20. 06. 2011
Zdieľať

Máte v pláne rekonštrukciu kúpeľne? Iste ste si už vybrali keramický obklad aj dlažbu. Viete však, aké lepidlo treba použiť, aby sa dlažba po niekoľkých mesiacoch neodlupovala od podkladu alebo aby ste sa vyhli nepríjemnému duneniu za obkladačkami?

Ruka v ruke s výberom obkladačiek ide aj návrh správnych lepiacich a škárovacích mált. V priestore namáhanom vodou, ako je napríklad kúpeľňa, je nevyhnutná vhodná izolácia proti vode a vlhkosti; treba dbať aj na dodržiavanie šírky škáry a rešpektovať dilatačné škáry v podklade.

Pri obkladaní sa odporúča uprednostniť ucelený systém lepiacich materiálov od jedného výrobcu, aby sa zachovala bezproblémová funkčnosť jednotlivých materiálov v celej skladbe obkladaného priestoru.

Príprava podkladu

Ak má mať nová podlaha čo najdlhšiu životnosť, treba venovať pozornosť nielen výberu obkladových prvkov, ale aj príprave podkladu. Nespoliehajte sa na to, že použitý materiál pri lepení a škárovaní zvládne všetko. Platí, že podklad pred lepením musí byť suchý (pri cementových podkladoch má mať povrch maximálnu zostatkovú vlhkosť 4 %, pri anhydridoch 0,5 %), rovný, súdržný a zbavený prachu. Vzhľadom na predpokladané zaťaženie musí byť podklad aj dostatočne pevný a hrubý.


Príprava podkladu na novú podlahu

1016667
Mapei

Druhy podkladov

Podlahy – a je jedno, či ide o nový, alebo rekonštruovaný objekt – môžu mať rôzne typy podkladu (z betónu, poter z cementu a anhydridu). Na stenách sú zase omietky, prípadne sú obložené drevom alebo sadrokartónom.

Pri rekonštrukciách je bežné, že sa lepia nové obklady na pôvodné podklady, ošetrené nátermi. Podklad musí byť súdržný a na existujúcej podlahe musí byť zabezpečená vynikajúca priľnavosť.  V opačnom prípade je ohrozená životnosť nového obkladu. Aby sa predišlo zbytočným chybám, nie je na škodu požiadať o vykonanie skúšobných meraní priľnavosti povrchových vrstiev (táto služba je dnes už bežná v rámci poskytovania technického servisu).

Penetrácia podkladu

Na dosiahnutie čo najlepšej priľnavosti lepidla k podkladu sa odporúča povrch penetrovať vhodným prípravkom. Penetrácia slúži okrem iného aj na zjednotenie nasiakavosti a na čiastočné spevnenie povrchu určeného na obkladanie. Na penetrovanie nasiakavých podkladov sa bežne používajú materiály na báze syntetických živíc vo vodnej disperzii (riedia sa vodou) s plnivom, ktoré vytvára dokonalú kotvu. Pri nenasiakavých povrchoch (pôvodný obklad alebo dlažba) sa kontaktný mostík realizuje pomocou epoxidových materiálov alebo materiálov na báze syntetických živíc vo vodnej disperzii – sú obohatené plnivom, ktoré vytvára dokonalú „kotvu“ pre nanesené lepidlo. Takto pripravený podklad je vhodný na lepenie obkladov.

Lepiace malty

Druh obkladu sa navrhuje aj podľa prostredia, v ktorom sa bude aplikovať. Určite treba rozlišovať medzi keramickými prvkami určenými do rodinných domov a bytov a tými, ktoré sú vhodné do komerčných alebo priemyselných priestorov (ako sú napríklad supermarkety či sklady), kde sú vystavené podstatne vyššiemu mechanickému i chemickému namáhaniu. Kým v interiéri možno lepiť všetky typy obkladov a dlažieb, v exteriéri sa lepia len dlažby, ktoré majú nízku nasiakavosť (maximálne do 3 %) a ktoré sú mrazuvzdorné.

So zvyšujúcimi sa požiadavkami na technické vlastnosti obkladových prvkov, ako sú tvrdosť či nasiakavosť, rovnako aj s prevádzkovou náročnosťou obkladaných priestorov rastú  aj požiadavky na lepiace malty. V interiéroch sa na steny najčastejšie používajú cementové lepidlá triedy C1, vylepšené cementové lepidlá triedy C2 sú zasa vhodné do náročných prevádzok. Najkvalitnejšie druhy lepidiel z hľadiska pevnosti, priľnavosti k podkladu či schopnosti deformácie sú takzvané deformovateľné (S1) a vysoko deformovateľné (S2) lepidlá, ktoré sú nevyhnutné pri lepení veľkých formátov, v extrémne náročných klimatických podmienkach alebo pri lepení v priemyselných objektoch.


Lepenie keramického obkladu malého formátu lepidlom triedy C1 na stene ošetrenej cementovou omietkou v interiéri

Lepenie keramického obkladu malého formátu lepidlom triedy C1 na stene ošetrenej cementovou omietkou v interiéri
Mapei

Formát obkladu a dlažby

S formátom dlažby súvisí jednoduchá priama úmernosť: čím väčší rozmer má obklad, tým vyššia je deformačná schopnosť. Preto je pri väčších formátoch najvhodnejšie používať lepidlá klasifikované podľa EN 12 004 ako deformovateľné v triede S1 alebo vysoko deformovateľné v triede S2.

Návrh škárovacej malty

Na výplň pevných škár medzi obkladom sa používajú cementové škárovacie malty triedy CG1 a CG2 alebo materiály na báze reaktívnych živíc (epoxidové) triedy RG. Do vnútorných priestorov, ktoré nie sú náročné na prevádzku, možno na nalepenie maloformátového obkladu použiť škárovacie zmesi triedy CG1. Zlepšené zmesi triedy CG2 sú charakteristické zníženou nasiakavosťou, odolnosťou proti oderu, takže ich možno použiť pri škárovaní nielen v interiéri na vykurovaných podlahách, prípadne pri veľkých formátoch, ale aj v exteriéri na balkónoch a terasách.
 
Škáru v položenej dlažbe treba vždy chápať z dekoratívneho aj funkčného hľadiska. Škáry utesnené cementovou alebo epoxidovou maltou zabraňujú deformácii podkladu alebo obkladového prvku vplyvom vysokého namáhania lepidlom, čo inak bežne spôsobuje oddeľovanie lepidla od obkladového prvku.

Počas výstavby a následne aj pri užívaní dochádza k rozmerovým zmenám obkladaných plôch (vplyvom zmeny teploty) a k vzniku napätí. Aby sa napätie zmenšilo, je nevyhnutné plochu dilatovať na menšie úseky. Preto je pri lepení nových obkladových prvkov dôležité dodržiavať všeobecné pravidlo o rešpektovaní konštrukčných a objektových dilatačných škár v podklade. Aby pružná škára plnila svoju funkciu, musí byť jej šírka minimálne 5 mm. Pred škárovaním musí byť použité lepidlo úplne vyschnuté. Na zabezpečenie dokonalej priľnavosti škárovacej malty k stenám škáry musí byť povrch čistý, bez prachu.

Kategória: Bývanie Kúpeľňa, WC Podlaha, dlažba Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dlažba kúpeľňa lepidlo obklady penetrácia podklad rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia