Stavba na kľúč

Stavba na kľúč

23. 12. 2005
Zdieľať

Najnovším spôsobom výstavby rodinného domu je stavba na kľúč. Zjednodušene povedané – pod jednou strechou môžeme získať všetko od pozemku cez prípravy projektu až po kľúče od nového domu. To všetko u jedného generálneho dodávateľa stavby, s ktorým komunikujeme počas celého procesu realizácie. Stavba na kľúč znamená predovšetkým odbremenenie sa od samotnej výstavby – šetrí čas, nepotrebujeme žiadne odborné znalosti, získame záruku na hotové dielo ako celok. Samozrejme, aktívna spoluúčasť je nevyhnutná.

Kým si vysvetlíme, čo nám stavba na kľúč prináša, uveďme základné rozdiely medzi jednotlivými možnosťami výstavby rodinného domu:

1. Svojpomocná výstavba – stavebník vykonáva väčšinu prác sám a s pomocou rodiny alebo známych. Je časovo náročná /zháňanie materiálu i samotné práce/ a vyžaduje si odborné predpoklady. Ušetríme síce finančné prostriedky za stavebné práce, ale oprava prípadných chýb nás bude stáť peniaze naviac. Nevýhodou je vyššia cena stavebných materiálov, keďže si nemôžeme uplatniť zľavy ako veľkoodberatelia. Získame však absolútny prehľad nad celou stavbou.


Stavba na kľúč

39345

2. Výstavba domu pomocou
jednotlivých dodávateľov
– v súčasnosti najrozšírenejší spôsob realizácie stavby, keď si stavebník zabezpečí niektoré práce svojpomocne a ostatné úkony si objednáva u jednotlivých firiem alebo celú výstavbu „poskladá“ prostredníctvom objednávok u firiem. Výhodou je predovšetkým nižšia finančná náročnosť. Vyžaduje si však čas na výber firiem, ktoré nám práce dodajú. Ak sme úplní laici, budeme potrebovať pri sebe odborníka alebo skúseného známeho, ktorý nám poradí, kde vôbec začať. Nevýhodou je, že nemáme garanciu na stavbu ako celok. Tým, že dodávateľom prác je viacero rôznych firiem, často ešte prostredníctvom subdodávok, v prípade výskytu problémov sa niekedy ťažko dokazuje, kde sa stala chyba a kto je za ňu zodpovedný.

3. Výstavba na kľúč – stavebník si vyberie len jedného generálneho dodávateľa stavby, ktorý zabezpečí všetky práce na základe dohodnutej zmluvy o dielo. Oslobodí nás od vybavovania a dodá nám hotový dom. Cena je síce vyššia, pretože za každú vykonanú prácu platíme, ale je v nej všetko vrátane záruk.


Prečo stavať na kľúč?  • nemáme čas organizovať výstavbu,


  • vôbec sa v oblasti stavby nevyznáme a nevieme ako na to,


  • chceme bývať čo najrýchlejšie a zároveň kvalitne,


  • máme dostatok finančných prostriedkov,


  • chceme výstavbu zveriť do rúk jednej firmy, ktorá nám pomôže a môžeme s ňou všetko konzultovať,


  • nepotrebujeme mať absolútny dohľad nad celým procesom výstavby,


  • potrebujeme pomôcť s výberom domu, príp. pozemku a všetkými povoleniami a dokumentmi,


  • požadujeme dostatočnú garanciu za hotový dom.

Skôr než začneme stavať


Stavba na kľúč

39360

K stavbe domu na kľúč sa môžeme rozhodnúť v rôznych fázach nášho zámeru. Prvým predpokladom je mať majetkovo vysporiadaný pozemok. Potrebujeme projekt domu a jeho napojenia na inžinierske siete a všetky povolenia vrátane stavebného. Je na nás, ako sa situácie chopíme. Môžeme si všetko vybaviť sami alebo inžiniering (zabezpečenie povolení) zveriť do rúk odborníka. Niektoré spoločnosti už v rámci svojho balíku služieb výstavby „na kľúč“ dokonca za nás vysporiadajú pozemok, dodajú projekt domu, vybavia všetky dokumenty v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania a ….začnú stavať. Pri výbere domu sa môžeme rozhodnúť buď pre vlastný projekt alebo pre typový, resp. katalógový dom.

Výber generálneho dodávateľa stavby

Predpokladajme, že všetky dokumenty máme v poriadku a vieme presne, aký dom chceme a máme jeho projekt. Nasleduje výber generálneho dodávateľa stavby na kľúč, teda stavebnej firmy, s ktorou uzavrieme zmluvu o dielo. Môžeme sa spoľahnúť na odporúčania známych alebo otvoriť telefónny zoznam a jednotlivé firmy kontaktovať. Dobrú prvotnú informáciu nám poskytne internet a webové stránky spoločností. Aj takýto spôsob komunikácie so zákazníkom môže veľa napovedať. Tu si nájdeme profily firiem, ich dĺžku pôsobenia na trhu, získané certifikáty kvality, prehľad realizovaných stavieb aj s fotografiami. V súčasnosti stavby na kľúč realizujú mnohí – od veľkých spoločností až po drobných živnostníkov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Stavba na kľúč

39365

Keď máme urobený prvotný výber stavebnej firmy, je vhodné si ju overiť na základe skúseností známych alebo klientov. Seriózna spoločnosť svojich zákazníkov netají. Necháme si vytvoriť cenové ponuky. Čím podrobnejšie, tým lepšie. Pozor však na to, ak je kalkulácia podozrivo nízka – môže sa za ňou skrývať určité riziko. Rozhodujme sa aj na základe dĺžky výstavby a ponúkanej záruky za hotové dielo. Solídne firmy poskytujú záruku medzi 36-60 mesiacmi v závislosti od typu domu. Na montované drevené domy býva aj 30-ročná garancia. Krátka záruka pravdepodobne poukazuje na nedostatočnú kvalitu práce. Dôležité sú aj platobné podmienky. Dobrým znamením je postupný splátkový kalendár v nadväznosti na jednotlivé dokončené etapy výstavby. Ak chce niekto od vás viac ako polovicu dohodnutej konečnej ceny ešte pred položením základov, tiež to nemusí veštiť nič dobré. Možno to, že klienti firme nezaplatia druhú polovicu kvôli nekvalitným službám.

V zásade teda platí – získať čo najviac informácií z rôznych zdrojov a ak sa držíme hesla „dôveruj, ale preveruj“, nechajme si ponuku firmy skontrolovať nezávislým odborníkom.

Vybrali sme si


Stavba na kľúč

39359

Po zvážení ponúk jednotlivých stavebných firiem sme si vybrali tú, ktorá pre nás dom postaví. Nasleduje uzatvorenie zmluvy o dielo. Je to veľmi dôležitý dokument, ktorý vymedzuje práva a povinnosti oboch strán. Zmluva by mala byť čo najdetailnejšia – obsahuje presné vymedzenie predmetu a miesta stavby, termín jej dokončenia a prevzatia, súpis vykonávaných prác a dodávaných materiálov vrátane napojenia na inžinierske siete, cenu prác i materiálov, spôsob platby, poskytované záruky na dokončenú stavbu, spôsob reklamácie a povinnosť odstránenia prípadných chýb a mnohé ďalšie údaje. Dôležité je dohodnúť sa na riešení prípadných neočakávaných nákladov alebo nami požadovaných zmien v priebehu výstavby. Nechceme, aby sa stalo, že firma nám po zhotovení domu predloží zoznam ďalších vykonaných prác, ktoré neboli predmetom zmluvy. Pre tento prípad je vhodné do zmluvy uviesť, že dodatočné práce sa budú riešiť formou dodatku k zmluve a až po jeho podpísaní môžu byť zrealizované. Celú zmluvu o dielo je vhodné nechať si vypracovať alebo aspoň skontrolovať právnikom i stavebným odborníkom mimo spoločnosti, s ktorou zmluvu uzatvárame.


Stavba na kľúč

39356

Staviame

Zo zákona musí na výstavbu dohliadať kvalifikovaný stavebný dozor, ktorý kontroluje splnenie podmienok stavebného povolenia, dodržiavanie postupu prác a faktúry. Firma nám môže poskytnúť svoj stavebný dozor. Ak sa obávame jeho zaangažovanosti, zabezpečme si vlastný stavebný dozor. Znamená to síce výdavky naviac, ale v konečnom dôsledku je to akási poistka. Samozrejme, nie je vhodné pristupovať k výstavbe pasívne. Je lepšie mať stavbu pod kontrolou a korigovať odchýlky skutočnosti od našich predstáv či vymeniť niektorý výrobok. Pozitívom stavby na kľúč je rýchlosť realizácie. Práce na seba plynulo nadväzujú a nezdržiava nás to, čo by mohlo brzdiť svojpomocnú výstavbu – zabudli sme na to alebo ono a musíme zháňať, elektrikár nemá čas, kúpili sme málo dlaždíc, vybrali sme si úplne nevhodný produkt a podobne. Stavba sa skladá skutočne z množstva nevyhnutných drobností.

Dĺžka výstavby závisí od toho, aký dom sme si objednali. Montovaný dom bude hotový aj do ôsmich týždňov, murovaný za 6 – 8 mesiacov. Záleží to, samozrejme, od náročnosti projektu.

Dom je hotový


Stavba na kľúč

39361

Pozemok, na ktorom stojí náš rodinný dom, nemá len zastavanú plochu. Naša zmluvná firma nám môže zabezpečiť aj úpravu okolia – vybudovanie prístupu do garáže, položenie vonkajšej dlažby, výsadbu zelene. Záleží na nás, čo chceme do stavby na kľúč zahrnúť a čo je firma schopná zabezpečiť.

Dokončená stavba musí byť skolaudovaná a zapísaná do katastra nehnuteľností. Mnohé spoločnosti sú schopné pomôcť aj s týmito úkonmi, takže to môže byť súčasťou poskytovaného „balíka“ služieb. Opäť to závisí len od nás, ktoré úkony týkajúce sa výstavby rodinného domu chceme a sme schopní zvládnuť sami, alebo ich prenecháme druhému. Za každú službu sa však platí.


Stavba na kľúč

39362

Už sme spomenuli, že na hotovú stavbu sa vzťahuje záruka, ktorá je dohodnutá v zmluve. V prípade, že sa v dobe trvania garancie predsa len vyskytla vada, podáme písomnú reklamáciu. Firma je povinná chybu odstrániť. I v tom je výhoda stavby na kľúč – s každým zisteným nedostatkom sa vždy obrátime na nášho zmluvného dodávateľa stavby, ktorý sa nemôže vyhovárať, že za chybu môže niekto iný. Aj po skončení zmluvne dohodnutej záruky existuje garancia na jednotlivé komponenty domu, napríklad výrobca strešnej krytiny môže poskytovať záruku 30 rokov.

A ešte bonus na záver: niektoré firmy, najmä s ponukou katalógových domov, sa snažia svojich zákazníkov získať aj darčekmi, napríklad poistením nového domu na niekoľko rokov zadarmo, prípadne zľavami na ďalšie trvanie poistenia alebo zľavami vo vybraných predajniach.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: montovaný dom nakluc rodinné domy stavba
Zdieľať článok

Diskusia