Správne osvetlenie a farby pre vytvorenie príťažlivého interiéru

24. 06. 2011
Zdieľať

Denné svetlo vo výraznej miere ovplyvňuje vnímanie interiéru a vplýva na psychiku a zdravie človeka v ňom. Venujte dostatočnú pozornosť výberu tvaru a veľkosti okenných a iných transparentných konštrukcií a ich umiestneniu. To by sa malo týkať už projektovej dokumentácie. Iná situácia nastáva, ak sú okenné konštrukcie dané a interiér treba prispôsobiť svetelným podmienkam. Ako?

Ľudský zrak, mnohé funkcie tela, ale aj ľudská psychika sú závislé od prirodzeného denného svetla. Prirodzené osvetlenie a jeho pravidelný denný cyklus zmien úzko súvisí z biorytmom človeka. Intenzívne denné svetlo potláča u zdravých ľudí tvorbu melatonínu (spánkového hormónu), najmä ak má svetlo intenzitu vyššiu ako 1 500 až 2 000 luxov a trvá niekoľko hodín. Nedostatok svetla pôsobí depresívne, či si to chceme priznať, alebo nie. Dobre zvolené umelé osvetlenie dokáže zmierniť dôsledky a vplyvy nedostatku prirodzeného osvetlenia na človeka, no nedokáže ho rovnocenne nahradiť.

Ak sa má človek v interiéri cítiť príjemne z hľadiska osvetlenia, musí byť v zrakovej pohode, čo znamená že v priestore, kde pobýva dlhšie, by mal byť prísun primeraného množstva denného prirodzeného osvetlenia. Na zrakovú pohodu má vplyv najmä intenzita osvetlenia bez výrazne rušivých jasov. Na kvalitu osvetlenia vplýva aj smerovanie svetla v priestore, farebné stvárnenie interiéru a farba svetla. Aby ste si doma vytvorili svetelnú pohodu, je dôležité venovať dostatočnú pozornosť návrhu denného osvetlenia, pretože premysleným riešením môžete ovplyvniť aj tepelnú pohodu a odstrániť prípadné prehrievanie priestoru, nepríjemný vysoký jas, či, naopak, zabrániť nedostatočnému svetlu v interiéri a podobne.


Optická pohoda alebo príjemný psychofyziologický stav človeka závisí jednak od intenzity a kvality osvetlenia, jednak od vlastností interiéru, jeho priestorového a farebného riešenia a v neposlednom rade aj od subjektívnych požiadaviek.

Optická pohoda alebo príjemný psychofyziologický stav človeka závisí jednak od intenzity a kvality osvetlenia, jednak od vlastností interiéru, jeho priestorového a farebného riešenia a v neposlednom rade aj od subjektívnych požiadaviek.
Swan Italia


Z týchto dvoch príkladov je jasný vplyv farebnosti interiéru na celkový svetelný dojem z priestoru. V prvom prípade čierna farba na stenách zmierni rozptyl a čiastočne pohltí denné svetlo, takže celý priestor pôsobí komornejšie a intímnejšie. Na niekoho môže pôsobiť aj depresívnejšie, na iného, naopak, pôsobí elegantne a zaujímavo. V druhom prípade biela farba stien pomocou odrazu svetla umocňuje presvetlený charakter priestoru. Aj k tejto svetelnosti treba pristupovať individuálne, pretože nie každý znesie toľko ostrého denného svetla a výrazné vizuálne, ale aj svetlené prepojenie s exteriérom. Optická pohoda alebo príjemný psychofyziologický stav človeka závisí jednak od intenzity a kvality osvetlenia, jednak od vlastností interiéru, jeho priestorového a farebného riešenia a v neposlednom rade aj od subjektívnych požiadaviek.

Optická pohoda alebo príjemný psychofyziologický stav človeka závisí jednak od intenzity a kvality osvetlenia, jednak od vlastností interiéru, jeho priestorového a farebného riešenia a v neposlednom rade aj od subjektívnych požiadaviek.
MAP


Z týchto dvoch príkladov je jasný vplyv farebnosti interiéru na celkový svetelný dojem z priestoru. V prvom prípade čierna farba na stenách zmierni rozptyl a čiastočne pohltí denné svetlo, takže celý priestor pôsobí komornejšie a intímnejšie. Na niekoho môže pôsobiť aj depresívnejšie, na iného, naopak, pôsobí elegantne a zaujímavo. V druhom prípade biela farba stien pomocou odrazu svetla umocňuje presvetlený charakter priestoru. Aj k tejto svetelnosti treba pristupovať individuálne, pretože nie každý znesie toľko ostrého denného svetla a výrazné vizuálne, ale aj svetlené prepojenie s exteriérom. Optická pohoda alebo príjemný psychofyziologický stav človeka závisí jednak od intenzity a kvality osvetlenia, jednak od vlastností interiéru, jeho priestorového a farebného riešenia a v neposlednom rade aj od subjektívnych požiadaviek.

