29. 06. 2005
Zdieľať

Pri plastových oknách je situácia oveľa zložitejšia z hľadiska sortimentu vyrábaných profilov. Ich profily sa líšia termickou schopnosťou, počtom tesnení, schopnosťou prenášať zaťaženia otvaráveho krídla, hĺbkou, tvarom odkvapnice, možnosťou tvarovať okno a pod. Plastové okná sa vyrábajú z tvrdých PVC profilov vyrábaných extrudovaním za tepla na závitkových lisoch. Plynulé sledovanie ich kvality na lisovacích linkách i vo vlastných laboratóriách firiem zaručuje vysokú akosť všetkých vyrábaných profilov, ich kvalita sa potvrdzuje vydanými osvedčeniami.

Typy plastových rámov

Rozlišujeme dva typy plastových profilov: so stredovým tesnením a bez stredového tesnenia (s dorazovým tesnením). Profil so stredovým tesnením sa vyvinul z tesniaceho systému drevených okien. Systém bez stredového tesnenia je jeho alternatívou. Jednoznačný návod, ako si vybrať správny profil, neexistuje. Je to skôr teoretická a filozofická otázka a každú situáciu, pre ktorú sa okno vyberá, treba správne posúdiť. Stredové tesnenie umožňuje dosiahnuť lepšie stavebnofyzikálne vlastnosti okna, ale vzhľadom na tesnenie umiestnené uprostred rámového profilu sa okno oveľa horšie čistí. Preto v celej Európe v posledných rokoch vidieť odklon od tejto koncepcie v prospech okien s dorazovým tesnením. Vďaka novým typom dorazových tesnení sa podarilo docieliť takmer rovnaké hodnoty zvukovo- a tepelnoizolačných parametrov ako pri oknách so stredovým tesnením, zároveň sa rámy okien mimoriadne ľahko čistia. Rámy okien môžu byť dvoj-, troj- i päťkomorové (prípadne šesťkomorové). Trojkomorové profily s dostatočne dimenzovanou oceľovou výstužou sa používajú ako základný systém na výrobu okien. Päťkomorové profily okien sú ekvivalentom drevených eurookien. Štandardne sa plastové okná dodávajú v bielej a hnedej farbe, vylisované profily sa farbia v hmote.

Vonkajší vplyv

V praxi sú okná vystavené mnohým mechanickým, chemickým a tepelným vplyvom. Odolnosť proti týmto vplyvom je daná ich tvarovaním a technológiou pri výrobe, kvalitou i vlastnosťami suroviny použitej na výrobu profilov. Vlastnosti profilov a použitého PVC na oknách od rôznych výrobcov sa môžu mierne líšiť. Ďalšie zlepšenie tepelnoizolačných vlastností okien nemožno dosiahnuť pridaním ďalšej komory, ale zvýšením hĺbky rámu a krídla alebo vyplnením komory z plastových profilov (dutiny) na vonkajšej strane tepelnoizolačným materiálom, napr. tvrdenou polyuretánovou penou. Do konštrukcií plastových okien sú zaintegrované aj vetracie systémy na princípe prirodzeného vetrania (štrbiny, klapky, otvory), aby bola zabezpečená minimálna výmena vzduchu. Tieto vetracie systémy nesmú zhoršiť zvukovoizolačné vlastnosti okien.

Degradovanie a údržba rámov

Všetky materiály vrátane PVC sa časom menia (opotrebúvajú, degradujú). Dnešné plastové profily najväčších a najkvalitnejších výrobcov sú už natoľko stabilizované, že k zmene mechanických a fyzikálnych vlastností v priebehu desaťročí takmer nedochádza. Plastové okná sa čistia dostupnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, ktoré sú neabrazívne, najlepšie vlažnou vodou s prídavkom saponátu alebo technickým benzínom a liehovými prípravkami. Okenné profily sa nesmú dostať do styku s látkami, ktoré narúšajú základný materiál (napr. acetón, benzén, toluén, trichlóretylén, perchlóretylén, chloroform a iné). Extrémne slnečné žiarenie spôsobuje vysokú povrchovú teplotu a tým aj zvýšenú rozťažnosť plastových profilov. Preto má každý výrobca profilov vyvinuté rôzne receptúry, ktoré sa využívajú v rôznych klimatických pásmach. Ani plastové okná nemožno po inštalácii ponechať celkom bez údržby, treba ich pravidelne umývať a tak ako pri iných oknách treba premazať kovania, skontrolovať tesnenia a prípadne ich každých pätnásť rokov vymeniť.

Kategória: Materiály Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: materiál okno plast stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia