Sadrokartón – suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

19. 11. 2008
Zdieľať

Tiež sa vám zdá, že byt, v ktorom veľa rokov žijete, prestáva spĺňať vaše predstavy o modernom a pohodlnom bývaní? V starej zástavbe sú napríklad zbytočne vysoké stropy, ktorých znížením by došlo k úspore tepla a navyše by ste možno získali nový skladovací priestor. Staršie panelové byty zas zle pôsobia odstrašujúcimi bytovými jadrami z umakartových dosák. A na mnohých domoch nie sú využité podkrovia. Skrátka, malo by sa s tým niečo urobiť...

Cesty k stavebným úpravám môžu byť rôzne. My sa zameriame na tie, ktoré možno riešiť suchou cestou, konkrétne použitím sadrokartónu. Sadrokartónové dosky sú ľahké, bez problémov sa dajú rezať na požadovaný tvar, pri spracovaní vzniká pomerne malé množstvo odpadu a, navyše, nie sú v porovnaní s klasickým stavebným materiálom ani drahé.

Pri použití sadrokartónových dosiek odpadajú problémy so statikou, postup práce je rýchly a hospodárny, pretože nie je nutné sekať drážky a priechody pre rozvody – naopak, všetky rozvody sa dobre vedú vo voľnom priestore priečok. Jednoduchšie je tiež umiestnenie zásuviek a vypínačov.

Sadrokartón je vlastne skladačka, pri ktorej sa nepoužívajú mokré procesy, čo je častokrát veľkou výhodou. Sadrokartón, tak ako každý iný materiál, má aj nevýhody. V prípade, že na stenu zo sadrokartónu plánujeme zavesiť ťažšie police, prípadne upevniť zariaďovacie predmety či kuchynskú linku, musíme si ich polohu premyslieť vopred a umiestňovať ich v súvislosti s nosnými rámami sadrokartónovej konštrukcie. Rovnako treba mať premyslené umiestnenie zásuviek a vypínačov, pretože vedenie k nim treba nainštalovať vopred.
 

Výhody sadrokartónových systémov

  • nízka hmotnosť výslednej konštrukcie,
  • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok),
  • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do pôvodných konštrukcií),
  • jednoduchá opraviteľnosť stien,
  • rovinnosť konštrukcií.

 

Nevýhody sadrokartónových systémov

  • pri nesprávnej montáži tmel na stykoch dosiek praská,
  • na steny mimo nosnej konštrukcie nemožno umiestniť police a pod.,
  • stenu možno ľahko poškodiť ostrými predmetmi.

Využitie sadrokatónu

Sadrokartón možno využiť napríklad na zaplnenie otvoru, ktorý chceme zrušiť, vyhotovenie steny v bytovom jadre, prípadne na zhotovenie priečky, pokiaľ potrebujete rozdeliť miestnosť na viac častí. V prípade, že chcete zabezpečiť zvukovú nepriezvučnosť, treba zvoliť sadrokartónový systém s vloženou zvukovou izoláciou. Na zakrytie nevzhľadných a krivých stien alebo zlepšenie tepelnej či zvukovej izolácie možno sadrokartónové dosky použiť ako obklad existujúcich stien a stropov. Azda najviac sa použitie sadrokartónu spája s prácami pri zobytnení podkrovia.
 

Detail napojenia opláštenia medzi šikminou a bočnou stenou.  

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170895

Konštrukcia sadrokartónového systému

Základom celého systému je sadrokartónová doska vyrobená zo zmesi sadry a rozvlákneného papiera či sklených vlákien, obalená špeciálnym kartónom. Na našom trhu sa vyskytujú kartóny v hrúbkach 9,5; 12,5; 15 a 18 mm. Veľmi často sa používa doska s hrúbkou 12,5 mm, hrubšie dosky sa používajú, ak potrebujeme zabezpečiť vyššiu požiarnu či akustickú odolnosť, či odolnosť proti prerazeniu. Tenšie dosky sa zasa využívajú na ohýbané konštrukcie a ako suché omietky. Samotnú sadrokartónovú dosku v sadrokartónovom systéme držia nosné profily, ktoré slúžia ako nosná konštrukcia steny.

Nosné profily sa líšia podľa použitia – iné sa používajú na priečky a iné na podhľady a podkrovia. V niektorých prípadoch možno sadrokartónové dosky upevniť aj na vlastnoručne zhotovený drevený rošt.
 

Základné pravidlá použitia sadrokartónu

Použitie sadrokartónových dosiek v kúpeľni
Z dôvodu zvýšenej vzdušnej vlhkosti je v kúpeľni nutné použiť impregnované dosky.

Natieranie sadrokartónu
Na sadrokartónové povrchy sú vhodné akrylátové alebo polyvinylacetátové disperzné farby. Optimálne je nanášanie pomocou valčeka. Na povrchové úpravy nemožno použiť hlinkové nátery a nátery na báze vodného skla.
Upevnenie dosiek skrutkami
Dĺžka skrutiek na pripevnenie dosiek opláštenia:

  • Drevený rošt – hĺbka zaskrutkovania do dreveného prvku roštu musí byť väčšia alebo rovná celkovej hrúbke opláštenia, minimálne však 20 mm.
  • Kovový rošt – hĺbka zaskrutkovania cez kovový profil musí byť najmenej 10 mm.

Vzdialenosť skrutky od okraja dosiek musí byť od hrán opláštených kartónom najmenej 10 mm a v prípade rezaných hrán najmenej 15 mm. Najväčšia vzájomná vzdialenosť upevňovacích skrutiek na konštrukciu pre priečky a predsadené steny je 250 mm, pre podhľady a šikmé plochy 170 mm.

Použitie parozábrany v podkroví
Pri zateplení podkrovia sa odporúča parozábranu zhotoviť vždy. Bežnou parozábranou na sadrokartónové konštrukcie je PE fólia s hrúbkou 0,2 mm. Na zvýšené nároky sa používajú špeciálne fólie.

Lepenie sadrokartónu na keramický obklad
Pri rozstupe profilov 600 mm  sa pod keramické obklady sa odporúča použiť dvojnásobné opláštenie z dosák hrúbky 12,5 mm. Pri zmenšení rozstupov profilov na 400 mm je prípustné použitie aj jednoduchého opláštenia. Na obklad sadrokartónových konštrukcií sa dajú použiť keramické a kameninové obklady, prípadne aj sklenená mozaika. Maximálny rozmer dlaždíc je 300 x 300 mm, lepia sa bežnými obkladačskými lepidlami, určenými na sadrokartón. Plocha obkladu sa vyškáruje škárovacou hmotou, prestupy a rohy sa utesnia trvalo pružným silikónovým tmelom (vo vlhkom prostredí s fungicídnou úpravou).

Hydroizolácia sadrokartónovej steny pred ukladaním obkladu
Samotný keramický obklad nezaručuje dostatočnú ochranu sadrokartónu pred kvapalnou vlhkosťou. Preto je nutné na miestach, kde sa predpokladá odstrekovanie vody (okolie vane, sprchovací kút) pred nalepením obkladu aplikovať hydroizolačnú vrstvu.

Kladenie sadrokartónových dosiek
Pri opláštení je nutné klásť jednotlivé dosky tak, aby nevznikali krížové škáry. V prípade priečky je potrebné dbať na striedanie škár na jednotlivých stranách, v prípade viacnásobného opláštenia tiež na predsúvanie v jednotlivých vrstvách opláštenia. Pri opláštení okolo otvorov (zárubne, okná) je neprípustné naviazať škáru na roh otvoru – dosky sa majú umiestniť tak, aby škára prebiehala min. 150 mm od rohu. Pri opláštení podhľadov sa dosky montujú priečne na smer profilov. Maximálny rozstup profilov je 50 cm a dosky sú vždy predsunuté o jedno pole.