Aký tvar, aká veľkosť?

U nás je zaužívaná prax, ktorá vychádza z noriem stanovujúcich, že veľkosť okien v konkrétnom priestore sa navrhuje v pomere 1/8 k podlahovej ploche miestnosti. Toto je však veľmi všeobecné riešenie, v ktorom sa neberie do úvahy orientácia na svetové strany, tvar miestnosti, vonkajšie tieniace prvky – balkóny, lodžie, blízkosť a výška okolitých budov, rastlinstvo či terén. Ak je faktorov, ktoré ovplyvňujú svetelné podmienky, v priestore niekoľko, tak sa pomer veľkosti okenných otvorov a podlahovej plochy posúva až k hodnote 1/5 alebo aj 1/4 podlahovej plochy priestoru. Do týchto číselných hodnôt musí však vstúpiť aj subjektívny pocit majiteľa.

O tvare, veľkosti a umiestnení okien by však mal rozhodnúť architekt, pretože do tvorby projektu vstupujú aj ďalšie faktory, ako je dispozícia, charakter domu či proporcie a jeho celkové architektonické stvárnenie.

Dôležitá je ľahká dostupnosť a jednoduchá manipulácia s oknom z interiéru, ktoré by nemalo prekážať, ani keď je krídlo otvorené. Treba preto zvážiť delenie okennej konštrukcie. Čím je krídlo väčšie, tým viac bude otvorené zasahovať do interiéru a manipulácia s ním bude náročnejšia.

STN 734301 odporúča maximálnu hĺbku miestnosti pri jednostrannom dennom osvetlení 6 m. Obytné miestnosti s podlahovou plochou nad 12 m2 musia mať prístup prirodzeného denného svetla a vizuálne spojenie s vonkajším prostredím. Kuchyňa musí byť priamo osvetlená denným svetlom, ak má podlahovú plochu väčšiu ako 8 m2. Menšie kuchyne musia mať zabezpečené vetranie a vhodné umelé osvetlenie.

 


K výraznému rozptylu denného svetla do priestoru nie vždy však pomôže iba biela alebo svetlá farba. Na svetelnú pohodu alebo svetelný pocit z priestoru vplýva aj pomer plochy okna a veľkosti priestoru. V tomto prípade je v nepomere výška okien a výška stropov, a celý priestor aj napriek bielej pôsobí tmavšie. V takomto prípade je vhodné využiť lesklé plochy na zariadení, ktoré aspoň malú časť svetla odrazia smerom ku stropu, alebo si pomôcť umelým osvetlením.

K výraznému rozptylu denného svetla do priestoru nie vždy však pomôže iba biela alebo svetlá farba. Na svetelnú pohodu alebo svetelný pocit z priestoru vplýva aj pomer plochy okna a veľkosti priestoru. V tomto prípade je v nepomere výška okien a výška stropov, a celý priestor aj napriek bielej pôsobí tmavšie. V takomto prípade je vhodné využiť lesklé plochy na zariadení, ktoré aspoň malú časť svetla odrazia smerom ku stropu, alebo si pomôcť umelým osvetlením.
Cattelan Italia

Dispozícia a denné svetlo

Množstvo a intenzita denného svetla ovplyvňujú aj podvedomé správanie, s čím súvisí aj využívanie alebo ignorovanie určitej časti bytu. Pri zariaďovaní bytu je preto dôležité zamyslieť sa aj nad smerovaním a silou slnečných lúčov v interiéri. Ak vám bude neustále svietiť slnko do očí, ak budete sedieť pri pracovnom stole alebo na sedačke v obývačke, určite začnete využívať inú časť bytu na činnosti spojené s týmto miestom. Podobný efekt nastane aj v prípade, ak pri pracovnom stole budete musieť vždy zasvietiť lampu, aby ste videli na to, čo robíte. Takže si navodíte pocit večera alebo noci, kedy sa prirodzene znižuje aktivita.

Priestory a miesta s dobre vyriešeným denným osvetlením sú pre človeka podvedome príťažlivé a vyhľadáva ich.


Ak milujete ranné slnko a jeho lúče vás ráno povzbudia, nebráňte ich ceste na vašu posteľ. Ak máte k dispozícii aj pekný a nerušený výhľad, vychutnajte si ho priamo z postele jej vhodným umiestnením. Aby vám slnko nesvietilo priamo do očí, ideálne je posteľ umiestniť tak, aby k nej prichádzalo prirodzené svetlo z boku.

Ak milujete ranné slnko a jeho lúče vás ráno povzbudia, nebráňte ich ceste na vašu posteľ. Ak máte k dispozícii aj pekný a nerušený výhľad, vychutnajte si ho priamo z postele jej vhodným umiestnením. Aby vám slnko nesvietilo priamo do očí, ideálne je posteľ umiestniť tak, aby k nej prichádzalo prirodzené svetlo z boku.
MAP

 

Odporúčame:

 1. Ak je to len trocha možné, mal by mať pracovný stôl prirodzené denné osvetlenie.
 2. Na plochu pracovného stola má v ideálnom prípade dopadať prirodzené denné svetlo z ľavej strany, ak ste pravák a opačne, ak píšete ľavou rukou, aby vaša ruka nevytvárala tieň.
 3. Ak chcete postaviť pracovný stôl čelom k oknu, je dôležité mať možnosť regulovať množstvo slnečných lúčov.
 4. Pracovný stôl nemá byť nikdy umiestnený tak, aby ste pri ňom sedeli chrbtom k oknu. Okrem nedostatku svetla na pracovnej ploche budete mať tiež problém s prácou na počítači, pretože monitor bude príliš osvetlený alebo oslnený.
 5. V spálni by vám mohlo prekážať ostré slnečné svetlo hneď pri zobudení, najmä ak pracujete do neskorších večerných a nočných hodín a ráno si potrebujete dlhšie pospať. Naopak, ak je niekto ranostaj, ranné lúče mu môžu navodiť povzbudivú a veselú náladu. Preto zvážte umiestnenie lôžka v spálni.
 6. Obývacia izba v tmavom kúte s malými oknami a nedostatkom denného svetla bude pôsobiť depresívne. Preto práve v obývačke by malo byť najviac prirodzeného denného svetla z celého obytného priestoru.
 7. Pozor na umiestnenie televízora! Ak bude na obrazovku svietiť slnko, zníži sa viditeľnosť a jeho sledovanie bude nekomfortné, preto je ideálne umiestniť televízor do priestoru s najmenším dosahom prirodzeného svetla alebo tak, aby svetlo od okien smerovalo na jeho zadnú stranu.
 8. Interiér by mal byť navrhnutý a zrealizovaný tak, aby sa v ňom minimalizovala nutnosť použiť umelé osvetlenie aj počas dňa. To znamená rozmer, tvar či farebnosť a materiály by mali umožniť kvalitné rovnomerné šírenie svetla, prípadne jeho presmerovanie do slabšie osvetlených častí napríklad pomocou svetlých plôch, zrkadiel, či iných lesklých povrchov.
 9. Dobre navrhnutý interiér zabráni tvorbe nadmerného jasu, ktorý je pre oko nepríjemný. Silné priame svetelné lúče sa môžu zjemniť textíliou, žalúziami, tieniacou technikou ale aj rastlinami.

Pracovný stôl, či už v pracovni alebo detskej izbe, musí mať prísun denného svetla. Ak je stôl oproti oknu, je dôležité zabezpečiť tienenie, pretože priveľa slnka a svetelného jasu priamo pred očami môžu byť nepríjemné.

Pracovný stôl, či už v pracovni alebo detskej izbe, musí mať prísun denného svetla. Ak je stôl oproti oknu, je dôležité zabezpečiť tienenie, pretože priveľa slnka a svetelného jasu priamo pred očami môžu byť nepríjemné.
IKEA


Veľké zasklené plochy a prepojenie s exteriérom prinášajú pozitívnu energiu do interiéru. Ak je to len trocha možné, snažte sa čo najviac využívať prirodzené svetlo. Okrem toho, že pôsobí na psychiku človeka pozitívne, znížite si tiež účty za elektrinu a aspoň kvapôčkou prispejete k zníženiu produkcie CO2 na našej planéte.

Veľké zasklené plochy a prepojenie s exteriérom prinášajú pozitívnu energiu do interiéru. Ak je to len trocha možné, snažte sa čo najviac využívať prirodzené svetlo. Okrem toho, že pôsobí na psychiku človeka pozitívne, znížite si tiež účty za elektrinu a aspoň kvapôčkou prispejete k zníženiu produkcie CO2 na našej planéte.
Swan Italia

 

Kategória: Bývanie Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dispozícia interiér okno svetlo
Zdieľať článok

Diskusia