Plastové a komorové súvislosti

Plastové a komorové súvislosti

08. 08. 2007
Zdieľať

Súčasné novostavby rodinných a bytových domov, ani budovy po rekonštrukcii si už nevieme predstaviť bez plastových okien, ktoré si získali pomerne pevné miesto v našej stavebnej kultúre. Je jasné, že cena je v tomto smere asi rozhodujúcim faktorom, no nemenej dôležitá je aj skutočnosť, že plastové okná napríklad oproti dreveným vyžadujú iba minimálnu údržbu. (Nie žiadnu údržbu, také okná nejestvujú.) Nie vždy sa však hodia k charakteru domu a majú aj svoje nedostatky. Krása plastových okien v najrozličnejších podobách však vynikne oveľa viac na novostavbách ako na pamiatkovo chránených objektoch.

Prvé systémy plastových okien sa vyvinuli v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Plastové okná sa vyrábajú z tvrdených PVC profilov extrudovaných za tepla na závitkových lisoch. Ich profily sa líšia termickou schopnosťou, počtom tesnení, schopnosťou prenášať zaťaženia otváravého krídla, hĺbkou, tvarom odkvapnice, možnosťou tvarovať okno a podobne.

Rozlišujeme dva typy plastových profilov:
• so stredovým tesnením, ktorý sa vyvinul zo systému drevených okien,
• bez stredového tesnenia (s dorazovým tesnením), ktorý je alternatívou.

Jednoznačný návod, ako si vybrať vhodný profil, neexistuje. Je to skôr teoretická a filozofická otázka a každú situáciu, pre ktorú sa okno vyberá, treba správne posúdiť. Stredové tesnenie umožňuje dosiahnuť lepšie stavebnofyzikálne vlastnosti okna, a preto všetci poprední európski výrobcovia okien vyrábajú okná práve z týchto systémov.

Okno s dorazovým tesnením už má takmer rovnaké hodnoty zvukovo- a tepelnoizolačných parametrov. Trojkomorové profily s dostatočne dimenzovanou oceľovou výstužou sa používajú ako základný systém na výrobu okien. Rámy okien však môžu byť dvoj- až sedemkomorové. V praxi sú okná vystavené mnohým mechanickým, chemickým a tepelným vplyvom. Odolnosť proti týmto vplyvom je daná ich tvarovaním a technológiou pri výrobe, kvalitou i vlastnosťami suroviny použitej na výrobu profilov. Vlastnosti profilu a použitého PVC na oknách od rôznych výrobcov sa môžu mierne líšiť.Plastové a komorové súvislosti

102888


Plastové a komorové súvislosti

102889


Z dôvodu požiadaviek na dostatočne nízky súčiniteľ prechodu tepla sa na plastové výplne otvorov používajú tepelnoizolačné dvoj- alebo trojsklá v kombinácii s plastovými rámami delenými piatimi až šiestimi komorami. Pri najnovších plastových rámoch sú komory vyplnené tepelnoizolačnou penou.


Veľká stavebná hĺbka spolu s viacerými komorami pomáha optimalizovať tepelnú izoláciu a blahodárne ticho za múrmi domu.


Plastové a komorové súvislosti

102886


Plastové a komorové súvislosti

102887


Dnes už, našťastie, nemusia byť všetky plastové okná len bielej farby, k dispozícii sú množstvá rozmanitých farieb a tvarových variácií. Z estetického, ale aj funkčného hľadiska je zaujímavé spojenie cenovo prijateľných plastových profilov s dlhou životnosťou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom a hliníkových profilov do jedného okna. Hliníkové opláštenie sa nachádza na exteriérovej časti okna.Bezúdržbové neznamená, že sa umyjú samy!

Všetky materiály vrátane PVC sa časom menia (opotrebúvajú, degradujú). Dnešné plastové profily od kvalitných výrobcov sú, našťastie, už natoľko stabilizované, že k zmene mechanických a fyzikálnych vlastností v priebehu desaťročí takmer nedochádza. Ani plastové okná však nemožno po inštalácii ponechať celkom bez údržby, treba ich pravidelne umývať a tak ako pri iných oknách treba premazať kovania, skontrolovať tesnenia, prípadne ich po 15 rokoch vymeniť.

