien náhodou abrazívny prostriedok alebo chemikália poškodzujúca PVC, okná zostanú so spôsobenou chybou až dovtedy, kým ich nevymeníme. Nežiaduce zmeny na oknách môžu vzniknúť aj v dôsledku ich zanedbanej údržby, lebo pri dlhodobom pôsobení nečistôt sa môže trvalo zmeniť povrch, najmä jeho farba.


Dnešná dilema

58505

Častým problémom po aplikácii plastových okien je priestupnosť vodných pár smerom do interiéru a von. Preto treba vyberať také rámy, ktoré majú náležité prevetrávacie štrbiny a otvory. Tie slúžia na to, aby náhla zmena klímy v izbách po namontovaní plastových okien nezapríčinila rosenie a potom vznik plesní. Určite je užitočné poradiť sa, skôr než sa rozhodneme pre určitý typ rámu, s odborníkmi. Užitočné je to aj z toho dôvodu, lebo v ostatnom čase prenikajú na náš trh lacné plastové okná z produkcie poľských a maďarských firiem. Sú síce veľmi lacné, ale v konečnom dôsledku vlastne veľmi drahé, pretože nespĺňajú technické normy a neponúkajú to, čo by malo kvalitné plastové okno používateľovi zaručiť. Dostatočne neizolujú alebo neprevetrávajú. „Ušetrené“ financie tak stratíme buď formou zvýšených nákladov na kúrenie, alebo pri sanácii plesnejúcich stien v interiéri.

Všeobecná, neobmedzená využiteľnosť plastových okien je diskutabilná. Hovorí sa síce, že „proti gustu žiaden dišputát“, ale ak stavebník bez zábran nainštaluje plastové profily na historickú stavbu alebo, ešte v extrémnejšom prípade, na drevenicu, minimálne prispeje k výraznej ujme na celkovom vzhľade stavby. Preto treba pri konkrétnom použití zvážiť nielen ekonomické a termoizolačné vlastnosti plastových profilov, ale aj ich estetickú hodnotu. V niektorých prípadoch totiž nemusí platiť, že menej je viac.

Rozhodnutie je na vás

Pokúsili sme sa vniesť trochu svetla do dilemy – drevo alebo plast. Dôkazom toho, že oba systémy skvalitňujú bývanie, je ich rozšírenie po celej Európe. Preto sa nemusíme obávať, že jeden z nich je nejakým „výbehovým typom“. Ak zvážite všetky argumenty v ich prospech i v neprospech, ak zhodnotíte svoju ekonomickú situáciu a návratnosť investície, ak si budete istí svojou odhodlanosťou venovať sa údržbe dreva alebo plastu a ak sa správne rozhodnete aj s ohľadom na architektonickú hodnotu vášho bývania, mali by ste byť spokojní. Najmä keď nebudete musieť myslieť na to, ktorú letnú dovolenku strávite s autogénom a špachtľou v ruke pri renovácii starých náterov na ešte starších oknách.

Kategória: Okná
Tagy: drevený profil okno plastový profil
Zdieľať článok

Diskusia