Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

12. 06. 2017
Zdieľať

Na to, aby sa naplno využil potenciál úsporných okien, musia byť splnené mnohé podmienky, ktoré vychádzajú zo stanovenej normy, z dispozície domu a funkcií, ktoré okná plnia. Zároveň treba dávať pozor aj na rôzne úskalia. Fakt je, že veľa energie uniká práve cez okná. Čo môžeme teda v tomto smere urobiť? Aké okná zvoliť, aby sme čo najlepšie využili ich funkcie, no zároveň ušetrili čo najviac energie?

Náročné podmienky

Poďme však pekne poporiadku. Či už ste sa rozhodli pre plastové, drevené, alebo hliníkové okná, dôležité sú ich parametre – tepelnoizolačné vlastnosti, s ktorými sa treba oboznámiť. Nevyhnutné je zohľadniť správnu veľkosť okien, kvalitné zasklenie a dobrý izolačný rám, pri montáži dbať na správne osadenie okna, ako aj zabezpečiť kvalitnú výplň a utesnenie okenných škár. Zároveň treba myslieť aj na koncept stavby a správnu orientáciu na svetové strany, pretože stavba by mala vykazovať pozitívnu energetickú bilanciu. Zasklená plocha je nielen miestom úniku tepla, ale aj jeho zdrojom. V zimnom období treba v ultranízkoenergetických domoch maximalizovať solárne zisky a minimalizovať tepelné straty. Prílišnému prehrievaniu interiéru v lete sa dá zabrániť dômyselným tienením.

Aké by mali byť parametre

Na tepelnoizolačných vlastnostiach okien sa najviac podieľa izolačné sklo, keďže zaberá najväčšiu plochu. Rovnako ako na rámy a krídla okien treba dbať aj na ich osadenie, teda na riešenie pripojovacej škáry medzi rámom okna a stavebnou konštrukciou.
Podľa normy STN 73 0540-2 je stanovená celková hodnota súčiniteľa prechodu tepla otvorovej výplne pre nízkoenergetické domy Uw ≤ 1,4 W/(m2 . K) a pre ultranízkoenergetické domy Uw ≤ 1,0 W/(m2 . K). Podľa smernice EÚ o energetickej náročnosti budov by mali byť všetky nové stavby od roku 2021 stavbami s takmer nulovou spotrebou energie a s Uw ≤ 0,6 W/(m2 . K). Norma sa postupne sprísňuje, čo, samozrejme, núti výrobcov okenných materiálov vylepšovať ich tepelnoizolačné vlastnosti aj s ohľadom na budúcnosť.

Nie je prekvapením, že okná staršie ako 20 rokov spôsobujú vysoké úniky tepla, naproti tomu tie dnešné dokážu usporiť až 80 % energie potrebnej na vykurovanie.

Aké sú možnosti?

Súčasným trendom (najmä pre tepelnoizolačné vlastnosti) je trojsklo s medzerami medzi jednotlivými sklenenými tabuľami vyplnenými vzácnymi plynmi – najčastejšie argónom alebo kryptónom, ktoré veľmi dobre izolujú. Ďalšou možnosťou je dvojsklo v kombinácii s kvalitnými profilmi. Tepelné straty cez izolačné trojsklá sú oproti dvojsklám asi o 45 % menšie, dvojsklá však prepúšťajú do interiéru približne o 11 % viac svetla a takmer o 26 % viac tepelnej energie zo slnečného žiarenia. Dôležité je zvážiť, v akej lokalite sa stavba nachádza a aká je orientácia na svetové strany.

„Na severnú a východnú stranu je vhodné umiestniť okná s Ug = 0,5 W/(m2 . K), pričom hodnota g = 50 %, čím sa na chladnejších stranách zabezpečia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Smerom na juh alebo západ by mala byť hodnota Ug na úrovni 0,6 W/(m2 . K), pričom hodnota g = 62 %. Vďaka tomu získa interiér v zimnom období viac solárnych ziskov,“ informuje Ľubomír Svetlík, konateľ spoločnosti Mirador. Tiež dodáva, že pri južnej orientácii je dobré mať počas teplých letných dní k dispozícii vonkajšie tienenie.

VYSVETLENIE POJMOV

V praxi sa často stáva, že tepelnoizolačné vlastnosti celého okna sa zamieňajú za hodnoty samotného skla, preto je dobré si tieto pojmy ujasniť.
Súčiniteľ prechodu tepla sklom Ug (W/(m2 . K))
Tento parameter opisuje tepelnoizolačnú kvalitu skla. Čím je toto číslo menšie, tým lepšie sklo izoluje, čo napríklad znamená, že v zime cezeň uniká z interiéru menej tepla.
Súčiniteľ prechodu tepla rámom Uf (W/(m2 . K))
Opisuje tepelnoizolačnú kvalitu rámu a krídla.
Súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw (W/(m2 . K))
Celkovo zohľadňuje vlastnosti skla, rámu a vzhľadu okna (z akého materiálu je vyrobené a jeho rozmery). Podstatné je, že vlastnosti profilu (Uf) a skla (Ug) by mali byť v súlade – rozdiel ich hodnôt má byť čo najmenší.
Celková priepustnosť slnečného žiarenia g (%)
Udáva, koľko percent dopadnutej slnečnej energie sa dostáva cez sklo do interiéru, pretože časť sa od skiel odrazí. Pri nízkoenergetických stavbách je dôležité, aby bolo toto číslo čo najvyššie.

Odborník radí

Petr Sýs, technický manažér Inoutic

Ako si vybrať okenné profily?
Pri výbere okenných profilov nehľaďte len na najnižšiu cenovú ponuku. Voľba okenného profilu a typu zasklenia totiž môže mať veľký vplyv na výšku vašich úspor za energie, a tým aj na návratnosť vašej investície.

Čo si treba preveriť pred podpísaním objednávky?
Pred objednávkou si preverte všetky technické vlastnosti okenných profilov a okien celkovo, akými sú tepelná a zvuková izolácia alebo odolnosť proti vlámaniu. Parametre v podobe súčiniteľa prechodu tepla rámom (Uf), zasklením (Ug) a celým oknom (Uw) zabezpečia, že sa vám bude dobre bývať. Platí, že čím je hodnota súčiniteľa nižšia, tým lepšie okno izoluje.

Čo treba vedieť o nových tepelnoizolačných požiadavkách na okná?
V súvislosti s prechodom na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala, musia od 1. januára 2016 všetky nové i rekonštruované budovy dodržať požadovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla otvorovej výplne Uw ≤ 1,0 W/(m2 . K). Prax však ukázala, že štandardné plastové profily v systémoch so stavebnou hĺbkou do 80 mm spolu s bežným dvojsklom nesplnia sprísnené požiadavky. V takom prípade treba zvoliť trojsklo alebo dvojsklo v kombinácii s profilmi vyššieho radu.

Ako sa zákazník môže presvedčiť, či je voľba vyššej triedy okenného profilu s dvojsklom skutočne ekonomickejšou voľbou?
Zákazník sa o tom môže jednoducho presvedčiť tak, že si nechá vypracovať cenovú kalkuláciu na výrobu okien, ktoré by splnili požiadavku normy, so štandardným profilom s trojsklom a prémiovým profilom s dvojsklom. Odporúčam nechať si vysvetliť výhody použitia vyššej triedy profilov s dvojsklom alebo štandardných profilov s trojsklom. Je potom na zákazníkovi, pre aké riešenie sa rozhodne.

Odporúčame okná do ultranízko-energetického domu


Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

1980833
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Bezpečnostné trojsklo

priniesla nová generácia strešných okien VELUX. Je vyplnené kryptónom, so zasklením 62 izolujúce proti hluku – hlukový útlm sa nachádza na hodnote 42 dB. Súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw sa pohybuje medzi 0,81 až 0,85 W/(m2 . K) – v závislosti od typu okna. Strešné okno je tak schopné udržať v interiéri počas vykurovacej sezóny viac tepla ako doteraz a súčasne maximalizuje pasívne solárne zisky. Zásluhu na tom má aj kvalitný rám s patentovaným systémom izolácie VELUX ThermoTechnology. www.velux.sk


Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

1980835
Mirador

Drevohliníkové okno 

ALU 923 LINE od firmy Mirador má okenné krídlo v jednej línii s okenným rámom, čo ho predurčuje pre modernú architektúru. Okenný profil je z vonkajšej strany kompletne opláštený hliníkovou vrstvou s hrúbkou až 2 mm, čo zaručuje zvýšenú pevnosť dreveného okna a ochranu pred poveternostnými vplyvmi na dlhé desaťročia. Jeho tepelnoizolačné schopnosti bez problémov spĺňajú zákonom stanovené kritériá – súčiniteľ prechodu tepla rámom Uf = 0,91 W/(m2 . K) a súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw = 0,72 W/(m2 . K). www.mirador.eu


Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

1980849
Schüco International KG

Hliníkový okenný systém 

AWS 90.SI+ je nástupcom hliníkového okna spoločnosti Schüco, ktoré ako prvé zodpovedalo prísnym kritériám pre pasívny dom. Má vysokú tepelnú izoláciu profilu so súčiniteľom prechodu tepla rámom Uf = 1,0 W/(m2 . K) a v kombinácii s trojsklom s Ug = 0,6 W/(m2 . K) vykazuje ideálny celkový súčiniteľ Uw = 0,8 W/(m2 . K). Jeho výhodou je možnosť kombinácie so systémom integrovaného vetrania VentoTherm s rekuperáciou tepla bez otvorenia okien – systém znižuje energetické straty spôsobené vetraním až o 35 %. www.schueco.sk


Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

1980837
Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.

