Radikálny rez – až do útrob domu (2.)

Radikálny rez – až do útrob domu (2.)

26. 05. 2010
Zdieľať

Pri vodoinštaláciách je dôležité dodržať predpísanú vzdialenosť od elektrických rozvodov a zásadu, že voda nesmie byť vedená nad plynovodom.


Vodoinštalácie


Vnútorné vodovodné potrubie môže byť z medi, plastu, z nehrdzavejúcej alebo pozinkovanej ocele a existujú aj systémy z vrstvených rúr (plast s kovovými vložkami), v ktorých sa kombinujú pozitívne vlastnosti ocele a plastových materiálov. Potrubná sieť sa skladá z rúrok, fitingov (odbočky, kolená, spojky, hrdlá), armatúr (uzávery, klapky) a z upevňovacieho materiálu. Vedenia musia byť tiež zaizolované.Medené potrubie sa spája letovaním, plastové rozvody zváraním alebo mechanickými (lisovanými) spojkami a pozinkované potrubie a armatúry pomocou závitových spojov. Po dokončení inštalácie novozabudovaných rozvodov je nutné čo najskôr ich prepláchnuť a dezinfikovať. Na zistenie netesností potrubia sa pred jeho zakrytím urobí tlaková skúška, a to vodou alebo stlačeným vzduchom.Radikálny rez – až do útrob domu (2.)

262450
Geberit


Kanalizácia


Potrubie vnútornej kanalizácie môže byť z kovu (liatina, oceľ), kameniny, vláknocementu, keramiky, betónu alebo plastov (PVC, PP). Systém kanalizácie pozostáva z pripájacieho potrubia, zvislého odpadu a ležatého zvodu. Potrubie sa dimenzuje vždy na konkrétnu situáciu. Pri dimenzovaní kanalizačných prípojok od zariaďovacích predmetov k hlavným zvislým odpadovým rozvodom je dôležité dodržať vhodný sklon – nemal by byť menší než 3 %, aby sa zabezpečilo úplné odtekanie splaškov, zároveň však nesmie byť ani priveľký. Strmý spád totiž spôsobí príliš rýchly odtok vody a usadenie pevných častí v potrubí. Vzdialenosť medzi zariaďovacím predmetom a odpadovým potrubím by nemala presiahnuť určitú dĺžku, napríklad v prípade záchodovej misy je to 1,5 m, a obmedzený je aj počet kolien. Pri návrhu je dôležité myslieť aj na vetracie potrubie (vyvádza sa nad strechu), ktoré zamedzí prípadnému šíreniu zápachu z kanalizácie. Prenikaniu zápachu do interiéru zabránia zápachové uzávery (sifóny).


Pred spustením kanalizácie do prevádzky je nutné urobiť technickú prehliadku, skúšku vodotesnosti ležatého potrubia a plynotesnosti zvislého potrubia (tá nie je povinná, ale odporúča sa). Technická prehliadka sa robí pred zakrytím, zamurovaním alebo zasypaním a kontroluje sa trasa, svetlosť, sklon, spoje a ďalšie parametre kanalizácie. Pri skúške vodotesnosti sa v potrubí vytvorí pretlak vody, takže jej úniky odhalia prípadné netesnosti.Radikálny rez – až do útrob domu (2.)

262451
Geberit


Predstenové inštalačné systémy


Toto praktické a v súčasných kúpeľniach hojne využívané riešenie pozostáva z nosných montážnych prvkov (konštrukcií), na ktoré sa upevňujú zariaďovacie predmety (závesné WC, bidet, pisoár a umývadlo) a z pripravených úchytov na osadenie prípojok vody a kanalizácie. Vďaka predstenovým systémom je montáž zariaďovacích predmetov jednoduchšia a presnejšia, zjednoduší sa aj inštalácia rozvodov. Navyše, steny tak nie sú oslabené drážkami a zníži sa prenos hluku z potrubia do konštrukcie stavby. Prvky predstenových inštalácií môžu byť určené na zamurovanie do masívnej konštrukcie alebo sú súčasťou systému ľahkej sadrokartónovej konštrukcie.


Na čo si treba dať pozor
• Rozmiestnenie zariaďovacích predmetov si treba vopred dobre premyslieť, dodatočné zmeny sú takmer vylúčené.
• Nové vedenie plynu musí vždy určiť autorizovaný stavebný inžinier s príslušnou špecializáciou.
• Voda nesmie byť vedená nad plynovodom.
• Elektrické zásuvky by na protiľahlých stenách nemali byť umiestnené oproti sebe, ale striedavo.
• Pred zakrytím rozvodov si urobte podrobnú fotodokumentáciu, najmä pri vode a elektrine, alebo si zhotovte nákres vedenia potrubí a káblov. Voda striekajúca okolo vrtáka rozhodne nie je úspešným výsledkom pokusu o montáž novej police do kúpeľne.
• Dajte si vysvetliť ovládanie systému vykurovania.
• Zistite, kde máte hlavný uzáver vody.


Za odbornú spoluprácu ďakujeme: Ing. Michalovi Hadrabovi zo spoločnosti VodoPro, Ing. Miloslavovi Valenovi, súdnemu znalcovi v odbore elektrotechnika, Ing. Václavovi Vetenglovi, produktovému manažérovi spoločnosti Xella CZ, a Jiřímu Foltýnovi, obchodnému manažérovi spoločnosti KM BETA.


ZDROJ: časopis Môj dom február 2010 JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: rekonštrukcia stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia