23. 08. 2010
Zdieľať

Na chalupe si chceme naplno vychutnávať najmä pohodu a oddych. Na jej stavbu alebo rekonštrukciu by sme preto mali vyberať také výrobky a materiály, ktoré nielen vhodne dotvárajú osobnú predstavu o rekreačnom domčeku z estetického hľadiska, ale sú aj funkčné. Okná nie sú výnimkou.

To, že chatu využívame predovšetkým na sezónny pobyt, ešte neznamená, že si nezaslúži dôkladný výber kvalitných stavebných materiálov. Pri rekonštrukcii či stavbe víkendového domu treba predovšetkým rešpektovať architektúru okolitého prostredia. Snahou by malo byť dosiahnutie harmonického zosúladenia jednotlivých prvkov fasády s okolitým prostredím. Okenné i dverové výplne by mali podčiarknuť príjemný vzhľad fasády.

Funkčné hľadisko
V prvom rade je dôležité, aby okno na chalupe spĺňalo nielen užívateľské nároky, ale aj súčasné tepelnoizolačné požiadavky. Napriek tomu, že rám tvorí len menšiu časť okna, treba zvážiť výber vhodného profilu, najmä pri plastových oknách. V prvom rade treba dbať na dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti okien. Drevené i plastové okná môžu dosiahnuť porovnateľné tepelnotechnické parametre. Pri plastových oknách ich zabezpečí vyšší počet komôr. Optimálne sú 5- až 6-šesťkomorové rámy z kvalitných profilov, ktoré sa vyznačujú dobrou tvarovou stabilitou. Osemkomorové okná výrazne zväčšujú stavebnú hĺbku, pričom tepelnoizolačné vlastnosti okna sa zvýšia len minimálne.


Sezónne výhľady

280301

Dôležitejšie je preto zvažovať nielen výber kvalitného rámového profilu s požadovanými tepelnotechnickými parametrami, ale aj vhodnú skladbu skiel. Tepelnotechnické vlastnosti okna zlepšuje vnútorné zloženie skiel, a to zväčšením priestoru medzi sklami a jeho vyplnením argónom (používa sa bežne) alebo kryptónom, ktoré majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako vzduch. Súčasným štandardom nielen pre rodinné domy, ale aj chaty a chalupy je zasklenie dvojsklom s Ug = 1,1 W/m2 . K. Toto zasklenie sa odporúča kombinovať s 5- až 6-komorovým plastovým profilom so stavebnou hĺbkou minimálne 70 mm. Ak sklo osádzame do dreveného rámu, hrúbka vlysu okna musí byť aspoň 68 mm, v prípade náročnejších klimatických podmienok by mala byť 78 mm.

Pokoj je to, čo na chalupe hľadáme, preto musia okná spĺňať aj požiadavky na akustickú izoláciu. Zvukovoizolačné vlastnosti okien ovplyvňujú najmä hrúbka a počet skiel, osadenie okien v ráme, tesniace prvky a netesnosti v konštrukcii.

Estetické hľadisko
Prirodzený vzhľad dreveného okna i variabilnosť riešení vďaka širokej ponuke farebných odtieňov náterov stále oslovuje mnohých chalupárov. O trvácnosť farby sa však aj napriek technologickým pokrokom treba starať.

Čoraz širšia je v súčasnosti však aj ponuka farieb, odtieňov i povrchových úprav plastových rámov. Na chatách sa uplatňujú najmä rámy s drevenými dekormi. Povrchová úprava profilu okna má aj ďalší význam – zvyšuje odolnosť okna proti mechanickému poškodeniu.

Správne osadenie okna
Ak meníte alebo umiestňujete okná na chalupe, treba vždy dbať na výber spoľahlivej realizačnej spoločnosti. Funkčnosť okenného rámu významne ovplyvňuje jeho správne osadenie v obvodovej stene. Zabezpečuje jeho dostatočné tepelnotechnické a akustické parametre. Tepelné mosty, ktorými uniká značné množstvo energie, možno účinne odstrániť zosúladením tepelnotechnických parametrov okennej výplne s tepelnotechnickými parametrami obvodového muriva. Dôležité je najmä pevné ukotvenie okna v otvore a zvládnutie detailu kotvenia okna do ostenia a utesnenia parotesnou fóliou z interiéru a difúznou fóliou z exteriéru. V mieste kotvenia okna do ostenia vzniká tepelný most. Treba ho eliminovať dodatočným zateplením ostenia izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm. Progresívni výrobcovia tento krok predpokladajú a ponúkajú dostatočne vysoké profily na dosiahnutie harmonického vzhľadu. Správna inštalácia má svoj význam aj z hľadiska údržby okna. Iba kvalitne osadené okno účinne bráni prieniku vlhkosti, mikroorganizmov či iných nečistôt do konštrukcie okna. Neznamená to však, že možno podceniť údržbu. Na akomkoľvek type okna treba raz ročne premazať všetky pohyblivé časti kovania kvapkou oleja, vyčistiť odvodňovacie kanáliky, skontrolovať funkčnosť kovania a prípadne ho nechať odborne opraviť.


Sezónne výhľady

280302
E. Bobeková

Náročnosť údržby povrchu rámov je najväčším rozdielom medzi drevenými a plastovými oknami. Drevené rámy časom vyžadujú dôkladnú povrchovú úpravu a pravidelnú údržbu. V závislosti od pôsobenia klimatických podmienok by sa mal po troch až piatich rokoch na okno naniesť renovačný náter (závisí od technológie výrobcu; na trhu sú aj drevené okná, ktoré vydržia bez úprav aj 10 či 15 rokov). Výhodou je, že ak dôjde k poškodeniu, možno drevené rámy jednoducho opraviť. Plastové okná sú menej náchylnejšie na pôsobenie vonkajších poveternostných vplyvov. Rámy stačí podľa potreby umyť roztokom bežného prostriedku na umývanie, ale lepšie je používať prípravky vyvinuté špeciálne na čistenie rámov takýchto okien. Plastové okná sa nesmú čistiť abrazívnymi prostriedkami, drôtenkami, organickými rozpúšťadlami či žieravinou.

ZDROJ: VŠETKO O CHATÁCH A ZÁHRADKÁCH JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: chata okná
Zdieľať článok

Diskusia