Inovatívny okenný profil

Eforte Fusion vyrobený z PVC, dreva a hliníka prináša ako novinku firma Inoutic. Výsledkom je kombinácia toho najlepšieho zo všetkých troch materiálov: vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti plastového okna a jeho odolnosť, prírodný vzhľad dreva v interiéri a individuálny dizajn hliníka v exteriéri. Plne spĺňa parametre pre pasívne stavby a bez dodatočných izolačných prvkov dosahuje optimálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla rámom Uf = 0,95 W/(m2 . K) a celkový súčiniteľ Uw =  0,75 W/(m2 . K) – pri použití trojitého zasklenia. www.inoutic.sk 


Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

1980839
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Bezúdržbové strešné okno s trojsklom v triede Premium od spoločnosti VELUX kombinuje výhody dreva a praktickosť plastu. Vďaka odolnej polyuretánovej vrstve tak odpadá potreba starostlivosti o drevo. Drevený rám, ako aj krídlo okna sú v špeciálnej forme zaliate do súvislej vrstvy polyuretánu. Okno je navyše vybavené samočistiacou vrstvou, ktorá znižuje potrebu jeho umývania. Najmä na začiatku a na konci vykurovacej sezóny oceníte vrstvu proti roseniu, ktorá zabraňuje zahmlievaniu vonkajšieho zasklenia. www.velux.sk


Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

1980841
Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.

Šesťkomorový systém 

Inoutic Eforte pre plastové okná, so vstavanou hĺbkou 84 mm, štandardnou oceľovou výstužou a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje hodnotu súčiniteľa prechodu tepla rámom Uf = 0,95 W/(m2 . K). Vďaka tomu možno jednoducho splniť hodnoty pre ultranízkoenergetické bývanie. Štandard pasívneho domu Uw = 0,80 W/(m2 . K) sa dá dosiahnuť za veľmi priaznivú cenu so zvyčajným trojitým zasklením plastových okien. Dostupný je v 40 farebných variáciách vrátane kvalitných fólií Titanium Plus s metalickým vzhľadom. www.inoutic.sk

Odporúčame exteriérové tienenie


Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

1980847
Renson

Vertikálne tienenie 

Panovista® Max je riešením na tienenie rohových bezrámových okien, kde bežné tienenia nepostačujú. Integrovaný pohon umožňuje pohyb oboch strán rolety súčasne s možnosťou ovládania cez vypínač, diaľkový ovládač alebo IO home. Vonkajšia textilná roleta poskytuje účinnú ochranu proti prehrievaniu (zachytí až 90 % tepelnej energie), chráni pred nepríjemným osvitom a zároveň umožňuje vizuálny kontakt s okolím. Celý systém tienenia (vodiacu lištu a box) možno umiestniť pod fasádu. www.renson.eu


Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

1980843
K-system, spol. s r.o.

Žalúzie na solárny pohon  

Prominent spoločnosti K-system fungujú na solárnu energiu, vďaka nim preto nebudete viazaní na elektrické rozvody. Najlepšie je umiestniť ich na južnú alebo juhozápadnú stranu, kde lúče priamo dopadajú na solárny článok umiestnený na fasáde domu alebo na krycom boxe žalúzií. Článok potom zásobuje slnečnou energiou akumulátor. Vďaka tomu ovládate žalúzie aj v čase, keď je slnka málo. Výhodou je ich jednoduché a tiché centrálne ovládanie a vďaka kvalitnej batérii im nerobí problém ani mráz či teplo. www.ksystem.sk


Na čo prihliadať pri výbere okien do ultranízkoenergertického domu?

1980845
Schüco International KG

Solárne tienenie 

Integralmaster a antireflexná ochrana sú novinkou, ktorú vyvinuli firmy Sun-Master Sonnenschutz a Schüco. Riešenie pozostáva zo samostatnej jednotky so skladanou interiérovou roletou a špeciálnej zasklievacej lišty, ktorá úplne zakrýva roletu. Tienenie je kompatibilné so všetkými okennými systémami Schüco AWS (hliníkový okenný systém). Na trhu sú dostupné dva varianty: s elektrickým ovládaním, keď je roleta integrovaná v spodnej lište a pohybuje sa smerom nahor, a s mechanickým ovládaním s roletou v hornej lište. www.schueco.sk

Ultranízkoenergetická výstavba je dnes skutočnosťou.

Norma STN 73 0540-2 stanovuje súčiniteľ prechodu tepla otvorovej výplne Uw ≤ 1,0 W/(m2 . K).

Všetky okná musia mať označenie CE.

Takto označené okná vyhovujú právnym predpisom EÚ a je umožnený ich voľný pohyb na európskom trhu.

Aktuálnym trendom sú izolačné trojsklá.

Tepelnoizolačné trojsklo má o 45 % menšie tepelné straty oproti dvojsklu.

Okenné profily sú najlepšie kombinované.

Výsledkom kombinácie drevo – hliník, hliník – PVC alebo všetkých dokopy sú tie najlepšie vlastnosti.

Kvalitu skla určuje aj dištančný rámik.

Dištančný rámik je časť okna, ktorá uzatvára spojenie tabúľ skiel. Ak je nekvalitný, následkom je ich rosenie.

TEXT:. MIROSLAVA MACEKOVÁ
FOTO: ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: časopis Môj dom špeciál 2017

Kategória: Okná
Tagy: nízkoenergetické domy okná
Zdieľať článok

Diskusia