Plastové okenné profily sa nesmú dostať do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál (napríklad acetón, benzén, toluén, trichloretylén, chloroform a iné). Extrémne slnečné žiarenie môže spôsobiť vysokú povrchovú teplotu, a tým aj zvýšenú rozťažnosť plastových profilov. Preto by každý výrobca profilov mal mať vyvinuté rôzne receptúry, ktoré sa využívajú v rozličných klimatických pásmach.

Plastové a komorové súvislosti

102884


1 – Do plastového profilu môžu byť zasadené protihlukové sklá, trojvrstvové sklá alebo náplne.
2 – Naextrudované tesnenie na zasklievacích lištách zaručuje pevný roh, dobrý vzhľad a spoľahlivú, úspornú výrobu.
3 – Zošikmené zasklievacie lišty robia zasklievanie a odsklievanie ľahším.
4 – Plochý zasklievací žliabok umožňuje stabilné zasklievanie bez zasklievacích mostíkov.
5 – Vonkajšie zasklievacie tesnenie by sa nemalo zmršťovať a nemalo by mať žiadne otvorené rohy.
6 – Profilová hrana zošikmená o 15 stupňov uľahčuje odtekanie vody. Pri otvorení okna nenatečie voda do miestnosti.

7 – Podľa statických požiadaviek sa do veľkých komôr zasúvajú antikorózne upravené výstuže. Tak sa zadrží tlak vetra a pri ťažkých izolačných sklách sa zabráni prehnutiu.
8 – Doraz krídla by mal umožňovať vysoké tolerančné vyrovnanie pri výrobe a montáži.
9 – Vnútorné dorazové tesnenie by malo vydržať veľa rokov.
10 – Špeciálne predné komory v krídlovom profile zaisťujú prevzdušnenie zasklievacieho žliabku. Predné komory vo vonkajšom okennom ráme slúžia na kontrolované odvodňovanie.
11 – Vďaka dvojitej stene dorazu stredové tesnenie dobre dolieha.
12 – Pri vyšších požiadavkách na útlm hluku môže byť osadené vonkajšie dorazové tesnenie.
13 – Trojkomorový vonkajší okenný rám má tú výhodu, že všetky nosné kovania sú zaskrutkované cez dve steny. To zaručuje vysokú pevnosť proti vytrhnutiu kovania.
14 – Symetrické rozmiestnenie napojovacej drážky umožňuje úplné tesné rovinné a odskočené napojenie doplnkových profilov.


Problémom plastových okien býva extrémna tesnosť

Počúvame to až príliš často – keď sa vymenia staré drevené okná, cez ktoré fučalo všetkými smermi, za novučičké plastové, za krátky čas vznikne problém vysokou s vlhkosťou v miestnosti a kondenzácie vodnej pary na oknách a v miestach tepelných mostov, čo môže spôsobiť i plesne na stenách. Takzvané mikrovetranie často nepomáha, no ľudia akosi zabudli vetrať klasicky cez otvorené okno, najmä mimo letného obdobia.

Na rozdiel od minulého storočia, keď sa ľudia snažili o úplnú tesnosť okna, sa dnes, našťastie, presadzuje trend minimálneho prieniku vzduchu pri zatvorenom okne, a tým dosiahnutie prijateľných mikroklimatických podmienok v interiéri. Existuje aj možnosť vetracieho systému, ktorý ovláda okenné krídlo či kovanie – otvára a zatvára okno v závislosti od zadaných podmienok (času, hodnôt vonkajšieho a vnútorného prostredia a podobne). Umožňuje tak vetranie dokonca aj oknami, ktoré sú pre používateľa neprístupné.


“Štyri komory sú minimum – predsa made in Germany.” – tak znie citát jedného z výrobcov rámových profilov v oblasti plastových okien. S takýmito a podobnými reklamnými sloganmi sa stretáva zákazník pri hľadaní ideálneho systému plastového okna. Rozličné komorové systémy na trhu síce sľubujú, že tepelná ochrana bude tým lepšia, čím viac komôr bude mať profil, treba si však položiť otázku, či je počet komôr skutočne rozhodujúcim faktorom tepelnej ochrany z hľadiska tepelnej techniky.

Opýtali sme sa viacerých výrobcov, no odpovedí bolo málo a od tých, čo boli ochotní odpovedať, sme sa dozvedeli, že jednoznačná kladná odpoveď na túto otázku neexistuje. Vždy je tu nejaké “ale”. Zhotovovatelia systémov majú veľa možností dosiahnuť porovnateľne dobré súčinitele prechodu tepla, a tým aj tepelnoizolačné vlastnosti okna menším počtom komôr. Na tepelnoizolačné vlastnosti rámových profilov vplývajú okrem počtu komôr aj iné veličiny, napríklad vyhotovenie tesnenia medzi krídlom a rámom, respektíve stredové tesnenie, ako i vlastnosti či účinky oceľovej výstuže, najmä jej vzdialenosť od steny komory.

Rám predstavuje pri okne podiel plochy spravidla asi 20 až 30 %. Použitie zdokonaleného rámového profilu sa preto môže prejaviť iba sčasti v tepelnotechnických vlastnostiach celého okna.Zasklenie dosahuje zvyčajne lepší súčiniteľ prechodu tepla U ako použitý rám. V tomto prípade sa nesmie zanedbať vplyv pohľadovej šírky rámu okna na výšku súčiniteľa prechodu tepla.

Ak porovnáme okno s rozličnými pohľadovými šírkami rámov, len použitím menšej pohľadovej šírky a s tým spojeným väčším podielom sklenej plochy možno zlepšiť prechod tepla celého okna o UW = 0,1 W/(m2 . K). Na rám sa však nekladú iba požiadavky z hľadiska tepelnej ochrany. Rám musí spĺňať aj iné funkčné kritériá. Nezodpovedanou otázkou ostáva, prečo potom ponúkajú fantastické x-komorové plastové okná za neuveriteľne nízku cenu aj človeku, ktorý býva v nezateplenom panelovom dome, a na otázku, prečo by si také okno mal kúpiť, dostane vždy len jednu odpoveď – lebo na toto okno je práve akcia a momentálne je výhodné mať toľko komôr za takú nízku cenu. Často je však okno adekvátne pre konkrétny typ stavby cenovo oveľa prijateľnejšie aj bez fantastickej zľavy.
Plastové a komorové súvislosti

102891

Okno nie je iba rám

Najväčšiu plochu samotného okna tvorí sklená výplň, ktorá je najväčším zdrojom tepelnej úspory, ale aj akustickej a bezpečnostnej pohody. V ponuke sú rôzne typy izolačných skiel, ktoré výrobcovia nakupujú od špecializovaných firiem. Podľa dnešných požiadaviek by súčiniteľ prechodu tepla štandardným zasklením mal byť Ug = 1,1 W/(m2 . K).

Takéto sklo štandardne tvorí 4 mm plavené sklo, 16 mm dištančná medzera vyplnená argónom a 4 mm plavené sklo so selektívnou vrstvou tvorenou pokovovaním. Kvalita a dobré vlastnosti použitého izolačného skla v plastových oknách sa prejavia v úspore energií a pomôžu predísť nežiaducej kondenzácii najmä v zimnom období.


Kvalitu okna však ovplyvňuje aj ľudský faktor

Pravdepodobne iba málokto si bude plastové okná montovať sám, treba sa preto zorientovať v tom, čo je dôležité pri výbere konkrétneho typu, a, samozrejme, rozhodnúť sa pre tú správnu realizačnú firmu. Odbornosť, vybavenosť, používanie kvalitných materiálov a flexibilita sú základné kritéria, ktoré by mala realizačná firma spĺňať, a to sa netýka iba plastových okien. Tieto kritériá by mali spĺňať všetky firmy zaoberajúce sa stavebnou činnosťou.

