Návod na stavbu domu: Od pozemku po kolaudáciu

06. 06. 2017
Zdieľať

Máte už celkom jasnú predstavu o tom, ako bude vyzerať váš vysnívaný domov? Koľko bude mať izieb a akej farby bude kuchyňa? Ak vás čaká stavba vlastného rodinného domu, prečítajte si stručný prehľad toho, s čím začať a ako postupovať, aby ste sa doň mohli čím skôr nasťahovať.

Výber pozemku

Rozhodujúcimi kritériami pri kúpe pozemku sú lokalita, veľkosť, tvar, orientácia, dopravná dostupnosť, vybavenosť inžinierskymi sieťami, dostatok zelene a občianska vybavenosť. Kvalitu a cenu však ovplyvňuje najmä lokalita. Najpredávanejšie stavebné pozemky majú výmeru do 600 m2 s optimálnym tvarom štvorca alebo obdĺžnika.

1977901
isifa/shutterstock

Projekt domu

Pozemok už máte a pred vami stojí otázka, či si kúpiť hotový projekt, alebo osloviť architekta, ktorý vám ho navrhne na mieru. Ideálny dom, ktorý by spĺňal všetky vaše požiadavky, v katalógu zrejme nenájdete. A keďže v dome strávite pravdepodobne mnoho ďalších rokov, šetriť na projekte sa neoplatí. Architekt vám môže byť oporou a radcom aj v ďalších fázach stavby. Predtým, ako ho navštívite, by ste mali mať jasno v tom, koľko a akých miestností potrebujete. Architekt by mal spoznať fungovanie rodiny a v procese návrhu by ste mali spolu absolvovať konzultácie, v rámci ktorých si všetko ujasníte. Nezabúdajte, že aj interiér sa začína tvoriť už vo fáze projektu.

Základom kvalitného bývania je dobrý stavebný pozemok.

Keďže kúpa pozemku je často investíciou na celý život, výberu treba venovať veľkú pozornosť.


Návod na stavbu domu: Od pozemku po kolaudáciu

1977903
isifa/shutterstock

 

Úrady a povolenia

Po dokončení projektu musíte podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia na príslušný mestský stavebný úrad. K žiadosti potrebujete doložiť aj súhlasné stanoviská všetkých dotknutých orgánov. Podľa platnej vyhlášky je správny orgán povinný rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí stavebného povolenia najneskôr do 60 dní od podania žiadosti. Informácie o tom, čo presne potrebujete k žiadosti priložiť, získate najlepšie návštevou príslušného úradu ešte pred samotným podaním žiadosti. Nevyhnete sa ani komunikácii s elektrárňami, plynárňami, vodárňami a kanalizáciami o postupe vybavenia prípojok. Ak behanie po úradoch nepatrí k vašim „záľubám“, existujú firmy, ktoré to vybavia za vás.

Ideálny dom podľa vašich predstáv v katalógu asi nenájdete.

Architekt by mal v procese návrhu spoznať fungovanie celej rodiny.


Návod na stavbu domu: Od pozemku po kolaudáciu

1977905
isifa/shutterstock

 

Kto ho postaví?

Dom môžete stavať buď svojpomocne, alebo jeho realizáciu zveríte stavebnej firme. Prvé riešenie síce môže byť finančne o niečo výhodnejšie, na druhej strane však časovo náročné. Ak sa rozhodnete pre stavebnú firmu, spravte si akýsi „konkurz“. Zistite si referencie, a ak je to možné, choďte si pozrieť už zrealizované stavby a dajte si urobiť rozpočty. Získate tak predstavu o tom, čo vás čaká, a môžete porovnávať. Cena je síce dôležitá, no nemala by byť jediným kritériom pri výbere zhotovovateľa. Nie vždy je totiž najnižšia cena skutočnou výhrou. Dôležitejšie sú pozitívne referencie a skúsenosti obyvateľov už realizovaných stavieb s bývaním v nich.

Stavebný dozor

Na dodržiavanie stavebných postupov, technických noriem, bezpečnosti a kvality práce a materiálu musí dohliadať stavebný dozor, teda odborne spôsobilá osoba, ktorá má oprávnenie na výkon tejto činnosti. Ideálne je, ak ide o nezávislú osobu, ktorá nie je súčasťou stavebnej firmy. Dobrý stavebný dozor je zárukou, že sa stavba zrealizuje kvalitne a načas a že financie, ktoré do nej vložíte, sa použijú rozumne a neprekročia dohodnutý rozpočet. Stavebný dozor môže tiež viesť stavebné práce pri stavbe alebo jej zmene, ale vždy ide o svojpomocne realizované jednoduchšie objekty s jedným podlažím, prípadne s podkrovím, ktoré nezaberú viac ako 300 m2 stavebného pozemku.

Dobrý stavebný dozor je zárukou, že sa stavba zrealizuje kvalitne.

Ideálne je, ak stavba prezimuje a povrchové úpravy sa urobia až v ďalšom roku.


Návod na stavbu domu: Od pozemku po kolaudáciu

1977907
isifa/shutterstock

 

Výber materiálu

Materiál obvodovej konštrukcie má veľký vplyv na vnútorné prostredie, preto treba dôkladne zvážiť jeho výber. Zo všetkých materiálov dostupných na trhu však dnes už postavíte stabilný dom s dlhou životnosťou a dobrou vnútornou klímou, preto váš výber bude najmä otázkou pocitu a ceny. Dôležité pri stavbe sú i rozvody, ktoré musia byť do detailu premyslené a naprojektované tak, aby ste sa vyhli zbytočnému prerábaniu. Ustrážte si aj kvalitné osadenie parozábrany a poistnej hydroizolácie pri stavbe krovu. Nasleduje výber vhodných okien a dverí, pri ktorom dbajte okrem materiálu či ceny aj na kvalitu osadenia a kovania. Na záver sa realizujú práce ako položenie podláh a nanesenie omietok.

1977909
isifa/shutterstock

Kolaudácia

Stavba je pripravená na kolaudáciu vtedy, keď je už hotová strecha, komíny, okná a dvere, schodiská a balkóny so zábradlím, povrchové úpravy stien, podláh, stropov a inštalácie. Dokončené musia byť prípojky inžinierskych sietí a osadené umývadlá, toalety a sprchy či vane. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia musí byť doplnená o prílohy, ktoré stavebný úrad vyžaduje. Ak sa nezistia nedostatky, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, v ktorom pomenuje účel, na ktorý sa môže stavba využívať. Po získaní rozhodnutia musíte objekt zaevidovať na obecnom úrade kvôli súpisnému číslu. Nasleduje zapísanie novostavby katastrálnym úradom na parcelu, na ktorej je stavba postavená.

TEXT: KATARÍNA BAROŠOVÁ
FOTO: ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: časopis Môj dom špeciál 2017

Kategória: Projekty rodinných domov
Tagy: kolaudácia materiál pozemok projekt rodinný dom stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia