Terasa, balkón a lodžia v šikmej streche

Terasa, balkón a lodžia v šikmej streche

30. 04. 2007
Zdieľať

Terasa, balkón a lodžia predstavujú s pavlačami, arkiermi a rímsami jedinečné architektonické prvky na dotvorenie fasády. Je veľmi pôsobivé navrhnúť terasu, lodžiu alebo balkón ako súčasť podkrovného bývania. Na jednej strane sa zväčší obývateľná plochu bytu a na strane druhej poskytujú výhľad na zeleň a umožňujú nerušený odpočinok a relax v intímnom exteriérovom zazelenenom priestore.

Balkóny sú vodorovné plošné konštrukcie, konzolovito vyložené z obvodovej nosnej steny. Priestor balkóna je z dvoch alebo troch strán otvorený, ale chránený zábradlím. Lodžie sú vodorovné plošné konštrukcie, úplne alebo čiastočne zasunuté do pôdorysu budovy, uložené na bočné nosné steny. Z troch strán ich ohraničujú steny, na voľnej strane je zábradlie. Terasy sú spevnené pochôdzne plochy slúžiace na rekreáciu a oddych ľudí, ktoré sa nachádzajú na úrovni terénu alebo na plochej streche.


Terasa, balkón a lodžia v šikmej streche

89615

Pojmom terasa sa označuje aj plošne väčšia alternatíva balkóna, s hĺbkou viac ako 1 500 mm, nachádzajúca sa v ktorejkoľvek úrovni bytového alebo rodinného domu, kde sa dajú pohodlne umiestniť stôl alebo ležadlá. Priestor terasy, balkóna alebo lodžie môže byť akýmsi pokračovaním či predĺžením interiéru do exteriéru. V určitých prípadoch môže vzájomne prepájať niektoré priestory bytu, napríklad kuchyňu a jedáleň. Keď sa objavia prvé jarné lúče, terasa sa stáva ideálnym miestom na oddych, najmä ak ponúka dostatok súkromia. Aj posedenie pri jedálenskom stole – prípadne s možnosťou grilovať – je veľmi príjemné, pričom dômyselne zabudované sedenie môže byť súčasťou zábradlia terasy alebo lodžie.

Výška zábradlia

Ak je výška terasy, lodžie alebo balkóna v rodinnom alebo bytovom dome väčšia než 1 800 mm nad terénom, výška ich zábradlia musí byť aspoň 1 100 mm. Členenie zábradlia nemusí byť iba vodorovné, ale z bezpečnostných dôvodov by malo mať aj výplň zo skla, z pletiva a pod. Vzájomná vzdialenosť zvislých alebo vodorovných členiacich prvkov, ak za nimi nie je ďalšia doplnková výplň, by mala byť maximálne 120 mm.

Vhodná poloha


Terasa, balkón a lodžia v šikmej streche

89613

Práve strešná terasa, lodžia či balkón pomáhajú účelne využiť priestor pri obvode dispozície s nedostatočnou svetlou výškou tak, že fasáda podkrovia sa zapustí oproti fasáde celého domu dovnútra dispozície až do polohy, kde už podchodná výška dosahuje aspoň 2 100 mm. Vo vzniknutom priestore možno navrhnúť strešnú terasu, lodžiu, balkón, kvetinové okno alebo aj malú zimnú záhradu. Priestor na strešnú terasu, ale najmä balkón, možno vytvoriť aj tak, že podkrovné podlažie sa konzolovito vyloží pred rovinu priečelia.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Terasa, balkón a lodžia v šikmej streche

89614

Veľkosť terasy

Niekedy je strešná terasa veľmi rozsiahla. To nespôsobuje problémy, ak je súčasťou rodinného domu a v rámci jeho pôdorysu je dostatok miesta. Ak je však súčasťou podkrovia v bytovom dome, je veľmi neekonomické navrhovať ju príliš veľkú, lebo každý štvorcový meter plochy terasy stojí peniaze. Optimálna je taká plocha terasy, aby ju bolo možné funkčne zónovať a využívať na rozličné účely, napríklad na stolovanie, relax (opaľovanie, čítanie) alebo na okrasnú a v malom rozsahu aj úžitkovú zeleň. Vtedy by hĺbka terasy či balkóna nemala byť menšia než 1 500 mm.

Ako navrhnúť terasu alebo lodžiu v hotovej streche


Terasa, balkón a lodžia v šikmej streche

89620

Pri dodatočnom osadení terasy v rámci hotového podkrovia treba v prvom rade odstrániť krytinu z príslušnej plochy strešnej roviny, prípadne upraviť konštrukciu krovu, postaviť obvodové steny vymedzujúce terasu, zasklené vstupy na terasu a vodotesnú a zateplenú podlahu, odolnú proti nepriaznivému počasiu a chrániacu vykurovaný priestor pod terasou.

Rozobratie pôvodnej krytiny na streche nie je technický problém. Treba si však premyslieť, v ktorej polohe možno rozoberať strešnú konštrukciu so všetkými jej vrstvami, užitočná je konzultácia so statikom. Pred rozobratím strechy treba krokvy a klieštiny staticky zabezpečiť nadmurovkou, respektíve obvodovou stenou, alebo stĺpikmi v novej, posunutej polohe tak, aby vzniknutá svetlá výška nebola menšia ako 2 100 mm. Potom treba odstrániť laty a krokvy, ako aj všetky vrstvy izolácií a podhľadov. Pôvodná strešná rovina tak dostane nové zakončenie v podobe strešného žľabu.


Terasa, balkón a lodžia v šikmej streche

89618

Prekrytie strešnej terasy, balkóna alebo lodžie

Vzniknutá terasa, balkón alebo lodžia môžu, ale nemusia byť prekryté. Keďže sa však nachádzajú na poslednom podkrovnom podlaží, poveternostné vplyvy, ako dážď, vietor a slnečné lúče, sú tu dosť výrazné. Preto sa odporúča tieto plochy prekryť strieškou, ktorej konštrukcia priamo nadväzuje na konštrukciu zastrešenia (predĺžené krokvy) alebo tvorí samostatnú markízu, konzolovito vyloženú z priečelia alebo podoprenú stĺpikmi, či zavesenú do obvodovej steny. Prestrešenie môže mať aj vzhľad a konštrukciu pergoly s popínavou zeleňou. Praktické sú aj pohyblivá slnečná clona alebo pergola s lamelami chrániacimi pred prílišným prehriatím. Pri lodžiách zapustených alebo polozapustených do šikmej strechy tento problém nevzniká, lebo sú prekryté strešnou konštrukciou. Prekrytie buď sleduje pôvodný sklon strechy, alebo sklon a vzhľad sú z viacerých dôvodov, napríklad pre pôsobenie vetra, zvýšenie preslnenia, zvýraznenie architektonického riešenia a pod., odlišné.

Ako vytvoriť prístup


Terasa, balkón a lodžia v šikmej streche

89617

Ak sa terasa, lodžia alebo balkón nachádzajú na rovnakej úrovni ako vnútorný priestor, prístup na ne sa rieši veľmi jednoducho – dverami posuvnými alebo otváravými dovnútra dispozície. Aj v tomto prípade ba mal byť výškový rozdiel jeden až dva stupne, pričom úroveň interiéru býva vyššie ako úroveň terasy, aby sa zabránilo zatekaniu do bytu. Ak je však terasa na inej úrovni, prístup sa rieši pomocou schodiska. Pri malých výškových rozdieloch je vhodné zvoliť nepárny počet stupňov vzhľadom na vyhovujúci počet krokov. Situovanie schodiska na terasu si vyžaduje premyslený prístup a nápadité riešenia, najlepšie v spolupráci s odborníkmi.

Vodotesnosť a zateplenie terasy a lodžie

Realizácia terás alebo lodžií musí byť dokonalá, aby chránili nižšie podlažia.


Terasa, balkón a lodžia v šikmej streche

89616

Skôr ako sa začne s ich budovaním, treba veľkú pozornosť venovať stropnej konštrukcii, nad ktorou sa osadia, aby uniesla zmenené zaťaženie a vplyvom zvýšenej hmotnosti nesadala a nespôsobovala tak zatekanie a veľké tepelné straty z nižšieho podlažia cez terasu, respektíve lodžiu. V niektorých prípadoch treba existujúcu konštrukciu zosilniť a celoplošne ju zatepliť. Aj vtedy sa odporúča obrátiť sa na odborníkov.

Pri nedostatočne zateplenej konštrukcii môžu vznikať tepelné mosty. Tie sa eliminujú pridaním tepelnej izolácie zo spodnej strany balkónovej dosky, vložením tepelnej izolácie medzi prievlak alebo veniec a balkónovú dosku, prípadne obalením celej balkónovej dosky.

Na podlahovú krytinu terasy možno vybrať ľubovoľný materiál. Ak sa časť terasy pokryje dlažbou a časť napríklad špeciálnou drevenou palubovkou určenou do exteriérov, podarí sa nám funkčne zónovať terasu podľa toho, na akú činnosť sa jednotlivé časti budú využívať. Terasa však musí byť prekrytá, a tak čiastočne chránená pred dažďom alebo snehom, aby sa životnosť drevenej podlahy zachovala čo najdlhšie.

Kategória: Okná
Tagy: balkón lodžia terasa
Zdieľať článok

Diskusia