Je však škoda, že na Slovensku je ešte stále priveľa tých, čo „len“ sľubujú. Podľa čoho sa teda dá rozhodovať pri výbere firmy? Asi najdôležitejšie je spýtať sa na názor tých, ktorí sú spokojní s už hotovými oknami, ako i s priebehom montáže. Aj to najkvalitnejšie a najdrahšie plastové okno totiž stratí svoju účinnosť, ak bude zle namontované.
Ako sa zorientovať v záplave informácií, podľa čoho si vybrať výrobcu a realizačnú firmu?

O radu sme požiadali dipl. Ing. Daniela Hollera, riaditeľa spoločnosti Aluplast Slovakia, s. r. o.

Pre kvalitu okna je podstatných viacero parametrov a treba ich brať do úvahy vždy komplexne. Nikdy sa nedajú (objektívne) posudzovať samostatne, pretože okno nie je konečný spotrebič a jeho výsledné funkčné vlastnosti sa menia podľa toho, kde a ako je zabudované. (Na vysvetlenie: Zbytočne dáme špičkové okno do betónovej fasády, ktorá nie je zateplená a má vysoké tepelné straty, rovnako nemá význam dať trojkomorový systém so sklom Ug 1,1 do pasívneho domu.) Čo je teda podstatné pri výbere špičkového okna pre konkrétny prípad?
•Návrh otvorovej konštrukcie (so zohľadnením osadenia okna a komplexného vyriešenia obvodového plášťa);
•Výber otvorovej konštrukcie (aké ma mať parametre tepelnej izolácie, zvukovej neprievzdušnosti, odolnosti proti vetru, odolnosti proti vode…). Neznamená vždy, že čím viac komôr, tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Tie súvisia nielen s počtom komôr, ale aj so stavebnou hĺbkou a samotnou konštrukciou systému. Najjednoduchšia rada teda znie – porovnať si tepelnoizolačné vlastnosti rámu (Uf – sem patrí rám, krídlo, zasklievacia lišta a oceľ) a skla (Ug); z týchto dvoch hodnôt sa potom počíta Uw celého okna, ktoré závisí od Uf, Ug, tepelnej vodivosti rámika skla a pomeru plôch skla a plastového rámu. Tento spôsob je objektívny a transparentný, na rozdiel od prípadov, keď niektorí výrobcovia uvádzajú, že majú okná s U (bez označenia alebo zle označené) = 1,1 W/(m2 . K), a pritom použili len sklo s hodnotou Ug (ak vôbec);
•Zameranie;
•Výroba (stroje: ich nastavenie, údržba, kvalita/vek/stav, presnosť) a čistota prostredia (eliminuje zdroje výrobných chýb/porúch);
•Výroba (materiály: starostlivosť, kvalita, technické možnosti, čistota);
•Expedícia, spôsob transportu (aby nedošlo k poškodeniu alebo zhoršeniu funkcií);
•Termín dodávky (spokojnosť zákazníka – ak sa dodržia termíny, klientom tak nevznikajú škody vzhľadom na nadväznosť ďalších profesií a na ďalšie plánovanie výstavby);
•Montáž ( !!!!!!! tu sa treba pozastaviť, pretože je to jeden z veľmi dôležitých faktorov, ktorý sa často podceňuje a na ktorý treba prihliadať už od samotného návrhu konštrukcie (keďže sa návrh často vynecháva, ani montáž potom nemôže byť adekvátna). Dôležitá je kvalitná príprava pripájacej škáry, správne osadenie okna (zvislo, vodorovne, vysadenie v smere von-dnu – súvisí s tým, či a do akej miery sa bude zatepľovať), vhodné izolácie – tepelná, proti vode (zvonku) a proti vlhkosti (zvnútra) a konečné murárske úpravy. Ak sa rám nezabuduje dôsledne alebo poloha rámu nie je správna, za určitých okolností môže cez stavebný spoj uniknúť viac energie ako cez rámový profil;
•Informácie o používaní a starostlivosti;
•Cena (ktorá je, samozrejme, tiež podstatná, ale nemala by zastrieť ostatné spomínané parametre);
•Servis a pozáručná starostlivosť (často závisí od toho, ako dlho je výrobca na trhu a do akej miery sa orientuje na zákazníka a snaží sa vnímať jeho potreby).

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: okná plastové okná
Zdieľať článok

Diskusia