Drevo-hliníkové okná – najvyšší štandard okien súčasnosti aj budúcnosť

Drevo-hliníkové okná – najvyšší štandard okien súčasnosti aj budúcnosť

08. 11. 2013
Zdieľať

Drevo-hliníkové okná sú momentálne špička medzi výplňami stavebných otvorov. Je tu skĺbená neprekonateľná estetika dreva a dlhá životnosť hliníkových profilov.

Okenný profil je z vonkajšej strany kompletne opláštený hliníkovou kapotážou, čo zabezpečuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi na dlhé desaťročia.

Drevo-hliníkové okná sú do nízkoenergetických stavieb vhodné nielen z hľadiska architektonického, ale aj tepelnotechnického. Vďaka hliníkovému oplášteniu majú tieto konštrukcie v porovnaní s ostatnými oknami niekoľkonásobne vyššiu životnosť.

Celkové tepelnotechnické vlastnosti týchto profilov sú porovnateľné s drevenými oknami. Najväčší vplyv na súčiniteľ prechodu tepla má samozrejme, drevená časť okennej konštrukcie, pričom hliníková vonkajšia konštrukcia má podiel na zmene súčiniteľa prechodu tepla na exteriérovej strane drevenej časti okna.

Z toho dôvodu je hodnota U pre túto drevenú časť drevo-hliníkových okien lepšia ako pri čisto drevených oknách, čo v celkovom súčte pôsobí priaznivo na tepelnotechnické vlastnosti. Hliníkové profily, keďže sa pripájajú pomocou plastových príchytiek, nevytvárajú prídavné tepelné mosty.


Drevo-hliníkové okná – najvyšší štandard okien súčasnosti aj budúcnosť

1267338
Mirador

Pri hrúbke drevenej časti 78 mm s použitím izolačného trojskla s hodnotou Ug = 0,7 W/(m2 . K) sa dosahuje súčiniteľ prestupu tepla  drevo-hliníkového okna Uw = 0,8 W/(m2 . K). 

Viac informacií na : www.mirador.eu

Kategória: Aktuality Okná
Tagy: drevo-hliníkové okná okná úsporné okná
Zdieľať článok

Diskusia