Plastové okná prinášajú úspory

Plastové okná prinášajú úspory

31. 01. 2011
Zdieľať

Moderné plastové okná umožňujú dlhodobé úspory energie. Ako veľa energie ušetríte, závisí len od vášho výberu. Najefektívnejšie v šetrení tepla sú spoľahlivé rámy a kvalitné zasklenie vhodné pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Okno bude užívateľovi dlhodobo prinášať úspory energie iba vtedy, ak si ešte pred jeho kúpou osvojí matematické minimum. Okno je celistvá konštrukcia, ktorá pozostáva z rámového profiluzasklenia. O výške úspor energie, ktoré bude okno prinášať, hovorí hodnota súčiniteľa prechodu tepla oknom a označuje sa ako Uw. Čím je táto hodnota nižšia, tým viac tepla ušetríte.

Súčasná norma požaduje pri novostavbách splnenie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla oknom Uw ≤ 1,7 W/(m2 . K) a pri rekonštrukciách Uw ≤ 2 W/(m2 . K). Osadenie okna s kvalitným šesťkomorovým profilom so šírkou aspoň 70 mm a zasklením kvalitným dvojsklom garantuje dosiahnutie normou odporúčanej hranice Uw ≤ 1,2 W/(m2 . K). Ide však o súčasný štandard pre bežné domy.

Pripravované zmeny v oblasti európskej legislatívy môžu v tejto oblasti významne zamiešať karty. Je pravdepodobné, že sa normatívne predpisy pre tepelnotechnické vlastnosti okien sprísnia nielen u nás, ale aj na celom európskom trhu natoľko, že vlastnosti súčasných okenných systémov už nebudú vyhovovať novým požiadavkám.

Len správne osadené okná môžu riadne plniť izolačnú funkciu. (Deceuninck)

 

Kvalitné zasklenie je cestou k úsporám

Súčiniteľ prechodu tepla okennou konštrukciou významne ovplyvňuje najmä hrúbkazloženie zasklenia. Na trhu sa bežne možno stretnúť s dvoj- či trojsklami. Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa priestor medzi sklenými tabuľami často vypĺňa vzácnym plynom (argón, kryptón, výnimočne aj xenón).

Z hľadiska funkčnosti okna je dôležitá aj jeho dostatočná povrchová teplota na vnútornej strane. Na jej dosiahnutie je nevyhnutné používať dištančný, tzv. teplý rámček. Mimoriadne dobré výsledky majú rámčeky na materiálovej báze plastov. Účelom osadenia teplého rámčeka je odstrániť kondenzáciu najmä v spodnej časti okenného krídla spôsobenú tepelným mostom. Odstrániť vplyv tepelného mosta na spoji teplého rámčeka a skla možno väčším zapustením skla do profilu. Rám s vyšším profilom má tiež lepšie izolačné vlastnosti. Na druhej strane však opticky zmenšuje plochu skla.

Okenné tabule v oknách pre nízkoenergetické či pasívne domy by mali obsahovať selektívnu kovovú vrstvu, ktorá bude prepúšťať teplo len jedným smerom. Pre tento typ stavieb je charakteristická orientácia zasklených plôch domu (spoločenské miestnosti, ako je napríklad obývacia izba či jedáleň) smerom na juh a snaha o maximalizáciu tepelných ziskov. Práve tomu pomáha fólia, ktorá pôsobí ako polopriepustné zrkadlo. Slnečné žiarenie prechádza oknom dovnútra domu, kde sa premení na teplo. Smerom von však už neprejde, odrazí sa späť do miestnosti. Aby sa v lete interiér domu príliš nezahrieval, je nevyhnutné zatieniť okná roletami alebo žalúziami. Na tento účel môže poslúžiť aj presah strechy alebo balkóna nad oknami. Musí byť vypočítaný tak, aby v lete tienil, v zime, keď je slnko nižšie, by už však tieniť nemal.

Okná pre nízkoenergetické domy

Súčasné nízkoenergetické domy vyžadujú osadenie kvalitného šesť- alebo sedemkomorového profilu okenného rámu so stavebnou hĺbkou minimálne 75 až 90 mm. Koeficient prechodu tepla rámom pre nízkoenergetické domy má byť Uf ≤ 1,1 W/(m2 . K), pričom celková priepustnosť slnečného žiarenia by mala byť gmin = 0,5. Pri oknách pre nízkoenergetické budovy sa ponúka aj možnosť použitia okenného profilu s menšou pohľadovou šírkou, pričom sa jeho komory vypenia izolačnou penou. Osadenie stredového tesnenia nemá veľký vplyv na zlepšenie Uw okna, ale pri nízkoenergetických domoch nás zaujíma aj neprievzdušnosť konštrukcie. Vnútorná povrchová teplota okien zabezpečuje v nízkoenergetických domoch príjemnú klímu a zamedzuje roseniu okien.

Okná v energeticky úsporných domoch majú v porovnaní s bežnými domami dôležitú úlohu – zabezpečovať pasívne solárne zisky. (Deceuninck)

 

Okná v pasívnych domoch

Vyšší počet komôr prináša zlepšenie tepelnoizolačných vlastností rámu, odolnosť proti povrchovej kondenzácii vody i tvarovú stálosť. Pridávať komory či zväčšovať stavebnú hĺbku rámu však má význam iba do určitej miery. Preto sa prísna hodnota súčiniteľa prechodu tepla okennou konštrukciou pre rámy pri pasívnych domoch
Uw ≤ 0,8 W/(m2 . K) dosahuje špeciálnymi technológiami výroby. Bežne sa uplatňujú nasledujúce tri:
•    zabudovanie širšieho viackomorového profilu rámu
a/alebo krídla. Na našom trhu sú v ponuke rámové profily, ktoré pri stavebnej hĺbke 96 mm spĺňajú požadované tepelnoizolačné parametre;
•    použitie profilov so špeciálnymi výplňami. Môžu byť vypenené alebo môžu obsahovať špeciálne izolačné vložky, ktoré sa do komôr vkladajú dodatočne;
•    nahradenie bežných oceľových výstuží profilu iným výstužným systémom. Priamo do stien profilu sa zabudovávajú sklené vlákna. Recyklovateľnou alternatívou je používanie výstuží z kompozitných materiálov, ktoré nevytvárajú tepelné mosty.

Kategória: Okná Stavba
Tagy: okná plastove úspory
Zdieľať článok

Diskusia