Tmelenie opláštenia sadrokartónovej priečky
Konštrukcia priečky spĺňa požadované kritériá až po zatmelení všetkých vrstiev opláštenia.

Výška vertikálnych profilov v sadrokartónových priečkach
Profily v priečkach je potrebné nastrihať o asi 10 až 15 mm kratšie, ako je svetlá výška. To umožní mierny priehyb stropu, bez toho, aby bola priečka neúmerne zaťažená.

Skracovanie kovových profilov
Profily sa skracujú nožnicami na plech. Nie je prípustné rezať ich rozbrusovacím kotúčom (flex), pretože sa vysokou teplotou môže poškodiť ich povrchová antikorózna úprava.

Jednoducho a rýchlo

Najrýchlejším a najspoľahlivejším spôsobom, ako pomocou sadrokartónového systému prestavať bytové jadro či vybudovať podhľad, je zveriť zákazku odbornej firme. Tá s vami preberie všetky varianty, predloží vám plán a cenovú kalkuláciu. Prácu so sadrokartónom však zvládne aj šikovný domáci majster. Samozrejme, aj pri práci so sadrokartónom treba okrem šikovnosti aj disciplínu a dodržanie pracovného postupu. Ak sa do práce chcete pustiť sami, stačí zájsť do stavebnín či nákupného centra a v spolupráci s odborníkom vyberať najvhodnejšiu hrúbku dosiek, nosné profily a škárovaciu hmotu. Odborník by vás mal upozorniť aj na to, na čo si máte pri práci so sadrokartónom dávať pozor.

Najmä pri rekonštrukcii kúpeľne, kde je vysoká vlhkosť, treba dbať na správny postup a použitie správneho – v tomto prípade impregnovaného – materiálu. Hoci sa to môže zdať odvážne, na sadrokartónovú stenu možno umiestniť aj umývadlo, či zavesiť WC. Dôležité je ale použiť držiak zo sanitárneho programu a zariaďovacie predmety umiestniť v mieste nosného profilu sadrokartónového systému. V prípade závesného WC možno použiť originálny systém, ktorý sa po umiestnení iba „zakryje“ sadrokartónom.
 


Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170890

 

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170891

Po montáži konštrukcie a izolácie z minerálnych vlákien pripravíme na montážnych profiloch s rozstupom asi 500 mm terče z obojstranne lepiacej pásky na pripevnenie parozábrany.   Parozábranu prichytíme na terče z pásky. Jednotlivé pásy orientujeme tak, aby do vnútorného opláštenia nemohla preniknúť prípadná stekajúca vlhkosť.

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170892

 

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170893

Najskôr opláštime stropnú časť podkrovia. Sadrokartónové dosky hrúbky 12,5 mm osadzujeme zásadne pozdĺžnou hranou kolmo na smer montážnych profilov. Pri opláštení zachovávame zásadu preväzovania škár aspoň o jednu vzdialenosť medzi profilmi (škáry nesmú vytvárať kríž).   Podľa rovnakých zásad opláštime aj šikmé časti podkrovia. Sadrokartónové dosky pripevňujeme na  konštrukciu samoreznými skrutkami typu TN. Rozstup skrutiek na stropoch a šikmých častiach opláštenia je maximálne 170 mm.

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170896

 

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170897

Osadenie montážnych CD profilov.   Vloženie tepelnej izolácie z minerálnych vlákien.

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170898

 

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170899

Vytvarovanie a pripevnenie parozábrany v miestach kontaktu šikmých plôch.   Opláštenie sadrokartónovými doskami.

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170900

 

Sadrokartón - suchá cesta ku krajšiemu bývaniu

170901

Zatmelenie škár sadrokartónových dosiek a hláv skrutiek vrátane pretmelenia ochranného ALU profilu na vonkajšom rohu.   Konečný stav po vymaľovaní.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 10/2008.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: sadrokartón využitie
Zdieľať článok

Diskusia